Asemaympäristön esteettömyys-
suunnitteluohje

SUJUVA on asemaympäristön esteettömyyssuunnittelua sujuvoittava visualisoitu kooste esteettömyysmääräyksistä, -ohjeista ja -suosituksista. Se palvelee suunnittelijoita, tilaajia sekä ylläpitäjiä. Selkeän, helppokäyttöisen, visualisoidun esteettömyysohjeistuksen tavoitteena on ohjata suunnittelijoita esteettömien ratkaisujen valintaan suunnittelutyössään sekä auttaa ylläpitämään tilojen esteettömyyttä. Helposti omaksuttava ja yksiselitteinen esteettömyysohjeistus auttaa tilaajia tarkistamaan suunnitelmien esteettömyyden säästäen näin jälkikäteen tehtäviltä muutostöiltä.

Asemaympäristöllä tarkoitetaan kaikille sopivaa esteettömyyden erikoistason aluetta, joka käsittää sekä itse aseman, eli metro tai juna-aseman asemarakennuksineen sekä esteettömät reitit lähimmille joukkoliikenneyhteyksille, saattoliikenne- ja pysäköintialueille. SUJUVA-sivuille koottuja tietoja voidaan käyttää uusien tai parannettavien asema-alueiden suunnittelussa. Sivujen tietoja voidaan käytää soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa.

SUJUVAn tavoitteena on parantaa esteettömyyttä erityisesti eri suunnittelu- ja omistusalueiden rajapinnoilla. Esteettömäksi suunniteltu tila ohjaa luontevasti kaikkia aseman käyttäjiä sujuvaan liikkumiseen.

SUJUVA koostuu visualisoiduista esteettömyysohjekorteista, jotka löytyvät Esteettömyysohjeet-välilehden alta. Ohjeita voi myös etsiä sivuston haku-toiminnon avulla. Esteettömyysohjekortteihin on koostettu määräyksiä, ohjeita ja suosituksia eri lähteistä. Kaikki lähteet ja selventävä ohje niiden käyttöön löytyvät Lähteet-välilehden alta. Palautetta sivustosta voi antaa Yhteydenotto-välilehden alla. Sivuston käyttöön suositellaan Chrome- tai Firefox-selainta. Ruudunlukuohjelmista suositellaan käytettäväksi joko NVDA- tai VoiceOver -ruudunlukuohjelmaa. 

SUJUVAa ylläpitää WSP Finland Oy yhteistyössä Väyläviraston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa.

Esteeton asemaympäristö

Asemaympäristöllä tarkoitetaan kaikille sopivaa, esteettömän reitin määrittämää esteettömyyden erikoistason aluetta.

YHTEISTYÖSSÄ

Yhteistyössä Ympäristöministeriö, Väylävirasto, Kaupunkiliikenne, HSL, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Helsingin kaupunki, WSP