Äänimerkit

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 10.2022

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Äänimerkit


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. ÄÄNEN LAATU JA VOIMAKKUUS
3. ÄÄNIMAJAKKA, YLEISTÄ
4. ÄÄNIMERKIT ERI KOHTEISSA 
5. OPASTUS

LIITTYVÄT KORTIT

LÄHTEET


 • Äänimerkit, kuten äänimajakka, toimivat havainnoinnin tehostamiskeinona (B01)
 • Ääniopasteiden lisäksi jatkuvat käynti- tai toimintaäänet ovat käyttökelpoisia tunnistettavia opastavia ääniä. Suihkulähteet, leikkikentän tai hissin äänet, liukuportaan hurina tai liikenteen ja jalankulun melu voivat toimia ohjaavina äänilähteinä (B10, C40)1
 • Äänimajakan sijainnista ja äänestä ennakkotieto sanakartassa ja iBeaconissa (B10)
 • Kauko-ohjattuja ääniopasteita ja puhelinsovelluksia voidaan käyttää lisäopasteena (A10)

Suositukset

 • Äänen merkitys on suuri vaikeasti näkövammaisille, joiden liikkuminen ja suunnistautuminen perustuvat ensisijaisesti kuuloon. Ääntä kohti voi mennä tai siitä voi etääntyä eli sitä voi käyttää kuultavana maamerkkinä (C40)
 • Opastusjärjestelmät ja esimerkiksi ovipuhelimet ja merkinantolaitteet toteutetaan äänimerkkien lisäksi visuaalisina, näköaistiin perustuvina, sekä taktiilisina, tuntoaistiin perustuvina merkkeinä (C10)

 • Opasteääneksi valitaan ärsyttämätön, esimerkiksi nakutus tai linnunlaulua muistuttava ääni. Jatkuvasti piippaava ääni ei sovellu (B03)
 • Tietokoneella käsitellyillä opasteäänillä on hyvä kuuluvuus ja suunnistautumista auttava äänen rakenne (B03)
 • Ääniopasteen voi varustaa myös liiketunnistimella, jolloin se aktivoituu vain tarpeen tullen, eikä kuulu ympäristössä jatkuvasti (B03)
 • Äänimajakan kuuluvuus tulee säätää eri tavoin ulko- ja sisätiloissa (B10)
 • Äänimajakoiden äänimerkkien taajuus, äänen voimakkuus ja tiheys säädettävä sijainnin mukaan (B10)
 • Äänimerkkien äänen tason oltava säädettävissä ympäristön olosuhteisiin sopivaksi (A32)
 • Äänimerkkien äänen voimakkuus 35 – 65 dB(A)* (A32)
 • Äänitaso
  • Metron laituri, lippuhalli ja liukuporraskuilu ≤ 43 dB(A) (B24)
  • Metron kioski, porrashuoneet, tekniset tilat, varastot, asetinlaitehuone ja telelaitetila ≤ 43 dB(A) (B24)

Suositukset

 • Äänten tunnistamista häiritsevät liian suuri tai liian vaimea äänen heijastuminen (kaiku), häiriöäänet kuten melu ja tarpeellisen äänen peittyminen muiden äänten sekaan. (C40)
 • Talvella lumi vaimentaa äänet ulkona (C40)

 • Monimutkaisissa rakennuksissa sijoitetaan äänimajakoita päätöksentekopisteisiin (A30)
 • Metron yleisötilat varustetaan erillisillä näkövammaisten turvaopastuslaitteilla, ns. äänimajakoilla (B24)
 • Metroasemille on varustettu äänimajakkajärjestelmä (B23)

3.1 ÄÄNIMAJAKKA SISÄÄNKÄYNNEISSÄ JA OVISSA

 • Äänimajakka ulkona sisäänkäynnillä ulko-oven yläpuolella (B03)
 • Metroasemien sisäänkäynnin eteen sijoitetaan äänimajakka (B24)
 • Oven ja portin havaittavuutta voidaan parantaa sijoittamalla niiden yhteyteen näkövammaisille tarkoitettu äänimajakka (B03)
 • Äänimajakka sijoitetaan oven yläpuolelle esimerkiksi tärkeimpien tilojen sisäänkäynneille, wc-tiloihin, palvelupisteille, opasteille ja hisseille ja tarvittaessa myös portaikkoihin, infoon ja kohokartoille (B10)
 • Äänimajakoissa on huomioitava laitteen säädettävyys (B24)

3.2 ÄÄNIMAJAKKA HISSIN ULKOPUOLELLA

 • Hissi on voitava tunnistaa helposti näköön ja kuuloon perustuvan informaation avulla (A32)
 • Asemalaiturille hissin ulkopuolelle suositellaan asennettavaksi äänimajakka (B12)
 • Metroasemien hissien eteen sijoitetaan äänimajakka (B23, B24)

3.3 ÄÄNIMAJAKKA KOHOKARTAN LÄHELLÄ

 • Aseman koho-kartta suositellaan varustettavan äänimajakalla sijainnin paikallistamiseksi (B12)

3.4 ÄÄNIMAJAKKA BUSSI- JA JUNALAITUREILLA

 • Äänimajakka bussi- ja junalaitureilla helpottamaan niiden sijainnin löytämistä (B10)

4.1 LIIKENNEVALOT

 • Milloin jalankulkijoiden valo-opasteisiin liittyy näkövammaisille tarkoitettuja ääniopasteita, vastaa nopea katkoääni vihreää ja hidas katkoääni punaista valoa (A12)
 • Mikäli ulkomainoslaitteisiin liitetään ääniä, eivät ne saa aiheuttaa häiriötä tai esim. häiritä liikennevalojen ääniopastuksen havainnointia (B45)

Suositukset

 • Suojatien yhteydessä ääniopaste varmistaa turvallisen liikkumisen kertomalla, milloin valo on punainen ja milloin on turvallista ylittää tie (C40)

4.2 LIUKUPORTAAT JA LIUKUKÄYTÄVÄT

 • Metron liukuportaat ja hissit varustetaan summereilla, jotka antavat näkövammaisille matkustajille tiedon näiden laitteiden sijainnista (B24)
 • Äänimerkki kertoo metron liukuportaan suunnan (B24)

Suositukset

 • Kulkusuunta voidaan ilmaista laitevalmistajan asentamalla ääniopasteella (C15)
 • Liukuportaiden ääni on hyvä maamerkki, jonka perusteella tietää mihin suuntaan lähteä (C40)

4.3 HISSIT, MERKINANTO KERROSTASOLLA

 • Hissin käytettävyyttä parantavat kerrokselle saapumisesta ilmoittava äänimerkki, puheopastus ja induktiosilmukka (B01)
 • Hissille ohjaava äänimajakka sijoitetaan hissin ulkopuolelle, oven yläpuolelle tai ulkona sisäänkäynnillä ulko-oven yläpuolelle. (B03)
 • Asemalaitureilla oleville hisseille suositellaan avustavaa ääniohjausta (B12)
 • Kerrostasolla kuultava äänimerkki suuntanuolen syttyessä (A32)
 • Suuntanuolen äänimerkkien on oltava erilaiset ylös ja alas -suuntia varten (A32)
 • Ovien avautuminen kerrostasolla ilmaistaan äänimerkillä min 45 dB(A)* (A32)
 • Äänimerkkien äänen tason oltava säädettävissä ympäristön olosuhteisiin sopivaksi 35 – 65 dB(A)* (A32)

Suositukset

 • Hissi varustetaan pysähdystasolle saapumisesta ilmoittavalla synteettisellä ääni-ilmaisimella (C10)
 • Ääneen tai puheopastukseen perustuva kerrosilmoitusjärjestelmä, joka kertoo hissin kulkusuunnan ja ilmoittaa hissin saapumisesta valittuun kerrokseen (C01)

4.4 HISSIT, MERKINANTO HISSIKORISSA

 • Painikkeet on voitava havaita tuntoaistilla ja käytöstä on saatava palaute äänimerkillä (B01)
 • Näkyvä ja kuuluva äänimerkki napin painalluksesta (esim. kerrosnumeron valinta), äänen voimakkuus 35 – 65 dB(A)* (A32)
 • Pysähtyessä kerros ilmaistaan puheäänellä (säädettävä) vähintään yhdellä maan virallisista kielistä (puhesyntetisaattori) 35 dB – 65 dB(A)* (A32)

Suositukset

 • Ääneen perustuva kerrosilmoitusjärjestelmä (puhesyntetisaattori), joka kertoo hissin kulkusuunnan, valitun kerroksen ja ilmoittaa hissin saapumisesta valittuun kerrokseen (C01)

4.5 OVET

 • Kauko-ohjatun sähkölukon avautumisesta tulee olla merkkinä ääni ja merkkivalo (B01)
 • Esteettömän wc:n oven lukituksesta tulee saada näkyvä ja tuntoon perustuva tai kuuluva ilmaisu WC:n sisä ja ulkopuolella (A10)
 • Äänimerkki ovipuhelimissa ja merkinantolaitteista (B03)
 • Metron esteettömässä wc:ssä oven avautumisesta tulee äänisignaali (B23)

Suositukset

 • Ovipuhelimissa ja merkinantolaitteissa tulee olla äänimerkki (C01)
 • Ovipuhelimessa oleva puheyhteys voi korvata äänimerkin (C01)
 • Automaattisesti avautuvassa portissa tulee olla avautumisesta ilmoittava valo ja äänimerkki (C01)

4.6 PALVELUTISKIT JA PALVELUPISTEET

 • Vuoronumerojärjestelmän tulee antaa visuaalista ja kuultavaa palautetta (A30)

Suositukset

 • Jonotusjärjestelmät eivät saisi olla pelkästään ääneen perustuvia (C46)
 • Vuoronumerolaitteen tulisi kertoa asiakkaan jonotusnumero äänitiedotuksena (C01, C40)

4.7 MYYNTIAUTOMAATIT, KORTINLUKULAITTEET JA RAHA-AUTOMAATIT

 • Lipunmyyntiautomaatin tulee antaa visuaalista ja kuultavaa palautetta (A30)
 • Kortinlukulaitteessa tulee olla merkkiääni (A30)

Suositukset

 • Maksukortin laitteeseen jäämisestä tulee kuulua hälytysääni (C40)
 • Olisi toivottavaa, että maksukorttilaite ilmaisisi äänimerkein, jos kortti on syötetty väärinpäin kortinlukijaan (C40)
 • Sirukorttilaite tulee sijoittaa palvelupisteeseen siten, että asiakas voi ottaa sen helposti käteensä ja käyttää sitä turvallisesti riittävän etäällä muista asiakkaista (C40)
 • Näppäimistössä tulee olla merkkiääni (C40)

 • Tilassa on oltava äänellisen informaation ja äänen vahvistuksella varustettujen puhelimien ja hätäpuhelimien sijainti -opasteet (A30)
 • Metroaseman tilat varustetaan kuulutusjärjestelmällä. Se toteutetaan voimassa olevan hätäkuulutusjärjestelmästandardin vaatimusten mukaisesti. (B24)

Suositukset

 • Myös kuuloon perustuvaa opastusta voidaan tarvita eli tulee olla kuulutuksia ja äänimerkkejä. Opastusjärjestelmät voidaan toteuttaa myös siten, että viesti on hälytysäänen ohella visuaalinen (C14)


MÄÄRÄYKSET:

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A12

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista
15.11.2001, Liikenne- ja viestintäministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B02

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä
28.6.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2018
2018, Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B23

Länsimetron suunnittelukäsikirja
9.5.2018, Länsimetro


B24

MSK Metrosuunnittelun käsikirja
23.5.2008, HKL


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki


Suositukset:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys


C46

Kuuloliitto ry
https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/

Print Friendly, PDF & Email