Äänimerkit

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 10.2022

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Äänimerkit

 


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. ÄÄNEN LAATU JA VOIMAKKUUS
3. ÄÄNIMAJAKKA, YLEISTÄ
4. ÄÄNIMERKIT ERI KOHTEISSA 
5. OPASTUS

LIITTYVÄT KORTIT

LÄHTEET


 • Äänimerkit, kuten äänimajakka, toimivat havainnoinnin tehostamiskeinona (B01)
 • Ääniopasteiden lisäksi jatkuvat käynti- tai toimintaäänet ovat käyttökelpoisia tunnistettavia opastavia ääniä. Suihkulähteet, leikkikentän tai hissin äänet, liukuportaan hurina tai liikenteen ja jalankulun melu voivat toimia ohjaavina äänilähteinä (B10, C40)
 • Äänimajakan sijainnista ja äänestä ennakkotieto sanakartassa ja iBeaconissa (B10)
 • Kauko-ohjattuja ääniopasteita ja puhelinsovelluksia voidaan käyttää lisäopasteena (A10)

Suositukset

 • Äänen merkitys on suuri vaikeasti näkövammaisille, joiden liikkuminen ja suunnistautuminen perustuvat ensisijaisesti kuuloon. Ääntä kohti voi mennä tai siitä voi etääntyä eli sitä voi käyttää kuultavana maamerkkinä (C40)
 • Opastusjärjestelmät ja esimerkiksi ovipuhelimet ja merkinantolaitteet toteutetaan äänimerkkien lisäksi visuaalisina, näköaistiin perustuvina, sekä taktiilisina, tuntoaistiin perustuvina merkkeinä (C10)

 • Opasteääneksi valitaan ärsyttämätön, esimerkiksi nakutus tai linnunlaulua muistuttava ääni. Jatkuvasti piippaava ääni ei sovellu (B03)
 • Tietokoneella käsitellyillä opasteäänillä on hyvä kuuluvuus ja suunnistautumista auttava äänen rakenne (B03)
 • Ääniopasteen voi varustaa myös liiketunnistimella, jolloin se aktivoituu vain tarpeen tullen, eikä kuulu ympäristössä jatkuvasti (B03)
 • Äänimajakan kuuluvuus tulee säätää eri tavoin ulko- ja sisätiloissa (B10)
 • Äänimajakoiden äänimerkkien taajuus, äänen voimakkuus ja tiheys säädettävä sijainnin mukaan (B10)
 • Äänimerkkien äänen tason oltava säädettävissä ympäristön olosuhteisiin sopivaksi (A32)
 • Äänimerkkien äänen voimakkuus 35 – 65 dB(A)* (A32)
 • Äänitaso
  • Metron laituri, lippuhalli ja liukuporraskuilu ≤ 43 dB(A) (B24)
  • Metron kioski, porrashuoneet, tekniset tilat, varastot, asetinlaitehuone ja telelaitetila ≤ 43 dB(A) (B24)

Suositukset

 • Äänten tunnistamista häiritsevät liian suuri tai liian vaimea äänen heijastuminen (kaiku), häiriöäänet kuten melu ja tarpeellisen äänen peittyminen muiden äänten sekaan. (C40)
 • Talvella lumi vaimentaa äänet ulkona (C40)

 • Monimutkaisissa rakennuksissa sijoitetaan äänimajakoita päätöksentekopisteisiin (A30)
 • Metron yleisötilat varustetaan erillisillä näkövammaisten turvaopastuslaitteilla, ns. äänimajakoilla (B24)
 • Metroasemille on varustettu äänimajakkajärjestelmä (B23)

3.1 ÄÄNIMAJAKKA SISÄÄNKÄYNNEISSÄ JA OVISSA

 • Äänimajakka ulkona sisäänkäynnillä ulko-oven yläpuolella (B03)
 • Metroasemien sisäänkäynnin eteen sijoitetaan äänimajakka (B24)
 • Oven ja portin havaittavuutta voidaan parantaa sijoittamalla niiden yhteyteen näkövammaisille tarkoitettu äänimajakka (B03)
 • Äänimajakka sijoitetaan oven yläpuolelle esimerkiksi tärkeimpien tilojen sisäänkäynneille, wc-tiloihin, palvelupisteille, opasteille ja hisseille ja tarvittaessa myös portaikkoihin, infoon ja kohokartoille (B10)
 • Äänimajakoissa on huomioitava laitteen säädettävyys (B24)

3.2 ÄÄNIMAJAKKA HISSIN ULKOPUOLELLA

 • Hissi on voitava tunnistaa helposti näköön ja kuuloon perustuvan informaation avulla (A32)
 • Asemalaiturille hissin ulkopuolelle suositellaan asennettavaksi äänimajakka (B12)
 • Metroasemien hissien eteen sijoitetaan äänimajakka (B23, B24)

3.3 ÄÄNIMAJAKKA KOHOKARTAN LÄHELLÄ

 • Aseman koho-kartta suositellaan varustettavan äänimajakalla sijainnin paikallistamiseksi (B12)

3.4 ÄÄNIMAJAKKA BUSSI- JA JUNALAITUREILLA

 • Äänimajakka bussi- ja junalaitureilla helpottamaan niiden sijainnin löytämistä (B10)

4.1 LIIKENNEVALOT

 • Milloin jalankulkijoiden valo-opasteisiin liittyy näkövammaisille tarkoitettuja ääniopasteita, vastaa nopea katkoääni vihreää ja hidas katkoääni punaista valoa (A12)
 • Mikäli ulkomainoslaitteisiin liitetään ääniä, eivät ne saa aiheuttaa häiriötä tai esim. häiritä liikennevalojen ääniopastuksen havainnointia (B45)

Suositukset

 • Suojatien yhteydessä ääniopaste varmistaa turvallisen liikkumisen kertomalla, milloin valo on punainen ja milloin on turvallista ylittää tie (C40)

4.2 LIUKUPORTAAT JA LIUKUKÄYTÄVÄT

 • Metron liukuportaat ja hissit varustetaan summereilla, jotka antavat näkövammaisille matkustajille tiedon näiden laitteiden sijainnista (B24)
 • Äänimerkki kertoo metron liukuportaan suunnan (B24)

Suositukset

 • Kulkusuunta voidaan ilmaista laitevalmistajan asentamalla ääniopasteella (C15)
 • Liukuportaiden ääni on hyvä maamerkki, jonka perusteella tietää mihin suuntaan lähteä (C40)

4.3 HISSIT, MERKINANTO KERROSTASOLLA

 • Hissin käytettävyyttä parantavat kerrokselle saapumisesta ilmoittava äänimerkki, puheopastus ja induktiosilmukka (B01)
 • Hissille ohjaava äänimajakka sijoitetaan hissin ulkopuolelle, oven yläpuolelle tai ulkona sisäänkäynnillä ulko-oven yläpuolelle. (B03)
 • Asemalaitureilla oleville hisseille suositellaan avustavaa ääniohjausta (B12)
 • Kerrostasolla kuultava äänimerkki suuntanuolen syttyessä (A32)
 • Suuntanuolen äänimerkkien on oltava erilaiset ylös ja alas -suuntia varten (A32)
 • Ovien avautuminen kerrostasolla ilmaistaan äänimerkillä min 45 dB(A)* (A32)
 • Äänimerkkien äänen tason oltava säädettävissä ympäristön olosuhteisiin sopivaksi 35 – 65 dB(A)* (A32)

Suositukset

 • Hissi varustetaan pysähdystasolle saapumisesta ilmoittavalla synteettisellä ääni-ilmaisimella (C10)
 • Ääneen tai puheopastukseen perustuva kerrosilmoitusjärjestelmä, joka kertoo hissin kulkusuunnan ja ilmoittaa hissin saapumisesta valittuun kerrokseen (C01)

4.4 HISSIT, MERKINANTO HISSIKORISSA

 • Painikkeet on voitava havaita tuntoaistilla ja käytöstä on saatava palaute äänimerkillä (B01)
 • Näkyvä ja kuuluva äänimerkki napin painalluksesta (esim. kerrosnumeron valinta), äänen voimakkuus 35 – 65 dB(A)* (A32)
 • Pysähtyessä kerros ilmaistaan puheäänellä (säädettävä) vähintään yhdellä maan virallisista kielistä (puhesyntetisaattori) 35 dB – 65 dB(A)* (A32)

Suositukset

 • Ääneen perustuva kerrosilmoitusjärjestelmä (puhesyntetisaattori), joka kertoo hissin kulkusuunnan, valitun kerroksen ja ilmoittaa hissin saapumisesta valittuun kerrokseen (C01)

4.5 OVET

 • Kauko-ohjatun sähkölukon avautumisesta tulee olla merkkinä ääni ja merkkivalo (B01)
 • Esteettömän wc:n oven lukituksesta tulee saada näkyvä ja tuntoon perustuva tai kuuluva ilmaisu WC:n sisä ja ulkopuolella (A10)
 • Äänimerkki ovipuhelimissa ja merkinantolaitteista (B03)
 • Metron esteettömässä wc:ssä oven avautumisesta tulee äänisignaali (B23)

Suositukset

 • Ovipuhelimissa ja merkinantolaitteissa tulee olla äänimerkki (C01)
 • Ovipuhelimessa oleva puheyhteys voi korvata äänimerkin (C01)
 • Automaattisesti avautuvassa portissa tulee olla avautumisesta ilmoittava valo ja äänimerkki (C01)

4.6 PALVELUTISKIT JA PALVELUPISTEET

 • Vuoronumerojärjestelmän tulee antaa visuaalista ja kuultavaa palautetta (A30)

Suositukset

 • Jonotusjärjestelmät eivät saisi olla pelkästään ääneen perustuvia (C46)
 • Vuoronumerolaitteen tulisi kertoa asiakkaan jonotusnumero äänitiedotuksena (C01, C40)

4.7 MYYNTIAUTOMAATIT, KORTINLUKULAITTEET JA RAHA-AUTOMAATIT

 • Lipunmyyntiautomaatin tulee antaa visuaalista ja kuultavaa palautetta (A30)
 • Kortinlukulaitteessa tulee olla merkkiääni (A30)

Suositukset

 • Maksukortin laitteeseen jäämisestä tulee kuulua hälytysääni (C40)
 • Olisi toivottavaa, että maksukorttilaite ilmaisisi äänimerkein, jos kortti on syötetty väärinpäin kortinlukijaan (C40)
 • Sirukorttilaite tulee sijoittaa palvelupisteeseen siten, että asiakas voi ottaa sen helposti käteensä ja käyttää sitä turvallisesti riittävän etäällä muista asiakkaista (C40)
 • Näppäimistössä tulee olla merkkiääni (C40)

 • Tilassa on oltava äänellisen informaation ja äänen vahvistuksella varustettujen puhelimien ja hätäpuhelimien sijainti -opasteet (A30)
 • Metroaseman tilat varustetaan kuulutusjärjestelmällä. Se toteutetaan voimassa olevan hätäkuulutusjärjestelmästandardin vaatimusten mukaisesti. (B24)

Suositukset

 • Myös kuuloon perustuvaa opastusta voidaan tarvita eli tulee olla kuulutuksia ja äänimerkkejä. Opastusjärjestelmät voidaan toteuttaa myös siten, että viesti on hälytysäänen ohella visuaalinen (C14)


 

MÄÄRÄYKSET:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A12

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista
15.11.2001, Liikenne- ja viestintäministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B02

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä
28.6.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2017
2017, Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B23

Länsimetron suunnittelukäsikirja
9.5.2018, Länsimetro


B24

MSK Metrosuunnittelun käsikirja
23.5.2008, HKL


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto


 

Suositukset:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


 

C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys


C46

Kuuloliitto ry
https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/

 

Print Friendly, PDF & Email