Asiointitila

Julkaistu 2.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Asiointitila

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön asiointitila.

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön automaatti.

 


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. PALVELUTISKI
3. JONOTUSNUMEROLAITTEET /VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ
4. LIPUNMYYNTIAUTOMAATTI
5. KORTINLUKULAITTEET, MYYNTIAUTOMAATIT, RAHA-AUTOMAATIT
6. OPASTUS
7. ÄÄNIYMPÄRISTÖ JA ÄÄNIOPASTUS
8. VALAISTUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Palvelupiste sijoitetaan sisäänkäynnistä katsottuna helposti havaittavaan paikkaan, missä on mahdollisimman vähän taustahälyä (A30, C10)
 • Muun kuin asuinrakennuksen sisäisen kulkuväylän on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton (A01)
 • Liukkautta aiheuttavia, materiaalivalinnoissa huomioitavia, ovat vesi, lumi, jää, rasva, pesuaine, puiden lehdet, pintojen vanheneminen ja kuluminen (A03)
 • Kulkureitin helppo havaittavuus toteutetaan tummuus- ja tuntokontrastin avulla sekä valaistusta kohdistamalla, opastuksella ja näkövammaisille tarkoitetuilla äänimerkeillä (B01)
 • Tuntokontrasti toteutetaan jalan alla tuntuvalla materiaalierolla tai valkoisen kepin avulla tuntuvalla ohjaavalla ja varoittavalla merkinnällä (B01)
 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla (A03)
 • Näkövammaiset ohjataan palvelupisteelle valkoisella kepillä tunnusteltavalla lattiaopastuksella (A30, C01)
 • Uudella tai parannettavalla asemalla lipunmyynti-, palvelu, ja neuvontapisteiden tulee sijaita esteettömän reitin varrella (A10, B12)

Suositukset

 • Kulkureitti palvelupisteeseen, joka ei näy sisäänkäyntiin tulee opastaa ja reitti pitää merkitä sisäänkäyntiopasteeseen (C01, C40)
 • Jos etäisyys pääoven opasteelta asiointipisteeseen on yli 50 m on matkan pituus merkittävä opasteeseen (C01)
 • Palvelupisteet, kalusteet ja varusteet sijoitetaan kulkuväyliin nähden niin, että ne ovat liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön saavutettavissa. (C10, C30)
 • Opasteiden sekä käyttäjille tarkoitettujen painikkeiden, kytkimien ja säätimien on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle (C40)

 • Palvelutiskissä tulee olla pöytätaso seisoville asiakkaille
  • 950-1100 mm (A30)
  • 1100-1200 mm (C10, C01)
 • Palvelutiskissä tulee olla pöytätasot lyhytkasvuisille ja pyörätuolissa asioiville (vähintään 1)
  • 740-800 mm (B12, A30)
  • 670-800 mm (C10)
  • 750-800 mm (C30, C01)
 • Esteettömän tiskin leveyden /syvyyden on oltava vähintään
  • L ≥ 1000 mm / S ≥ 600 mm (B12)
  • L ≥ 800 mm /S ≥ 600 mm (C10)
 • Pöytätason alla polvitilan vapaan leveys (L)/ korkeus (K) /syvyys (S)
  • leveys 700 mm (A30)
  • L≥800 mm/ K≥670 mm/ S≥600 mm (C10, C30, C01)
 • Odotustilassa tulee olla riittävästi kääntymistilaa
  • Ø ≥ 1500 mm (B12, C01)
  • Ø ≥ 1500 mm, suositus Ø ≥ 1800 mm (A30)
 • Välttämättömät lasiseinät on voitava avata tilapäisesti (A10, C10, C40)
 • Jos matkustajan ja lipunmyyjän välistä lasiseinää ei voi poistaa on palvelutiskiin asennettava sisäpuhelinjärjestelmä (A10)
 • Elektronisessa laitteessa nähtävät lippuhinnat on oltava sekä asiakaspalvelijan, että asiakkaan nähtävissä (A10) 

Suositukset

 • Palvelutiskin kalusteiden tulee erottua tummuuskontrastilla ympäristöstään (C01)
 • Palvelutiskillä asioiville tulee olla tummuuskontrastilla erottuvia eri korkuisia, selkä- ja käsinojallisia istuimia (C30) 450 ja 500-550 mm (C01)
 • Asiointitilan kulkuväylän leveys ≥ 900 mm (C01)
 • Palvelutiskillä asioivan keskustelu on voitava tarvittaessa rajoittaa vain virkailijan ja asiakkaan väliseksi (C01)
 • Korkeassa palvelutiskissä on oltava aukkoja, joiden kautta virkailija pääsee helposti toiselle puolelle auttamaan (C30)
 • Palvelutiskin pinnan tulee olla heijastamatonta materiaalia (C10)
 • Palvelutiskin yhteydessä on paikka kepeille yms. palvelun ajaksi (C10)
 • Palvelutiskin etureunaan voidaan asentaa yhtenäinen käsijohde (C30)
 • Lasiseinät eivät saa huonontaa äänen kuuluvuutta (C10)
 • Kuuluvuutta palvelutiskillä voivat auttaa sivuseinämät ja tiskin yläpuolella oleva katos (C30)
 • Näkövammaisen pitää päästä lähelle opasteita (C10)
 • Koho- ja syvennyskuvio-opasteet sekä pistekirjoitustekstit, sijoitetaan 1300…1400 mm korkeudelle lattiasta tai maanpinnasta vinoon asentoon (C10)
 • Painikkeiden, opasteiden ja merkkien pitää noudattaa yhdenmukaista järjestelmää (C10)
 • Varusteiden muotoilu ja käyttö tulee olla yksinkertaista ja heikkokätiset tulee ottaa huomioon (C10)
 • Teräviä kulmia, särmiä, ulokkeita ja helposti irtoavia tai särkyviä osia pitää välttää (C10)
 • Kalusteissa ja varusteissa tulee käyttää mattapintaisia päällysteitä häikäisyn estämiseksi (C10)
 • Materiaalien tulee olla kestäviä, helposti puhdistettavia ja allergisille henkilöille sopivia (C10)
 • Maksupäätelaite sijoitetaan palvelutiskillä niin, että asiakas voi ottaa sen helposti käteensä ja käyttää sitä turvallisesti riittävän etäällä muista asiakkaista (C40)
 • Maksukorttipäätteiden tulee olla johdollisia, jotta päätelaitteen saa otettua käteen. Näin maksaminen onnistuu korkealla tiskillä myös pyörätuolista käsin (C40)

JONOTUSNUMEROLAITTEET /VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ

Suositukset

 • Vuoronumerolaitteen käyttökorkeus 900-1100 mm (C01)
 • Vuoronumerolaitteen tulee olla suunniteltu niin, että sitä voivat käyttää myös näkövammaiset (C30)
 • Vuoronumerolapussa tulee olla isot numerot ja selkeä kontrasti (C30)
 • Vuoronumeronäyttö tulee sijoittaa silmän korkeudelle 1400-1600 mm (C30, C01)

 • Esteettömällä reitillä asemalla sijaitsevista lipunmyynti-, neuvonta- ja palvelupisteistä vähintään yhden tulee soveltua pyörätuolin käyttäjille ja pienikokoisille (A10, B12)
 • Esteettömän lipunmyyntiautomaatin tulee sisältää vähintään: lipunostopainike, yksi maksupääte, lipun tulostuspääte (B12)
 • Matkan ostoon liittyvät vaihtoehdot on oltava selkeästi havaittavissa ja valittavissa (B12)
 • Esteettömän lipunmyyntiautomaatin käyttöliittymän sijaintikorkeus 800-1200 mm (B12)
 • Käyttöliittymän tulee sijaita lähellä lipunmyyntiautomaatin etureunaa (B12)
 • Esteettömän lipunmyyntiautomaatin edessä vapaa tila pyörätuolin kääntymiselle 1500 x 1500 mm (B12)
 • Uuden esteettömän lipunmyyntiautomaatin suunnittelussa suositellaan vammaisjärjestöjen kommentointia (B12)
 • Uuden esteettömän lipunmyyntiautomaatin omistajan tulee pyytää Liikennevirastolta käyttölupa valtion rataverkon liikennepaikkojen ja seisakkeiden asema-alueilla (B12)

 • Kortinlukulaitteessa merkkiääni (A30)
 • Näppäimistössä merkkiääni (A30)

 • Pyörätuolin käyttäjille sopivat palvelut on osoitettava symbolilla yhdessä pyörätuolisymbolin kanssa (A10)

Suositukset

 • Opasteiden pintamateriaali on kiiltämätön ja heijastamaton, lasipintaisissa opasteissa käytetään heijastamatonta lasia (C10)
 • Opasteissa erottuvat parhaiten tummat kuviot vaalealla pohjalla, sisältä valaistun opasteen pohjan tulee olla tumma ja kuvioiden vaaleat (C10)
 • Opasteiden sijoituskorkeus lattiasta helposti havaittavassa paikassa 1400-1600 mm (C10)
 • Palvelupiste varustetaan silmukasta kertovalla T-opasteella (C30)
 • Opasteiden kirjainkoko 1m:n etäisyydeltä ≥ 15 mm (C01)
 • Näkövammaisen pitää päästä lähelle opasteita (C10)
 • Näytössä heijastamaton pinta, mahdollisimman suuri ja selkeä fontti ja
  hyvä kontrasti tekstin ja pohjan välillä (C40)

 • Jos kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä (A01)
 • Yhden esteettömän tiskin yhteyteen on asennettava induktiosilmukkajärjestelmä. Induktiosilmukoiden tulee olla kiinteästi asennettuja (B12)
 • Lipunmyyntiautomaatin tulee antaa visuaalista ja kuultavaa palautetta (A30)
 • Vuoronumerojärjestelmän tulee antaa visuaalista ja kuultavaa palautetta (A30, C10)

Suositukset

 • Palvelupisteen taustamelun äänitaso ≤ 45 dB (C01)
 • Voronumerolaitteessa näkyvä jonotusnumero tulee kuuluttaa myös äänellä, ja palveluvuorossa oleva palvelupiste tulee ilmaista numeronäytön lisäksi myös äänimerkillä (C01)
 • Palvelupisteen henkilökunnan tulee osata käyttää induktiosilmukkaa (C01)
 • Palvelupisteen tulisi sijaita mahdollisimman meluttomassa ja kaiuttomassa ympäristössä (C01)
 • Puheen kuuluvuuden parantamiseksi tiskillä voi olla seinäkkeet ja tiskin yläpuolella olevassa katossa vaimentava materiaali (C01)
 • Tiskillä tulee olla pystysuuntainen aukko, jonka kautta eripituiset asiakkaat pystyvät keskustelemaan virkailijan kanssa (C01)

 • Vastavaloa ja häikäiseviä laseja on vältettävä palvelupisteessä asioivien ja palvelevien henkilöiden välillä (A30, C10, C40, C01)
 • Palvelupisteessä tulee olla riittävä yleisvalaistus ≤ 300 lx (C01)
 • Valaistusvoimakkuussuositus palvelutiskeillä 500-700 lx (C40, C01)

Suositukset

 • Valaisimet tai suojaamattomasta ikkunasta tuleva valo ei saa häikäistä asiakasta (C01)
 • Liikkumisen ja toiminnan kannalta tärkeät rakennusosat (ovien puitteet, kahvat, käsijohteet, törmäysvaaraa aiheuttavat kohdat) havaitaan, kun vaalean ja tumman rakennusosan valon heijastumisprosenttien suhde on ≥ 1/3 (C10)
 • Palvelupisteiden valaistuksen ja värityksen tulee tehostaa havaittavuutta (C10)
 • Tiskillä on hyvä olla tarvittaessa käyttöönotettava kohdevalaisin (C40, C01)


 

MÄÄRÄYKSET:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


 

SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C30

Palvelutiskit, jonotus ja maksupäätteet
Helsinki kaikille


Print Friendly, PDF & Email