Esteetön reitti

Julkaistu 4.2019
Päivitetty 1.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Esteetön reitti

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön reitti asemaympäristössä.


OHJEEN SISÄLLYS
1. ESTEETÖN REITTI
2. TUNTOON PERUSTUVAT OPASTEET ESTEETTÖMÄLLÄ REITILLÄ
LÄHTEET


Asema-alueella esteettömään reittiin liittyvät kaikki sen yhdistämien tilojen esteettömyyssuunnitteluohjeistukset, jotka on esitelty muissa korteissa.


 • Asema-alueella on oltava vähintään yksi esteetön reitti, joka yhdistää seuraavat palvelut (B12)
  • Liityntäliikenne bussit, raitiovaunut, (metro) (B12)
  • Liityntäliikenne (polkupyörä, lautta) (B12)
  • Taksit (B12)
  • Autojen pysäköinti (B12)
  • Vammaisille ja liikuntaesteisille soveltuvat sisään- ja uloskäynnit (B12)
  • Neuvontapisteet (B12)
  • Näkyvät tiedotusjärjestelmät (B12)
  • Kuuluvat tiedotusjärjestelmät (B12)
  • Lipunmyyntipisteet (B12)
  • Lipunmyyntiautomaatit (B12)
  • Asiakasneuvonta (B12)
  • Odotusalueet (B12)
  • WC-tilat (B12)
  • Laiturit (B12)
 • Esteettömän reitin pituus on lyhin käytännöllinen etäisyys palvelujen ja toimintojen välillä (A10)
 • Lähimmän matkustajalaiturin ja asemarakennuksen tai asema-alueen välinen etäisyys ≤ 50 m (B12)
 • Esteettömällä reitillä voivat kulkea kaikki vammaiset ja liikkumisesteiset henkilöt. Reitti voidaan jakaa osiin vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden tarpeiden täyttämiseksi paremmin (A10)
 • Esteetön reitti on opastettava aina, jos se poikkeaa normaalista reitistä (B16)
 • Opasteita on oltava kaikissa paikoissa, joissa matkustajat joutuvat valitsemaan reitin sekä tasaisin välimatkoin reitin varrella (A10)
 • Esteetön reitti laiturille, leveys. Ovet > 0,9 m, laiturit > 1,6 m + vaara-alue (B12)
 • Jos ei ole luiskia, on uusilla asemilla oltava hissit vähintään 1100 mm x 1400 mm (A10)
 • Esteettömän reitin leveys metroasemilla on vähintään 1800 mm (B23)

Suositukset

 • Asemalle ja laitureille on asetuksen mukaan oltava vähintään yksi liikuntarajoitteisille henkilöille soveltuva sisäänkäynti. (C40)
 • Tärkeimmiltä kulkureiteiltä löytyy liukuportaiden lisäksi hissi, johon on helppo mennä opaskoiran kanssa. (C40)
 • Valaistus tukee reitin hahmottamista pimeällä ja tekee esimerkiksi tunnelissa liikkumisesta turvallisen oloista. (C40)

 • Tiedotus näkövammaisille vähintään tuntoon perustuvilla ja kontrastisilla kävelypintojen merkinnöillä. Tätä kohtaa ei sovelleta autojen pysäköintialueelle johtaviin esteettömiin reitteihin. (A10)
 • Jos julkisessa tilassa on useampi kuin yksi tietyntyyppinen palvelu, reitti vähintään yhteen niistä on merkittävä kohokuvioilla ja kontrastiltaan erottuvilla kävelypinnan merkinnöillä. (A10)
 • Kohokuvioidut kävelypinnan merkinnät voidaan jättää pois, jos reitti on merkitty yksiselitteisesti rakennetuilla tai luonnollisilla elementeillä, kuten reunoilla tai pinnoilla, joita voidaan seurata tunto- ja näköaistin varassa. (A10)
 • Aseman tuntoon perustuva polku kattaa suorimman reitin aseman toimintojen ja kaikkien uloskäyntien välillä. (A10)
 • Tuntoon perustuva polku voidaan vahvistaa äänimajakoilla, jotka mahdollistavan suunnan ottamisen ja etäisyyden arvioinnin tuntoon perustuvalla polulla. (B12)
 • Kulkua ohjataan kulkuväylän pinnan tummuus- ja materiaalikontrastien avulla. Kulkuväylän pintamateriaali ja väritys eivät saa antaa vaikutelmaa tasoeroista. (B03)
 • Myös sadevesikourut voivat toimia ohjaavana elementtinä, kunhan ne suunnitellaan esteettömästi siten, etteivät ne aiheuta kompastumisvaaraa. Kouru sijoitetaan tällöin kulkuväylän suuntaisesti. (B03)
 • Opaslaattoja käytetään kulkuväylän merkitsemiseen (ohjaavat laatat) tai suojateistä, portaista taikka muista tasoeroista varoittamiseen (huomiolaatat eli varoittavat laatat). (B03)
 • Ulkotiloissa opaslaattojen käyttö edellyttää yleensä katettua tai sulana pidettävää kulkuväylää. Lämmittämättömillä alueilla nupu- ja noppakiviraidat ohjaavat näkövammaisia ja kestävät talvikunnossapitoa. (B03)

Lisää tietoa tuntoon perustuvista opasteista löytyy esteettömyysohjekorteista:


Määräykset:

A10
Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitetty 28.9.2023 Euroopan komissio


OHJEET:

B03
Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12
Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B16
Metron staattinen matkustajainformaatio, ohjeistus
21.8.2017, HKL


B23
Länsimetron suunnittelukäsikirja
9.5.2018, Länsimetro


SUOSITUKSET:

C01
Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C40
Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys


Print Friendly, PDF & Email