Anvisningar för planering av
en tillgänglig stationsmiljö

SUJUVA är en visualiserad sammanställning av tillgänglighetsföreskrifter, – anvisningar och rekommendationer, som underlättar planeringen av en tillgänglig stationsmiljö. Den gynnar planerare, beställare och underhållsleverantörer. Målet med den tydliga och lättanvända visualiserade tillgänglighetsanvisningen är att ge planerare vägledning vid valet av tillgängliga lösningar, samt bidra till att upprätthålla tillgängliga utrymmen. Beställaren får med den entydiga och lättförstådda tillgänglighetsanvisningen hjälp i att kontrollera planernas tillgänglighet, och undviker på det sättet behovet av ändringsarbeten i senare skeden av planeringen.

Med stationsmiljö avses ett för alla lämpligt område med specialnivå för tillgänglighet, som omfattar den egentliga stationen, det vill säga metro- eller tågstationen och stationsbyggnaden, de tillgängliga rutterna till de närmaste kollektivtrafikförbindelserna, områdena för angöringstrafik och parkeringsområdena. Den information som har samlats på SUJUVA-webbplatsen kan användas vid planeringen av nya, eller förbättring av gamla stationsområden. I tillämplig mån kan informationen på webbsidan också användas vid renoveringar.

Målet med SUJUVA är i synnerhet att förbättra tillgängligheten vid gränsområdena mellan olika planerings- och ägarområden. Ett utrymme där tillgängligheten har beaktats vid planeringen styr smidigt alla användare att ta sig fram obesvärat.

SUJUVA består av visualiserade kort med tillgänglighetsanvisningar som finns under fliken Tillgänglighetsanvisningar (innehållet på finska). Det är också möjligt att använda sökfunktionen för att hitta specifika anvisningar på webbplatsen. På korten med tillgänglighetsanvisningar har föreskrifter, anvisningar och rekommendationer från olika källor sammanställts. Samtliga källor och en förtydligande anvisning om hur de ska användas finns under fliken  Källor (innehållet på finska). Under fliken Kontakt (innehållet på finska) kan du ge respons om webbplatsen. Webbplatsen fungerar bäst om du använder Chrome eller Firefox som webbläsare. Vi rekommenderar användning av skärmläsningsprogrammet NVDA eller VoiceOver. 

SUJUVA underhålls av WSP Finland Oy i samarbete med Trafikledsverket, Helsingfors, Esbo och Vanda stad och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

Esteeton asemaympäristö

Med stationsmiljö avses ett område som är lämpligt för alla, med specialnivå för tillgänglighet, och som definieras av stationens tillgängliga rutt.

I SAMARBETE

Yhteistyössä Ympäristöministeriö, Väylävirasto, Kaupunkiliikenne, HSL, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Helsingin kaupunki, WSP