Hissikorin painikkeet

Julkaistu 3.2019
Päivitetty 3.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Hissikorin painikkeetKuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään hissikorin painikkeet.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. OHJAUSPANEELI
3. PAINIKKEIDEN SIJOITTELU
4. PAINIKKEIDEN FYYSISET OMINAISUUDET
5. PAINIKKEIDEN TUNNUKSET JA MERKINNÄT
6. ULOSMENOKERROKSEN PAINONAPPI
7. HÄLYTYSPAINIKE

LÄHTEET


 • Hississä on oltava tuntoon perustuvat opasteet (A30)

 • Ohjauspaneelin, hätä- ja ovipainikkeen tulee löytyä helposti näkövammaiselle (B12)
 • Hissin sisällä olevien käyttöpainikkeiden sijoituskorkeus lattiasta
  • 900-1200 mm (suositus 1100 mm) (A30)
  • 900-1300 mm (B03)
 • Hissin sisällä olevien käyttöpainikkeiden sijoitus hissin nurkasta ≥ 400 mm (suositus 500 mm) (A30)
 • Ohjauspaneelin tulee erottua taustaseinästä tummuuskontrastilla (B01)
 • Etäisyys painonappien toimivien osien välillä ≥ 10 mm (A32)
 • Etäisyys muiden (esim. hälytys-/ovi- ja kerros-) painonappien välillä on 2 x etäisyys painonappien toimivien osien välillä (A32)
 • Ohjauspaneelin valaistus ei saa häikäistä (B03)

PAINIKKEIDEN SIJOITTELU

 • Kerrospainikkeet sijoitettava hälytys- ja ovipainikkeiden yläpuolelle (A32)
 • Kerrospainikkeet hissikorissa merkittävä tunnuksilla: -2, -1, 0, 1, 2, jne. (A32)
 • Painikkeet sijoitetaan loogiseen järjestykseen. Mikäli kerrospainikkeita ei voida sijoittaa yhteen riviin, järjestys kerrosten mukaan alhaalta ylös on painikkeissa vasemmalta oikealle ja alhaalta ylös. (B03)
 • Yhteen pystysuoraan riviin sijoitetut kerrosnapit alhaalta ylös (A32)

Suositukset

 • Useampaan pystyriviin sijoitetut kerrosnapit vasemmalta oikealle ja sitten alhaalta ylös (C01)

 • Painikkeet on voitava havaita tuntoaistilla ja käytöstä on saatava palaute äänimerkillä (A30)
 • Ulosmenokerroksen on erotuttava kohopainikkeena. Sen on oltava esimerkiksi vihreä ja 5 mm muita painikkeita enemmän koholla (B03)
 • Painikkeiden pinta ei sisällä nikkeliä, kromia, kobolttia, luonnonkumia tai keinokumia (A30)
 • Painikkeen koko
  • ≥ 25 x 25 mm, ≥ Ø 30 mm (A30)
  • Ø ≥ 25 (B03) mm
 • Painikkeet koholla ≥ 1,5 mm (A10)
 • Painonappien toimivan osan pienin pinta-ala 490 mm2 (A32)
 • Painonappien toimivan osan sisäympyrän pienin mitta ≥ 20 mm (A32)
 • Painonapin toimintavoima
  • 2,5-5,0 N (A32)
  • hälytysnappi 2,5 N (A30)
 • Näkyvä ja kuuluva äänimerkki joka kerta napin painalluksesta 35-65ndB(A) (A32)

Suositukset

 • Hissin painikkeiden tulee olla tunnusteltavilla kerrosmerkinnöillä varustettuja. (C40)
 • Painikkeet valaistu (C01)

 • Painikkeissa käytetään kohonumeroita, joissa on hyvä tummuuskontrasti (B03)
 • Painikkeet on varustettava kohokirjoituksella (kohouma ≥ 0.8 mm) (B12)
 • Painikkeet on varustettava pistekirjoituksella (A10)
 • Painikkeiden yhteydessä on oltava tuntoon perustuvat opasteet tai pistekirjoitus (B12)
 • Painikkeiden vieressä voi olla erillinen pistekirjoitusopaste etenkin, jos tekstiä on paljon (A30)
 • Painikkeet erottuvat ohjauspaneelista (painikemerkinnät musta kirjain tai numero valkoisella pohjalla) (A10)
 • Valaistuissa painikkeissa valkoinen kirjain tai numero mustalla pohjalla (A10)
 • Tunnusteltava tunnus sijaitsee painonapin toimivassa osassa tai 10-15 mm napin vasemmalla puolella (A32)
 • Tunnusmerkin (numero tai kirjain) korkeus
  • 15-40 mm (A32)
  • 20 mm (C40)
 • Kohokuvion korkeus napin pinnasta
  • ≥ 0,8 mm, suositus 1-1,5 mm (A32)
  • 1,5 mm (C40)
 • Kohokirjaimen kohouman muodon tulee olla ylösalaisin käännetyn v:n muotoinen (A30)
 • Näppäimistöä käytettäessä erillinen ohje (kts. SFS_EN 81-70, liite F) (A32)
 • Ovi auki ja ovi kiinni merkitään standardin mukaisilla kolmioilla (A32)
 • Hissin painikkeissa on oltava vähintään tieto hissin kulkusuunnasta ylös ja alas, kerrokset sekä hätäpainike (B12)

 • Ulosmenokerroksen painonappi kohoaa muita painikkeita korkeammalle (C01)
  • ≥ 1,5 mm (A32)
  • 5 mm (B03)
  • 5 mm (C40)
 • Ulosmenokerroksen painonapin väri vihreä (A32)

 • Erottuu selvästi muista painikkeista väri, korkeus ja muoto (A30)
 • Hälytyspainike suojataan kauluksella väärien hälytysten välttämiseksi (B03)
 • Hälytyspainikkeen sijoituskorkeus ≥ 900 mm (A32)
 • Merkitty kello-tunnuksella (A30)
 • Hälytysnappi on väriltään keltainen (A30)
 • Hälytys välittyy äänimerkillä ja valolla (A30)
 • Puheyhteys kaikille käyttäjille varmistettava (kuulovammaiset) (A30)
 • Hissikorissa olevaa hälytyspainiketta käytettäessä on hissistä saatava yhteys avun saamiseksi (B03)
 • Hississä tarvitaan äänentoistolaitteen lisäksi valomerkki, joka kertoo yhteyden saamisesta sekä induktiosilmukka (B03)

Suositukset

 • Hälytys on voitava tehdä tekstiviestillä (C40)

Määräykset:

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
15.7.2022, Suomen standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email