Hissikorin painikkeet

Julkaistu 3.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Hissikorin painikkeetKuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään hissikorin painikkeet.

 


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. OHJAUSPANEELI
3. PAINIKKEIDEN SIJOITTELU
4. PAINIKKEIDEN FYYSISET OMINAISUUDET
5. PAINIKKEIDEN TUNNUKSET JA MERKINNÄT
6. ULOSMENOKERROKSEN PAINONAPPI
7. HÄLYTYSPAINIKE

LÄHTEET


 • Hississä on oltava tuntoon perustuvat opasteet (A30)

 • Ohjauspaneelin, hätä- ja ovipainikkeen tulee löytyä helposti näkövammaiselle (B12)
 • Hissin sisällä olevien käyttöpainikkeiden sijoituskorkeus lattiasta 900-1200 mm (suositus 1100 mm) (A30)
 • Hissin sisällä olevien käyttöpainikkeiden sijoitus hissin nurkasta ≥ 400 mm (suositus 500 mm) (A30)
 • Ohjauspaneelin tulee erottua taustaseinästä tummuuskontrastilla (B01)
 • Etäisyys painonappien toimivien osien välillä ≥ 10 mm (A32)
 • Etäisyys muiden (esim. hälytys-/ovi- ja kerros-) painonappien välillä on 2 x etäisyys painonappien toimivien osien välillä (A32)

PAINIKKEIDEN SIJOITTELU

 • Kerrospainikkeet sijoitettava hälytys- ja ovipainikkeiden yläpuolelle (A32)
 • Kerrospainikkeet hissikorissa merkittävä tunnuksilla: -2, -1, 0, 1, 2, jne. (A32)
 • Yhteen pystysuoraan riviin sijoitetut kerrosnapit alhaalta ylös (A32)

Suositukset

 • Useampaan pystyriviin sijoitetut kerrosnapit vasemmalta oikealle ja sitten alhaalta ylös (C01)

 • Kerrospainikkeet sijoitettava hälytys- ja ovipainikkeiden yläpuolelle (A32)
 • Kerrospainikkeet hissikorissa merkittävä tunnuksilla: -2, -1, 0, 1, 2, jne. (A32)
 • Yhteen pystysuoraan riviin sijoitetut kerrosnapit alhaalta ylös (A32)

Suositukset

 • Painikkeet valaistu (C01)

 • Painikkeet on varustettava kohokirjoituksella (kohouma ≥ 0.8 mm) (B12)
 • Painikkeet on varustettava pistekirjoituksella (A10)
 • Painikkeiden yhteydessä on oltava tuntoon perustuvat opasteet tai pistekirjoitus (B12)
 • Painikkeiden vieressä voi olla erillinen pistekirjoitusopaste etenkin, jos tekstiä on paljon (A30)
 • Painikkeet erottuvat ohjauspaneelista (painikemerkinnät musta kirjain tai numero valkoisella pohjalla) (A10)
 • Valaistuissa painikkeissa valkoinen kirjain tai numero mustalla pohjalla (A10)
 • Tunnusteltava tunnus sijaitsee painonapin toimivassa osassa tai 10-15 mm napin vasemmalla puolella (A32)
 • Tunnusmerkin (numero tai kirjain) korkeus (A32)
 • Kohokuvion korkeus napin pinnasta ≥ 0,8 mm, suositus 1-1,5 mm (A32)
 • Kohokirjaimen kohouman muodon tulee olla ylösalaisin käännetyn v:n muotoinen (A30)
 • Näppäimistöä käytettäessä erillinen ohje (kts. SFS_EN 81-70, liite F) (A32)
 • Ovi auki ja ovi kiinni merkitään standardin mukaisilla kolmioilla (A32)
 • Hissin painikkeissa on oltava vähintään tieto hissin kulkusuunnasta ylös ja alas, kerrokset sekä hätäpainike (B12)

 • Ulosmenokerroksen painonappi kohoaa muita painikkeita korkeammalle (C01) 5 mm (C40)
 • Ulosmenokerroksen painonapin väri vihreä (A32)

 • Erottuu selvästi muista painikkeista väri, korkeus ja muoto (A30)
 • Hälytyspainikkeen sijoituskorkeus ≥ 900 mm (A32)
 • Merkitty kello-tunnuksella (A30)
 • Hälytysnappi on väriltään keltainen (A30)
 • Hälytys välittyy äänimerkillä ja valolla (A30)
 • Puheyhteys kaikille käyttäjille varmistettava (kuulovammaiset) (A30)

Suositukset

 • Hälytys on voitava tehdä tekstiviestillä (C40)

 

Määräykset:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
22.12.2003, Suomen standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys

 

Print Friendly, PDF & Email