Hissikorin painikkeet

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Hissikorin painikkeetKuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään hissikorin painikkeet.


Lataa ohjekuva pdf-tiedostona


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. OHJAUSPANEELI
3. PAINIKKEIDEN SIJOITTELU
4. PAINIKKEIDEN FYYSISET OMINAISUUDET
5. PAINIKKEIDEN TUNNUKSET JA MERKINNÄT
6. ULOSMENOKERROKSEN PAINONAPPI
7. HÄLYTYSPAINIKE

LÄHTEET


 • Hississä on oltava tuntoon perustuvat opasteet (A30)

 • Ohjauspaneelin, hätä- ja ovipainikkeen tulee löytyä helposti näkövammaiselle (B12)
 • Hissin sisällä olevien käyttöpainikkeiden sijoituskorkeus lattiasta 900-1200 mm (suositus 1100 mm) (A30)
 • Hissin sisällä olevien käyttöpainikkeiden sijoitus hissin nurkasta ≥ 400 mm (suositus 500 mm) (A30)
 • Ohjauspaneelin tulee erottua taustaseinästä tummuuskontrastilla (B01)
 • Etäisyys painonappien toimivien osien välillä ≥ 10 mm (A32)
 • Etäisyys muiden (esim. hälytys-/ovi- ja kerros-) painonappien välillä on 2 x etäisyys painonappien toimivien osien välillä (A32)

PAINIKKEIDEN SIJOITTELU

 • Kerrospainikkeet sijoitettava hälytys- ja ovipainikkeiden yläpuolelle (A32)
 • Kerrospainikkeet hissikorissa merkittävä tunnuksilla: -2, -1, 0, 1, 2, jne. (A32)
 • Yhteen pystysuoraan riviin sijoitetut kerrosnapit alhaalta ylös (A32)

Suositukset

 • Useampaan pystyriviin sijoitetut kerrosnapit vasemmalta oikealle ja sitten alhaalta ylös (C01)

 • Kerrospainikkeet sijoitettava hälytys- ja ovipainikkeiden yläpuolelle (A32)
 • Kerrospainikkeet hissikorissa merkittävä tunnuksilla: -2, -1, 0, 1, 2, jne. (A32)
 • Yhteen pystysuoraan riviin sijoitetut kerrosnapit alhaalta ylös (A32)

Suositukset

 • Painikkeet valaistu (C01)

 • Painikkeet on varustettava kohokirjoituksella (kohouma ≥ 0.8 mm) (B12)
 • Painikkeet on varustettava pistekirjoituksella (A10)
 • Painikkeiden yhteydessä on oltava tuntoon perustuvat opasteet tai pistekirjoitus (B12)
 • Painikkeiden vieressä voi olla erillinen pistekirjoitusopaste etenkin, jos tekstiä on paljon (A30)
 • Painikkeet erottuvat ohjauspaneelista (painikemerkinnät musta kirjain tai numero valkoisella pohjalla) (A10)
 • Valaistuissa painikkeissa valkoinen kirjain tai numero mustalla pohjalla (A10)
 • Tunnusteltava tunnus sijaitsee painonapin toimivassa osassa tai 10-15 mm napin vasemmalla puolella (A32)
 • Tunnusmerkin (numero tai kirjain) korkeus (A32)
 • Kohokuvion korkeus napin pinnasta ≥ 0,8 mm, suositus 1-1,5 mm (A32)
 • Kohokirjaimen kohouman muodon tulee olla ylösalaisin käännetyn v:n muotoinen (A30)
 • Näppäimistöä käytettäessä erillinen ohje (kts. SFS_EN 81-70, liite F) (A32)
 • Ovi auki ja ovi kiinni merkitään standardin mukaisilla kolmioilla (A32)
 • Hissin painikkeissa on oltava vähintään tieto hissin kulkusuunnasta ylös ja alas, kerrokset sekä hätäpainike (B12)

 • Ulosmenokerroksen painonappi kohoaa muita painikkeita korkeammalle (C01) 5 mm (C40)
 • Ulosmenokerroksen painonapin väri vihreä (A32)

 • Erottuu selvästi muista painikkeista väri, korkeus ja muoto (A30)
 • Hälytyspainikkeen sijoituskorkeus ≥ 900 mm (A32)
 • Merkitty kello-tunnuksella (A30)
 • Hälytysnappi on väriltään keltainen (A30)
 • Hälytys välittyy äänimerkillä ja valolla (A30)
 • Puheyhteys kaikille käyttäjille varmistettava (kuulovammaiset) (A30)

Suositukset

 • Hälytys on voitava tehdä tekstiviestillä (C40)

 

Määräykset:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
22.12.2003, Suomen standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys