Hissityypit

Julkaistu 2.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Hissityypit

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään hissityyppi.

Kuva 1) Porrashissi, esimerkki

Kuvalähteet:
Kuva 1. By ŠJů – Oma teos, CC BY-SA 3.0


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. HISSIKORIN MITAT
3. PELASTUS- JA SAMMUTUSTÖISSÄ KÄYTETTÄVÄ HISSI (PALOMIESHISSI)
4. KEVYTHISSI/ PYSTYHISSI­
5. PORRASHISSI

LÄHTEET


 • Jos muussa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on yhtä suuri tai suurempi kuin kerroskorkeus, tasojen välillä on portaiden lisäksi oltava 1100 mm (ovisivu) x 1400 mm hissi (A01)
 • Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, tasojen välillä on portaiden lisäksi oltava enintään 5% luiska, 1100 mm (ovisivu) x1400 mm hissi tai muu kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite (A01)
 • Jos muun kuin asuinkerrostalon tasoero on alle 1000 mm tulee portaiden lisäksi olla luiska (min. leveys 900 mm, max kaltevuus 8% 500 mm + 2m tasanne + 500 mm 8%), hissi tai kiinteä pyörällisen apuvälineen henkilönostin (A01)
 • Asetuksen soveltamisen kuhunkin yksittäistapaukseen ratkaisee rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta vastaava kunnan rakennusvalvontaviranomainen. (B01)
 • Rakennuksen hissien on oltava turvallisia, helppokäyttöisiä ja väljiä kaikille, myös liikunta-ja toimintaesteisille käyttäjille (A30)
 • Hissit on opastettava ja valaistava hyvin ja niissä on oltava hyvin näkyvät tummuuskontrastit (A30)
 • Rakennuksen kaikille tasoille on päästävä esteettömästi ensisijaisesti hissillä (A30)
 • Hissien vähimmäismäärät ja -mitat määritellään kansallisissa määräyksissä (A30)
 • Mikäli kansalliset määräykset eivät edellytä hissiä korkeissa rakennuksissa, on hissille tehtävä tilavaraus myöhempää asennusta varten leveys ≥1000, syvyys ≥1400 mm painorajoitus 650 kg (A30)
 • Aseman esteettömällä reitillä tasoerot on yhdistettävä esteettömällä luiskalla tai esteettömällä hissillä (B12)
 • Jos aseman esteettömän reitin tasonvaihto luiskalla lähimmälle matkustajalaiturille on yli 200 m, on laiturille asennettava hissi (B12)
 • Laiturille on oltava esteetön luiska tai esteetön hissi (B12)
 • Hissi tarvitaan asemalla, jos korkeusero on yli 1000 mm (B12)
 • Hissi ei ole uloskäytävä (A07)
 • Metroaseman hissikuilun pohjalla on oltava jätevesiviemäriin liitetty lattiakaivo (hissin viemäröinti) (B17)

 • Henkilöhissin hissikorin vapaa mitta käsijohteiden sisäpuolelta leveys ≥1100 mm, syvyys ≥1400 mm (B12)
 • Pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen kääntymismahdollisuuden helpottamiseksi suositellaan käytettäväksi hissikoria, jonka leveys on ≥1340 ja syvyys ≥1400 mm (B01)
 • Kun hissin oviaukot ovat vierekkäisillä sivuilla suositellaan hissin mitoiksi leveys ≥1400, syvyys ≥1400 mm (B01)
 • Kun hissin ovet ovat kahdella vierekkäisellä seinustalla tulee ovien olla (hissi 1600 mm x 1400 mm) ≥ 900 mm (A30)
 • Hissikorin mitat paarien kuljettamiseen, sairaankuljetushissi, kapasiteetti 1275 kg leveys ≥1200 x ≥syvyys 2300, ovi 1100 mm (A30)
 • Metroaseman läpikuljettava hissi leveys/syvyys/korkeus leveys ≥1400 x syvyys ≥2400 x korkeus ≥2300 (B17)
 • Oviaukon leveys kapeammalla sivulla korityypissä, johon paarit sopivat (≥ 1200 x ≥ 2300 mm) ≥ 1100 mm (A30)
 • Jos uuden aseman tasonvaihdossa ei ole luiskaa on oltava hissi SFS_EN 81-70 tyyppi 2 leveys ≥1000, syvyys ≥1400 mm (A10)
 • Asemia uudistettaessa tai parannettaessa sallitaan tasonvaihdossa hissi SFS_EN 81-70 tyyppi 1 leveys ≥1000, syvyys ≥1250 mm (A10)
 • Jos asemia uudistettaessa esteetön reitti muodostuu käytössä olevista silloista, portaista ja alikuluista, hissit voivat olla vähimmäismitoitusta kapeampia (A10)

Suositukset

 • Henkilöhissin hissikorin vapaa mitta suositus leveys ≥1340, syvyys ≥1400 mm (C10)
 • Korkeissa rakennuksissa hissin sisämitoiksi suositellaan (mahtuu paarit, suuret huonekalut) ≥1400 m x≥2100 mm (C10)
 • Yli 5 kerroksen rakennuksiin suositellaan 13 henkilön hissiä, nimelliskuorma 1000 kg (C12)
 • Yli 9 kerroksen rakennuksiin vähintään kahta hissiä, joista vähintään toinen on 13 henkilön hissi (C12)

 • Rakennuksessa jossa on vähintään 16 kerrosta, on oltava vähintään yksi palomieshissi (A07)
 • Hissiä on voitava käyttää pelastus- ja sammutustöissä sisäänkäyntitason yläpuolella, kun ylimmän kerroksen lattiapinnan taso ylittää 38 m sisäänkäynnin lattiatasosta (A07)
 • Hissiä on voitava käyttää pelastus- ja sammutustöissä sisäänkäyntitason alapuolisissa tiloissa, kun kellarikerroksen lattian etäisyys ylittää 14 m rakennuksen sisäänkäyntitasosta ja kyseisen kellaritason poistumisalueen pinta-ala on yli 800 m2 (A07)
 • Palomieshissiä koskevat kansalliset paloturvallisuusmääräykset (A30)
 • Palomieshissikorin on sisämitoiltaan sovelluttava ajoneuvopaarien kuljetukseen (A07)
 • Paarikuljetukseen soveltuva hissi mitoitetaan rakentamisajankohdalle tyypillisen paarimitoituksen mukaan (YMP min muistio) (A07)
 • Palomieshissistä poistumistaso välitasanteelle tai rappuun, jos kerrostasojen väli on yli 7 m (A32)
 • Palomieshissin on noudatettava standardia SFS-EN 81-72 (A07)
 • Osastoidusta hissikuilusta on oltava mahdollisuus savunpoistoon ja korvaavan ilman virtaamiseen (A07)

Suositukset

 • Kuilu ja ovet tarvitaan aina, jos hissi menee rakennuksen välipohjan läpi (C33)
 • Pystyhissi voi olla kuiluton, jos se ei kulje välipohjan läpi ja nostokorkeus on alle 2 m (C33)
 • Pystyhissillä on yleensä 2-3 kerrostasoa (C33)
 • Pystyhissin koko, kun kulkuaukko tai -aukot ovat lyhyellä seinällä leveys ≥ 900 mm, syvyys ≥ 1400 mm (C33)
 • Pystyhissin koko, kun kulkuaukot ovat viereisillä seinillä leveys ≥ 1400 mm, syvyys ≥ 1400 mm (C33)
 • Pystyhissi voidaan asentaa lattiapinnan päälle eikä tarvitse kuilua, kun nousukorkeus on ≤ 500 mm (C33)
 • Pystyhissi sopii sekä sisä- että ulkotiloihin (C33)

 Suositukset

 • Käytetään vain väliaikaisratkaisuna (C01)
 • Kulkee portaiden suuntaisesti johdeputkea tai johdekiskoa pitkin (C33)
 • Porrashissin tason leveys ≥ 900 mm, syvyys ≥ 1400 mm (C33)
 • Vapaa korkeus tason keskeltä kattoon ≥ 2200 mm (C33)

 

MÄÄRÄYKSET:

 

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A07

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C12

RT 88-11279 HISSITILAT
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
Helsinki kaikille

Print Friendly, PDF & Email