Koho-opasteet

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Koho-opasteet

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään koho-opaste.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään pistekirjoitus.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään koho-opaste.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään koho-opaste.


Lataa ohjekuva pdf-tiedostona


OHJEEN SISÄLLYS

1. KOHOKARTAN KOKO JA SIJOITTAMINEN
2. KOHOKARTAN PAIKKA ASEMILLA
3. KOHOKARTAN SISÄLTÖ JA SEN ESITYSTAPA
4. SEINÄPINTOJEN MUUT KOHO-OPASTEET
5. KOHO-OPASTEET KÄSIJOHTEISSA
6. BRAILLE, PISTEKIJOITUKSEN OMINAISUUDET JA MITAT
7. KOHOKIRJOITUS
8. KOHOSYMBOLIT
9. MULTIMODAALINEN ÄÄNIKOHOKARTTA
10. VALAISTUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Rakennusta kuvaava kohokartta sijoitetaan katettuna sisäänkäynnin yhteyteen (B10)
 • Kartta sijoitetaan kulkureitin ulkopuolelle rauhalliseen paikkaan (B10)
 • Kartta esitetään kulkusuuntaan nähden oikein päin (B10)
 • Kohokartan paikallistamista helpottaisi äänimajakka ja/tai taustasta kontrastiltaan erottuva pystytolppa, johon opaskoiran voi opastaa (B10)
 • Kohokartan korkeus ≤ 600 mm (B12)
 • Kohokartan leveys ≤ 800 mm (C40)
 • Lattiaan tai maahan kiinnitettävissä opastaulussa on oltava valkoisella kepillä tunnistettava alaosa (alapiena) korkeudella 60-100 mm (B12)
 • Kohokartan kulma sekä seinäkiinnityksessä että omassa telineessä (pystysuorasta luettuna) 15° (B12)
 • Terävät reunat pyöristetään (A33)
 • Kohokartan lähelle keppiteline valkoiselle kepille, jotta voi lukea molemmin käsin (B10)

Suositukset

 • Sijainti helposti havaittavassa paikassa pääkulkureitin alussa (C01)
 • Aluetta kuvaava kohokartta sijoitetaan katettuna sisääntuloväylän alkuun (C01)
 • Kohokartalle opastetaan ohjaavalla koholistalla tai äänimajakalla (C15)
 • Seinällä olevan kohokartan paras lukukorkeus
  • 1300-1600 mm (C15)
  • 1300-1400 mm (C31)
 • Kiinnityslaitteiden ja telineiden materiaalien ja rakenteiden tulee olla sellaisia, etteivät ne aiheuta vaaraa (C31)
 • Kiinnityslaitteiden (esim. ruuvit) tulee olla sellaisia, ettei niitä voi sekoittaa kartan kohomerkintöihin (C31)
 • Kohokartan alareunan asennuskorkeus (AK) ≥ 1100 mm (C40)
 • Kohokartan yläreunan korkeus ≤ 1700 mm (C40)
 • Ulkotiloissa likaantumisen välttämiseksi kohokartta asennetaan pystyasentoon. (C15)
 • Ulko-olosuhteissa karttojen tulee kestää lämpötilojen vaihteluita ja ilkivaltaa. (15)

 • Asemalaiturille johtavan esteettömän reitin varrella ja laiturilla on näkövammaisia opastettava tarpeellisilla tiedoilla pistekirjoituksella, kohokirjaimilla tai -numeroilla (B12)
 • Uuden aseman esteettömän reitin varrelle on sijoitettava vähintään yksi kohokartta (B12)
 • Kohokartta sijoitetaan keskeiselle paikalle, josta on yhteydet kaikille asema-alueen laitureille (B12)
 • Aseman koho-kartta suositellaan varustettavan äänimajakalla sijainnin paikallistamiseksi (B12)

KOHOKARTAN SISÄLTÖ JA SEN ESITYSTAPA

 • Kohokartassa on esitettävä asema-alueen esteettömät reitit ja niiden yhdistämät palvelut ja toiminnot, tasonvaihdot, paikannimet ja ilmansuunta (B12)
 • Olet tässä -symbolin on erotuttava selkeästi kartan pinnasta ja muista merkinnöistä (B10)
 • Näkeville, heikkonäköisille ja sokeille tarkoitetussa kohokartassa on sormilla tunnettavien kohokuvioiden ja pistekirjoituksen lisäksi näkyvää ja tunnusteltavaa kohokirjoitusta. (B10)
 • Kohokartta sopii kaikille, kun siinä on hyvät tummuus- ja värikontrastit sekä selkeät tekstit (B10)
 • Kohokarttaan, joka palvelee pelkästään sormien tuntoaistilla lukien sokeita, tulee lisätä kohokuvioiden selitykseksi pistekirjoitusta ja/tai ääniselostus. (B10)
 • Sanakartta tukee kohokarttaa (B10)
 • Julkisten sekä sisä- että ulkotilojen kohokarttojen on kestettävä kovaa kulutusta, ilkivaltaa ja eri sääolosuhteita (B10)
 • Kohokartan pinnan tulee olla sileä (B10)
 • Kohoviivojen reunat tulee pyöristää (B10)
 • Kartta-avain selkeästi erillään muusta kartasta (B10)
 • Kartta-avaimeen sijoitetaan kaikki kartan ulkopuolinen informaatio, myös symboliselitykset (B10)
 • Aseman kohokartassa tiedot esitetään vähintään kahdella kielellä (suomi, ruotsi) (B12)

Suositukset

 • Kohokarttaan merkitään kohteen nimi, osoite, alueen rakennukset, esteettömät sisäänkäynnit, keskeiset toiminnot, esteettömät kulkureitit, “olet tässä”-piste (C01)
 • Kohokartassa kuviot, viivat, eri muotoiset alueet ja rakennukset ilmaistaan kohoviivoin, kohomuodoin tai kohosymbolein (C15)
 • Kohokartassa tulee olla selkeät symbolit, toisistaan erottuvat viivat ja kuvioiden välillä riittävästi tilaa tuntoaistilla tunnistamista varten (C15)
 • Olet tässä -symboli merkitään karttapohjasta erottuvalla tehostevärillä ja puolipyöreällä kohonastalla (C15)
 • Kartassa tulee olla pohjoisnuoli ja mittajana (C31)
 • Kulkureitti esitetään kohoviivalla leveys 1-3 mm / korkeus 1 mm (C31)
 • Katko- tai pisteviiva on voitava tunnistaa jatkuvana viivana (C31)
 • Kohokartan pinnan tulee olla matta tai puolimatta, se ei saa kiiltää tai olla liukas (C31)
 • Kartassa ja kartta-avaimessa samankokoiset numerot ja kirjaimet (C31)
 • Pistekirjoitustekstin on oltava lähellä symbolia, jotta niiden ymmärretään kuuluvan yhteen (C31)
 • Kartta-avaimen symbolien tulee olla muodoltaan ja kooltaan samoja kuin kartassa (C40)
 • Palveluauton pysähtymispaikka merkitään kohokarttaan (C40)

 • Merkintöjen ja muotojen tulee selkeästi vastata niille määrättyä tarkoitusta (A33)
 • Näkyvässä opastuksessa käytettävien kirjasimien, symbolien ja kuvasymbolien on erotuttava värikontrastiltaan taustasta (A10)
 • Pistekirjoitusopasteiden suositeltavin asennuskorkeus 1300-1400 mm (B12)
 • Opasteen tekstin lukualueen korkeus maasta tai lattiasta 1200-1600 mm (A30)
 • Koho- ja pistekirjoitustekstien sijoitus tilaopasteen alareunassa korkeudella 1200-1300 mm (C15)
 • Opasteen suuntaa osoittavien ja ovisymbolien tulee olla kosketeltavissa varustettuna kohokirjaimin ja pistekirjoituksella (C01) sijoituskorkeudella ≤ 1600 mm (A30)
 • Asemalla pistekirjoituksella on opastettava vähintään laiturin numero ja suuntatieto (B12)
 • WC-tila merkitään liikkumisesteisen tunnuksella eli kansainvälisellä pyörätuolitunnuksella, jossa on selkeä tummuuskontrasti ja joka on myös tuntoaistilla havaittava. (B01)
 • WC-tilojen kätisyys eli kummalla puolella wc-istuinta on pyörätuolille tarkoitettu vapaa tila, on hyvä esittää opasteessa. (B01)
 • Majoitushuoneen numero suositellaan merkittäväksi koho- ja pistekirjoituksella (B01)
 • Jos opasteessa on nuolimerkintöjä, on samat nuolet oltava myös pistekirjoituksessa (A30)
 • Koho-opasteen pistekirjoitusteksti sijoitetaan 8 mm kohotekstirivin alapuolelle, ja kohdennetaan tekstin kohdalle vasempaan reunaan (A30)
 • Pistekirjoituksen sijoitusopaste sijoitetaan koho-opasteen vasempaan marginaaliin ylimmän pistekirjoitusrivin kohdalle (A30)
 • Pistekirjoitusta ei tulisi käyttää painikkeissa (A35)
 • Pistekirjoitus voidaan laittaa painikkeeseen, jos painiketta ei pysty paikantamaan kosketuksella, painikkeen ympärillä ei ole tilaa pistekirjoitukselle ja pistekirjoituksen lukeminen ei aiheuta tarkoituksetonta painikkeen käyttöä (A35)
 • Hissin kutsupainikkeiden yhteyteen on asennettava tuntoon perustuvat opasteet tai pistekirjoitusopasteet (B12)

Suositukset

 • Kohosymbolien on oltava yleisesti tunnettuja, konkreettisia ja helppotajuisia (C15)
 • Tekstin/symbolin ja taustan välillä tulee olla tummuuskontrasti (C01)
 • Opasteen pinnan tulee olla himmeä ja häikäisemätön (C01)
 • Helppolukuinen kirjasintyyppi (C01)
 • Samassa opasteessa toisiinsa liittyvät symbolit sijoitetaan samaan kehykseen (C15)
 • Koho- ja pistekirjoitustekstien sijoitus tilaopasteen alareunaan korkeudelle 1300-1400 mm (C15)
 • Jos hissin painikkeet ovat vandaalisuojattuja, sijoitetaan koho-numerot painikkeen vasemmalle puolelle ja pistekirjoitus painikkeen oikealle puolelle (C40)

 • Asemalaiturille johtavien portaiden ja luiskien käsijohteissa pistekirjoitustieto esitetään ylemmän käsijohteen takapinnalla tai viereisellä seinäpinnalla (B12)
 • Asemalla käsijohteen pistekirjoituksella on opastettava vähintään laiturin numero ja suuntatieto (B12)
 • Käsijohdeopasteessa oleva nuoli ilmaisee kulkusuunnan (B10)
 • Käsijohdeopasteiden kohokirjaimilla tietoa välitettäisiin myös pistekirjoitusta osaamattomille käyttäjille (B10)
 • Jos portaiden edessä taktiili huomiolaatta, pistekirjoitus pyritään sijoittamaan käsijohteen päähän niin, että se toimii laatan jatkeena. (A35)
 • Pistekirjoituksellisessa käsijohteessa tulee olla vähintään 300 mm jatke portaikon syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan yli, jotta pistekirjoituksen lukeminen on turvallista (A35)
 • Jos oven molemmilla puolilla on käsijohde, käsijohteen pistekirjoitus sijoitetaan oven aukeamispuolelle. (A35)

Suositukset

 • Käsijohdeopasteen pistekirjoituslaatan korkeus 27 mm, pituus vaihtelee tekstin pituuden mukaan (C40)
 • suorassa laatassa oleva pistekirjoitus on helpompi lukea kuin kaareutuva teksti (C40)

 • Lyhentämätön pistekirjoitus on helppoa kansainvälisen käytön sekä ikääntyneiden ja sokeiden käyttäjien kannalta (A33)
 • Pistekirjoituksessa ei käytetä lyhenteitä (B10)
 • Kun pistekirjoitusta koskeva tieto muuttuu, tulee pistekirjoitus korjata välittömästi (A35)
 • Pistekirjoitukseen käytetyn materiaalin tulee olla kestävää, vioittumatta normaalissa käytössä ja säilyttää hyvä taktiilinen luettavuus (A35)
 • Pistekirjoitukseen käytetty materiaali ei saa olla liian altis lämmölle, kosteudelle, nesteelle tai muille ilmaston tekijöille (A35)
 • Pistekirjoitukseen käytetyn materiaalin pinta tai reuna ei saa vahingoittaa lukijaa (A35)
 • Painettu teksti ja pistekirjoitus eivät saa häiritä toistensa luettavuutta (A35)
 • Pistekirjoitus tulee sijoittaa kosketukselle turvalliseen paikkaan (A35)
 • Pisteissä tulee olla kupera poikkileikkaus ja riittävä kohotus ympäristöstään (A33)
 • Pistekirjoituksen mittasuositukset vaihtelevat riippuen käytetystä materiaalista, kehon mitoista ja ympäröivistä olosuhteista (A33)
 • Pistekirjoituksen ympärillä suoja-alue 6 mm (A35)
 • Pistekirjoituspisteen kohotettu korkeus
  • 0,3-0,7 mm (A35)
  • 0,53 mm (C40)
 • Pistekirjoituspisteen halkaisija
  • Ø 1-1,7 mm (A35)
  • Ø 1,5 mm Suomessa (C40)
 • Pisteiden välinen tila pistekirjoituksessa (maasta riippuen)
  • horisontaalisesti 2-2,8 mm / vertikaalisesti 2,2-2,8 mm (pisteen origosta) (A35)
  • horisontaalisesti 2,25 mm, vertikaalisesti 2,5-2,75 mm Suomessa (C40)
 • Merkkien (kirjainten) välinen tila pistekirjoituksessa (maasta riippuen)
  • 3,13-4,05 mm (A33)
  • 1-pisteestä 1-pisteeseen 5,1-6,8 mm (pisteen origosta) (A35)
  • 2,29 mm Suomessa (C40)
 • Rivien välinen tila pistekirjoituksessa (maasta riippuen)
  • 1-pisteestä 1-pisteeseen 10,0-15,0 mm (pisteen origosta) (A35)
  • 10 mm Suomessa (C40)

Suositukset

 • Pistekirjoitusmerkin leveys 4 mm Suomessa (C40)
 • Pistekirjoitusmerkin korkeus 6,5-7 mm Suomessa (C40)

 • Kohotekstin profiili ylöspäin käännetty, pyöristettyreunainen V (C31)
 • Kohotekstin kohouma pinnasta ≥ 1 mm (C15)
 • Sormin tunnusteltavan kohotekstin kirjasinkoko
  • 15 mm-55 mm (A30)
  • 20 mm (C40)

Suositukset

 • Lyhyet, yksinkertaiset sanat (C31)
 • Kohokirjaimet kirjoitetaan aina isoilla kirjaimilla (VERSAALI) (C15)
 • Suositeltavat ns. päätteettömät kirjasintyypit kuten Arial tai Helvetica Medium (C15)
 • Kirjaimet eivät saa sotkeutua tunnusteltaessa toisiinsa, riittävän iso välistys (C15)
 • Kohokirjaimen ja symbolin viivanpaksuus 1-1,5 mm (C31)
 • Tekstien tasaus vasemmalle (C15)
 • Tuntokontrastin lisäksi kohokirjainten tummuuskontrasti helpottaa kirjainten havaitsemista (C31)
 • Yksittäiset kohokirjaimet ja numerot erottuvat helpommin kohoalustalta tai ympyrän sisään sijoitettuna (C31)

 • Käsijohteisiin, oviin, karttoihin ja lattioihin sijoitettavien kohosymbolien tulee vastata koho-tekstin ominaisuuksia (A30)
 • Kosketeltavien symbolien koko 15-55 mm (A30)

Suositukset

 • Pintojen tasoerojen korkeus 1,5 mm (C31)

 • Kohokarttojen lukemista ja tulkitsemista voidaan tukea lisäämällä karttaan sanakarttapohjaista ääniopastusta (B10)
 • Multimodaaliin ääniohokarttaan integroidaan sanakartta ääniopastuksena (B10)
 • Multimodaalin äänikohokartan äänitoiminnon tulee olla yhdenmukainen sanakartan tai Beacon-viestien kanssa (B10)

 • Kohokartan tulee olla hyvin valaistu 350-450 lx (A30)

Suositukset

 • Koho-opasteen tulee olla tasaisesti valaistu (C01)


 

Määräykset:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A33

SFS-ISO/TR 22411_Esteettömyys, Ergonomiatietoa ja opastusta oppaan ISO/IEC
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


A35

ISO 17049:2013 Accessible design – Application of braille on signage, eguipment and appliances
15.10.2013, ISO (the international Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2017
Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


 

 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
Invalidiliitto ESKE


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C31

Karttojen ja koho-opasteiden suunnittelu ulkokäyttöön
30.12.2008, Helsinki kaikille


 

C40

Saavutettavuus ja esteettömyys
(päivitys kesken), Näkövammaisten liitto ry