Liukuportaat

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 6.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Liukuportaat

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään liukuportaat asemaympäristössä.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. MITOITUS
3. VAPAAT TILAT JA VAROITUSALUEET
4. ASKELMAT JA ASTINLEVYT
5. KAIDE
6. KÄSIJOHDE
7. POTKULEVY
8. TURVALLISUUS
9. VALAISTUS
10. OPASTUS

LÄHTEET


 • Liukuportaiden ja -käytävien on noudatettava standardia SFS-EN 115-1+A1 (B12)
 • Palotilanteessa liukuportaat ja liukukäytävät eivät ole käytettävissä (A30)
 • Liukuportaan välittömässä läheisyydessä on oltava luiska tai hissi (A36)
 • Läheiseen hissiin on oltava opastus (A36)
 • Liukuportaat voidaan asentaa vain katettuihin ja suojattuihin tiloihin (B12)

 • Liukuportaiden enimmäisnopeus 0,65 m/s (suositus 0,5 m/s) (A36)
 • Liukuportaiden ja -käytävien nimellisleveys 580 mm – 1100 mm (A36)
 • Liukuportaiden kaltevuuskulma ≤ 30 ° (A36)
 • Liukukäytävien leveys, kun kaltevuus on ≤ 6° ≤ 1650 mm (A36)
 • Ostos- ja matkatavarakärryjen pääsy liukuportaisiin on estettävä sopivalla esteellä (A36)
 • Kampalevyn on oltava luistamaton (A36)

 • Liukuportaan askelman yläpuolella oleva vapaa tila ≥ 2300 mm (A36)
 • Liukukäytävän astinlevyn tai hihnan yläpuolella on oltava vapaata tilaa ≥ 2300 mm (A36)
 • Vapaan korkeuden tulee ulottua kaiteen päädyn kohdalle ≥ 2300 mm (A36)
 • Liukuportaan askelman pinnasta mitattu vapaa tila ≥ 2100 mm (A36)
 • Liukukäytävän pinnasta mitattu vapaa tila ≥ 2100 mm (A36)
 • Uloskäynnin edessä olevan vapaan tilan syvyys kaiteen päädystä mitattuna 2500 mm (A36)
 • Peräkkäisissä liukuportaissa tai – käytävissä vapaan tilan syvyys käytön mukaan (A36)
 • Liukuportaista tullessa uloskäynnin vapaan tilan leveys käsijohteiden ulkoreunojen etäisyys + 80 mm (A36)
 • Liukuportaiden ylä- ja alapäässä pitää olla tuntoon perustuva varoitusalue koko portaan leveydeltä (B12)
 • Varoitusalueen vähimmäissyvyys 600 mm (B12)
 • Kulkuväylän jatkeena olevan liukuportaan varoitusalueen vähimmäissyvyys on 1200 mm (B12)
 • Varoitusalue erottuu lattia- ja maanpinnasta tunto- ja tummuuskontrastilla, jonka suosituksena on 30 % tummuuskontrastiarvo (B12)
 • Metrojen liukuportaan ylä- ja alapäähän asennetaan kontrastiraidat, jotka ovat 150 mm leveää valkoista salmiakkikuvioista teippiraitaa. Raidat asennetaan aivan liukuportaan eteen koko portaan leveydeltä. (B23)

 • Askelman korkeus ≤ 240 mm (A36)
 • Askelman syvyys ≥ 380 mm (A36)
 • Askelman leveys (metro) ≥ 1000 mm (B23)
 • Askelman otsapinnan on oltava uritettu, urituksen pinta sileä (A36)
 • Urien leveys on vähintään 5 mm, enintään 7 mm (A36)
 • Urien syvyys vähintään 10 mm (A36)
 • Uran harjan leveys vähintään 2,5 mm ja enintään 5 mm (A36)
 • Alle 6 m:n nostokorkeudella tulee olla 2 tasaista askelmaa portaiden ylä- ja alapäässä (B12)
 • Yli 6 m:n nostokorkeudella tulee olla 3 tasaista askelmaa portaiden ylä- ja alapäässä (B12)
 • Metron vaakasuoraan kulkevat askelmat lyhyt/pitkä liukuporras 3/4 kpl (B23)
 • Liukuportaiden molemmissa päissä askelmien on kuljettava vaakasuorassa 800 mm, jos nopeus on alle 0,5 m/s, 1200mm jos nopeus on 0,5-0,65 m/s ja 1600 mm jos nopeus on yli 0,65 m/s (A36)

 • Askelmien, astinlevyjen ja hihnan puoleisten kaiteen osien on oltava sileitä ja samassa tasossa (A36)
 • Putoamisvaara estetään vaikeuttamalla ulkopintaa pitkin kiipeämistä (A36)
 • Kerrostasolla on estettävä kosketus käsijohteeseen kiinteällä esteellä tai suojakaiteella (A36)
 • Lasikaiteessa käytettävän lasin oltava karkaistua lasia (A36)

[sta_anchor id="h23"]6. KÄSIJOHDE

 • Kaiteiden päällä on oltava askelmien kanssa samaan suuntaan liikkuva käsijohde (A36)
 • Käsijohteen leveys 70-100 mm (A36)
 • Käsijohteen ja kaiteen reunan välinen etäisyys ≤ 50 mm (A36)
 • Käsijohteen ulkoreunan etäisyys esteestä(seinästä)vaakasuunnassa ≥ 80 mm (A36)
 • Käsijohteen ulkoreunan etäisyys esteestä pystysuunnassa ≥ 25 mm (A36)
 • Vierekkäisten liukuportaiden käsijohteiden välinen etäisyys ≥ 160 mm (A36)
 • Kerrosten leikkauskohdissa käsijohteen yläpuolella on oltava pystysuora kiinnitarttumissuoja, jos etäisyys esteestä on alle 400 mm tai ≥ 300 mm (A36)
 • Ristikkäin menevissä liukuportissa tai liukukäytävissä käsijohteen yläpuolella on oltava pystysuora kiinnitarttumissuoja, jos etäisyys esteestä on alle 400 mm ≥ 300 mm (A36)
 • Käsijohteen yläpinnan ja askelman etureunan tai astinlevyn ja hihnan pinnan välinen korkeus 900-1100 mm (A36)
 • Käsijohteen vaakasuora osa jatkuu pitkittäissuunnassa kamman ja astinpinnan leikkauslinjasta sisään- ja uloskäynneissä 300 mm (A36)
 • Kaiteen päädyssä käsijohteen tulee ulottua vaakasuorassa kamman ja astinpinnan leikkauslinjasta 600 mm (A36)
 • Käsijohteen liikkumisnopeus saa poiketa 0%-+2% todellisesta nopeudesta (A36)
 • Liukuportaassa on oltava pysäyttävä valvontalaite, jos käsijohteen nopeus poikkeaa yli 15 s ajan enemmän kuin 15% (A36)
 • Käsijohteen muotoilun tulee estää sormien kiinni jääminen kaiteen eri osien väliin (A36)
 • Käsijohteiden keskiviivojen välinen etäisyys potkulevyjen välistä tulee olla etäisyyttä suurempi ≤ 450 mm (A36)
 • Käsijohteen sisäänmenokohdassa käsijohteen ulkopinnan uloimman pisteen etäisyys viimeistellystä lattiapinnasta 100-250 mm (A36)
 • Käsijohteen sisäänmenokohdan suojalaite estää sormien ja käsien väliin jäämisen (A36)

 • Potkulevyn oltava pystysuora, tasainen ja puskusaumattu (A36)
 • Potkulevyn yläreunan ja askelman etureunapinnan etäisyys ≥ 25 mm (A36)
 • Askelmien, astinlevyjen tai hihnan ja potkulevyn välinen rako ≥ 4 mm (A36)
 • Potkulevyn tulee täyttää 4 ehtoa; riittävä jäykkyys, rako enintään 4 mm, vaatimukset täyttävät sivuttaisohjaimet, sopivat materiaalit, jotta kitkakerroin nahalle, PVC:lle ja kumille on enintään 0,45 (A36)

 • Hätäpysäytyskytkimen etäisyys kamman ja astinpinnan leikkauskohdasta 2,0-3,0 m (A36)
 • Hätäpysäytyskytkimen korkeus käsijohteen tasalla (A36)
 • Liukuportaan sisään- ja uloskäyntien hätäpysäytyskytkimiin on ulotuttava liukuportaan ulkopuolelta (A36)
 • Pyörätuolien käyttö liukuportaissa on kielletty vaaratilanteiden vuoksi (A36)
 • Opaskoiran kanssa liikkuva ohjataan käyttämään hissiä (A36)
 • Liukuportaiden ja liukukäytävien kaikki muut paitsi matkustajien käyttämät liikkuvat osat on verhottava joka puolelta umpinaisilla paneeleilla tai seinillä (A36)
 • Liukkaudenesto-ominaisuuksien koestusmenettely standardin DIN 51130 mukaisesti (A36)
 • Ulkona sijaitsevassa liukuportaassa erityisolosuhteet on huomioitava (A36)
 • Ulkotiloissa liukuportaan tai -käytävän suojaksi on rakennettava seinät ja katto (B12)
 • Sisätiloissa liukkautta estävän pinnoitteen on täytettävä vaatimukset R9 (A36)
 • Ulkotiloissa liukkautta estävän pinnoitteen on täytettävä vaatimukset R10 (A36)
 • Käyttöönottotarkastus KTM:n asetus sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä /663/1996 (B12)
 • Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008 huomioon otettava (B12)
 • Kun suunnitellaan kulkutiet erillisiin konehuonetiloihin, on huomioitava Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, sähkötyöt standardien SFS 6000 mukaan (B12)
 • Kulkutiet liukuporrastiloissa suunnitellaan standardin SFS-EN 115-1+A1 mukaan (B12)

Suositukset

 • Rollaattoria käyttävä ja tasapainohäiriöitä omaava ohjataan liukukäytävän sijaan hissiin (C01)

 • Valaisimet saa asentaa ympäröivään tilaan tai itse laitteeseen. (A36)
 • Valaistusvoimakkuus on sovitettava alueen yleisvalaistuksen voimakkuuteen (A36)
 • Valaistusvoimakkuus sisään- ja uloskäynneissä lattiatasosta mitattuna kamman ja astinpinnan leikkauslinjalla ≥ 50 lx (A36)
 • Liukuportaiden poistumistason valaistusvoimakkuus ≥ 100 lx, suositus 300 lx (B12)
 • Liukukäytävän valaistusvoimakkuus ≥ 100 lx (A30)
 • Valaistusvoimakkuus koneistotilojen työskentelyalueilla 200 lx (A36)
 • Metron liukuportaiden ylä- ja alapään vaakasuorien askelmien alle sijoitetaan vihreä ”kampavalo” (B23)
 • Metron ulkotilassa olevien liukuportaiden konetila ja kammat varustetaan lämmityksellä (B23)

 • Liukuportaiden ja liukukäytävien tulee olla selkeät opasteet lähellä sijaitseviin tarpeellisiin palveluihin kuten hisseille (A30)
 • Turvallisuuskilvet muotoiltava standardien ISO 3864-1 ja ISO 3864-3 mukaisesti (A36)
 • Liukuportaiden ja -käytävien turvallisuusopasteiden kuvatunnusten mitoitus Ø ≥ 80 mm (A36)
 • Pakollinen käskykilpi “Pidä lapsia kädestä” (A36)
 • Pakollinen käskykilpi “Pidä koira sylissä” (A36)
 • Pakollinen käskykilpi “Pidä kiinni käsijohteesta” (A36)
 • Kieltokilpi “Lastenvaunujen ja -rattaiden kuljettaminen kielletty” (A36)
 • Liukuportaiden alkamista ja päättymistä ilmaisevat äänimerkit tai äänitetyt viestit auttavat näkövammaisia henkilöitä (A30)
 • Metron liukuportaat
  • Liukuportaat ja hissit varustetaan summereilla, jotka antavat näkövammaisille matkustajille tiedon näiden laitteiden sijainnista. (B24)
  • Äänimerkki kertoo liukuportaan suunnan. (B24)
  • Opastevaloilla ilmaistaan liukuportaan käyntisuunta. Opastevalot sijoitetaan lattialla oleviin pylväisiin. Valot sijoitetaan sekä liukuportaan ylä- että alapäähän. (B24)
  • Portaiden ohjausvalot ovat nk. liikennevalotyyppiä; punainen ja vihreä. Värien lisäksi valoissa symbolit; ruksi (punainen valo) ja nuoli (vihreä valo). LED-valot sijaitsevat tolpissa portaiden edessä, sekä ylä- että alapäissä. (B23)
  • Lisäksi sellaisissa pitkissä liukuportaissa, joiden käyntisuuntaa usein vaihdetaan, käytetään tarvittaessa myös liukuportaiden yläpuolelle sijoitettuja opastevaloja. (B24)
  • Lattiatasolla olevan opastevalopylvään etäisyys liukuportaan kampapiikistä on vähintään 1300 mm. Kulku portaan ja tolpan väliltä on estettävä. (B24)
  • Pitkän liukuportaan kumpaankin päähän opastevalopylväät, joihin sijoitetaan opastevalojen lisäksi portaan valokenno-ohjauksen lähetin ja vastaanotin, hätäpysäytyskahvat opastustarroineen, käsikäynnistyskytkimet sekä näkövammaisten ohjaamiseen tarkoitetut summerit. (B24)
  • Pitkän liukuportaan kumpaankin päähän lisätään opastevalopylväiden ja liukuportaiden väliset käsijohteet. (B24)

Suositukset

 • Liukuportaiden ja -käytävien kulkusuunta opastetaan väri- ja nuolisymbolilla. (C15)
 • Kulkusuunta voidaan ilmaista laitevalmistajan asentamalla ääniopasteella. (C15)
 • Liukuportaiden ovien pielessä on piste- ja kohonumero-opasteet (C40)

Määräykset:

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A36

SFS-EN 115-1+A1 Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenne ja asennus
23.12.2010, Suomen Standardisoimisliitto SFS
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/527179.html.stx


OHJEET:

B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B23

Länsimetron suunnittelukäsikirja
9.5.2018, Länsimetro


B24

MSK Metrosuunnittelun käsikirja
23.5.2008, HKL


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
Invalidiliitto ESKE
https://www.invalidiliitto.fi/eskeh-kartoituslomakkeet-ja-opas


C15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email