Liukuportaat

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Liukuportaat

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään liukuportaat asemaympäristössä.


Lataa ohjekuva pdf-tiedostona


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. MITOITUS
3. VAPAAT TILAT JA VAROITUSALUEET
4. ASKELMAT JA ASTINLEVYT
5. KAIDE
6. KÄSIJOHDE
7. POTKULEVY
8. TURVALLISUUS
9. VALAISTUS
10. OPASTUS

LÄHTEET


 • Liukuportaiden ja -käytävien on noudatettava standardia SFS-EN 115-1+A1 (B12)
 • Palotilanteessa liukuportaat ja liukukäytävät eivät ole käytettävissä (A30)
 • Liukuportaan välittömässä läheisyydessä on oltava luiska tai hissi (A36)
 • Läheiseen hissiin on oltava opastus (A36)
 • Liukuportaat voidaan asentaa vain katettuihin ja suojattuihin tiloihin (B12)

 • Liukuportaiden enimmäisnopeus 0,65 m/s (suositus 0,5 m/s) (A36)
 • Liukuportaiden ja -käytävien nimellisleveys 580 mm – 1100 mm (A36)
 • Liukuportaiden kaltevuuskulma ≤ 30 ° (A36)
 • Liukukäytävien leveys, kun kaltevuus on ≤ 6° ≤ 1650 mm (A36)
 • Ostos- ja matkatavarakärryjen pääsy liukuportaisiin on estettävä sopivalla esteellä (A36)
 • Kampalevyn on oltava luistamaton (A36)

 • Liukuportaan askelman yläpuolella oleva vapaa tila ≥ 2300 mm (A36)
 • Liukukäytävän astinlevyn tai hihnan yläpuolella on oltava vapaata tilaa ≥ 2300 mm (A36)
 • Vapaan korkeuden tulee ulottua kaiteen päädyn kohdalle ≥ 2300 mm (A36)
 • Liukuportaan askelman pinnasta mitattu vapaa tila ≥ 2100 mm (A36)
 • Liukukäytävän pinnasta mitattu vapaa tila ≥ 2100 mm (A36)
 • Uloskäynnin edessä olevan vapaan tilan syvyys kaiteen päädystä mitattuna 2500 mm (A36)
 • Peräkkäisissä liukuportaissa tai – käytävissä vapaan tilan syvyys käytön mukaan (A36)
 • Liukuportaista tullessa uloskäynnin vapaan tilan leveys käsijohteiden ulkoreunojen etäisyys + 80 mm (A36)
 • Liukuportaiden ylä- ja alapäässä pitää olla tuntoon perustuva varoitusalue koko portaan leveydeltä (B12)
 • Varoitusalueen vähimmäissyvyys 600 mm (B12)
 • Kulkuväylän jatkeena olevan liukuportaan varoitusalueen vähimmäissyvyys on 1200 mm (B12)
 • Varoitusalue erottuu lattia- ja maanpinnasta tunto- ja tummuuskontrastilla, jonka suosituksena on 30 % tummuuskontrastiarvo (B12)

 • Askelman korkeus ≤ 240 mm (A36)
 • Askelman syvyys ≥ 380 mm (A36)
 • Askelman otsapinnan on oltava uritettu, urituksen pinta sileä (A36)
 • Urien leveys on vähintään 5 mm, enintään 7 mm (A36)
 • Urien syvyys vähintään 10 mm (A36)
 • Uran harjan leveys vähintään 2,5 mm ja enintään 5 mm (A36)
 • Alle 6 m:n nostokorkeudella tulee olla 2 tasaista askelmaa portaiden ylä- ja alapäässä (B12)
 • Yli 6 m:n nostokorkeudella tulee olla 3 tasaista askelmaa portaiden ylä- ja alapäässä (B12)
 • Liukuportaiden molemmissa päissä askelmien on kuljettava vaakasuorassa 800 mm, jos nopeus on alle 0,5 m/s, 1200mm jos nopeus on 0,5-0,65 m/s ja 1600 mm jos nopeus on yli 0,65 m/s (A36)

 • Askelmien, astinlevyjen ja hihnan puoleisten kaiteen osien on oltava sileitä ja samassa tasossa (A36)
 • Putoamisvaara estetään vaikeuttamalla ulkopintaa pitkin kiipeämistä (A36)
 • Kerrostasolla on estettävä kosketus käsijohteeseen kiinteällä esteellä tai suojakaiteella (A36)
 • Lasikaiteessa käytettävän lasin oltava karkaistua lasia (A36)

[sta_anchor id="h23"]6. KÄSIJOHDE

 • Kaiteiden päällä on oltava askelmien kanssa samaan suuntaan liikkuva käsijohde (A36)
 • Käsijohteen leveys 70-100 mm (A36)
 • Käsijohteen ja kaiteen reunan välinen etäisyys ≤ 50 mm (A36)
 • Käsijohteen ulkoreunan etäisyys esteestä(seinästä)vaakasuunnassa ≥ 80 mm (A36)
 • Käsijohteen ulkoreunan etäisyys esteestä pystysuunnassa ≥ 25 mm (A36)
 • Vierekkäisten liukuportaiden käsijohteiden välinen etäisyys ≥ 160 mm (A36)
 • Kerrosten leikkauskohdissa käsijohteen yläpuolella on oltava pystysuora kiinnitarttumissuoja, jos etäisyys esteestä on alle 400 mm tai ≥ 300 mm (A36)
 • Ristikkäin menevissä liukuportissa tai liukukäytävissä käsijohteen yläpuolella on oltava pystysuora kiinnitarttumissuoja, jos etäisyys esteestä on alle 400 mm ≥ 300 mm (A36)
 • Käsijohteen yläpinnan ja askelman etureunan tai astinlevyn ja hihnan pinnan välinen korkeus 900-1100 mm (A36)
 • Käsijohteen vaakasuora osa jatkuu pitkittäissuunnassa kamman ja astinpinnan leikkauslinjasta sisään- ja uloskäynneissä 300 mm (A36)
 • Kaiteen päädyssä käsijohteen tulee ulottua vaakasuorassa kamman ja astinpinnan leikkauslinjasta 600 mm (A36)
 • Käsijohteen liikkumisnopeus saa poiketa 0%-+2% todellisesta nopeudesta (A36)
 • Liukuportaassa on oltava pysäyttävä valvontalaite, jos käsijohteen nopeus poikkeaa yli 15 s ajan enemmän kuin 15% (A36)
 • Käsijohteen muotoilun tulee estää sormien kiinni jääminen kaiteen eri osien väliin (A36)
 • Käsijohteiden keskiviivojen välinen etäisyys potkulevyjen välistä tulee olla etäisyyttä suurempi ≤ 450 mm (A36)
 • Käsijohteen sisäänmenokohdassa käsijohteen ulkopinnan uloimman pisteen etäisyys viimeistellystä lattiapinnasta 100-250 mm (A36)
 • Käsijohteen sisäänmenokohdan suojalaite estää sormien ja käsien väliin jäämisen (A36)

 • Potkulevyn oltava pystysuora, tasainen ja puskusaumattu (A36)
 • Potkulevyn yläreunan ja askelman etureunapinnan etäisyys ≥ 25 mm (A36)
 • Askelmien, astinlevyjen tai hihnan ja potkulevyn välinen rako ≥ 4 mm (A36)
 • Potkulevyn tulee täyttää 4 ehtoa; riittävä jäykkyys, rako enintään 4 mm, vaatimukset täyttävät sivuttaisohjaimet, sopivat materiaalit, jotta kitkakerroin nahalle, PVC:lle ja kumille on enintään 0,45 (A36)

 • Hätäpysäytyskytkimen etäisyys kamman ja astinpinnan leikkauskohdasta 2,0-3,0 m (A36)
 • Hätäpysäytyskytkimen korkeus käsijohteen tasalla (A36)
 • Liukuportaan sisään- ja uloskäyntien hätäpysäytyskytkimiin on ulotuttava liukuportaan ulkopuolelta (A36)
 • Pyörätuolien käyttö liukuportaissa on kielletty vaaratilanteiden vuoksi (A36)
 • Opaskoiran kanssa liikkuva ohjataan käyttämään hissiä (A36)
 • Liukuportaiden ja liukukäytävien kaikki muut paitsi matkustajien käyttämät liikkuvat osat on verhottava joka puolelta umpinaisilla paneeleilla tai seinillä (A36)
 • Liukkaudenesto-ominaisuuksien koestusmenettely standardin DIN 51130 mukaisesti (A36)
 • Ulkona sijaitsevassa liukuportaassa erityisolosuhteet on huomioitava (A36)
 • Ulkotiloissa liukuportaan tai -käytävän suojaksi on rakennettava seinät ja katto (B12)
 • Sisätiloissa liukkautta estävän pinnoitteen on täytettävä vaatimukset R9 (A36)
 • Ulkotiloissa liukkautta estävän pinnoitteen on täytettävä vaatimukset R10 (A36)
 • Käyttöönottotarkastus KTM:n asetus sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä /663/1996 (B12)
 • Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008 huomioon otettava (B12)
 • Kun suunnitellaan kulkutiet erillisiin konehuonetiloihin, on huomioitava Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, sähkötyöt standardien SFS 6000 mukaan (B12)
 • Kulkutiet liukuporrastiloissa suunnitellaan standardin SFS-EN 115-1+A1 mukaan (B12)

Suositukset

 • Rollaattoria käyttävä ja tasapainohäiriöitä omaava ohjataan liukukäytävän sijaan hissiin (C01)

 • Valaisimet saa asentaa ympäröivään tilaan tai itse laitteeseen. (A36)
 • Valaistusvoimakkuus on sovitettava alueen yleisvalaistuksen voimakkuuteen (A36)
 • Valaistusvoimakkuus sisään- ja uloskäynneissä lattiatasosta mitattuna kamman ja astinpinnan leikkauslinjalla ≥ 50 lx (A36)
 • Liukuportaiden poistumistason valaistusvoimakkuus ≥ 100 lx, suositus 300 lx (B12)
 • Liukukäytävän valaistusvoimakkuus ≥ 100 lx (A30)
 • Valaistusvoimakkuus koneistotilojen työskentelyalueilla 200 lx (A36)

 • Liukuportaiden ja liukukäytävien tulee olla selkeät opasteet lähellä sijaitseviin tarpeellisiin palveluihin kuten hisseille (A30)
 • Turvallisuuskilvet muotoiltava standardien ISO 3864-1 ja ISO 3864-3 mukaisesti (A36)
 • Liukuportaiden ja -käytävien turvallisuusopasteiden kuvatunnusten mitoitus Ø ≥ 80 mm (A36)
 • Pakollinen käskykilpi “Pidä lapsia kädestä” (A36)
 • Pakollinen käskykilpi “Pidä koira sylissä” (A36)
 • Pakollinen käskykilpi “Pidä kiinni käsijohteesta” (A36)
 • Kieltokilpi “Lastenvaunujen ja -rattaiden kuljettaminen kielletty” (A36)
 • Liukuportaiden alkamista ja päättymistä ilmaisevat äänimerkit tai äänitetyt viestit auttavat näkövammaisia henkilöitä (A30)

Suositukset

 • Liukuportaiden ja -käytävien kulkusuunta opastetaan väri- ja nuolisymbolilla. (C15)
 • Kulkusuunta voidaan ilmaista laitevalmistajan asentamalla ääniopasteella. (C15)

 

Määräykset:

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_356_R_0002&from=FI


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A36

SFS-EN 115-1+A1 Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenne ja asennus
23.12.2010, Suomen Standardisoimisliitto SFS
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/527179.html.stx


 

OHJEET:

 

B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-43_rato16_web.pdf


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
Invalidiliitto ESKE
https://www.invalidiliitto.fi/eskeh-kartoituslomakkeet-ja-opas


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
Maksullinen, ei julkista tietoa