Luiska sisätilassa

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 1.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Luiska sisätilassa

Luiska sisätilassa, ohjekuva


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. LUISKAN MITOITUS
3. YLÄ- JA ALATASANNE
4. VÄLITASANNE
5. PINNAT
6. KÄSIJOHDE
7. VAROITUSALUEET
8. VALAISTUS

LÄHTEET


 • Luiskalla tarkoitetaan liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettua (portaan korvaavaa) kulkuyhteyttä tasojen välillä. Luiska on kulkuväylän osa. (B01)
 • Yksittäinen porras ei ole sallittu vaan silloin tasoero on hoidettava luiskalla (A30)
 • Katetussa ja suojatussa tilassa olevien liukuportaiden ja hissin yhteydessä on aina oltava vaihtoehtoisena yhteytenä portaat tai luiskayhteys (B12)
 • Portaan välittömässä läheisyydessä on oltava luiska tai hissi (B12)
 • Luiskan lisäksi tarvitaan aina helppokulkuiset portaat matalallekin tasoerolle, sillä luiska ei sovellu kaikille (B03)
 • Luiskan kaltevien osuuksien tulee olla suoravartiset ja kääntymisen tulee tapahtua vain välitasanteiden kohdalla. (B01)

 • Luiskan on oltava helposti havaittava ja suora (A01)
 • Luiskan tulee olla suoravartinen (kääntyy ainoastaan tasanteiden kohdalla) (B01)
 • Luiskan leveys
  • ≥ 900 mm (A01)
  • ≥ 900 mm, (suositus ≥ 1200 mm) (B03)
  • ≥ 1200 mm lattian tasosta mitattuna (A10)
  • ≥ 1600 mm (B12)
  • ≥ 900 mm, jos luiskan pituus on ≤ 6000 mm (B12)
  • ≥ 1800 mm, jos luiskan toiseen päähän ei ole näköyhteyttä, suositus (B03)
 • Luiskan vapaa leveys, jotta kaksi pyörätuolia mahtuu kohtaamaan ≥ 1800 mm (A30)
 • Esteetön reitti ei voi kulkea yksikaistaista (900 mm leveä) luiskaa pitkin (B12)
 • Hissittömissä tiloissa olevan luiskan on oltava kaltevuudeltaan maltillinen, jyrkät luiskat sallitaan vain lyhyillä matkoilla (A10)
 • Luiskan kaltevuus saa olla enintään 5% (A01)
 • Jos kokonaiskorkeusero on enintään 1000 mm, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään 8%. Tällöin yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 mm, sen jälkeen on oltava vaakasuora vähintään 2000 mm pitkä tasanne. (A01)
 • Luiskan sivukaltevuus  ≤ 2 % (B03, B12)
 • Luiskan reunassa on oltava suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen ≥ 50 mm (A01)
 • Avokaiteen alapiena voi toimia suojareunana korkeudella ≥ 50 mm (B01)

Suositukset

 • Luiskan pituus ilman välitasanteita ≤ 6000 mm (C01)

 • Luiskan ylä- ja alapäässä on oltava vähintään 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. (A01)
 • Tasanteen pituus- ja sivukaltevuus ≤ 2 % (B03)

Suositukset

 • Luiska lähtee tasanteesta ilman tasoeroa (C01)

VÄLITASANNE

 • Jos luiska kääntyy välitasanteella yli 10% niin, välitasanteen leveys/pituus 1500mm x 1500 mm (A30, C01)
 • Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskasta tai porrassyöksyn yläreunasta on sivuseinällä oltava ≥ 400 m ja päätyseinällä ≥ 1500 mm. (A03)
 • Jos luiskan leveys on alle 1200 mm, luiskan kääntymistasanteelle tehdään väljennys (B03)

Suositukset

 • Tasanteen sivukaltevuus ≤ 2 % (C01)

 • Luiskan kulkupinnan on oltava
  • tasainen, kova ja luistamaton (A01)
  • helposti havaittava (B01)
  • heijastamaton (B12)
 • Pinnan tasaisuudessa, mukaan lukien laudoituksen raot ja laattojen saumat ei ole yli 5 mm poikkeamia (B03)

 • Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä (A03)
 • Käsijohde luiskan molemmilla puolilla (A03, A10)
 • Käsijohteesta on saatava tukeva ote (A03)
 • Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen (A03)
 • Käsijohteen päät taivutettu niin, ettei siihen voi takertua (B12, C01)
 • Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella (A03)
 • Julkisissa ulko- ja sisätiloissa johteen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi ≥ 300 mm (A03)
 • Kokoontumistilojen yli 2400 mm leveissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoituttava jakamaan väylä enintään mainitun levyisiin osiin ≤ 2400 mm (A03)
 • Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi (A03)
 • Käsijohteen korkeus/korkeudet
  • Kahdella korkeudella (A03, A10, B12)
  • 700 ja 900 mm (B03, B15, C01)
  • (suositus 700 ja 900 mm) 850-1000 mm, 600-750 mm (B12)

Suositukset

 • Käsijohde erottuu tummuuskontrastina taustastaan (C01)
 • Käsijohde asennetaan kaikkiin portaisiin ja luiskiin, myös silloin, kun tasoero on vain yhden askelman korkuinen. (C23)

6.1 KÄSIJOHDEPROFIILIN OMINAISUUDET

 • Pyöreän käsijohteen halkaisija
  • Ø 25-40 mm (B03)
  • Ø 30-50 mm (B12)
 • Alemman käsijohteen halkaisija Ø 25 mm sopii myös lapsille (B03)
 • Käsijohde on kiinnitetty alhaalta, etäisyys rakenteesta ≥ 40 mm (B12)
 • Käsijohteen etäisyys seinästä
  • noin 50 mm (B03)
  • ≥ 45 mm (B12)
  • 35-45 mm (C23, C24)
 • Käsijohteen pinta on sileä eikä sen kiinnikkeet tai etäisyys seinästä estä käden liu´uttamista (B12)
 • Käsijohteen pinnan ei tule sisältää nikkeliä, kumia, keinokumia (B30)
 • Pistekirjoitusopasteet asennetaan molemmilla puolilla olevien käsijohteiden takapintoihin molempiin päihin vähintään ylempään käsijohteeseen. Suositeltavaa on asentaa pistekirjoitusopaste sekä ylempään että alempaan johteeseen. (Ks. Tarkemmat tiedot kortista Koho-opasteet) (B12)

Suositukset

 • Käsijohde on muodoltaan pyöreä tai pyöristetty suorakaide (C01)
 • Käsijohde erottuu tummuuskontrastina taustastaan (C01)

 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi pintojen tummuuserojen tai huomiomerkinnän avulla. (A03)
 • Luiskan alkamis- ja päättymiskohdassa varoitusalue syvyys 600 mm (B12)
 • Varoitusalueen syvyys, jos luiska on suoraan kulkuväylän jatkeena 1200 mm (B12)
 • Varoitusalueen on erotuttava muista tuntoon perustuvista ohjaavista reiteistä ja poluista (B12)
 • Varoitusalue erottuu tummuus ja tuntokontrastilla ympäristöstään (B12)


Määräykset:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C23

RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet (maksullinen)
helmikuu 2023, Rakennustieto, RT-kortti


C24

RT-103027 Portaat ja luiskat (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


Print Friendly, PDF & Email