Puheen avulla tiedottaminen

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 3.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Puheen avulla tiedottaminen


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. JÄRJESTELMIEN TEKNISIÄ VAATIMUKSIA
3. INFORMAATION SISÄLLÖN VAATIMUKSIA
4. SANAKARTTA, YLEISTÄ
5. SANAKARTTA, SISÄLTÖ

LÄHTEET


 • Asemilla tulee olla kuuluvat tiedotusjärjestelmät (A10)
 • Kuulutusjärjestelmä on suunniteltava siten, että kuulutukset eivät aiheuta tarpeetonta häiriötä ympäristöön (B12)
 • Asema-alueiden kuulutuksien suunnittelussa on otettava huomioon Liikenneviraston vaatimukset ja suunnitteluohjeet kuulutusjärjestelmistä (B12)
 • Palvelupisteen jonotusnumerot tulee ilmaista sekä näytöllä että kuulutuksin (B03)
 • Aseman uuden esteettömän hissin edustilaan suositellaan asennettavaksi induktiosilmukka joukkoliikenneinformaation ja hälytystiedon jakamiseksi (B12)

Suositukset

 • Varsinkin muuttuvista järjestelyistä kertovan informaation tulee olla aina saatavissa myös tekstimuotoisena (C46)
 • Näyttötauluja tulee olla odotusalueella riittävästi, jotta siellä voi valita paikkansa vapaasti (C46)
 • Numeronäytön lisäksi tarvitaankin aina myös kuulutus ja palvelupisteen sijainnin kertova äänimerkki tiskillä (C40)

 • Akustiikkaan ja äänen vahvistukseen tulee kiinnittää huomiota siten, että äänelliset viestit ovat helposti ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä (A30)
 • Puhetiedotuksen STIPA-arvon on oltava vähintään 0,45 kaikilla alueilla (A10)
 • Asiakaspalvelutiloihin kannattaa hankkia myös niin sanottu kommunikaattori niiden asiakkaiden käyttöön, joiden kuulo on alentunut, mutta joilla ei ole vielä käytössään kuulokojetta (B03)

 • Informaation tulee olla selkeää, lyhytsanaista, tarkkaa ja oikea-aikaista (A30)
 • Puhutun tiedotuksen on oltava yhtenäistä olennaisen näkyvän tiedotuksen kanssa (B12)
 • Asemarakennuksessa on kuulutettava turvallisuuteen liittyvät tiedot. Vähintään evakuointikäsky ja palohälytys on annettava (B12)

 • Sanakartta on sanallinen kuvaus ympäristöstä, tilasta tai reitistä (B03)
 • Sanakartta kannattaa liittää esimerkiksi verkkosivuille rakennuksen esteettömyystiedostoihin (B03)
 • Kohokarttaan voidaan integroida sanakartta ääniopastuksena (B10)
 • Kohokartan äänitoiminnon tulee olla yhdenmukainen sanakartan tai iBeacon-viestien kanssa (B10)
 • Äänisisältö kannattaa luoda syntetisaattorilla, johon näkövammaiset ovat tottuneet monessa tilanteessa, jotta sisällön päivittäminen on halvempaa ja helpompaa (mahdollisesti naisääni) (B10)

Suositukset

 • Karttamaiseman sanallinen kuvailu eli sanakartta on arvokas apu tutustuttaessa uuteen alueeseen tai reittiin. Sanakarttaa voi hyödyntää, vaikka ei osaisi pistekirjoitusta tai ei olisi tottunut lukemaan kohokarttoja (C40)
 • Sanakartta muunnetaan pistekirjoitukselle, luetaan kasetille tai tallennetaan äänitiedostona tietokoneelle (C40)
 • Sanakartan kopioiminen ja jakaminen on helppoa (C40)
 • Kartta tehdään kohokartan perusteella tai kulkemalla reitti näkevän oppaan kanssa ja tekemällä muistiinpanot esimerkiksi nauhurilla (C40)

 • Sanakartassa on tiedot maamerkeistä, vaaran paikoista, käännöskohdista, suunnista ja esteettömyysratkaisuista (B10)
 • Rakennuksesta mainitaan kaupunginosa, rajaavat kadut, pääsisäänkäynti ja/tai esteetön kulkutie, ilmansuunta, lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ja taksiasemat (B10)
 • Rakennuksesta kuvaillaan käyttäjälle näkymä ulko-ovelta, edessä ja sivuilla olevat asiat, sekä rakennuksen ilmansuunta (B10)
 • Kaduista mainitaan nimet, liikenteen suunnat, maamerkit, riskipaikat ja muut turvallisuustiedot, maaston muodot, katujen pinnan erityisominaisuudet (B10)
 • Sanakartassa kuvailtavia asioita: Infopiste, portaikot, hissit, naulakot, WC:t, kahvilat ja muut maamerkit (B10)
 • Infopisteestä kuvaus tärkeimpien kohteiden välisistä reiteistä (B10)

Suositukset

 • Sanakartta voidaan laatia reiteistä, joista kohokartan teko on mahdotonta. Reitti voi sisältää esimerkiksi kävelyä ja matkustamista julkisilla kulkuvälineillä. (C40)
 • Sanakarttaan voi sisällyttää hyvinkin tarkkoja huomioita ympäristöstä, kuten esimerkiksi katujen nimet, liikenteen kulkusuunta, epätavallisen korkeat tai matalat jalkakäytävän reunat, tiedot turvallisista tienylityspaikoista, tien pinnan laatu, kadun kaltevuus, ylä- ja alamäet, maamerkit, myös äänet ja tuoksut. (C40)

MÄÄRÄYKSET:

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2018
2017, Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


SUOSITUKSET:

C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email