Puhelinsovellukset

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 9.2020

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Puhelinsovellukset


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. iBEACON-MAJAKKAJÄRJESTELMÄ
3. BLINDSQUARE-DYNAAMINEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

LÄHTEET


 • Kauko-ohjattuja ääniopasteita ja puhelinsovelluksia voidaan käyttää lisäopasteena (A10)
 • Esteettömän reitin havainnoimista ja tiedottamista voidaan täydentää äänimajakoilla, kohokuvioiduilla opasteilla, kohokartoilla ja sisänavigointijärjestelmillä (B12)
 • Kauko-ohjattuja ääniopasteita ja puhelinsovelluksia vaihtoehtona käytettäessä voidaan tehdä prototyyppi, jonka testit niitä edustava käyttäjäryhmä vahvistaa (A10)

iBEACON-MAJAKKAJÄRJESTELMÄ

 • iBeacon on Bluetooth Low Energy- toiminen lähetin (B10)
 • Beacon on pieni langaton laite, joka lähettää radiosignaalia ympäristöönsä. Mobiilisovellukset tunnistavat Beaconin (B10)
 • Beacon toimii kuten majakka – siinä missä majakka lähettää säännöllisin väliajoin valomerkkinsä, beacon lähettää ympäristöönsä radioviestin (B03)
 • Vastaanottaessaan signaalin, mobiilisovellus laukaisee siihen ohjelmoidun sijaintiin perustuvan toiminnon (B03)
 • iBeaconit asennetaan pisteisiin, joista halutaan lisätietoa (B10)
 • Suuntatiedot kerrotaan kompassiin nojautuen (B10)
 • Häiriöherkkyyden vuoksi kompassitietoa ei käytetä paikannuksessa, jos kohteessa on esim. paljon metallia (B10)
 • Jos kompassia ei voi käyttää, tarvitaan tarkempi maamerkkeihin perustuva selostus (B10)
 • Beaconien avulla voidaan välittää sanakarttatietoa sisätiloissa reitin varrella (B03)
 • iBeacon puhe tuotetaan puhesyntetisaattorilla (B10)
 • Viesti voidaan tuottaa useilla eri kielillä (B10)

 • BlindSquare on älypuhelinsovellus näkövammaisille henkilöille (B10)
 • Sovellus paikantaa henkilön GPS:n (ulkotilat) tai iBeaconien (sisätilat) avulla (B10)
 • Sijaintitiedon perusteella haetaan tietoa ympäristöstä monista avoimen tiedon lähteistä ja kuvaillaan ympäristöä reaaliajassa näkövammaiselle henkilöille (B10)
 • BlindSquaren iBeacon-toiminnoissa on toiminto, jolla pysäkkien tai junalaitureiden tiedot puhutaan automaattisesti, kun tullaan lähelle (B10)

Suositukset

 • BlindSquare on näkövammaisille suunniteltu iPadeissa ja iPhoneissa toimiva puhuva paikannin (C40)
 • Se antaa tietoa omasta sijainnista, lähellä olevista kaduista ja erilaisista kohteista. BlindSquare käyttää laitteiden omaa GPS: ää ja kompassia (C40)
 • BlindSquare toimii myös navigaattorina, jolloin se opastaa valittuun kohteeseen (C40)

MÄÄRÄYKSET:

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


OHJEET:

B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2018
2017, Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


SUOSITUKSET:

C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email