Suojatie

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 10.2022

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Suojatie

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön suojatie.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön suojatie.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. SUOJATIEN LEVEYS
3. SUOJATIEN REUNAKIVET, JALANKULKU
4. SUOJATIEN REUNAKIVET, YHDISTETTY JKPP
5. SUOJATIEN REUNAKIVET, EROTELTU JKPP
6. SUOJATIEN VAROITUSALUE JA HUOMIORAIDAT
7. SUOJATIEN KESKISAAREKE
8. SUOJATIEN LIIKENNEMERKIN SIJOITTAMINEN
9. LIIKENNEVALOJEN PAINONAPPI
10. LIIKENNEVALOJEN ÄÄNIMERKIT

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Tien ylityksen odottamiseen varataan selkeä ja turvallinen tila. Pyörällisiä apuvälineitä käyttäville ja lastenrattaita työntäväville jalankulkijoille odotuslueen syvyyden tulee olla vähintään 2,5 m (B15)
 • Odotusalue rajataan kaikilta reunoilta jalan tai valkoisella kepillä havaittavalla pintamateriaalilla (B15)
 • Odotusalueen sivukaltevuus suojatien vieressä ≤ 2 % (B15)
 • Suojatien tulee olla kohtisuorassa reunakiveen nähden, jotta näkövammainen saa siitä suunnan risteyksen ylitystä varten (B15)
 • Muiden kuin kulkusuuntaan nähden kohtisuorien ylitysten kohdalla varmistetaan ylityssuunnan tunnistaminen muilla kulkusuuntaa tukevilla elementeillä, esimerkiksi suojatien suunnan osoittavalla raidalla odotusalueen reunassa tai varoittavalla alueella reunatuen edessä. (B15)
 • Jalkakäytävän kaltevuus suojatien reunatuen vieressä ≤ 5 % (B33, B56, B73)

Suositukset

 • Näkövammaiselle suojatien alkamiskohdasta kertovat parhaiten liikennevalojen äänimerkki, varoitusalue ennen suojatietä ja suojatien reunakivi (reunatuki). (C40)
 • Reunatuen on oltava poikittain kulkusuuntaan nähden, sillä näkövammainen henkilö päättelee ylityssuunnan sen avulla. Jos tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi kaarelta lähtevä suojatie), tulee suojatien ylityssuunta osoittaa muilla tavoin mm aluetta rajaavilla sivujen reunakiveyksillä. (C40)
 • Suojatiemerkinnän materiaali massaus/betonikivi (C33)
 • Suojatiemerkinnöissä tulee olla riittävä kontrasti, jotta ne erottuvat. Tummuuskontrastin tulee olla vähintään keskiharmaan ja valkoisen tai keskiharmaan ja mustan eroa vastaava (C33)
 • Luonnonkivestä, betonikivestä tai massauksella tehdyt suojatiemerkinnät erottuvat hyvin kontrastina kulkuväylän pintamateriaalista ja säilyttävät kontrastieron maalauksia pidempään. (C40)

 • Suojatie merkitään saman levyisenä kuin siihen liittyvä väylä (B15)
 • Suojatien leveys
  • ≥2500 mm kun nopeus on enintään 50 km/h (B15)
  • ≥4000 mm kun nopeus on yli 50 km/h,  (B15)
  • 4000-5000 mm linjaosuudella näkyvyyden parantamiseksi (suositus) (B15)
  • ≥4000 mm (B33, B56, B73)
 • Suojatien leveys, yhdistetty jk/pp
  • ≥5000 mm (C33)
  • ≥7500 mm ((jk ≥4000 mm/erotus 1000 mm/pp ≥2500 mm/) (B34)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B56)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B74, B75)
 • Suojatien leveys, erotettu jkpp
  • ≥5000 mm (C33)
  • ≥7500 mm ((jk ≥4000 mm/erotus 1000 mm/pp ≥2500 mm/) (B34)
  • ≥5500 mm (jk ≥3000 mm/pp ≥2500 mm) (B56)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B74, B75)
 • Korotetun suojatien leveys, erotettu jkpp
  • ≥7500 mm ((jk ≥4000 mm/erotus 1000 mm/pp ≥2500 mm/) (B35)
  • ≥5500 mm (jk ≥3000 mm/pp ≥2500 mm) (B56)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B72)

Suositukset

 • Kunnossapidon kannalta suositeltava leveys ≥ 2300 mm (C33)
 • Suojatien leveys; jalankulku ≥3800 mm (C33)
 • Luiskareunatuen toiminnallinen minimileveys 900 mm (C33)

 • Reunatuen tyyppi pystysuora + luiskattu (B15, B33, B73)
  • Pystyreunatuen leveys ≥ 1500 mm (B33, B73)
  • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (B33, B73)
  • Luiskareunatuen leveys ≥ 2500 mm (B33, B73)
 • Reunatuen tyyppi pystysuora + tasoon upotettu (B56)
  • Pystyreunatuen leveys ≥ 1500 mm (B15 ,B56)
  • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (B15, B56)
  • Tasoon upotetun reunatuen leveys ≥ 2500 mm (B56)
 • Luiskareunakivi nousu 40 mm 150 mm:n matkalla jk:lle (B15)

suositukset

 • Reunatuen tyyppi pystysuora + luiskattu (C33)
  • Pystyreunatuen leveys ≥ 1500 mm (C33)
  • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (C33)
  • Luiskareunatuen leveys ≥ 2300 mm (C33)
 • Täysin madallettu reunatuki ei toimi näkövammaisen henkilön kannalta, sillä alle 30 mm tasoeroa ei tunnista valkoisen kepin avulla ja tällöin on vaarana ajoradalle joutuminen. (C40)

 • Reunatuen tyyppi pystysuora + luiskattu (B34, B74, B75)
  • Pystyreunatuen leveys (jalankulku)
   • 1500-2000 mm (B34)
   • ≥ 1000 mm (B74, B75)
  • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (B34, B74, B75)
  • Luiskareunatuen leveys (jalankulku)
   • ≥ 2500 mm (B34)
   • ≥ 1500 mm (B74, B75)
 • Reunatuen tyyppi pystysuora + tasoon upotettu (B56)
  • Pystyreunatuen leveys 1500 mm (jalankulku) (B56)
  • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (B56)
  • Tasoon upotetun reunatuen leveys ≥ 1000 mm (jalankulku) (B56)

suositukset

 • Reunatuen tyyppi pystysuora + luiskattu (C33)
  • Pystyreunatuen leveys ≥ 1500 mm (C33)
  • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (C33)
  • Luiskareunatuen leveys ≥ 2300 mm (C33)
 • Luiskareunakivi nousu 40 mm 150 mm:n matkalla jk:lle (C33)
 • Täysin madallettu reunatuki ei toimi näkövammaisen henkilön kannalta, sillä alle 30 mm tasoeroa ei tunnista valkoisen kepin avulla ja tällöin on vaarana ajoradalle joutuminen. (C40)

 • Jalkakäytävästä osa luiskataan asjoradan tasoon, jotta pyörällisten apuvälineiden käyttäjät eivä tule pyöräilijöille tarkoitettuun osaan (B26)
 • Luiskareunakiven kohdalla nousu 40 mm 150 mm:n matkalla (B26)
 • Reunatuen tyyppi pystysuora + luiskattu (B15, B34, B74, B75)
  • Pystyreunatuen leveys (jalankulku)
   • ≥ 1500 mm (B15)
   • 1500-2000 mm (B34)
   • ≥ 1000 mm (B74, B75)
  • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (B34, B74, B75)
  • Luiskareunatuen leveys (jalankulku)
   • ≥ 2300 mm (B15)
   • ≥ 2500 mm (B34)
   • ≥ 1500 mm (B74, B75)
 • Reunatuen tyyppi pystysuora + tasoon upotettu (B56)
  • Pystyreunatuen leveys 1500 mm (jalankulku) (B56)
  • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (B56)
  • Tasoon upotetun reunatuen leveys ≥ 1500 mm (jalankulku) (B56)
 • Luiskareunakivi nousu 40 mm 150 mm:n matkalla jk:lle (B15)

suositukset

 • Reunatuen tyyppi Pystysuora rk+ luiska rk (C33)
  • Pystyreunatuen leveys ≥ 1500 mm (C33)
  • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (C33)
  • Luiskareunatuen leveys ≥ 2300 mm (C33)
 • Täysin madallettu reunatuki ei toimi näkövammaisen henkilön kannalta, sillä alle 30 mm tasoeroa ei tunnista valkoisen kepin avulla ja tällöin on vaarana ajoradalle joutuminen. (C40)

 • Suojatien kohdalla ennen reunakiveä varoitusalue
  • Erikoistasolla, perustasolla voidaan tehdä (B15)
  • ≥ 750 mm (B33)
  • 3 noppakiven raita 300 mm (B56)
  • ≥  700 mm (B73)
 • Varoitusalueen materiaali, ET (Erikoistaso)
  • valkoinen betonikivi, vaalea ristipäähakattu luonnonkivi (B33)
  • valkoinen betonikivi (B73)
 • Varoitusalueen ja pyörätien reunan erottelu
  • 3 noppakiven raita (B33)
  • 2 noppakiven raita (B73)
 • Kaarteelta lähtevällä suojatiellä näkövammaiset ohjataan
  • suojatien suunnan osoittavalla raidalla odotusalueen reunassa tai varoittavalla alueella reunatuen edessä (B15)
  • 2 nupukiven raita suojatien reunoilla (B33, B56)
  • 3 noppakiven raita jalkakäytävällä (B73, C33)

Suositukset

 • Varoitusalueen materiaali, ET (Erikoistaso) nupukivi, noppakivi, huomiolaatta (C01, C33)
 • Kolmen noppakiven raita on mahdollista havaita valkoisella kepillä (C40)
 • Riittävän syvällä valkoisella betonikivetyllä varoitusalueella (vähintään 1 metri) on turvallisuutta lisäävä vaikutus heikkonäköisille ja se osoittaa myös kaikille kulkijoille turvallisen odotusalueen. (C40)

 • Suojatielle tarvitaan keskikoroke, jos yhtenäinen ylitysmatka on ≥ 7000 mm (B15, B26)
 • Keskisaarekkeen syvyys
  • ≥ 2500 mm (B15, B26, C33)
  • ≥ 2500 mm (B33, B56, B73)
  • ≥ 3000 mm liikennevaloliittymissä, jos pysähtyminen saarekkeeseen on todennäköistä (B26)
 • Keskisaarekkeen 40 mm:n reunatuen osuus (ET)
  • 1500 mm – 2000 mm (B33)
  • 1500 mm (B56)
  • ≥ 1000 mm (kun myös pp), 1500 mm (kun vain jk) (B73)
 • Luiskareunatuen leveys (jalankulku) (ET)
  • ≥ 2500 mm (B33)
  • ≥ 1500 mm (kun myös pp), ≥ 2500 mm (kun vain jk) (B73)
 • Keskisaarekkeessa upotettu reunakivi
  • ≥ 1000-1500 mm (kun myös pp), ≥ 2500 mm (kun vain jk) (B56)
 • Pyörätien kohdalle suojatiekorokkeella ei tule tasoeroa (B15, B26, B73)
 • Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä johdetaan saarekkeen läpi koko leveydeltään ajoradan tasossa (B26)
 • Tiivisti rakennetuissa ympäristöissä näkövammaisten turvallisuutta voidaan parantaa noin 200 mm leveällä jalkakäytävän ja pyörätien väliin tasoon upotetulla noppakiviraidalla tai vastaavalla rakenteella (B26)
 • Suojateillä tulee olla saarekkeet ajoneuvoliikenteen kaistojen ja raitiotien välissä, jotta suojatie ja mahdollinen valo-ohjaus voidaan katkaista ja ajoratojen ja raitiotien ylitys voidaan erottaa toisistaan. (B21)

Suositukset

 • Keskisaarekkeen tulee olla aina korottettu (C40)
 • Keskisaarekkeen leveys (jk osuuden leveys, kun jk/pp) ≥ 2500 mm (C33)
 • Keskisaarekkeen luiskareunatukialueen osuus (ET) ≥ 2500 mm (C33)
 • Ylityssuunta osoitettava (esim. lohkopintaisella luonnonkiviraidalla) 200-300 mm (C33)
 • Keskisaarekkeella pystysuoran reunatuen korkeus 40 mm (C33)
 • Kaikki reunatuet kohtisuorassa ajorataan nähden (C33)

 • Suojatiemerkki tulosuunnan tai ajoradan molemmin puolin tai ajoradan yläpuolelle, jos kaistoja tulosuunnasta 2 tai useampi (B15)
 • Jos suojatiemerkki sijoitetaan muun merkin kanssa samaan pylvääseen, sijoitetaan suojatiemerkki ylemmäksi (B15)
 • Ainakin yksi suojatiemerkki sijoitetaan suojatiemaalauksen reunaan tai enintään 2,0 ennen suojatiemaalauksen etureunaa (B15)
 • Suojatiemerkin etäisyys ajoradan reunasta
  • ≤ 2000 mm (B15)
  • mikäli näkemät suojatien kohdalla ovat erittäin hyvät ≤ 4000 mm (B15)

Suositukset

 • Suojatiemerkki sijoitetaan heti suojatiemerkinnän reunaan (C33)
 • Suojatiemerkin etäisyys tiemerkinnästä ≤ 300 mm (C33)

 • Vinosti lähtevässä suojatiessä tulee osoittaa ylityssuunta (B72, C33) lohkottu nuppukivi 300 mm ylityksessä (B56)

Suositukset

 • painonapin sijoituskorkeus 900-1100 mm (C33)
 • painonapin etäisyys suojatien reunalinjasta 300 mm (C33)
 • painonappi tunnistettavasti koholla ja merkkivalo (C33)
 • painonappipylväässä ylityssuunnan osoitin (kohokuvio) (C33)
 • painonapissa merkkiääni, kun nappia painaa (C33)
 • painonapissa merkkivalo, kun kutsu on annettu (C33)
 • Liikennevalon painonappi tulee sijoittaa niin, että se on talvellakin painettavissa pyörötuolissa istuen. (C33)

 • Ennen liikennevalojen asettamista suojatien yhteyteen on näkövammaisia edustavalle järjestölle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen asiasta (A12)
 • Milloin jalankulkijoiden valo-opasteisiin liittyy näkövammaisille tarkoitettuja ääniopasteita, vastaa nopea katkoääni vihreää ja hidas katkoääni punaista valoa (A12)
 • Nopeassa katkoäänessä ääni katkeaa 300 kertaa minuutissa, äänen ja tauon aikasuhde on 1:1. Hitaassa katkoäänessä ääni katkeaa 30 kertaa minuutissa, äänen ja tauon aikasuhde on 1:4. (A12)
 • Jos ääniopasteista aiheutuu ympäristölle kohtuutonta häiriötä, ne voidaan kello 22-07 välisenä aikana kytkeä pois käytöstä, vaikka valo-ohjaus muuten olisikin toiminnassa. (A12)
 • Mikäli ulkomainoslaitteisiin liitetään ääniä, eivät ne saa aiheuttaa häiriötä tai esim. häiritä liikennevalojen ääniopastuksen havainnointia. (B45)

Suositukset

 • Erikoistason alueilla tulee valo-ohjatuissa suojateissä jalankulkijoiden pääkulkusuunnissa aina olla äänimerkki, perustasolla tarpeen mukaan (C33)


Määräykset:

A12

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista
15.11.2001, Liikenne- ja viestintäministeriö


OHJEET:

B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B21

Raitioteiden suunnitteluohje
28.02.2018, HKL


B26

Pyöräliikenteen suunnittelu
16.12.2020, Väylävirasto 18/2020


B33

30187/700 Suojatie, jalkakäytävä, jalkakäytävä ja 1-suuntainen pyörätie
1.6.2020, Helsingin kaupunki


B34

30187/701 Suojatie, jalkakäytävä ja 2-suuntainen pyörätie, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie
1.6.2020, Helsingin kaupunki


B35

30187/702 Suojatie, korotettu suojatie
1.6.2020, Helsingin kaupunki


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki


B56

5222/801 Suojatie
28.3.2018, Espoon kaupunki


B57

5222/804 Vino suojatie ja pyörätien jatke
28.3.2018, Espoon kaupunki


B72

58854 909 Korotettu suojatie ja pyörätien jatke
30.4.2021, Vantaan kaupunki


B73

58854 910 Suojatie
30.4.2021, Vantaan kaupunki


B74

58854 911 Suojatie ja pyörätien jatke yhdistetyltä jalankulun ja pyöräilyn väylältä
30.4.2021, Vantaan kaupunki


B75

58854 912 Suojatie ja pyörätien jatke erotetulta jalankulun ja pyöräilyn väylältä
30.4.2021, Vantaan kaupunki


SUOSITUKSET:

C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022, Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email