Suojatie

Julkaistu 5.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Suojatie

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön suojatie.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön suojatie.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. SUOJATIEN LEVEYS
3. SUOJATIEN REUNAKIVET, YHDISTETTY JKPP
4. SUOJATIEN REUNAKIVET, EROTELTU JKPP
5. SUOJATIEN VAROITUSALUE JA HUOMIORAIDAT
6. SUOJATIEN KESKISAAREKE
7. SUOJATIEN LIIKENNEMERKIN SIJOITTAMINEN
8. LIIKENNEVALOJEN PAINONAPPI
9. LIIKENNEVALOJEN ÄÄNIMERKIT
10. POLLARIT KULKUREITILLÄ SUOJATIELLE

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Suojatiemerkinnän kontrastiviivojen korkeus 500 mm (B15)

Suositukset

 • Jalkakäytävän kaltevuus suojatien reunatuen vieressä ≤ 5 % (C33)
 • Suojatien tulee olla kohtisuorassa reunakiveen nähden, jotta näkövammainen saa siitä suunnan risteyksen ylitystä varten (C33)
 • Suojatiemerkinnän materiaali massaus/betoni/luonnonkivi (C33)

 • Suojatie merkitään saman levyisenä kuin siihen liittyvä väylä (B15)
 • Suojatie merkitään koko tien leveydeltä, saarekkeen ja sulkualueen kohdalla suojatietä ei merkitä (B15)
 • Suojatien leveys, kun nopeus on enintään 50 km/h, ≥2500 mm (B15)
 • Suojatien leveys, kun nopeus on yli 50 km/h, ≥4000 mm (B15)
 • Suojatien suositeltava vähimmäisleveys on risteyksissä ≥3000 mm (B15)
 • Suojatien suositeltava vähimmäisleveys on linjaosuudella näkyvyyden parantamiseksi 4000-5000 mm (B15)
 • Valo-ohjatuissa liittymissä jkpp-suojatien merkitty leveyssuositus on ≥10 000 mm (B15)
 • Suojatien leveys, yhdistetty jk/pp
  • ≥5000 mm (C33)
  • ≥7500 mm ((jk ≥3000 mm/erotus 1000 mm/pp ≥2500 mm/) (B33)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2200) (B56)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B72)
 • Suojatien leveys, erotettu jkpp
  • ≥5000 mm (C33)
  • ≥7500 mm ((jk ≥3000 mm/erotus 1000 mm/pp ≥2500 mm/) (B33)
  • ≥5500 mm (jk ≥3000 mm/pp ≥2500 mm) (B56)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B72)
 • Korotetun suojatien leveys, erotettu jkpp
  • ≥7500 mm ((jk ≥3000 mm/erotus 1000 mm/pp ≥2500 mm/) (B33)
  • ≥5500 mm (jk ≥3000 mm/pp ≥2500 mm) (B56)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B72)
 • 50 km/h nopeusrajoitusalueella suojatie edellyttää suojatiemerkintöjen lisäksi keskisaareketta, kavennettua suojatietä tai liikennevalo-ohjausta (B15)

Suositukset

 • Kunnossapidon kannalta suositeltava leveys ≥ 2300 mm (C33)
 • Suojatien leveys; jalankulku ≥3800 mm (C33)
 • Luiskareunatuen toiminnallinen minimileveys 900 mm (C33)

suositukset

 • Reunatuen tyyppi pystysuora + luiskattu (C33)
 • Pystyreunatuen leveys ≥ 1,5 m (C33)
 • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (C33)
 • Luiskareunatuen leveys ≥ 2,5 m (C33)

suositukset

 • Reunatuen tyyppi Pystysuora rk+ luiska rk (C33)
 • Pystyreunatuen leveys ≥ 1,5 m (C33)
 • Luiskareunatuen leveys ≥ 2,5 m (C33)
 • Luiskareunakivi nousu 40 mm 150 mm:n matkalla jk:lle (C33)

Suositukset

 • Suojatien kohdalla ennen reunakiveä varoitusalue ≥ 0,60 m (C33)
 • Varoitusalueen materiaali, ET (Erikoistaso) nupukivi, noppakivi, huomiolaatta (C01, C33)

 • Suojatielle tarvitaan keskikoroke, jos yhtenäinen ylitysmatka on ≥ 7000 mm (B15)
 • Keskisaarekkeen 4cm:n reunatuen osuus (ET)
  • 1,5 m – 2,0 m (B33)
  • 1,5 m (B56)
 • Keskisaarekkeessa upotettu reunakivi ≥ 2,5 m (B56)
 • Pyörätien kohdalle suojatiekorokkeella ei tule tasoeroa (B15)
 • Suojateillä tulee olla saarekkeet ajoneuvoliikenteen kaistojen ja raitiotien välissä, jotta suojatie ja mahdollinen valo-ohjaus voidaan katkaista ja ajoratojen ja raitiotien ylitys voidaan erottaa toisistaan. (B21)

Suositukset

 • Keskisaarekkeen syvyys ≥ 2,5 m, keskisaarekkeen leveys (jk osuuden leveys, kun jk/pp) ≥ 2,5 m (C33)
 • Keskisaarekkeen luiskareunatukialueen osuus (ET) ≥ 2,5 m (C33)
 • Ylityssuunta osoitettava (esim. lohkopintaisella luonnonkiviraidalla) 200-300 mm (C33)
 • Keskisaarekkeella pystysuoran reunatuen korkeus 30-40 mm (C33)
 • Kaikki reunatuet kohtisuorassa ajorataan nähden (C33)

 • Suojatiemerkki kadun molemmin puolin, jos 2 ajokaistaa (B15, C33)
 • Suojatiemerkki sijoitetaan heti suojatiemerkinnän reunaan (B15, C33)
 • Jos suojatiemerkki sijoitetaan muun merkin kanssa samaan pylvääseen, sijoitetaan suojatiemerkki ylemmäksi (B15)

Suositukset

 • Suojatiemerkin etäisyys ajoradan reunasta ≤ 500 mm (C33)
 • Suojatiemerkin etäisyys tiemerkinnästä ≤ 300 mm (C33)

 • Vinosti lähtevässä suojatiessä tulee osoittaa ylityssuunta (B72, C33) lohkottu nuppukivi 300 mm ylityksessä (B56)

Suositukset

 • painonapin korkeus 900-1100 mm (C33)
 • painonapin etäisyys suojatien reunalinjasta 300 mm (C33)
 • painonappi koholla (C33)
 • painonappipylväässä ylityssuunnan osoitin (kohokuvio) (C33)
 • painonapissa merkkiääni, kun nappia painaa (C33)
 • painonapissa merkkivalo, kun kutsu on annettu (C33)
 • Liikennevalon painonappi tulee sijoittaa niin, että se on talvellakin painettavissa pyörötuolissa istuen. (C33)

 • Ennen liikennevalojen asettamista suojatien yhteyteen on näkövammaisia edustavalle järjestölle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen asiasta (A12)
 • Milloin jalankulkijoiden valo-opasteisiin liittyy näkövammaisille tarkoitettuja ääniopasteita, vastaa nopea katkoääni vihreää ja hidas katkoääni punaista valoa (A12)
 • Nopeassa katkoäänessä ääni katkeaa 300 kertaa minuutissa, äänen ja tauon aikasuhde on 1:1. Hitaassa katkoäänessä ääni katkeaa 30 kertaa minuutissa, äänen ja tauon aikasuhde on 1:4. (A12)
 • Jos ääniopasteista aiheutuu ympäristölle kohtuutonta häiriötä, ne voidaan kello 22-07 välisenä aikana kytkeä pois käytöstä, vaikka valo-ohjaus muuten olisikin toiminnassa. (A12)
 • Mikäli ulkomainoslaitteisiin liitetään ääniä, eivät ne saa aiheuttaa häiriötä tai esim. häiritä liikennevalojen ääniopastuksen havainnointia. (B45)

Suositukset

 • Erikoistason alueilla tulisi jalankulkijoiden valo-opasteissa aina olla äänimerkki, perustasolla tarpeen mukaan (C33)

Suositukset

 • Pollarien etäisyys ajotien reunasta ≥ yli 500 mm (C33)
 • Pollarit merkitään kontrastimateriaalivyöhykkeellä kulkusuunnassa pollarin molemmin puolin 600 mm (C01)
 • Pollarit sijoitetaan, niin ettei niihin ole törmäysvaaraa (C01)
 • Pollarin korkeus ≥ 900 mm (C01)
 • Pollari erottuu tummuuskontrastina ympäristöstä (C01)
 • Tummassa pollarissa tulee olla heijastava huomioraita (C01)
 • Pollareissa on oltava pyöristetyt reunat (C33)


 

Määräykset:

A12

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista
15.11.2001, Liikenne- ja viestintäministeriö


 

OHJEET:

 

B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto


B21

Raitioteiden suunnitteluohje
28.02.2018, HKL


B33

Helsingin tyyppipiirustukset:
30187/700 Suojatie, jalkakäytävä, jalkakäytävä ja 1-suuntainen pyörätie
30187/701 Suojatie, jalkakäytävä ja 2-suuntainen pyörätie, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie
30187/702 Suojatie, korotettu suojatie
23.5.2014, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto


B56

Espoon tyyppipiirustukset:
5222/801 Suojatie
28.3.2018, Espoon kaupunki


B72

Vantaan tyyppipiirustukset:
56702 Korotettu suojatie ja pyörätien jatke
56703 Suojatie, jalkakäytävältä jalkakäytävälle
56704 Suojatie ja pyörätien jatke yhdistetyltä, pyörätien jatke yhdistetyltä jalankulku- ja pyöräilyväylältä
56705 Suojatie ja pyörätien jatke erotetulta, pyörätien jatke erotetulta jalankulku- ja pyöräilyväylältä
26.11.2015, Vantaan kaupunki


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
Helsinki kaikille

Print Friendly, PDF & Email