Suojatie

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 6.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Suojatie

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön suojatie.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön suojatie.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. SUOJATIEN LEVEYS
3. SUOJATIEN REUNAKIVET, YHDISTETTY JKPP
4. SUOJATIEN REUNAKIVET, EROTELTU JKPP
5. SUOJATIEN VAROITUSALUE JA HUOMIORAIDAT
6. SUOJATIEN KESKISAAREKE
7. SUOJATIEN LIIKENNEMERKIN SIJOITTAMINEN
8. LIIKENNEVALOJEN PAINONAPPI
9. LIIKENNEVALOJEN ÄÄNIMERKIT
10. POLLARIT KULKUREITILLÄ SUOJATIELLE

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Suojatiemerkinnän kontrastiviivojen korkeus 500 mm (B15)
 • Suojatien tulee olla kohtisuorassa reunakiveen nähden, jotta näkövammainen saa siitä suunnan risteyksen ylitystä varten (B15)
 • Jalkakäytävän kaltevuus suojatien reunatuen vieressä ≤ 5 % (B15)

Suositukset

 • Näkövammaiselle suojatien alkamiskohdasta kertovat parhaiten liikennevalojen äänimerkki, varoitusalue ennen suojatietä ja suojatien reunakivi (reunatuki). (C40)
 • Reunatuen on oltava poikittain kulkusuuntaan nähden, sillä näkövammainen henkilö päättelee ylityssuunnan sen avulla. Jos tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi kaarelta lähtevä suojatie), tulee suojatien ylityssuunta osoittaa muilla tavoin mm aluetta rajaavilla sivujen reunakiveyksillä. (C40)
 • Suojatiemerkinnän materiaali massaus/betoni/luonnonkivi (C33)
 • Suojatiemerkinnöissä tulee olla riittävä kontrasti, jotta ne erottuvat. Tummuuskontrastin tulee olla vähintään keskiharmaan ja valkoisen tai keskiharmaan ja mustan eroa vastaava
  Luonnonkivestä, betonikivestä tai massauksella tehdyt suojatiemerkinnät erottuvat hyvin kontrastina kulkuväylän pintamateriaalista ja säilyttävät kontrastieron maalauksia pidempään. (C40)

 • Suojatie merkitään saman levyisenä kuin siihen liittyvä väylä (B15)
 • Suojatie merkitään koko tien leveydeltä, saarekkeen ja sulkualueen kohdalla suojatietä ei merkitä (B15)
 • Suojatien leveys
  • ≥2500 mm kun nopeus on enintään 50 km/h (B15)
  • ≥4000 mm kun nopeus on yli 50 km/h,  (B15)
  • ≥3000 mm kun suojatie on risteyksissä (suositus)  (B15)
  • 4000-5000 mm linjaosuudella näkyvyyden parantamiseksi (suositus) (B15)
 • Suojatien leveys, yhdistetty jk/pp
  • ≥5000 mm (C33)
  • ≥7500 mm ((jk ≥3000 mm/erotus 1000 mm/pp ≥2500 mm/) (B33)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2200) (B56)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B72)
 • Suojatien leveys, erotettu jkpp
  • ≥5000 mm (C33)
  • ≥7500 mm ((jk ≥3000 mm/erotus 1000 mm/pp ≥2500 mm/) (B33)
  • ≥5500 mm (jk ≥3000 mm/pp ≥2500 mm) (B56)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B72)
 • Korotetun suojatien leveys, erotettu jkpp
  • ≥7500 mm ((jk ≥3000 mm/erotus 1000 mm/pp ≥2500 mm/) (B33)
  • ≥5500 mm (jk ≥3000 mm/pp ≥2500 mm) (B56)
  • ≥4500 mm (jk ≥2500 mm/pp ≥2000) (B72)
 • 50 km/h nopeusrajoitusalueella suojatie edellyttää suojatiemerkintöjen lisäksi keskisaareketta, kavennettua suojatietä tai liikennevalo-ohjausta (B15)

Suositukset

 • Kunnossapidon kannalta suositeltava leveys ≥ 2300 mm (C33)
 • Suojatien leveys; jalankulku ≥3800 mm (C33)
 • Luiskareunatuen toiminnallinen minimileveys 900 mm (C33)

suositukset

 • Reunatuen tyyppi pystysuora + luiskattu (C33)
 • Pystyreunatuen leveys ≥ 1,5 m (C33)
 • Pystyreunatuen korkeus 40 mm (C33)
 • Luiskareunatuen leveys ≥ 2,5 m (C33)
 • Täysin madallettu reunatuki ei toimi näkövammaisen henkilön kannalta, sillä alle 30 mm tasoeroa ei tunnista valkoisen kepin avulla ja tällöin on vaarana ajoradalle joutuminen. (C40)

 • Jalkakäytävästä osa luiskataan asjoradan tasoon, jotta pyörällisten apuvälineiden käyttäjät eivä tule pyöräilijöille tarkoitettuun osaan (B26)
 • Luiskareunakiven kohdalla nousu 40 mm 150 mm:n matkalla (B26)

suositukset

 • Reunatuen tyyppi Pystysuora rk+ luiska rk (C33)
 • Pystyreunatuen leveys ≥ 1,5 m (C33)
 • Luiskareunatuen leveys ≥ 2,5 m (C33)
 • Luiskareunakivi nousu 40 mm 150 mm:n matkalla jk:lle (C33)
 • Täysin madallettu reunatuki ei toimi näkövammaisen henkilön kannalta, sillä alle 30 mm tasoeroa ei tunnista valkoisen kepin avulla ja tällöin on vaarana ajoradalle joutuminen. (C40)

 • Suojatien kohdalla ennen reunakiveä varoitusalue
  • voidaan tehdä (B15)
  • ≥ 0,75 m (B33)
  • 3 noppakiven raita 300 mm (B56)
  • ≥  0,70 m (B72)
 • Varoitusalueen materiaali, ET (Erikoistaso)
  • valkoinen betonikivi, vaalea ristipäähakattu luonnonkivi (B33)
  • valkoinen betonikivi (B72)
 • Varoitusalueen ja pyörätien reunan erottelu
  • 3 noppakiven raita (B33)

Suositukset

 • Suojatien kohdalla ennen reunakiveä varoitusalue ≥ 0,60 m (C33)
 • Varoitusalueen materiaali, ET (Erikoistaso) nupukivi, noppakivi, huomiolaatta (C01, C33)
 • Kolmen noppakiven raita on mahdollista havaita valkoisella kepillä (C40)
 • Riittävän syvällä valkoisella betonikivetyllä varoitusalueella (vähintään 1 metri) on turvallisuutta lisäävä vaikutus heikkonäköisille ja se osoittaa myös kaikille kulkijoille turvallisen odotusalueen. (C40)

 • Suojatielle tarvitaan keskikoroke, jos yhtenäinen ylitysmatka on ≥ 7000 mm (B15, B26)
 • Keskisaarekkeen syvyys
  • ≥ 2,5 m (B15, B26, C33)
  • ≥ 3,0 m liikennevaloliittymissä, jos pysähtyminen saarekkeeseen on todennäköistä (B26)
 • Keskisaarekkeen 4 cm:n reunatuen osuus (ET)
  • 1,5 m – 2,0 m (B33)
  • 1,5 m (B56)
 • Keskisaarekkeessa upotettu reunakivi ≥ 2,5 m (B56)
 • Pyörätien kohdalle suojatiekorokkeella ei tule tasoeroa (B15, B26)
 • Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä johdetaan saarekkeen läpi koko leveydeltään ajoradan tasossa (B26)
 • Tiivisti rakennetuissa ympäristöissä näkövammaisten turvallisuutta voidaan parantaa noin 200 mm leveällä tasoon upotetulla noppakiviraidalla tai vastaavalla rakenteella (B26)
 • Suojateillä tulee olla saarekkeet ajoneuvoliikenteen kaistojen ja raitiotien välissä, jotta suojatie ja mahdollinen valo-ohjaus voidaan katkaista ja ajoratojen ja raitiotien ylitys voidaan erottaa toisistaan. (B21)

Suositukset

 • Keskisaarekkeen tulee olla aina korottettu (C40)
 • Keskisaarekkeen leveys (jk osuuden leveys, kun jk/pp) ≥ 2,5 m (C33)
 • Keskisaarekkeen luiskareunatukialueen osuus (ET) ≥ 2,5 m (C33)
 • Ylityssuunta osoitettava (esim. lohkopintaisella luonnonkiviraidalla) 200-300 mm (C33)
 • Keskisaarekkeella pystysuoran reunatuen korkeus 30-40 mm (C33)
 • Kaikki reunatuet kohtisuorassa ajorataan nähden (C33)

 • Suojatiemerkki kadun molemmin puolin, jos 2 ajokaistaa (B15, C33)
 • Suojatiemerkki sijoitetaan heti suojatiemerkinnän reunaan (B15, C33)
 • Jos suojatiemerkki sijoitetaan muun merkin kanssa samaan pylvääseen, sijoitetaan suojatiemerkki ylemmäksi (B15)

Suositukset

 • Suojatiemerkin etäisyys ajoradan reunasta ≤ 500 mm (C33)
 • Suojatiemerkin etäisyys tiemerkinnästä ≤ 300 mm (C33)

 • Vinosti lähtevässä suojatiessä tulee osoittaa ylityssuunta (B72, C33) lohkottu nuppukivi 300 mm ylityksessä (B56)

Suositukset

 • painonapin korkeus 900-1100 mm (C33)
 • painonapin etäisyys suojatien reunalinjasta 300 mm (C33)
 • painonappi koholla (C33)
 • painonappipylväässä ylityssuunnan osoitin (kohokuvio) (C33)
 • painonapissa merkkiääni, kun nappia painaa (C33)
 • painonapissa merkkivalo, kun kutsu on annettu (C33)
 • Liikennevalon painonappi tulee sijoittaa niin, että se on talvellakin painettavissa pyörötuolissa istuen. (C33)

 • Ennen liikennevalojen asettamista suojatien yhteyteen on näkövammaisia edustavalle järjestölle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen asiasta (A12)
 • Milloin jalankulkijoiden valo-opasteisiin liittyy näkövammaisille tarkoitettuja ääniopasteita, vastaa nopea katkoääni vihreää ja hidas katkoääni punaista valoa (A12)
 • Nopeassa katkoäänessä ääni katkeaa 300 kertaa minuutissa, äänen ja tauon aikasuhde on 1:1. Hitaassa katkoäänessä ääni katkeaa 30 kertaa minuutissa, äänen ja tauon aikasuhde on 1:4. (A12)
 • Jos ääniopasteista aiheutuu ympäristölle kohtuutonta häiriötä, ne voidaan kello 22-07 välisenä aikana kytkeä pois käytöstä, vaikka valo-ohjaus muuten olisikin toiminnassa. (A12)
 • Mikäli ulkomainoslaitteisiin liitetään ääniä, eivät ne saa aiheuttaa häiriötä tai esim. häiritä liikennevalojen ääniopastuksen havainnointia. (B45)

Suositukset

 • Erikoistason alueilla tulisi jalankulkijoiden valo-opasteissa aina olla äänimerkki, perustasolla tarpeen mukaan (C33)


 

Määräykset:

A12

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista
15.11.2001, Liikenne- ja viestintäministeriö


 

OHJEET:

 

B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto
Huom! Vain jalankulkua koskevat osuudet voimassa


B21

Raitioteiden suunnitteluohje
28.02.2018, HKL


B26

Pyöräliikenteen suunnittelu
16.12.2020, Väylävirasto 18/2020


B33

Helsingin tyyppipiirustukset:
30187/700 Suojatie, jalkakäytävä, jalkakäytävä ja 1-suuntainen pyörätie
30187/701 Suojatie, jalkakäytävä ja 2-suuntainen pyörätie, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie
30187/702 Suojatie, korotettu suojatie
23.5.2014, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto


B56

Espoon tyyppipiirustukset:
5222/801 Suojatie
28.3.2018, Espoon kaupunki


B72

Vantaan tyyppipiirustukset:
56702 Korotettu suojatie ja pyörätien jatke
56703 Suojatie, jalkakäytävältä jalkakäytävälle
56704 Suojatie ja pyörätien jatke yhdistetyltä, pyörätien jatke yhdistetyltä jalankulku- ja pyöräilyväylältä
56705 Suojatie ja pyörätien jatke erotetulta, pyörätien jatke erotetulta jalankulku- ja pyöräilyväylältä
26.11.2015, Vantaan kaupunki


 

SUOSITUKSET:

 

C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email