Taktiiliopasteet ulkotilassa

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 1.2024

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Taktiiliopasteet ulkotilassa

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään ulkotilan tuntoon perustuvat opasteet.


OHJEEN SISÄLLYS

1. ESTEETTÖMÄN REITIN MERKINTÄ
2. OHJAAVAT MERKINNÄT
3. VAROITTAVAT MERKINNÄT

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Esteettömästä reitistä on tiedotettava näkövammaisille vähintään kohokuvioilla ja kontrastisilla kävelypintojen merkinnöillä. Tätä ei sovelleta autojen pysäköintipaikalle johtaville reiteille (A10)
 • Kohokuvioidut kävelypinnan merkinnät voidaan jättää pois, jos reitti on merkitty yksiselitteisesti rakennetuilla tai luonnollisilla elementeillä, kuten reunoilla tai pinnoilla, joita voidaan seurata tunto- ja näköaistin varassa. (A10)
 • Aseman esteetön tuntoon perustuva polku kattaa koko esteettömän reitin/reitistön (B12)
 • Tiedottamista voidaan täydentää äänimajakoilla, kohokuvioiduilla opasteilla, kohokartoilla ja sisänavigointijärjestelmillä (B12)
 • Näkyvät ja tuntoon perustavat merkinnät sijoitetaan keskelle väylän vapaata leveyttä (B12)
 • Esteettömän reitin pituus on lyhin käytännöllinen etäisyys (A10) suositus ≤ 50 m (B12)
 • Esteetön reitti tulee havaita valkoisella kepillä (B12)
 • Pintamateriaalin tulee kestää kunnossapitoa, vaihtuvaa säätä ja ilkivaltaa (B12)
 • Pyöröoven lisäksi suositellaan asennettavaksi myös esteetön vaihtoehto. Näkövammaisten valkoista keppiä käyttävien suunnistautumista ohjaavat kohomerkinnät kulkuväylän pinnassa johdetaan tälle ovelle. (B01)
 • Kansalliset määräykset on huomioitava ohjeistusta sovellettaessa (A30)

 • Kulkua ohjataan kulkuväylän pinnan tummuus- ja materiaalikontrastien avulla (B03, B15)
 • Tuntoon ja näköön perustuvan merkinnän leveys ≥ 200 mm, suositus 300 mm (B12)
 • Ohjaavan laatan leveys
  • 300 mm (B42, B51, C33)
 • Ohjaavan laatan pituus 600 mm (B42, B51, C33)
 • Ohjaavan laatan merkinnän korkeus
  • 4-5 mm (A30)
  • 5 mm (B03, C33, C40)
  • 7 mm (B42, B51)
 • Ohjaavan laatan merkinnän raitojen leveys ja väli
  • leveys 15-25 mm, väli k/k 57-85 mm (A30)
  • leveys 25 mm, väli k/k 100 mm (B03, C01, C21)
  • leveys 30 mm, väli k/k 100 mm (B42)
  • leveys pyöristetty 25 mm, kulmikas 30 mm, väli k/k 100 mm (C33, C40)
  • leveys 30 mm, väli k/k 70mm (B51)
 • Lämmittämättömillä alueilla ohjaavan raidan materiaali lohkottu noppakivi (2 tai 3 kiven raita), lohkottu nupukivi tai lohkopintainen graniittilaatta (B03, B12)
 • Lämmitetyillä alueilla ohjaavan laatan materiaali on luonnonkivi (B42, C33)
 • Opaslaattoja käytetään yleensä katetuilla ja lämmitetyillä alueilla. Opaslaattojen käytössä lämmittämättömillä alueilla huomioidaan, että materiaali kestää talvikunnossapidon (B15)
 • Esteettömän reitin pintamateriaalin on erotuttava tummuusasteeltaan ja leveydeltään asemalaiturin vaara-alueen tuntoon perustuvasta varoitusmerkinnästä (B12)
 • Ohjaamisessa voidaan käyttää myös ritiläpintaisia linjakuivatuskouruja tapauskohtaisesti. Laiturin muu kuivatus ei saa risteytyä tai sekoittua ritiläpintaisen linjakuivatuskourun merkitsemän esteettömän reitin kanssa (B12)

Suositukset

 • Helsingin kaupungin alueella ohjaavia ja varoittavia laattoja käytetään vain lämmitetyillä ja/tai katetuilla alueilla (C33)
 • Laattojen tulee ohjata loogisesti haluttuun paikkaan (C01)
 • Jotta ohjaavaa reittiä voi seurata, tulee sen olla mahdollisimman yhtäjaksoinen (C40)
 • Esteettömän reitin osana toimivan linjakuivatuskourun viereen suositellaan asennettavaksi tummuuskontrastivyöhyke, jonka leveys on 200 mm (B12)
 • Sadevesijärjestelmää voidaan käyttää ohjaavana elementtinä (C33)

VAROITTAVAT MERKINNÄT

 • Törmäysvaara on estettävä ja vaarasta varoitettava ennakolta, käyttämällä esimerkiksi kaiteita, kalusteita, istutuslaatikoita tai ympäröimällä esteet varoitusaluein (B03)
 • Varoitusalueella on oltava kulkuväylän päällysteestä selvästi erottuva tummuus- ja materiaalikontrasti, joka tuntuu jalalla tai näkövammaisen henkilön valkoisella kepillä (B03, B15)
 • Varoitusalueita käytetään varoittamaan tasoeroista, ellei käytetä huomiolaattoja (varoittavia laattoja). (B03)
 • Ulkotiloissa kulkusuunnan haarautumis- ja risteyskohtiin, esteettömän reitin aloitus ja päättymiskohtiin sekä 90 asteen tai jyrkempiin käännöksiin on asennettava esteettömän reitin pintamateriaalista eroava tuntoon perustuva huomiomerkintä, jonka pituus on 300 mm (B12)
 • Huomiomerkinnän leveyden tulee olla vähintään yhtä leveä kuin ohjaavan merkinnän leveys (B12)
 • Varoituslaatan koko 300 x 300 mm (B42, B51, C33)
 • Huomiolaatan merkinnän korkeus 5 mm (B03, C40)
 • Huomiolaatan merkinnän koko Ø 25 mm (B03, C40)
 • Huomiolaatan kohokuvioiden keskipisteiden väli 100 mm (B03, C40)
 • Varoitusalueisiin soveltuvia materiaaleja ovat esimerkiksi luonnokivilaatta (ristipäähakattu tai poltettu), sahattu nupukivi (ristipäähakattu tai poltettu) ja betonikivi (B03)
 • Lämmittämättömillä alueilla varoitusalueen materiaali valkoinen luonnonkivilaatta (ristipäähakattu tai poltettu), valkoinen sahattu nupukivi (ristipäähakattu tai poltettu), valkoinen pesubetonikivi tai betonikivi (B42)


Määräykset:

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitetty 28.9.2023 Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2018
2017, Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B42

29263/07 Tyyppipiirustus, opaslaatat, ohjaavat ja varoittavat laatat
6.6.2007, Helsingin kaupunki


B51

5222/027A Ohjaavat ja varoittavat laatat
2.7.2007, Espoon kaupunki


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022, Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email