Ulko-ovi

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Ulko-ovi

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön kääntöovi.Esteetön kääntöovi

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön liukuovi.Esteetön liukuovi

 


Lataa ohjekuva pdf-tiedostona


OHJEEN SISÄLLYS

1. SISÄÄNKÄYNTI
2. YLEISET MÄÄREET
3. MITOITUS
4. KÄSIN AVATTAVA OVI
5. SÄHKÖISESTI AVATTAVA OVI
6. AUTOMAATTIOVI
7. PYÖRÖOVI
8. TURVALLISUUS
9. PALOTURVALLISUUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä ulkopuolella
  • ≥ 400 mm (A01)
  • ≥ 600 mm (B12)
 • Ulko-oven edessä tasanne pyörätuolilla kääntymiseen ≥ 1500 x ≥ 1500 mm (A01)
 • Oven (ulko-ovi) edustalla on jalkasäleikkö samassa tasossa sisäänkäyntitasanteen kanssa (C01)
 • Sisäänkäynnin edessä olevan jalkasäleikön rakojen korkeus(K) /leveys(L)
  • (K) ≤ 5mm / (L) ≤ 30 mm (C01)
 • Ovi tulee olla helposti avattavissa myös olosuhteiden muuttuessa (A03)
 • Sisäänkäynnin on oltava suojattu katolta putoavalta lumelta ja kinostumiselta katoksella (C01) jonka korkeus on ≥ 2200 mm (A03)
 • Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen (A03)
 • Sisäänkäynnin edustan sulana-pito (C01) Metroasemilla 3 m – 5 m (B17)
 • Metroaseman sisäänkäyntiovien ulko- ja sisäpuolella on hiekkasyvennykset, joissa vedenpoisto ja jalkasäleikkö HST, h=25 mm Alupro JS-PL säletyyppi 7. Säleikköelementit nostettavia, pulttikiinnitys (B17)

Suositukset

 • Sisäänkäynnin on oltava helposti havaittavissa (C01)
 • Pääsisäänkäynnin ollessa esteellinen vaihtoehtoisen esteettömän sisäänkäynnin tulee sijaita lähellä pääsisäänkäyntiä ja johtaa samaan sisääntuloaulaan (C01)
 • Kulkuyhteys vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille tulee opastaa ja yli 50 m etäisyys tulee merkitä opasteeseen (C01)
 • Näkövammaisten kulkua ohjaavan kohokuvion tulee johdattaa ovenkahvan kohdalle (C30)
 • Sisäänkäynnin edusta on valaistava hyvin (C10)
 • 50-200 lx (C01)
 • Läheisyydessä tummuuskontrastilla erotettu pyöräpysäköinti kulkuväylän ulkopuolella (C01)
 • Ulko-oven edustalla istuimilla varustettu kulkuväylästä tummuus- ja materiaalierolla erotettu odotustila (C01)
 • Odotusalueella erikorkuisia istuimia 300, 450, 500-550 mm (C01)

 • Lasioven tulee olla turvalasia ja se tulee merkitä helposti havaittavalla merkinnällä törmäysten välttämiseksi (A03, C10)
 • Vapaa tila oven avautumistilan ulkopuolella
  • ≥ 1500 x ≥ 1500 mm (A01)
  • ≥1800 x ≥1800 mm (C01)
 • Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen käyttöä palvelevan tilan oven on toimittava siten, että liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata. (A01)
 • Sisäänkäynti ei saa olla esteellinen myöskään avaamiseen tarvittavan voiman suuruuden, tai hallintalaitteiden sijoittelun tai signaalin heikon havaittavuuden johdosta (B01)
 • Metroasemien ulko-ovet ovat oletusarvoisesti automaattiovia (B17)
 • Liukuovia ei käytetä metroasemilla poistumiseen (B17)
 • Mikäli mahdollista poistumisovet ovat erilliset kääntöovet liukuovien vieressä (B17)

Suositukset

 • Ovi helposti hahmotettavissa taustasta ja oven painike ovesta (erottuu tummuuskontrastilla) (C10, C01)
 • Lasioven alareunassa potkulevy 300 mm (C10, C01)
 • Ovipuhelimissa ja merkinantolaitteissa (ovikello, kulunvalvonta) tulee olla ääni- ja valomerkit (C10, C01)
 • Ovipuhelimessa oleva puheyhteys voi korvata äänimerkin (C01)
 • Oven ja portin yhteyteen voidaan sijoittaa näkövammaisille tarkoitettu äänimajakka (C10)
 • Pääsisäänkäynti voidaan merkitä näkövammaisille äänimajakalla (C15)
 • Äänimajakka ulkona sisäänkäynnillä ulko-oven yläpuolella (C15)
 • Opasteäänen tulee olla ärsyttämätön. Jatkuvasti piippaava ääni ei sovellu (C15)
 • Ääniopasteen voi varustaa myös liiketunnistimella, jolloin se aktivoituu vain tarpeen tullen, eikä kuulu ympäristössä jatkuvasti (C15, C01)
 • Opasteäänillä tulee olla hyvä kuuluvuus ja suunnistautumista auttava äänen rakenne (C15)

MITOITUS

 • Sisäänkäyntien ja tuulikaappien, käytävillä sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä liikkumisesteisille soveltuvien hygieniatilojen ovien kulkuaukon vapaa leveys, asemalla esteetön reitti ≥ 900 mm (A10, B12)
 • Pääkulkuoven vapaa leveys esteettömän liikkumisen kannalta ≥ 850 mm (B01)
 • Uloskäytävien perusvaatimuksena on 2 toisistaan riippumatonta uloskäyntiä (A07)
 • Uloskäytävän kautta tulee voida kuljettaa henkilö paareilla (A03)
 • Uloskäytävän (pääkulkuovi) oven vapaan leveys muissa kuin pientaloissa, uloskäytävällä olevien ovien määrän ja leveyden on mahdollistettava sitä käyttävien henkilöiden poistuminen ≥ 1200 mm (A07)
 • Ovikellon ja ovipuhelimen, koodilukon, kulunvalvontalaitteen sijoituskorkeus oven aukeamispuolella maasta 900-1100 mm (C15, C01)
 • Oven hallintalaitteiden (painike, vedin, painonappi, ovikoodi, ovipuhelin, kulunvalvonta) sijoituskorkeussuositus 900-1100 mm (B01)
 • Metroaseman oviaukon leveys 1800 mm (B17)
 • Poistumisoven (erillinen ovi liukuoven vieressä) kehyspaksuus 60 mm (B17)
 • Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven, aukon ja porraskäytävästä asuntoon johtavan oven vapaa leveys ≥ 850 mm (A01)
 • Oven vapaa korkeus/karmin korkeus
 • ≥ 2100 mm /2200 mm (B12)
 • 2300 mm (B17)
 • Uloskäytävän korkeus ≥ 2100 mm (A07)
 • Huonetilan kulkuväylän oviaukon kohdalla kulkuväylä voi olla oven välttämättömien karmien ja kynnyksen verran kulkuväylän 2100 mm:ä matalampi (A03)
 • Oven yhteydessä ei tasoeroa, paitsi jos välttämätöntä ääni-, kosteus- tai muiden olosuhteiden vuoksi (A01)
 • Kynnys on muotoiltava helposti pyörätuolilla tai pyörällisellä apuvälineellä ylitettäväksi (A01)
 • Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden
 • vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Tällöin kynnys tai tasoero saa olla enintään
 • 20 millimetriä korkea, ja kynnys on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla
 • ja pyörillä varustetulla kävelytelineellä (A01)
 • Kauko-ohjatun sähkölukon avautumisen merkkinä ääni ja merkkivalo (B01)
 • Painikkeella, kaukosäätimellä tai liiketunnistimella toimiva ovenavausjärjestelmä on suositeltavin (B01)
 • Pyöröoven lisäksi suositellaan käyttöön esteetön ovi, johon näkövammaisten ohjaavat kohomerkinnät kulkuväylän pinnassa ohjataan (B01)
 • Metroasemalla kaikki ovet ovat pariovia (kaksilehtisiä) (B17)

Suositukset

 • Kääntöoven avautumiskaari > 900 mm (C10)
 • Sisäovet avautuvat kulkusuuntaan ja ovat auki ollessaan seinää vasten 90° tai 180° kulmassa (C10)
 • Poistumisoven alaosa umpirakennetta, suositus (B17)
 • Kynnyksessä olevan luiskan kaltevuus ≤ 8% (C01)
 • Käsin avattavan oven painikkeen/ vetimen käyttökorkeussuositus 900-1100 mm (C01)

 • Metroasemilla käsin avattava (kääntöovi) sallitaan vain, jos on tilanpuute, tai ovi on poistumistieovi (B17)
 • Käsin ilman säätölaitetta avattavan oven karmiin sopivat liittymismitat leveys 10M, korkeus 21M (C10)
 • Oven painikkeet tulee voida tunnistaa kosketuksella ja painikkeiden toiminnot on esitettävä niissä (B12)
 • Esteettömän käsin avattavan oven avaamiseen tarvittava voima
 • ≤ 25 N (B12)
 • ≤ 10 N (1 kg) (C10, C01)
 • Ovessa molemmin puolin oven levyiset työntötangot (B12)
 • Oven (ellei ole liukuovi) molemmin puolin pystysuuntainen lankavedin (B12)
 • Ovien avauslaitteet on voitava havaita helposti ja käyttää tuntoaistilla (B01)

Suositukset

 • Oven painikkeen/vetimen tulee erottua tummuuskontrastina taustasta (C01)
 • Tarkoituksenmukaisuussyistä oven vapaaksi korkeudeksi suositellaan 2300 mm (C10)
 • Oven tulee pysyä auki-asennossa eikä ovipumppu ole suositeltava (C01)
 • Pystysuuntaisesta lankavetimestä saa helpoimmin hyvän otteen rannetta kiertämättä (C01)

 • Avauspainikkeen painamiseen tarvittava voima enintään 10 N (B12)
 • Päällekkäisistä oven avaus- ja sulkemispainikkeista ylempi on aina avauspainike (B12)
 • Manuaalista avauspainiketta on voitava käyttää kämmenellä /kyynärpäällä (C15)
 • ≤ 20 N (B12)
 • Oven ohjaimien on oltava koholla pinnasta ja varustettu tuntoon perustuvilla toimintoja esittävillä merkinnöillä (B12)
 • Oven tulee pysyä auki ≥ 25 s (B12, C01)
 • Turvatunnistimen tulee estää oven törmääminen kulkijaan (B12, C01)

Suositukset

 • Avauspainike on helposti käytettävässä kohdassa (C01)
 • Avauspainike erottuu tummuuskontrastilla taustasta (C01)
 • Avauspainike sijoittuu oven avautumispuolelle (C01)
 • Avauspainikkeen sijoituskorkeus 900-1000 mm (C01)
 • Avauspainikkeen etäisyys nurkasta tai kiinteästä rakenteesta ≥ 400 mm (C01)
 • Avauspainike merkitään (ISA-tunnuksella) (C15)
 • Oven aukeamiskaari merkitään lattiapintaan (C01)

 • Ovessa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle (B12, C23, C10, C01)
 • Kääntöoven edessä turva-alue merkitty kulkupinnoitteeseen (A07, C10)
 • Näkövammaista käyttäjää varoitetaan avautumisalueesta tuntokontrastilla (B12)
 • Metroasemien automaattiovet ovat oletusarvoisesti liukuovia (B17)
 • Metroasemien automaattiovien ohjaukset ja hälytykset KIVA-järjestelmään (B17)

Suositukset

 • Automaattioven tunnistin reagoi myös lyhytkasvuisiin ja lapsiin (C10, C01)
 • Oven tulee pysyä auki ≥ 25 s (C10, C01)
 • Oven aukeamiskaari merkitään lattiapintaan (C01)
 • Automaattisesti avautuvassa portissa tulee olla avautumisesta ilmoittava valo ja äänimerkki (C01)

 • Pyörö-oven vieressä on oltava näkyvä, ymmärrettävästi merkitty hätäpysäytyspainike (A34, C01)
 • Hätäpysäytyslaite sijoitetaan rakennuksen sisäpuolelle sisäänkäynnin viereen (A34)
 • Pyöröoven yhteydessä on oltava aina vaihtoehtoinen vapaasti käytettävä esteetön ovi (avauspainikkeellinen- ja/tai manuaaliovi) (B12, C01)
 • Pyöröovien pyyhkäisemillä alueilla valaistusvoimakkuus ≥ 50 lx (A34)

 • Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin vaara törmätä on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti (A03)
 • Läpinäkyvän oven kontrastimerkinnät kahdella korkeudella 1000 ja 1400-1600 mm (B12)
 • Ei nikkeliä, kumia tai keinokumia vetimissä, painikkeissa (B12)
 • Lasi-oveen sijoitetun opasteen taustaksi tulee asentaa tummuuskontrastin muodostama taustakalvo (C15)
 • Sähkövirran katketessa ovi on voitava avata käsin (liikesuunta ovilehden sulkeutuvaan reunaan) ≤ 90 N (A34)
 • Sähkövirran katketessa oven salpa on voitava avata käsin voimalla ≤ 67 N (A34)
 • Metroasemien yleisötilojen ovet RST- tai alumiiniprofiililasiovia tai palo-ovia (B17)

Suositukset

 • Ulko-oven havaittavuutta korostettu (C01)
 • Ulko-ovi sijoittuu syvennykseen (C01)

 • Uloskäytävän ovien on avauduttava poistumissuuntaan (A07)
 • Poistumistieoven on avauduttava automaattisesti, jos siinä on sulkijalaite, tai ovi on raskas (A07)
 • Palo-ovet pidetään auki palosulakkeilla, jotka sulkeutuvat palotilanteessa. Heloitus suunniteltava yhdessä sähkösuunnittelijan kanssa (B17)

Suositukset

 • Helppokulkuisen pelastautumisoven avaamiseen tarvittava voima ≤10 N C01)


 

Määräykset:

 

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A07

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A34

SFS-EN 16005, Konekäyttöiset käyntiovet. Käyttöturvallisuus.
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa