Ulko-ovi

Julkaistu 2.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Ulko-ovi

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön kääntöovi.Esteetön kääntöovi

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön liukuovi.Esteetön liukuovi


OHJEEN SISÄLLYS

1. SISÄÄNKÄYNTI
2. YLEISET MÄÄREET
3. MITOITUS
4. KÄSIN AVATTAVA OVI
5. SÄHKÖISESTI AVATTAVA OVI
6. AUTOMAATTIOVI
7. PYÖRÖOVI
8. TURVALLISUUS
9. PALOTURVALLISUUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä ulkopuolella
  • ≥ 400 mm (A01)
  • ≥ 600 mm (B12)
 • Ulko-oven edessä tasanne pyörätuolilla kääntymiseen ≥ 1500 x ≥ 1500 mm (A01)
 • Oven (ulko-ovi) edustalla on jalkasäleikkö samassa tasossa sisäänkäyntitasanteen kanssa (C01)
 • Sisäänkäynnin edessä olevan jalkasäleikön rakojen korkeus(K) /leveys(L)
  • (K) ≤ 5mm / (L) ≤ 30 mm (C01)
 • Ovi tulee olla helposti avattavissa myös olosuhteiden muuttuessa (A03)
 • Sisäänkäynnin on oltava suojattu katolta putoavalta lumelta ja kinostumiselta katoksella (C01) jonka korkeus on ≥ 2200 mm (A03)
 • Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen (A03)
 • Sisäänkäynnin edustan sulana-pito (C01) Metroasemilla 3 m – 5 m (B17)
 • Metroaseman sisäänkäyntiovien ulko- ja sisäpuolella on hiekkasyvennykset, joissa vedenpoisto ja jalkasäleikkö HST, h=25 mm Alupro JS-PL säletyyppi 7. Säleikköelementit nostettavia, pulttikiinnitys (B17)

Suositukset

 • Sisäänkäynnin on oltava helposti havaittavissa (C01)
 • Pääsisäänkäynnin ollessa esteellinen vaihtoehtoisen esteettömän sisäänkäynnin tulee sijaita lähellä pääsisäänkäyntiä ja johtaa samaan sisääntuloaulaan (C01)
 • Kulkuyhteys vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille tulee opastaa ja yli 50 m etäisyys tulee merkitä opasteeseen (C01)
 • Näkövammaisten kulkua ohjaavan kohokuvion tulee johdattaa ovenkahvan kohdalle (C30)
 • Sisäänkäynnin edusta on valaistava hyvin (C10)
 • 50-200 lx (C01)
 • Läheisyydessä tummuuskontrastilla erotettu pyöräpysäköinti kulkuväylän ulkopuolella (C01)
 • Ulko-oven edustalla istuimilla varustettu kulkuväylästä tummuus- ja materiaalierolla erotettu odotustila (C01)
 • Odotusalueella erikorkuisia istuimia 300, 450, 500-550 mm (C01)

 • Lasioven tulee olla turvalasia ja se tulee merkitä helposti havaittavalla merkinnällä törmäysten välttämiseksi (A03, C10)
 • Vapaa tila oven avautumistilan ulkopuolella
  • ≥ 1500 x ≥ 1500 mm (A01)
  • ≥1800 x ≥1800 mm (C01)
 • Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen käyttöä palvelevan tilan oven on toimittava siten, että liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata. (A01)
 • Sisäänkäynti ei saa olla esteellinen myöskään avaamiseen tarvittavan voiman suuruuden, tai hallintalaitteiden sijoittelun tai signaalin heikon havaittavuuden johdosta (B01)
 • Metroasemien ulko-ovet ovat oletusarvoisesti automaattiovia (B17)
 • Liukuovia ei käytetä metroasemilla poistumiseen (B17)
 • Mikäli mahdollista poistumisovet ovat erilliset kääntöovet liukuovien vieressä (B17)

Suositukset

 • Ovi helposti hahmotettavissa taustasta ja oven painike ovesta (erottuu tummuuskontrastilla) (C10, C01)
 • Lasioven alareunassa potkulevy 300 mm (C10, C01)
 • Ovipuhelimissa ja merkinantolaitteissa (ovikello, kulunvalvonta) tulee olla ääni- ja valomerkit (C10, C01)
 • Ovipuhelimessa oleva puheyhteys voi korvata äänimerkin (C01)
 • Oven ja portin yhteyteen voidaan sijoittaa näkövammaisille tarkoitettu äänimajakka (C10)
 • Pääsisäänkäynti voidaan merkitä näkövammaisille äänimajakalla (C15)
 • Äänimajakka ulkona sisäänkäynnillä ulko-oven yläpuolella (C15)
 • Opasteäänen tulee olla ärsyttämätön. Jatkuvasti piippaava ääni ei sovellu (C15)
 • Ääniopasteen voi varustaa myös liiketunnistimella, jolloin se aktivoituu vain tarpeen tullen, eikä kuulu ympäristössä jatkuvasti (C15, C01)
 • Opasteäänillä tulee olla hyvä kuuluvuus ja suunnistautumista auttava äänen rakenne (C15)

MITOITUS

 • Sisäänkäyntien ja tuulikaappien, käytävillä sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä liikkumisesteisille soveltuvien hygieniatilojen ovien kulkuaukon vapaa leveys, asemalla esteetön reitti ≥ 900 mm (A10, B12)
 • Pääkulkuoven vapaa leveys esteettömän liikkumisen kannalta ≥ 850 mm (B01)
 • Uloskäytävien perusvaatimuksena on 2 toisistaan riippumatonta uloskäyntiä (A07)
 • Uloskäytävän kautta tulee voida kuljettaa henkilö paareilla (A03)
 • Uloskäytävän (pääkulkuovi) oven vapaan leveys muissa kuin pientaloissa, uloskäytävällä olevien ovien määrän ja leveyden on mahdollistettava sitä käyttävien henkilöiden poistuminen ≥ 1200 mm (A07)
 • Ovikellon ja ovipuhelimen, koodilukon, kulunvalvontalaitteen sijoituskorkeus oven aukeamispuolella maasta 900-1100 mm (C15, C01)
 • Oven hallintalaitteiden (painike, vedin, painonappi, ovikoodi, ovipuhelin, kulunvalvonta) sijoituskorkeussuositus 900-1100 mm (B01)
 • Metroaseman oviaukon leveys 1800 mm (B17)
 • Poistumisoven (erillinen ovi liukuoven vieressä) kehyspaksuus 60 mm (B17)
 • Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven, aukon ja porraskäytävästä asuntoon johtavan oven vapaa leveys ≥ 850 mm (A01)
 • Oven vapaa korkeus/karmin korkeus
 • ≥ 2100 mm /2200 mm (B12)
 • 2300 mm (B17)
 • Uloskäytävän korkeus ≥ 2100 mm (A07)
 • Huonetilan kulkuväylän oviaukon kohdalla kulkuväylä voi olla oven välttämättömien karmien ja kynnyksen verran kulkuväylän 2100 mm:ä matalampi (A03)
 • Oven yhteydessä ei tasoeroa, paitsi jos välttämätöntä ääni-, kosteus- tai muiden olosuhteiden vuoksi (A01)
 • Kynnys on muotoiltava helposti pyörätuolilla tai pyörällisellä apuvälineellä ylitettäväksi (A01)
 • Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden
 • vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Tällöin kynnys tai tasoero saa olla enintään
 • 20 millimetriä korkea, ja kynnys on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla
 • ja pyörillä varustetulla kävelytelineellä (A01)
 • Kauko-ohjatun sähkölukon avautumisen merkkinä ääni ja merkkivalo (B01)
 • Painikkeella, kaukosäätimellä tai liiketunnistimella toimiva ovenavausjärjestelmä on suositeltavin (B01)
 • Pyöröoven lisäksi suositellaan käyttöön esteetön ovi, johon näkövammaisten ohjaavat kohomerkinnät kulkuväylän pinnassa ohjataan (B01)
 • Metroasemalla kaikki ovet ovat pariovia (kaksilehtisiä) (B17)

Suositukset

 • Kääntöoven avautumiskaari > 900 mm (C10)
 • Sisäovet avautuvat kulkusuuntaan ja ovat auki ollessaan seinää vasten 90° tai 180° kulmassa (C10)
 • Poistumisoven alaosa umpirakennetta, suositus (B17)
 • Kynnyksessä olevan luiskan kaltevuus ≤ 8% (C01)
 • Käsin avattavan oven painikkeen/ vetimen käyttökorkeussuositus 900-1100 mm (C01)

 • Metroasemilla käsin avattava (kääntöovi) sallitaan vain, jos on tilanpuute, tai ovi on poistumistieovi (B17)
 • Käsin ilman säätölaitetta avattavan oven karmiin sopivat liittymismitat leveys 10M, korkeus 21M (C10)
 • Oven painikkeet tulee voida tunnistaa kosketuksella ja painikkeiden toiminnot on esitettävä niissä (B12)
 • Esteettömän käsin avattavan oven avaamiseen tarvittava voima
 • ≤ 25 N (B12)
 • ≤ 10 N (1 kg) (C10, C01)
 • Ovessa molemmin puolin oven levyiset työntötangot (B12)
 • Oven (ellei ole liukuovi) molemmin puolin pystysuuntainen lankavedin (B12)
 • Ovien avauslaitteet on voitava havaita helposti ja käyttää tuntoaistilla (B01)

Suositukset

 • Oven painikkeen/vetimen tulee erottua tummuuskontrastina taustasta (C01)
 • Tarkoituksenmukaisuussyistä oven vapaaksi korkeudeksi suositellaan 2300 mm (C10)
 • Oven tulee pysyä auki-asennossa eikä ovipumppu ole suositeltava (C01)
 • Pystysuuntaisesta lankavetimestä saa helpoimmin hyvän otteen rannetta kiertämättä (C01)

 • Avauspainikkeen painamiseen tarvittava voima enintään 10 N (B12)
 • Päällekkäisistä oven avaus- ja sulkemispainikkeista ylempi on aina avauspainike (B12)
 • Manuaalista avauspainiketta on voitava käyttää kämmenellä /kyynärpäällä (C15)
 • ≤ 20 N (B12)
 • Oven ohjaimien on oltava koholla pinnasta ja varustettu tuntoon perustuvilla toimintoja esittävillä merkinnöillä (B12)
 • Oven tulee pysyä auki ≥ 25 s (B12, C01)
 • Turvatunnistimen tulee estää oven törmääminen kulkijaan (B12, C01)

Suositukset

 • Avauspainike on helposti käytettävässä kohdassa (C01)
 • Avauspainike erottuu tummuuskontrastilla taustasta (C01)
 • Avauspainike sijoittuu oven avautumispuolelle (C01)
 • Avauspainikkeen sijoituskorkeus 900-1000 mm (C01)
 • Avauspainikkeen etäisyys nurkasta tai kiinteästä rakenteesta ≥ 400 mm (C01)
 • Avauspainike merkitään (ISA-tunnuksella) (C15)
 • Oven aukeamiskaari merkitään lattiapintaan (C01)

 • Ovessa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle (B12, C23, C10, C01)
 • Kääntöoven edessä turva-alue merkitty kulkupinnoitteeseen (A07, C10)
 • Näkövammaista käyttäjää varoitetaan avautumisalueesta tuntokontrastilla (B12)
 • Metroasemien automaattiovet ovat oletusarvoisesti liukuovia (B17)
 • Metroasemien automaattiovien ohjaukset ja hälytykset KIVA-järjestelmään (B17)

Suositukset

 • Automaattioven tunnistin reagoi myös lyhytkasvuisiin ja lapsiin (C10, C01)
 • Oven tulee pysyä auki ≥ 25 s (C10, C01)
 • Oven aukeamiskaari merkitään lattiapintaan (C01)
 • Automaattisesti avautuvassa portissa tulee olla avautumisesta ilmoittava valo ja äänimerkki (C01)

 • Pyörö-oven vieressä on oltava näkyvä, ymmärrettävästi merkitty hätäpysäytyspainike (A34, C01)
 • Hätäpysäytyslaite sijoitetaan rakennuksen sisäpuolelle sisäänkäynnin viereen (A34)
 • Pyöröoven yhteydessä on oltava aina vaihtoehtoinen vapaasti käytettävä esteetön ovi (avauspainikkeellinen- ja/tai manuaaliovi) (B12, C01)
 • Pyöröovien pyyhkäisemillä alueilla valaistusvoimakkuus ≥ 50 lx (A34)

 • Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin vaara törmätä on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti (A03)
 • Läpinäkyvän oven kontrastimerkinnät kahdella korkeudella 1000 ja 1400-1600 mm (B12)
 • Ei nikkeliä, kumia tai keinokumia vetimissä, painikkeissa (B12)
 • Lasi-oveen sijoitetun opasteen taustaksi tulee asentaa tummuuskontrastin muodostama taustakalvo (C15)
 • Sähkövirran katketessa ovi on voitava avata käsin (liikesuunta ovilehden sulkeutuvaan reunaan) ≤ 90 N (A34)
 • Sähkövirran katketessa oven salpa on voitava avata käsin voimalla ≤ 67 N (A34)
 • Metroasemien yleisötilojen ovet RST- tai alumiiniprofiililasiovia tai palo-ovia (B17)

Suositukset

 • Ulko-oven havaittavuutta korostettu (C01)
 • Ulko-ovi sijoittuu syvennykseen (C01)

 • Uloskäytävän ovien on avauduttava poistumissuuntaan (A07)
 • Poistumistieoven on avauduttava automaattisesti, jos siinä on sulkijalaite, tai ovi on raskas (A07)
 • Palo-ovet pidetään auki palosulakkeilla, jotka sulkeutuvat palotilanteessa. Heloitus suunniteltava yhdessä sähkösuunnittelijan kanssa (B17)

Suositukset

 • Helppokulkuisen pelastautumisoven avaamiseen tarvittava voima ≤10 N C01)


 

Määräykset:

 

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A07

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A34

SFS-EN 16005, Konekäyttöiset käyntiovet. Käyttöturvallisuus.
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


 

Print Friendly, PDF & Email