Ulko-ovi

Julkaistu 2.2019
Päivitetty 5.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Ulko-ovi

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön kääntöovi.Esteetön kääntöovi

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön liukuovi.Esteetön liukuovi


OHJEEN SISÄLLYS

1. SISÄÄNKÄYNTI, YLEISTÄ
2. SISÄÄNKÄYNTITASANNE
3. YLEISET MÄÄREET, KAIKKI OVET
4. MITOITUS, KAIKKI OVET
5. KÄSIN AVATTAVA OVI
6. SÄHKÖISESTI AVATTAVA OVI
7. AUTOMAATTIOVI
8. PYÖRÖOVI
9. OVEN HAVAITTAVUUS
10. PALOTURVALLISUUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi (B03)
 • Sisäänkäynnin on oltava helposti havaittavissa (B03, C01)
 • Jos pääsisäänkäynti ei ole esteetön, reitti vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille opastetaan pääsisäänkäynniltä ja saapumissuunnalta (B03)
 • Vaihtoehtoisen sisäänkäynnin on oltava käytettävissä yhtä itsenäisesti kuin varsinaisen pääsisäänkäynnin (B03)
 • Sisäänkäynnin on oltava suojattu katolta putoavalta lumelta ja kinostumiselta katoksella (C01) jonka korkeus on ≥ 2200 mm (A03)
 • Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen (A03)
 • Ovi tulee olla helposti avattavissa myös olosuhteiden muuttuessa (A03)
 • Sisäänkäynnin edusta on valaistava hyvin (C10)
  • 100-300 lx (B03)
  • 50-200 lx (C01)
 • Metroasemat
  • Sisäänkäynnin edustan sulana-pito (C01) metroasemilla 3 m – 5 m (B17)
  • Metroaseman sisäänkäyntiovien ulko- ja sisäpuolella on hiekkasyvennykset, joissa vedenpoisto ja jalkasäleikkö HST, h=25 mm Alupro JS-PL säletyyppi 7. Säleikköelementit nostettavia, pulttikiinnitys (B17)

Suositukset

 • Pääsisäänkäynnin ollessa esteellinen vaihtoehtoisen esteettömän sisäänkäynnin tulee sijaita lähellä pääsisäänkäyntiä ja johtaa samaan sisääntuloaulaan (C01)
 • Kulkuyhteys vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille tulee opastaa ja yli 50 m etäisyys tulee merkitä opasteeseen (C01)
 • Läheisyydessä tummuuskontrastilla erotettu pyöräpysäköinti kulkuväylän ulkopuolella (C01)
 • Ulko-oven edustalla istuimilla varustettu kulkuväylästä tummuus- ja materiaalierolla erotettu odotustila (C01)
 • Odotusalueella erikorkuisia istuimia 300, 450, 500-550 mm (C01)

 • Ulko-oven edessä tasanne pyörätuolilla kääntymiseen
  • ≥ 1500 x ≥ 1500 mm (A01)
  • suositus ≥ 1800 x ≥ 1800 mm (B03)
 • Ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä ulkopuolella
  • ≥ 400 mm (A01)
  • ≥ 400 mm, suositus ≥ 600 mm (B12)
 • Tasanteelle aukeavan oven etäisyys luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta syöksyn sivuseinällä ≥ 400 mm (A03)
 • Tasanteelle aukeavan oven etäisyys luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta syöksyn päätyseinällä ≥ 1500 mm (A03)
 • Kulkuväylään rajautuvan tasanne enintään 20 mm korkeammalla kuin maan pinta (B03)
 • Sisäänkäyntitasanten kaltevuus ≤ 20 mm (B03)
 • Tasanteen sivureunat on varustettava koortuksella, joka estää luisumasta reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu leveydeltään yli 50 mm kokoinen kuutio (A03)
 • Oven (ulko-ovi) edustalla on jalkasäleikkö samassa tasossa sisäänkäyntitasanteen kanssa (B03, C01)
 • Sisäänkäynnin edessä olevan jalkasäleikön rakojen korkeus(K) /leveys(L)
  • (K) ≤ 10 mm / (L) ≤ 30 mm (B03)
  • säletyyppi 7 (B17)
  • vapaa silmäväli ≤ 20 mm (B24)
  • (K) ≤ 5 mm / (L) ≤ 30 mm (C01)
 • Oven auki pitämiseksi ei käytetä maahan kiinnitettävää tappia. Tappi ei sovellu liikkumisesteiselle ja aiheuttaa kompastumisvaaran. (B03)

Suositukset

 • Näkövammaisten kulkua ohjaavan kohokuvion tulee johdattaa ovenkahvan kohdalle (C30)

 • Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen tilankäyttöä palvelevan oven on toimittava siten, että liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata (A01)
 • Sisäänkäynti ei saa olla esteellinen myöskään avaamiseen tarvittavan voiman suuruuden, tai hallintalaitteiden sijoittelun tai signaalin heikon havaittavuuden johdosta (B01)
 • Raskas tai karmileveydeltään yli 1 000 mm ovi varustetaan automaattisella tai painikkeen avulla toimivalla avauksella (B03)
 • Metroasemat
  • Metroasemien ulko-ovet ovat oletusarvoisesti automaattiovia (B17)
  • Liukuovia ei käytetä metroasemilla poistumiseen (B17)
  • Mikäli mahdollista, poistumisovet ovat erilliset kääntöovet liukuovien vieressä (B17)
  • Metroasemalla kaikki ovet ovat pariovia (kaksilehtisiä) (B17)
  • Metroasemien yleisötilojen ovet RST- tai alumiiniprofiililasiovia tai palo-ovia (B17)

Suositukset

 • Ovien paikat voidaan merkitä lattiapintaan tummuuskontrastina erottuvana oven levyisenä kaistana (B03)
 • Ovipuhelimissa ja merkinantolaitteissa (ovikello, kulunvalvonta) tulee olla ääni- ja valomerkit (C10)
 • Ovipuhelimessa oleva puheyhteys voi korvata äänimerkin (C01)
 • Oven ja portin yhteyteen voidaan sijoittaa näkövammaisille tarkoitettu äänimajakka (C10)
 • Pääsisäänkäynti voidaan merkitä näkövammaisille äänimajakalla (C15)
 • Äänimajakka ulkona sisäänkäynnillä ulko-oven yläpuolella (C15)
 • Opasteäänen tulee olla ärsyttämätön. Jatkuvasti piippaava ääni ei sovellu (C15)
 • Ääniopasteen voi varustaa myös liiketunnistimella, jolloin se aktivoituu vain tarpeen tullen, eikä kuulu ympäristössä jatkuvasti (C15)
 • Opasteäänillä tulee olla hyvä kuuluvuus ja suunnistautumista auttava äänen rakenne (C15)

MITOITUS, KAIKKI OVET

 • Oven leveys
  • Sisäänkäyntien ja tuulikaappien, käytävillä sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä liikkumisesteisille soveltuvien hygieniatilojen ovien kulkuaukon vapaa leveys, asemalla esteetön reitti ≥ 900 mm (A10)
  • Pääkulkuoven vapaa leveys esteettömän liikkumisen kannalta ≥ 850 mm (B01)
  • Rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan ja porraskäytävästä asuntoon johtavan oven leveys ≥ 850 mm (A01)
  • Uloskäytävän (pääkulkuovi) oven vapaan leveys muissa kuin pientaloissa, uloskäytävällä olevien ovien määrän ja leveyden on mahdollistettava sitä käyttävien henkilöiden poistuminen ≥ 1200 mm (A07)
  • Metroaseman oviaukon leveys 1800 mm (B17)
 • Uloskäytävien perusvaatimuksena on 2 toisistaan riippumatonta uloskäyntiä (A07)
 • Uloskäytävän kautta tulee voida kuljettaa henkilö paareilla (A03)
 • Oven hallintalaitteiden (painike, vedin, painonappi, ovikoodi, ovipuhelin, kulunvalvonta) sijoituskorkeussuositus 900-1100 mm (B01)
 • Ovikellon ja ovipuhelimen, koodilukon, kulunvalvontalaitteen sijoituskorkeus oven aukeamispuolella maasta 900-1100 mm (B03)
 • Oven vapaa korkeus/karmin korkeus
  • ≥ 2100 mm /2200 mm (B12)
  • 2300 mm (B17, C10))
  • Uloskäytävän korkeus ≥ 2100 mm (A07)
  • Huonetilan kulkuväylän oviaukon kohdalla kulkuväylä voi olla oven välttämättömien karmien ja kynnyksen verran kulkuväylän 2100 mm:ä matalampi (A03)
  • ≥ 2200 mm (B24)
 • Kynnys
  • Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Tällöin kynnys tai tasoero saa olla enintään 20 millimetriä korkea. (A01)
  • Kynnyksiä on vältettävä. Ainoa hyväksyttävä syy kynnyksen rakentamiseksi on paloturvallisuus. (B12)
  • Kynnys on muotoiltava helposti pyörätuolilla tai pyörällisellä apuvälineellä ylitettäväksi (A01)
  • Pyöristetty kynnys on suorareunaista helpompi ylittää (B03)
 • Kauko-ohjatun sähkölukon avautumisen merkkinä ääni ja merkkivalo (B01)
 • Painikkeella, kaukosäätimellä tai liiketunnistimella toimiva ovenavausjärjestelmä on suositeltavin (B01)
 • Pyöröoven lisäksi suositellaan käyttöön esteetön ovi, johon näkövammaisten ohjaavat kohomerkinnät kulkuväylän pinnassa ohjataan (B01)

Suositukset

 • Poistumisoven alaosa umpirakennetta, suositus (B17)
 • Kynnyksessä olevan luiskan kaltevuus ≤ 8% (C01)

 • Ovi tulee voida avata ja sulkea yhdellä kädellä oven kummaltakin puolelta (B03)
 • Oven avaaminen ei saa edellyttää voimaa tai sorminäppäryyttä (B03)
 • Esteettömän käsin avattavan oven avaamiseen tarvittava voima
  • ≤ 10 N (1 kg) (B03)
  • ≤ 25 N (B12)
 • Ovien avauslaitteet on voitava havaita helposti ja käyttää tuntoaistilla (B01)
 • Oven painike/vedin erottuu tummuuskontrastina taustasta (B03)
 • Oven painikkeet tulee voida tunnistaa kosketuksella ja painikkeiden toiminnot on esitettävä niissä (B12)
 • Ovessa molemmin puolin oven levyiset työntötangot (B12)
 • Oven (ellei ole liukuovi) molemmin puolin pystysuuntainen lankavedin (B12)
 • Pystysuuntaisesta lankavetimestä saa helpoimmin hyvän otteen ranteella tai käsivarrella (B03)
 • Vetimen leveys ≥ 140 mm (B03)
 • Vetimen etäisyys ovesta
  • ≥ 35 mm, ote sormilla (B03)
  • ≥ 60 mm, ote ranteella (B03)
 • Ei kosketusallergiaa aiheuttavia materiaaleja vetimissä ja painikkeissa (B03)
 • Ei nikkeliä, kumia tai keinokumia vetimissä, painikkeissa (B12)
 • Metroasemilla käsin avattava (kääntöovi) sallitaan vain, jos on tilanpuute, tai ovi on poistumistieovi (B17)

Suositukset

 • Vetimen halkaisija 24-40 mm (C23)
 • Oven tulee pysyä auki-asennossa eikä ovipumppu ole suositeltava (C01)

 • Avauspainikkeen sijoituskorkeus
  • 900-1100 mm (B03)
  • 850-1100 mm (B12)
  • 900-1000 mm (C01)
 • Avauspainikkeen etäisyys nurkasta tai kiinteästä esteestä ≥ 400 mm (B03)
 • Avauspainikkeen painamiseen tarvittava voima enintään 10 N (B12)
 • Käyttäjän ei tarvitse siirtyä pois avautuvan oven tieltä painettuaan painiketta (B03)
 • Päällekkäisistä oven avaus- ja sulkemispainikkeista ylempi on aina avauspainike (B12)
 • Manuaalista avauspainiketta on voitava käyttää kämmenellä /kyynärpäällä (C15)
  • ≤ 20 N (B12)
 • Oven ohjaimien on oltava koholla pinnasta ja varustettu tuntoon perustuvilla toimintoja esittävillä merkinnöillä (B12)
 • Oven tulee pysyä auki ≥ 25 s (B03)
 • Turvatunnistimen tulee estää oven törmääminen kulkijaan (B12)

Suositukset

 • Avauspainike on helposti käytettävässä kohdassa (C01)
 • Avauspainike erottuu tummuuskontrastilla taustasta (C01)
 • Avauspainike sijoittuu oven avautumispuolelle (C01)
 • Avauspainike merkitään (ISA-tunnuksella) (C15)
 • Oven aukeamiskaari merkitään lattiapintaan (C01)

 • Jos liukuovia käytetään poistumisovina, ne on varustettava hätäavausjärjestelmällä (B03)
 • Automaattioven tunnistin reagoi myös lyhytkasvuisiin ja lapsiin (B03)
 • Sivuun liukuva ovi ei saa aiheuttaa törmäysvaaraa (B01)
 • Ovessa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle (B12, C10)
 • Kulkijaa kohden automaattisesti avautuvan oven edessä tarvittava turvaetäisyys merkitään kulkuväylän pintaan tummuus- ja materiaalikontrastina (B03)
 • Näkövammaista käyttäjää varoitetaan avautumisalueesta tuntokontrastilla (B12)
 • Oven tulee pysyä auki ≥ 25 s (B03)
 • Metroasemat
  • Liukuovet pitää pystyä avaamaan kaikissa poikkeustilanteissa, kuten esimerkiksi sähkökatkon aikana (B24)
  • Metroasemien automaattiovet ovat oletusarvoisesti liukuovia (B17)
  • Liukuovia ei käytetä metrosemilla poistumiseen (B17)
  • Metroasemien automaattiovien ohjaukset ja hälytykset KIVA-järjestelmään (B17)
 • Sähkövirran katketessa ovi on voitava avata käsin (liikesuunta ovilehden sulkeutuvaan reunaan) ≤ 90 N (A34)
 • Sähkövirran katketessa oven salpa on voitava avata käsin voimalla ≤ 67 N (A34)

Suositukset

 • Oven avautumisesta voi varoittaa äänimerkillä (B03)
 • Oven aukeamiskaari merkitään lattiapintaan (C01)
 • Automaattisesti avautuvassa portissa tulee olla avautumisesta ilmoittava valo ja äänimerkki (C01)

 • Pyörö-oven vieressä on oltava näkyvä, ymmärrettävästi merkitty hätäpysäytyspainike (A34)
 • Hätäpysäytyslaite sijoitetaan rakennuksen sisäpuolelle sisäänkäynnin viereen (A34)
 • Pyöröoven yhteydessä on oltava aina vaihtoehtoinen vapaasti käytettävä esteetön ovi (avauspainikkeellinen- ja/tai manuaaliovi) (B03)
 • Pyöröoven lisäksi suositellaan käyttöön esteetön ovi, johon näkövammaisten ohjaavat kohomerkinnät pinnassa ohjataan (B01)
 • Pyöröovien pyyhkäisemillä alueilla valaistusvoimakkuus ≥ 50 lx (A34)

 • Ulko-oven havaittavuus paranee, kun ovi erottuu tummuuskontrastina ympäröivästä seinästä (B03)
 • Ovi on helppo havaita, kun ovilevys tai ovea ympäröivät listat erottuvat tummuuskontrastina ja painikkeet erottuvat ovilevyn pinnasta (B03)
 • Oven tulee olla turvalasia ja se tulee merkitä helposti havaittavalla merkinnällä törmäysten välttämiseksi (A03)
 • Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin vaara törmätä on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti (A03)
 • Lasioven alareunassa 300 mm potkulevy (B03)
 • Läpinäkyvän oven kontrastimerkinnät kahdella korkeudella 1000 ja 1400-1600 mm (B03)
 • Kontrastimerkinnän korkeus ≥ 100 mm (B03)

Suositukset

 • Oven paikka voidaan merkitä lattiaan tummuus- ja materiaalikontrastin avulla (B03)
 • Ovi helposti hahmotettavissa taustasta ja oven painike ovesta (erottuu tummuuskontrastilla) (C10)
 • Ulko-oven havaittavuutta korostettu (C01)
 • Ulko-ovi sijoittuu syvennykseen (C01)
 • Lasi-oveen sijoitetun opasteen taustaksi tulee asentaa tummuuskontrastin muodostama taustakalvo (C15)

 • Uloskäytävän ovien on avauduttava poistumissuuntaan (A07)
 • Poistumistieoven on avauduttava automaattisesti, jos siinä on sulkijalaite, tai ovi on raskas (A07)
 • Palo-ovet pidetään auki palosulakkeilla, jotka sulkeutuvat palotilanteessa. Heloitus suunniteltava yhdessä sähkösuunnittelijan kanssa (B17)
 • Hätäpoistumistieoven auki työntämiseen tarvittava voima (staattisesti etureunasta suorassa kulmassa ovilehteen (A34)
 • Sähkövirran katketessa ovi on voitava avata käsin (liikesuunta ovilehden sulkeutuvaan reunaan) ≤ 90 N (A34)
 • Sähkövirran katketessa oven salpa on voitava avata käsin voimalla ≤ 67 N (A34)

Suositukset

 • Helppokulkuisen pelastautumisoven avaamiseen tarvittava voima ≤10 N C01)


[sthttp://ääma_anchor id=”h5″]LÄHTEET:[/sta_anchor]

Määräykset:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A07

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A34

SFS-EN 16005, Konekäyttöiset käyntiovet. Käyttöturvallisuus.
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2018
2017, Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B24

MSK Metrosuunnittelun käsikirja
23.5.2008, HKL


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C13

RT 91-10498 PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C23

RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet (maksullinen)
1.2.2011, Rakennustieto, RT-kortti


Print Friendly, PDF & Email