Valaistus sisätilassa

Julkaistu 2.2020
Päivitetty 11.2023

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Valaistus sisätilassa


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. LAITURIALUEET
3. ALIKULKUKÄYTÄVÄT
4. SISÄÄNKÄYNTI JA AULATILAT
5. TUULIKAAPPI
6. POISTUMISREITTI
7. ASIOINTITILA, LIPPUHALLI
8. KÄYTÄVÄT
9. PORTAAT JA LUISKAT
10. HISSIT
11. ESTEETÖN WC
12. PYSÄKÖINTILAITOKSET, PYSÄKÖINTIHALLIT
13. KAHVILA- JA RAVINTOLATILAT
14. TYÖSKENTELY- JA TAUKOTILAT
15. ESTEETTÖMYYSKARTOITUS, VALAISTUSMITTAUKSET

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


Sähkösuunnittelussa laajasti käytössä oleva ST-kortisto (sähkötietokortisto) päivittyy usein hitaasti. Varmista, että sähkösuunnittelijan käyttämät ST-kortit sisältävät ajantasaiset tiedot tai sähkösuunnittelija käyttää tämän sivun tietoja.

 • Hyvän ympäristön aikaansaamiseen vaikuttavat niin tilojen materiaali- ja värivalinnat kuin pintojen heijastusominaisuudet ja toimiva valaistus (B03)
 • Tilan laajojen pintojen vaaleusaste vaikuttaa valaistuksen tarpeeseen. Vaaleat pinnat lisäävät valoisuutta, tummat vähentävät sitä (B03)
 • Valitsemalla vaaleita värejä kattoon ja seiniin vältytään häikäisevien vaaleiden valopisteiden muodostumiselta tummaa taustaa vasten (A30)
 • Erityisen suuri merkitys tilan miellyttävyydelle on sillä, kuinka valoisaksi tila koetaan. Katto- ja seinäpintojen valoisuudella on siihen suuri merkitys (B03)
 • Valaistuksella sekä väreillä (tummuuskontrasteilla) on suuri merkitys tilojen sekä niiden kalusteiden ja varusteiden havaittavuuteen (B01)
 • Valon laatu, värisemättömyys ja valon kyky toistaa värit luonnonmukaisina vaikuttavat värien ja kontrastien erotuskykyyn sekä näkövammaisen henkilön selviytymiseen (B03)
 • Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä (A03)
 • Lattialla tai matalalla sijaitsevia valonlähteitä ei tule käyttää häikäisyvaaran vuoksi (A30)
 • Kun pinnan luminanssi ylittää 10 000 cd/m², se koetaan häikäisevänä. Iän myötä silmän sopeutuminen valaistustasojen muutoksiin heikkenee oleellisesti. (B03)
 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen avulla (A03)
 • Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuva kulkuväylä on pinnaltaan tasainen ja luistamaton sekä helposti havaittava. Havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat esimerkiksi valaistuksen kohdistaminen (B01)
 • Valaistus korostaa tilan väriä, tunnelmaa ja rakennetta sekä parantaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Pysty- ja vaakapinnat on valaistava (A04)
 • Valaistuksen tulee olla yhteneväistä ja tasaista (A30)
 • Valaistuksen ja varjonmuodostuksen suuntaus on hallittava (A30)
 • Keinovalolla tulee olla hyvä värintoistokyky (A30)
 • Yleisvaloa voimakkaammilla kohdevaloilla osoitetaan opasteet, kulkuväylän muutoskohdat (suunnanmuutokset ja risteysalueet), tasoerot, palvelupisteet ja tärkeimmät sisäänkäynnit. (B03)
 • Valaistusolosuhteiden mukaan säädettävät sälekaihtimet, pimennysverhot, ritilät ja markiisit estävät häikäisyä ja suoran auringonvalon pääsemistä huoneeseen (B03)
 • Valaistusero tasataan valaisemalla välittömästi ulkotilaan liittyvät sisätilat riittävän voimakkaasti oikein suunnatulla sähkövalolla. Tällaisia tiloja ovat tuulikaapit, aulat, porttikäytävät ja tunnelit. (B03)
 • Kaiken valaistuksen tulee olla ohjattavissa häikäisyn välttämiseksi, myös luonnonvaloa tulee voida rajoittaa (A30)
 • Käytävän päässä olevia ikkunoita tulee välttää häikäisyvaaran vuoksi (A30)
 • Hyvässä valaistuksessa on oleellista, että vaaditun valaistusvoimakkuuden lisäksi myös laadulliset ja määrälliset tarpeet tyydytetään. (A 31)
 • Valaistuksen lisäksi näkötehokkuuteen vaikuttavat näkökohteen luontaiset ominaisuudet (koko, muoto, sijainti, yksityiskohtien ja taustan väri ja heijastusominaisuudet, sekä henkilön näkökyky (näöntarkkuus, syvyysnäkö, värinäkö). (A31)
 • Erityisen tärkeätä on huolehtia häikäisyn estämisestä ja värintoistosta, kun on kysymys heikkonäköisistä, jotka ovat herkkiä häikäisylle, joilla on rajoittunut näkökenttä, tai joiden silmien sopeutuminen, kontrasti ja värinäkö heikentyy himmennettäessä valaistusta. (A31)
 • Verkkokalvon valaistusvoimakkuus heikkenee iän myötä pienentyneen pupillin koon ja mykiön samentumisen vuoksi. Tällöin on kohtuullista lisätä tehtävän suorittamista varten valaistusvoimakkuutta, jolla kompensoidaan ikään liittyvää verkkokalvon valaistusvoimakkuuden heikentymistä. (A31) SFS-EN 12464_1:2021, Valo ja valaistus Työkohteiden valaistus. Sisätilojen työkohteiden valaistus).
 • Tilan yleisvalaistuksen voimakkuus
  • 200-300 lx (B03)
  • 200-500 lx (C01)
 • Tärkeimmille hajaheijastaville pinnoille suositellaan heijastuskertoimia;
  • kattopinnoille 0,7-0,9 (A31), 0,8-0,9 (B03)
  • lattiapinnoille 0,2-0,6 (A31)
 • Valosignaalit
  • Valo-opasteessa, esimerkiksi liukuportaissa ja hississä, tarvitaan myös symboli, esimerkiksi nuoli kulkusuuntaa kuvaamaan (B03)
  • Tekstiopastuksen tehostamiseen on käytettävä ääni- ja valosignaaleja sekä audiovisuaalisia viestintäjärjestelmiä (B03)
  • Pelkkä väri ei valo-opasteessa riitä toimimaan opasteena (B03)
  • Valomerkillä voidaan kertoa laitteissa esimerkiksi toiminnan onnistumista tai epäonnistumista (B03)
  • Esimerkiksi ovipuhelimen tai -summerin äänimerkin lisäksi tarvitaan valomerkki, joka auttaa havaitsemista mm. liikennemeluisissa paikoissa (B03)

Suositukset

 • Opasteiden kohdalla tulee olla koko opasteen valaiseva hyvä ja häikäisemätön valaistus. Tarvittaessa opasteet valaistaan kohdevalolla (C15)
 • Opasteen takana ei saa olla häikäisevää valonlähdettä tai ikkunaa. Vastavaloa ja häikäisyä vältetään. (C15)
 • Odotustiloihin tulee asentaa turvavalaistus (C41)
 • Kontrasteilla luodaan tilaa, joka hahmottuu myös näkövammaiselle. Ilman riittävän suuria eroja ympäristön pintojen heijastussuhteissa näkyvyyttä ei juuri voida parantaa pelkästään valoa lisäämällä. Toisaalta hyvätkään pintojen kontrastit eivät tule näkyviin ilman riittävän tehokasta valaistusta. (C40)
 • Kontrasteilla tulisi korostaa ainoastaan näkemisen kannalta oleellisia asioita (C40)
 • Valaisimien sijoittelun lisäksi tulee ottaa huomioon ikkunasta tuleva päivänvalo sekä huoneen pintojen värit (C40)
 • Hyvinkin heikolla näkökyvyllä voi pystyä suunnistautumaan valaistuksen avulla, jos valaisimet on asennettu ohjaaviksi jonoiksi tilassa liikkumisen kannalta mielekkäisiin suuntiin. Samoin suunta voidaan ottaa käyttäen majakkana jotakin yksittäistä valaisinta. (C40)
 • Kuvajaiset seinissä tai lattiapinnoissa voivat aiheuttaa häikäistymisen lisäksi vääriä tulkintoja. Esimerkiksi kirkkaiden valaisinten kiiltokuvastuminen lattiaan voi aiheuttaa vikatulkintoja jotka vaikeuttavat liikkumista. (C40)

 • Laiturin reunaan on kiinnitettävä erityistä huomiota (A31)
 • Matkustaja-alueella valaistuksen tarkoituksena on parantaa matkustajien liikkumisen turvallisuutta, yleisen turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä. Valaistuksen tulee olla matkustajia ohjaava. (B13)
 • Matkustaja-alueet valaistaan aina. Valaistavia alueita ovat mm. asemalaitureiden katetut ja avoimet osuudet, portaat ja luiskat laiturialueille sekä alikulkutunnelit, ylikulkusillat, kulkureitit ja laituripolut. (B13)
 • On yleistä, että useampi taho omistaa ja hallinnoi saman matkustaja-alueen valaistuksia.On tärkeää, että näitä kaikkia alueita tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, ja että muiden kuin valtion omistamien valaistuksien osalta noudatetaan tämän ohjeen vaatimuksia. (B13)
 • Matkustaja-alueilla valaisimet tulee pääsääntöisesti sijoittaa rakenteisiin, kuten alikulkukäytävien katot, portaiden ja luiskien seinät tai katot sekä laiturikatokset. (B13)
 • Rautateiden kaikilla matkustaja-alueilla värilämpötila 4000 K, Ra ≥ 80. (B13)
 • Matkustaja-alueiden lisävalaistusta vaativia erikoiskohteita ovat mm. opastuspisteet, myyntipaikat ja lipuntarkastuspisteet. (B13)
 • Laiturialueen valaistus
  • Täysin suljetut laiturialueet, matkustajien määrä pieni Ēm ≥ 50 lx, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80 (A 31)
  • Täysin suljetut laiturialueet, matkustajien määrä keskisuuri. Ēm ≥ 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80(A 31)
  • Täysin suljetut laiturialueet, matkustajien määrä suuri. Ēm ≥ 200 lx, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80(A 31)
  • Sisätilassa oleva laiturialue on valaistava sisätilan valaistussuosituksia noudattaen, valaistustehosuositus katetulla laiturialueella (B25)
 • Kahden vierekkäisen alueen valaistusvoimakkuuden eron ollessa yli 2,5-kertainen tulee alueiden väliin tehdä sopeutumisalue. (B13)
 • Matkustaja-alueiden valaistuksen tulee olla sellainen, että heikkonäköinen kykenee erottamaan opasteet ja niiden tekstit sekä lukemaan aikataulut ja muun matkustajainformaation. (B13)
 • Pinnoitteet on pystyttävä erottamaan toisistaan kontrastien avulla.  (B13)
 • Esteetön reitti
  • Esteetön reitti määritellään aina asemakohtaisesti, reitti tulee päättää asemalaiturille ohjeen Euroopan komission asetus (2014/1300/EU) mukaisesti. Laitureille sisätilassa johtavien esteettömien reittien valaistustekniset vaatimukset Ēhm ≥ 200 lx, Uo ≥ 0,50, Rugl ≥ 25. (B13)

 • Asemien alikulkukäytävät, pienet asemat Ēhm 30 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,33, Rugl max 25. (B13)
 • Asemien alikulkukäytävät, keskisuuret asemat  Ēhm 50 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,33, Rugl max 25. (B13)
 • Asemien alikulkukäytävät, suuret asemat Ēhm ≥ 100 lx, Uoi ≥ 0,50, Ud ≥ 0,33, Rgl 25. (B13)

 • Oikein suunniteltu ja toteutettu valaistus antaa tietoa sisäänkäynneistä, opasteista ja tilojen muodoista (B03)
 • Ulko- ja sisätilan välinen valaistusero tasataan valaisemalla välittömästi ulkotilaan liittyvät sisätilat riittävän voimakkaasti oikein suunnatulla sähkövalolla. Tällaisia tiloja ovat tuulikaapit, aulat, porttikäytävät ja tunnelit (B03)
 • Sisäänkäynnin suositeltava valaistusvoimakkuus on
  • ympäristön valaistuksesta riippuen 100-300 lx (B03, B25)
 • Sisäänkäynnin valaistuksen tulee olla säädettävissä ehkäisemään häikäisyä ulko- ja sisätilan välillä (A30)
 • Sisäänkäyntihallit ja eteiset julkisten kokoontumistilojen yleisillä alueilla Ē mr 100 lx, Ē mm 200 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēmz 50 lx, Ēm, wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Vaatesäiliöt ja odotusaulat julkiset kokoontumistilat, yleiset alueet Ē mr 200 lx, Ē mm 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 25, Ēmz 75 lx, Ēm, wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Sisäänkäynnit on valaistava muuta ympäristöä voimakkaammin, mutta suuria valaistusvoimakkuuden vaihteluja tulee välttää. Ēm,r 30 lx, Ēm,r 50 lx, Uo ≥ 0,40 (A31)

Suositukset

 • Tilassa tulee välttää ulkoa tuleva auringon valon häikäisy, joka voi tapahtua suoraan tai lattia-, seinä- tai peilipintojen kautta. (C01)
 • Vaatesäilytykseen valoa myös naulakon yläosaan ja hattuhyllylle, valaistusvoimakkuus 300 lx (C01)
 • Valaisimien sijoittelussa on huomioitava turvallinen huoltomahdollisuus (C14)
 • Sisäänkäynnin suositeltava valaistusvoimakkuus rakennuksen ulkopuolella on 50–200 lx riippuen ympäröivästä ulkovalaistustasosta. Mitä korkeampi on ympäröivä ulkovalaistustaso, sitä korkeampi tulee sisäänkäynnin valaistusvoimakkuuden olla. Tärkeintä on, että sisäänkäynti erottuu muusta rakennuksesta. (C40)

 • Tuulikaapin valaistusvoimakkuus
  • 100-300 lx (B25)
  • 200-300 lx (C01)
 • Tuulikaapin automaattisesti ulkoympäristön valomäärän mukaan säätyvän valaistuksen avulla voidaan tasoittaa sisätilan ja ulkoympäristön valaistusvoimakkuuksien eroja. (B03)

 • Poistumisreitit valaistaan tavalla, joka mahdollistaa niiden turvallisen käytön (A14)
 • Poistumistieopasteiden on oltava valaistuja. (B03)
 • Poistumisreitti valaistaan standardin SFS-EN 1838 mukaan (B03)
 • Vaakasuora valaistusvoimakkuus lattiatasossa poistumisreitin keskilinjalla ja keskivyöhykkeellä on min 50 % siitä 1 lx (A15)
 • Ovien yhteydessä valaistuksen on oltava riittävä oven havaitsemiseen ja oven aukaisumekanismin käyttöön (A15)
 • Jälkivalaisevat lattiaopasteet toimivat myös savutilanteessa opasteena hätäpoistumiseen (B03)

 • Palvelutiskillä tulee olla riittävä yleisvalaistus 500-750 lx (C01)
 • Lippu- ja odotushalli, valaistusvoimakkuus lattiatasolla Ē mr,200 lx, Ē mm,300 lx, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80, RUGL 28, Ēmz 75 lx, Ēm, wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Lippu- ja matkatavaratoimistot sekä palvelutiskit työalueelta mitaten Ē mr,300 lx, Ē mm,500 lx, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80, RUGL 19, Ēmz 100 lx, Ēm, wall ≥ 100 lx, Ēm,ceiling ≥ 75 lx (A31)
 • Odotushuoneet Ē mr,200 lx, Ē mm,300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēmz 75 lx, Ēm, wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Sisääntulohallit, asemahallit rautatieasemilla Ē mr,200 lx, Ē mm,300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, Ēmz 75 lx, Ēm, wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)

 • Käytävän valaistuksen tulee olla tasainen ja häikäisemätön ja yhtenäinen. (B03)
 • Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen sisäisen kulkuväylän ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisäisen kulkuväylän on oltava helposti havaittava, havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat esimerkiksi valaistuksen kohdistaminen, ohjaava valaistus. (B03)
 • Kulkuväylän suuntainen, katossa tai seinällä kulkeva häikäisemätön valaisinrivi ohjaa kulkua (B03)
 • Ikkunoista tulevaa häikäisyä on vältettävä (B03)
 • Käytävien ja liikennealueiden valaistus rakennusten yleisissä tiloissa Ē m,r 100 lx, Ē m,r 150 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 28, Ēz 50 ≥ lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Käytävät, joissa kulkee ihmisiä liikennealueilla ja rakennusten yleisissä tiloissa, valaistusvoimakkuus lattiatasolla Ē m,r 150 lx, Ē m,r 200 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 60, RUGL 25, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx  (A31)
 • Käytävien ja liikennealueiden valaistus 200-300 lx (C40)

 • Portaiden havaittavuutta parantaa riittävän voimakas, häikäisemätön valaistus (B01)
 • Portaat
  • Portaat, liukuportaat, liukukäytävät liikennealueilla ja rakennusten yleisissä tiloissa Ē m,r 100 lx, Ē m,r 150 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz 50 ≥ lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx  (A31)
  • Portaat, liukuportaat, hissit rautatiealueilla, matkustajien määrä pieni Ē m,r 50 lx, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80 (A31)
  • Portaat, liukuportaat, hissit rautatiealueilla, matkustajien määrä kohtalainen Ē m,r  100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80  (A31)
  • Portaat, liukuportaat, hissit rautatiealueilla, matkustajien määrä suuri Ē m,r  200 lx, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80  (A31)
  • Katetut portaat ja luiskat pienet asemat Ēhm 30 lx, Uo ≥ 0,40 (B13)
  • Katetut portaat ja luiskat keskisuuret asemat Ēhm 50 lx, Uo ≥ 0,50 (B13)
  • Katetut portaat ja luiskat suuret asemat Ēhm 100 lx, Uo ≥ 0,50  (B13)
  • katetut portaat keskisuuret ja suuret asemat ≥ 150 lx (A30) (B25)
   • 200 lx pysäköintilaitoksissa (C20)
   • 300 lx (C40)
 • Portaikot, liukuportaat
  • matkustajien määrä suuri 300 lx (B25)
 • Portaan alkamis ja päättymiskohdan valaistus
  • ≥ 200 lx (A30)
  • 500 lx (C40)
 • Luiskan valaistus
  • 300 lx (C40)
 • On varmistettava, että portaiden valaistus ei sammu, kun siinä on kulkijoita (A30)
 • Tärkeillä poistumisreiteillä on oltava varavalaistus (A10)
 • Ajoluiskat ja lastausalueet valaistusvoimakkuus.
  • Ēm,r 150 lx, Ēm,r 200 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx (A31)

 • Hissit valaistaan:
  • ≥ 200 lx (B03)
  • 300 lx (C40)
 • Hissikorissa käyttöpaneelin välittömässä läheisyydessä valaistuksen tulee olla 100 lx. Tarkemmat ohjeet luminanssikontrasti- ja valonheijastusarvojen määrittämiseen löytyy standardista liitteestä E. (A32)
 • Hissit liikennealueilla ja rakennusten yleisissä tiloissa, valaistusvoimakkuus lattiatasolla   Ē m,r 100 lx, Ē m,r 150 lx, Uo≥ 0,40, Ra≥ 40, RUGL 25, Ēmz (ihmisen ja objektin havaitsemiskynnys) 50 ≥lx,Ēm (valoisuusarvo) ,wall 50 lx, Ēm,ceiling 30 lx (A31)
 • Hissien ja liukuportaiden edessä oleva alue (1 m) liikennealueilla ja rakennusten yleisissä tiloissa Ēm,r 200 lx, Ēm,r 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēmz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling  ≥ 50 lx (A31)
 • Hissin käytettävyys paranee, kun hississä on käsijohde ja valaistus on häikäisemätön (B01)
 • Hissin valaistuksen tulee olla häikäisemätön (B03)
 • Hissipainikkeiden sivuilla olevat pystysuorat valaisimet häikäisevät, koska ne aiheuttavat voimakasta vastavaloa ja estävät siten käyttöpainikkeiden näkemisen. (B03)
 • Ohjauspaneelin ja -painikkeiden on erotuttava selkeästi hissikorin seinästä. Paneelin valaistus ei saa häikäistä. (B03)

 • WC-tilan valaistus (+pesutila, kylpyhuone).jokaisessa suljetussa wc-tilassa Ēm,r 200 lx, Ēm,r 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 25, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Kasvojen valaistus peilin edessä, pystysuuntainen valaistusvoimakkuus 0,5 m päässä peilin edessä pään korkeudella Ēm,r 200 lx, Ēm,r 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80 (A31).
  •  300-500 lx (B03)
 • Yleisvalaistuksen lisäksi peilivalaistus kasvojen korkeudella (B03)
 • Valaistuksen tulee olla tasainen eikä tilaan saa jäädä hämäriä katvealueita (B03)
 • Valaisimet eivät saa häikäistä kiiltävien pintojen kautta (B03)
 • Valokytkin korkeudella 900-1100 mm (B03)
 • Liiketunnistimella toimiva valaistus on suositeltava yleisessä käytössä olevissa wc-tiloissa (B03)

 • Sisään- ja ulosajorampit päivällä lattiatasolla, valaistus ulottuu 5 m pysäköintitasolle. Ēm,r ≥ 300 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall  ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx. (A31)
 • Sisään- ja ulosajorampit yöllä lattiatasolla Ēm,r ≥ 75 lx, Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall  ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx  (A31)
 • Ajoradat, sisällä olevat ajorampit ja jalkakäytävät Ēm,r ≥ 75 lx, Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall  ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx  (A31)
 • Pysäköintialueet, jotka eivät ole yleisölle tarkoitettuja Ēm,r ≥ 75 lx, Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,25, Ra ≥ 40, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall  ≥ 30 lx, Ēm,ceiling ≥ 15 lx (A31)
 • Pysäköintialueet, jotka ovat avoimet suurelle yleisölle kuten kauppakeskukset, areenat Ēm,r ≥ 150 lx, Ēm,u 200 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall  ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 15 lx (A31)
 • Lipunmyynti, ikkunoista heijastuksia on vältettävä ja ulkoa tuleva häikäisy estettävä Ēm,r ≥ 300 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,60, Ra ≥ 80, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall  ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥50 lx (A31)

 • Vastaanottotiski, kassa
  • Ēm,r ≥ 300 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,60, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 100 lx, Ēm,wall ≥ 100 lx, Ēm,ceiling ≥ 75 lx (A31)
  • 500-750 lx (C01)
 • Keittiö, keittiön ja ravintolasalin välissä pitäisi olla sopeutumisalue Ēm,r ≥ 500 lx, Ēm,u 1000 lx, Uo ≥ 0,60, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 100 lx, Ēm,wall ≥ 100 lx, Ēm,ceiling ≥ 75 lx (A31)
 • Ravintolaan, ruokasaliin, monitoimitilaan valaistuksen pitää luoda sopiva ilmapiiri. Ra ≥ 80 (A31)
 • Itsepalveluravintola Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,u 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx  (A31)
 • Tarjoilupöytä Ēm,r ≥ 300 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,60, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx  (A31)
 • Kokoushuoneet, valaistuksen olisi oltava säädettävä Ēm,r ≥ 500 lx, Ēm,u 1000 lx, Uo ≥ 0,60, Ra ≥ 80, RUGL 19, Ēz ≥ 150 lx, Ēm,wall ≥ 150 lx, Ēm,ceiling ≥ 100 lx (A31)
 • Käytävät Ēm,r ≥ 100 lx, Ēm,u 150 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx  (A31)

Suositukset

 • Valaistuksen tulee olla tasainen ja häikäisemätön (C01)
 • Keittiössä tulee olla turvavalaistus ja poistumisreitin valaistus (C16)
 • Keittiötiloihin pyritään saamaan luonnonvaloa (C16)
 • Työtason valaistus keittiössä 500-1000 lx (C16)

 • Kahvihuoneet Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Lepohuoneet, taukotilat (yleiset tilat rakennuksen sisällä) Ēm,r ≥ 100 lx, Ēm,u 200 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Kuntoilutilat Ēm,r ≥ 300 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 100 lx, Ēm,wall ≥ 100 lx, Ēm,ceiling ≥ 75 lx (A31)
 • Vaatehuone, pesutilat, kylpyhuoneet, pukuhuoneet, jokaisessa erillisessä WC:ssä, jos ne ovat suljettuja Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,u 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 25, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Kasvojen valaistus peilin edessä, pystysuuntainen valaistusvoimakkuus 0,5m päässä peilin edessä pään korkeudella Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,u 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80 (A31)
 • Esteettömään pukuhuoneeseen asennetaan hälytysjärjestelmä avun saamiseksi sekä istuen että lattialta. (B03)

Suositukset

 • Taukotilan valaistuksen tulee olla tasainen ja häikäisemätön (C45)

Suositukset

 • Valaistusvoimakkuus mitataan mittari vaakatasossa n. 900 mm korkeudella lattiasta (C01)
 • Valokytkimen keskikohdasta mitattu etäisyys lattiaan 900-1100 mm (C01)
 • Valokytkimen keskikohdasta mitattu etäisyys nukkaan tai kiinteään rakenteeseen ≥ 400 mm (C01)
 • Valokytkimen tulee erottua tummuuskontrastiltaan seinästä (C01)
 • Liiketunnistimella toimivan valaistuksen osalta tulee tarkistaa reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen (C01)
 • Hissin valaistus mitataan hissin oven edustalta ja keskeltä hissiä (C01)
 • Tarkistetaan, ettei vastavalohäikäisy tai lasiseiniin tulevat heijastumat estä palvelutiskillä asiakaspalveluhenkilön kasvojen näkemistä (huuliltaluku) (C01)


Määräykset:

A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A04

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, päivitys 28.9.2023 Euroopan komissio


A14

Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005
6.10.2005, Sisäasiainministeriö


A15

Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005-muistio
6.10.2005, Sisäasiainministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment (maksullinen)
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)


A31

SFS-EN 12464-1:2021, Valo ja valaistus. Työkohteidenvalaistus. Sisätilojen työkohteiden valaistus (maksullinen)
3.9.2021, Suomen Standardisoimisliitto SFS

A32

SFS-EN 81-70 Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet (maksullinen)


A33

SFS-ISO/TR 22411 Esteettömyys, Ergonomiatietoa ja opastusta oppaan ISO/IEC (maksullinen)
Suomen Standardisoimisliitto SFS


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B13
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu
20.6.2023, Väylävirasto


B16

Metron staattinen matkustajainformaatio, ohjeistus
21.8.2017, HKL


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B24

MSK Metrosuunnittelun käsikirja
23.5.2008, HKL


B25

Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla
8.9.2006, Liikenne- ja viestintäministeriö 39/2006


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C12

RT 88-11279 Hissitilat (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C14

RT 91-10788 Sisäänkäyntitilat, julkiset rakennukset (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C15

RT 91-11282 Kiinteistöjen opasteet (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C16

RT 94-11164 Ravintolat ja kahvilat (maksullinen)
1.10.2014, Rakennustieto, RT-kortti


C20

RT 98-11237 Pysäköintilaitokset (maksullinen)
1.9.2016, Rakennustieto, RT-kortti


C30

Palvelutiskit, jonotus ja maksupäätteet
Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nakovammaistenliitto.fi/fi/saavutettavuus-ja-esteettomyys


C41

Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden evakuointi CFPA-E No 33:2015 F
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK


C46

Kuuloliitto ry
https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/


C51

ST 59.10 Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Suunnittelu

Print Friendly, PDF & Email