Valaistus sisätilassa

Julkaistu 2.2020

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Valaistus sisätilassa


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. LAITURIALUEET
3. ALIKULKUKÄYTÄVÄT
4. SISÄÄNKÄYNTI JA AULATILAT
5. TUULIKAAPPI
6. POISTUMISREITTI
7. ASIOINTITILA, LIPPUHALLI
8. KÄYTÄVÄT
9. PORTAAT JA LUISKAT
10. HISSIT
11. ESTEETÖN WC
12. PYSÄKÖINTILAITOKSET, PYSÄKÖINTIHALLIT
13. KAHVILA- JA RAVINTOLATILAT
14. TYÖSKENTELY- JA TAUKOTILAT
15. ESTEETTÖMYYSKARTOITUS, VALAISTUSMITTAUKSET

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Hyvän ympäristön aikaansaamiseen vaikuttavat niin tilojen materiaali- ja värivalinnat kuin pintojen heijastusominaisuudet ja toimiva valaistus (B03)
 • Tärkeimmille hajaheijastaville pinnoille suositellaan heijastuskertoimia; kattopinnoille 0,7-0,9 ja lattiapinnoille 0,2-0,6 (A31)
 • Tilan laajojen pintojen vaaleusaste vaikuttaa valaistuksen tarpeeseen. Vaaleat pinnat lisäävät valoisuutta, tummat vähentävät sitä (B03)
 • Valitsemalla vaaleita värejä kattoon ja seiniin vältytään häikäisevien vaaleiden valopisteiden muodostumiselta tummaa taustaa vasten (A30)
 • Erityisen suuri merkitys tilan miellyttävyydelle on sillä, kuinka valoisaksi tila koetaan. Katto- ja seinäpintojen valoisuudella on siihen suuri merkitys (B03)
 • Valaistuksella sekä väreillä (tummuuskontrasteilla) on suuri merkitys tilojen sekä niiden kalusteiden ja varusteiden havaittavuuteen (B01)
 • Valon laatu, värisemättömyys ja valon kyky toistaa värit luonnonmukaisina vaikuttavat värien ja kontrastien erotuskykyyn sekä näkövammaisen henkilön selviytymiseen (B03)
 • Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä (A03)
 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen avulla (A03)
 • Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuva kulkuväylä on pinnaltaan tasainen ja luistamaton sekä helposti havaittava. Havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat esimerkiksi valaistuksen kohdistaminen (B01)
 • Valaistus korostaa tilan väriä, tunnelmaa ja rakennetta sekä parantaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Pysty- ja vaakapinnat on valaistava (A04)
 • Valaistuksen tulee olla yhteneväistä ja tasaista (A30)
 • Valaistuksen ja varjonmuodostuksen suuntaus on hallittava (A30)
 • Keinovalolla tulee olla hyvä värintoistokyky (A30)
 • Valaistusolosuhteiden mukaan säädettävät sälekaihtimet, pimennysverhot, ritilät ja markiisit estävät häikäisyä ja suoran auringonvalon pääsemistä huoneeseen (B03)
 • Kaiken valaistuksen tulee olla ohjattavissa häikäisyn välttämiseksi, myös luonnonvaloa tulee voida rajoittaa (A30)
 • Lattialla tai matalalla sijaitsevia valonlähteitä ei tule käyttää häikäisyvaaran vuoksi (A30)
 • Käytävän päässä olevia ikkunoita tulee välttää häikäisyvaaran vuoksi (A30)
 • Yksityiskohtaisten tietojen lukemiseen tarvittavat paikat tulee korostaa valaistuksella, joka on vähintään 15 lx korkeampi kuin ympäröivä valaistus (B12)
 • Kunkin työskentelyalueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus ei saa alittaa annettuja ylläpitoarvoja riippumatta valaistuksen iästä ja kunnosta (A31)
 • Erityisvaatimukset valaistusvoimakkuudelle ja kontrastille ovat tarpeen heikkonäköisiä henkilöitä varten (A31)
 • Asemarakennukseen tulee asentaa hätävalaistus (B12)

Suositukset

 • Opasteiden kohdalla tulee olla koko opasteen valaiseva hyvä ja häikäisemätön valaistus. Tarvittaessa opasteet valaistaan kohdevalolla (C15)
 • Opasteen takana ei saa olla häikäisevää valonlähdettä tai ikkunaa. Vastavaloa ja häikäisyä vältetään. (C15)
 • Odotustiloihin tulee asentaa turvavalaistus (C41)

 • Asema- ja terminaalialueilla tulee olla riittävä, tasainen ja häikäisemätön valaistus (A31)
 • Täysin suljetut laiturialueet, matkustajien määrä pieni Ēm ≥ 50 lx, UGRL -, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80 (A31)
 • Täysin suljetut laiturialueet, matkustajien määrä keskisuuri Ēm ≥ 100 lx, UGRL -, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80
 • Täysin suljetut laiturialueet, matkustajien määrä suuri Ēm ≥ 200 lx, UGRL -, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80 (A31)
 • Laiturit tulee valaista ≥ 100 lx (B12)
 • Laitureille johtavien esteettömien reittien valaistus ≥ 50 lx (B12)
 • Asema-alueen muiden kuin esteettömien reittien valaistus ≥10 lx (B12)

 • Alituskäytävät, matkustajien määrä pieni, valaistusvoimakkuus lattiatasolla Ēm ≥ 50 lx, UGRL -, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80 (A31)
 • Alituskäytävät (metroalikulut), matkustajien määrä keskisuuri, valaistusvoimakkuus lattiatasolla Ēm ≥ 100 lx, UGRL -, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80 (A31)
 • Alituskäytävät (metroalikulut), matkustajien määrä suuri, valaistusvoimakkuus lattiatasolla Ēm ≥ 200 lx, UGRL -, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80 (A31)

 • Oikein suunniteltu ja toteutettu valaistus antaa tietoa sisäänkäynneistä, opasteista ja tilojen muodoista (B03)
 • Ulko- ja sisätilan välinen valaistusero tasataan valaisemalla välittömästi ulkotilaan liittyvät sisätilat riittävän voimakkaasti oikein suunnatulla sähkövalolla. Tällaisia tiloja ovat tuulikaapit, aulat, porttikäytävät ja tunnelit (B03)
 • Sisäänkäynnin suositeltava valaistusvoimakkuus on ympäristön valaistuksesta riippuen 100-300 lx (B03)
 • Sisäänkäynnin valaistuksen tulee olla säädettävissä ehkäisemään häikäisyä ulko- ja sisätilan välillä (A30)
 • Sisääntulohallien, asemahallien valaistusvoimakkuus Ē m,u 300 lx, Uo ≥ 0,50, R a≥ 80, UGRL -, Ēz(ihmisen ja objektin havaitsemiskynnys) ≥ 75 lx, Ēm(valoisuusarvo)wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Sisäänkäynnit on valaistava muuta ympäristöä voimakkaammin. (B12)
 • Aseman sisätilojen yleisvalaistus suurilla asemilla 300 lx (B12)

Suositukset

 • Tilassa tulee välttää ulkoa tuleva auringon valon häikäisy, joka voi tapahtua suoraan tai lattia-, seinä- tai peilipintojen kautta. (C01)
 • Vaatesäilytykseen valoa myös naulakon yläosaan ja hattuhyllylle, valaistusvoimakkuus 300 lx (C01)
 • Valaisimien sijoittelussa on huomioitava turvallinen huoltomahdollisuus (C14)

 • Ulos- ja sisäänkäynnin valaistuksen tulee muodostaa sopeutumisvyöhyke sisä- ja ulkotilan välille päivällä ja yöllä (A31)
 • Tuulikaapin valaistusvoimakkuus 200-300 lx (C01)

 • Poistumisreitit valaistaan tavalla, joka mahdollistaa niiden turvallisen käytön (A14)
 • Vaakasuora valaistusvoimakkuus lattiatasossa poistumisreitin keskilinjalla ja keskivyöhykkeellä min 50% siitä 1 lx (A15)
 • Estohäikäisyn tulee olla pieni (A15)
 • Poistumisreitin valaistusvoimakkuudesta 50% on saavutettava 5 sekunnin sisällä ja 100% 60 sekunnin sisällä (A15)
 • Ovien yhteydessä valaistuksen on oltava riittävä oven havaitsemiseen ja oven aukaisumekanismin käyttöön (A15)

 • Palvelutiskillä tulee olla riittävä yleisvalaistus 500-750 lx (C01)
 • Lipputoimistot ja suuret asemahalli, lattiatasolta mitaten Ē m,u 300 lx, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80, RUGL -, Ēz 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Lippu- ja matkatavaratoimistot työskentelyalueelta mitaten Ē m,u 500 lx, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80, RUGL 19, Ēz ≥100 lx, Ēm,wall ≥ 100 lx, Ēm,ceiling ≥75 lx (A31)
 • Odotushuoneet Ē m,u 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Sisäänkäyntihalli Ē m,u 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL -, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)

 • Käytävien ja liikennealueiden valaistus Ē m,r 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 28, Ēz 50 ≥ lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Käytävän valaistus, mikäli reitillä on ajoneuvoja Ē m,r 150 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 28, Ēz ≥ 50 lx,Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)

Suositukset

 • Ikkunoista tulevaa häikäisyä on vältettävä. (C44)

 • Portaiden havaittavuutta parantaa riittävän voimakas, häikäisemätön valaistus (B01)
 • Portaikot, liukuportaat matkustajien määrä pieni Ēm,r ≥ 50 lx, Ēm,r – lx, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80, RUGL 25 (A31)
 • Portaikot, liukuportaat matkustajien määrä keskisuuri Ēm,r ≥ 100 lx, Ēm,r – lx, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80, RUGL 25 (A31)
 • Portaat ja liukuportaat, matkustajien määrä suuri. Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,r – lx, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80, RUGL 25 ( A31)
 • On varmistettava, että portaiden valaistus ei sammu, kun siinä on kulkijoita (A30)
 • Tärkeillä poistumisreiteillä on oltava varavalaistus (A10)
 • Ajoluiskat ja lastausalueet valaistusvoimakkuus. Ēm,r 150 lx, Ēm,r 200 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx (A31)

 • Hissit valaistaan. Ē m,r 100 lx, Ē m,r 150 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz (ihmisen ja objektin havaitsemiskynnys) 50 ≥lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Hissinen, liukuportaiden ja liukukäytävien edusalueen valaistus. Ēm,r 200 lx, Ēm,r 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Hissin käytettävyys paranee, kun hississä on käsijohde ja valaistus on häikäisemätön (B01)
 • Hissin valaistuksen tulee olla häikäisemätön (B03)

 • WC-tilan valaistus (+pesutila, kylpyhuone). Ēm,r 200 lx, Ēm,r 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 25, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)

Suositukset

 • Valaistuksen tulee olla tasainen eikä tilaan saa jäädä hämäriä katvealueita (C01)
 • Valaisimet eivät saa häikäistä kiiltävien pintojen kautta (C01)
 • Valokytkin korkeudella 900-1100 mm (C01)
 • Liiketunnistimella toimiva valaistus on suositeltava yleisessä käytössä olevissa wc-tiloissa (C01)

 • Sisäänajoramppien valaistus päiväaikaan. Ēm,r ≥ 300 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Sisäänajoramppien valaistus yöaikaan. Ēm,r ≥ 75 lx, Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx  (A31)
 • Liikennealueet, sisäiset rampit pysäköintihallissa Ēm,r ≥ 75 lx, Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Pysäköintialueiden valaistus. Ē m,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL -, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 30 lx, Ēm,ceiling ≥ 15 lx (A31)
 • Ajoradan valaistus Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Ēm,r ≥ 75 lx, Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Lipunmyynti, ikkunoista tuleva valo ja heijastukset estettävä. Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,60, Ra ≥ 80, RUGL 19, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)

 • Vastaanottotiski, kassa Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,60, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 100 lx, Ēm,wall ≥ 100 lx, Ēm,ceiling ≥ 75 lx (A31)

Suositukset

 • Valaistuksen tulee olla tasainen ja häikäisemätön (C01)
 • Keittiössä tulee olla turvavalaistus ja poistumisreitin valaistus (C16)
 • Keittiötiloihin pyritään saamaan luonnonvaloa (C16)
 • Työtason valaistus keittiössä 500-1000 lx (C16)

 • Työskentelytiloissa välittömän lähiympäristön valaistusvoimakkuuden tulee olla suhteessa työalueen valaistusvoimakkuuteen ja sen tulisi saada aikaan tasapainoinen luminanssijakauma näkökentässä (A31)
 • Välittömän lähiympäristön tulee olla vähintään 0,5 m:n levyinen vyöhyke näkökentässä työalueen ympäri (A31)
 • Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuvat uima-allas-, pukuhuone-, pesu- ja saunatilat muodostavat helposti käytettävän kokonaisuuden. Turvahälytykseen on hyvä liittyä sekä tilassa että tilan ulkopuolelle kuuluva ja näkyvä ääni- ja valomerkki sekä käytön ohjeistus (B01)
 • Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Ēm,r ≥ 100 lx, Ē m,u 200 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Ē m,u 500 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 100 lx, Ēm,wall  ≥ 100 lx, Ēm,ceiling  ≥ 75 lx (A31)
 • Vaatehuone, pesutilat, kylpyhuoneet, WC. Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,u 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 25, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Esteettömään pukuhuoneeseen asennetaan hälytysjärjestelmä avun saamiseksi sekä istuen että lattialta (B03)

Suositukset

 • Taukotilan valaistuksen tulee olla tasainen ja häikäisemätön (C45)

Suositukset

 • Valaistusvoimakkuus mitataan mittari vaakatasossa n. 900 mm korkeudella lattiasta (C01)
 • Valokytkimen keskikohdasta mitattu etäisyys lattiaan 900-1100 mm (C01)
 • Valokytkimen keskikohdasta mitattu etäisyys nukkaan tai kiinteään rakenteeseen ≥ 400 mm (C01)
 • Valokytkimen tulee erottua tummuuskontrastiltaan seinästä (C01)
 • Liiketunnistimella toimivan valaistuksen osalta tulee tarkistaa reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen (C01)
 • Hissin valaistus mitataan hissin oven edustalta ja keskeltä hissiä (C01)
 • Tarkistetaan, ettei vastavalohäikäisy tai lasiseiniin tulevat heijastumat estä palvelutiskillä asiakaspalveluhenkilön kasvojen näkemistä (huuliltaluku) (C01)


 

Määräykset:

A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A04

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A31

SFS Käsikirja 608; SFS-EN 12464-1, sisävalaistus ja SFS-EN 12464-2 ulkovalaistus
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


A37

SFS-EN 12464-2:en Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places
Suomen Standardisoimisliitto SFS


A38

SFS-EN 13201-2 Road Lighting. Part 2: Performance requirements
Suomen Standardisoimisliitto SFS


 

OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B13

Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 16/2015
13.5.2015, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto


B70

56700 Linja-autopysäkit, pysäkkisyvennys, ajoratapysäkki
26.11.2015, Vantaan kaupunki


 

SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C12

RT 88-11279 HISSITILAT
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C16

RT 94-11164 RAVINTOLAT JA KAHVILAT
1.10.2014, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C17

RT 98-11104 TAAJAMA-ALUEIDEN LINJA-AUTOPYSÄKIT JA -TERMINAALIT
1.2.2013, Rakennustieto, RT-kortti


C18

RT 98-11180 JALANKULKU- JA PYÖRÄILYVÄYLÄT
1.4.2015, Rakennustieto, RT-kortti


C20

RT 98-11237 PYSÄKÖINTILAITOKSET
1.9.2016, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C24

RT-88-11019 Portaat ja luiskat
1.11.2011,Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C25

RT 09-11280 Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä
14.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C30

Palvelutiskit, jonotus ja maksupäätteet
Helsinki kaikille


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys


C41

Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden evakuointi CFPA-E No 33:2015 F
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK


C44

Rakennusten kartoituslomakkeet, osa 1
https://www.invalidiliitto.fi/eskeh-kartoituslomakkeet-ja-opas 
ESKEH


C45

Rakennusten kartoituslomakkeet, osa 2
https://www.invalidiliitto.fi/eskeh-kartoituslomakkeet-ja-opas 
ESKEH


C52

ST 58.09 Ulkovalaistus


C53

ST 58.10.01 Taajamien, maanteiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden valaistus

Print Friendly, PDF & Email