Valaistus sisätilassa

Julkaistu 2.2020
Päivitetty 8.2023

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Valaistus sisätilassa


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. LAITURIALUEET
3. ALIKULKUKÄYTÄVÄT
4. SISÄÄNKÄYNTI JA AULATILAT
5. TUULIKAAPPI
6. POISTUMISREITTI
7. ASIOINTITILA, LIPPUHALLI
8. KÄYTÄVÄT
9. PORTAAT JA LUISKAT
10. HISSIT
11. ESTEETÖN WC
12. PYSÄKÖINTILAITOKSET, PYSÄKÖINTIHALLIT
13. KAHVILA- JA RAVINTOLATILAT
14. TYÖSKENTELY- JA TAUKOTILAT
15. ESTEETTÖMYYSKARTOITUS, VALAISTUSMITTAUKSET

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Hyvän ympäristön aikaansaamiseen vaikuttavat niin tilojen materiaali- ja värivalinnat kuin pintojen heijastusominaisuudet ja toimiva valaistus (B03)
 • Tilan laajojen pintojen vaaleusaste vaikuttaa valaistuksen tarpeeseen. Vaaleat pinnat lisäävät valoisuutta, tummat vähentävät sitä (B03)
 • Valitsemalla vaaleita värejä kattoon ja seiniin vältytään häikäisevien vaaleiden valopisteiden muodostumiselta tummaa taustaa vasten (A30)
 • Erityisen suuri merkitys tilan miellyttävyydelle on sillä, kuinka valoisaksi tila koetaan. Katto- ja seinäpintojen valoisuudella on siihen suuri merkitys (B03)
 • Valaistuksella sekä väreillä (tummuuskontrasteilla) on suuri merkitys tilojen sekä niiden kalusteiden ja varusteiden havaittavuuteen (B01)
 • Valon laatu, värisemättömyys ja valon kyky toistaa värit luonnonmukaisina vaikuttavat värien ja kontrastien erotuskykyyn sekä näkövammaisen henkilön selviytymiseen (B03)
 • Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä (A03)
 • Lattialla tai matalalla sijaitsevia valonlähteitä ei tule käyttää häikäisyvaaran vuoksi (A30)
 • Kun pinnan luminanssi ylittää 10 000 cd/m², se koetaan häikäisevänä. Iän myötä silmän sopeutuminen valaistustasojen muutoksiin heikkenee oleellisesti. (B03)
 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen avulla (A03)
 • Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuva kulkuväylä on pinnaltaan tasainen ja luistamaton sekä helposti havaittava. Havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat esimerkiksi valaistuksen kohdistaminen (B01)
 • Valaistus korostaa tilan väriä, tunnelmaa ja rakennetta sekä parantaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Pysty- ja vaakapinnat on valaistava (A04)
 • Valaistuksen tulee olla yhteneväistä ja tasaista (A30)
 • Valaistuksen ja varjonmuodostuksen suuntaus on hallittava (A30)
 • Keinovalolla tulee olla hyvä värintoistokyky (A30)
 • Yleisvaloa voimakkaammilla kohdevaloilla osoitetaan opasteet, kulkuväylän muutoskohdat (suunnanmuutokset ja risteysalueet), tasoerot, palvelupisteet ja tärkeimmät sisäänkäynnit. (B03)
 • Valaistusolosuhteiden mukaan säädettävät sälekaihtimet, pimennysverhot, ritilät ja markiisit estävät häikäisyä ja suoran auringonvalon pääsemistä huoneeseen (B03)
 • Valaistusero tasataan valaisemalla välittömästi ulkotilaan liittyvät sisätilat riittävän voimakkaasti oikein suunnatulla sähkövalolla. Tällaisia tiloja ovat tuulikaapit, aulat, porttikäytävät ja tunnelit. (B03)
 • Kaiken valaistuksen tulee olla ohjattavissa häikäisyn välttämiseksi, myös luonnonvaloa tulee voida rajoittaa (A30)
 • Käytävän päässä olevia ikkunoita tulee välttää häikäisyvaaran vuoksi (A30)
 • Kunkin työskentelyalueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus ei saa alittaa annettuja ylläpitoarvoja riippumatta valaistuksen iästä ja kunnosta (A31)
 • Erityisvaatimukset valaistusvoimakkuudelle ja kontrastille ovat tarpeen heikkonäköisiä henkilöitä varten (A31)
 • Tilan yleisvalaistuksen voimakkuus
  • 200-300 lx (B03, C10)
  • 200-500 lx (C01)
 • Tärkeimmille hajaheijastaville pinnoille suositellaan heijastuskertoimia;
  • kattopinnoille 0,7-0,9 (A31), 0,8-0,9 (B03)
  • lattiapinnoille 0,2-0,6 (A31, B03)
 • Valosignaalit
  • Valo-opasteessa, esimerkiksi liukuportaissa ja hississä, tarvitaan myös symboli, esimerkiksi nuoli kulkusuuntaa kuvaamaan (B03)
  • Tekstiopastuksen tehostamiseen on käytettävä ääni- ja valosignaaleja sekä audiovisuaalisia viestintäjärjestelmiä (B03)
  • Pelkkä väri ei valo-opasteessa riitä toimimaan opasteena (B03)
  • Valomerkillä voidaan kertoa laitteissa esimerkiksi toiminnan onnistumista tai epäonnistumista (B03)
  • Esimerkiksi ovipuhelimen tai -summerin äänimerkin lisäksi tarvitaan valomerkki, joka auttaa havaitsemista mm. liikennemeluisissa paikoissa (B03)

Suositukset

 • Opasteiden kohdalla tulee olla koko opasteen valaiseva hyvä ja häikäisemätön valaistus. Tarvittaessa opasteet valaistaan kohdevalolla (C15)
 • Opasteen takana ei saa olla häikäisevää valonlähdettä tai ikkunaa. Vastavaloa ja häikäisyä vältetään. (C15)
 • Odotustiloihin tulee asentaa turvavalaistus (C41)
 • Kontrasteilla luodaan tilaa, joka hahmottuu myös näkövammaiselle. Ilman riittävän suuria eroja ympäristön pintojen heijastussuhteissa näkyvyyttä ei juuri voida parantaa pelkästään valoa lisäämällä. Toisaalta hyvätkään pintojen kontrastit eivät tule näkyviin ilman riittävän tehokasta valaistusta. (C40)
 • Kontrasteilla tulisi korostaa ainoastaan näkemisen kannalta oleellisia asioita (C40)
 • Valaisimien sijoittelun lisäksi tulee ottaa huomioon ikkunasta tuleva päivänvalo sekä huoneen pintojen värit (C40)
 • Hyvinkin heikolla näkökyvyllä voi pystyä suunnistautumaan valaistuksen avulla, jos valaisimet on asennettu ohjaaviksi jonoiksi tilassa liikkumisen kannalta mielekkäisiin suuntiin. Samoin suunta voidaan ottaa käyttäen majakkana jotakin yksittäistä valaisinta. (C40)
 • Kuvajaiset seinissä tai lattiapinnoissa voivat aiheuttaa häikäistymisen lisäksi vääriä tulkintoja. Esimerkiksi kirkkaiden valaisinten kiiltokuvastuminen lattiaan voi aiheuttaa vikatulkintoja jotka vaikeuttavat liikkumista. (C40)

 • Asema- ja terminaalialueilla tulee olla riittävä, tasainen ja häikäisemätön valaistus (A31)
 • Matkustaja-alueet tulee valaista aina. Valaistavia alueita ovat mm. laiturien katos sekä avoalueet, portaikot ja luiskat laiturialueille sekä alikulkutunnelit, ylikulkusillat ja laituripolut. (B27)
 • Turvakameroiden asettamat vaatimukset matkustaja-alueiden valaistuksen yleistasaisuuksille, keskimääräisille valaistusvoimakkuuksille ja värintoistoindeksille on otettu huomioon valaistusteknisissä vaatimuksissa. (B27)
 • Matkustaja-alueiden lisävalaistusta vaativia erikoiskohteita ovat mm. opastuspisteet, myyntipaikat ja lipuntarkastuspisteet. (B27)
 • Laiturialueen valaistus
  • Täysin suljetut laiturialueet ja tunneliasemat, matkustajien määrä pieni Ēhm 50 lx, Uo ≥ 0,40,Ud ≥ 0,20, Rgl 25, Ra ≥ 80 (B27)
  • Täysin suljetut laiturialueet ja tunneliasemat, matkustajien määrä keskisuuri Ēhm 100 lx, Uo ≥ 0,50, Ud ≥ 0,25, Rgl 25, Ra ≥ 80 (B27)
  • Täysin suljetut laiturialueet ja tunneliasemat, matkustajien määrä suuri Ēhm 200 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,33, Rgl 25, Ra ≥ 80 (B27)
  • Sisätilassa oleva laiturialue on valaistava sisätilan valaistussuosituksia noudattaen, valaistustehosuositus katetulla laiturialueella (B25)
 • Esteetön reitti
  • Ēhm 200 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,25, Rgl 25, Ra ≥ 80 (B27)
 • Kahden vierekkäisen alueen valaistustason voimakkuuden eron ollessa yli 60 % tulee alueiden väliin tehdä sopeuttamisvalaistus. Sopeutus tehdään yhdessä tai kahdessa portaassa, siten että valaistustaso laskee kerralla enintään 40 %. (B27)

 • Alikäytävät, matkustajien määrä pieni, valaistusvoimakkuus lattiatasolla Ēhm 50 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,33, Rgl 25, Ra ≥ 80 (B27)
 • Alikäytävät, matkustajien määrä keskisuuri, valaistusvoimakkuus lattiatasolla Ēhm 100 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,33, Rgl 25, Ra ≥ 80 (B27)
 • Alikäytävät, matkustajien määrä suuri, valaistusvoimakkuus lattiatasolla Ēhm 100 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,33, Rgl 25, Ra ≥ 80 (B27)

 • Oikein suunniteltu ja toteutettu valaistus antaa tietoa sisäänkäynneistä, opasteista ja tilojen muodoista (B03)
 • Ulko- ja sisätilan välinen valaistusero tasataan valaisemalla välittömästi ulkotilaan liittyvät sisätilat riittävän voimakkaasti oikein suunnatulla sähkövalolla. Tällaisia tiloja ovat tuulikaapit, aulat, porttikäytävät ja tunnelit (B03)
 • Sisäänkäynnin suositeltava valaistusvoimakkuus on
  • ympäristön valaistuksesta riippuen 100-300 lx (B03, B25)
 • Sisäänkäynnin valaistuksen tulee olla säädettävissä ehkäisemään häikäisyä ulko- ja sisätilan välillä (A30)
 • Sisääntulohallien, asemahallien valaistusvoimakkuus Ē m,u 300 lx, Uo ≥ 0,50, R a≥ 80, UGRL -, Ēz(ihmisen ja objektin havaitsemiskynnys) ≥ 75 lx, Ēm(valoisuusarvo)wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Asemarakennuksessa hätävalaistuksen on oltava riittävä evakuointiin sekä sammutus-ja turvavarusteiden löytämiseen. Hätävalaistus on suunniteltava ajantasaisten vaatimusten mukaisesti. (B27)

Suositukset

 • Tilassa tulee välttää ulkoa tuleva auringon valon häikäisy, joka voi tapahtua suoraan tai lattia-, seinä- tai peilipintojen kautta. (C01)
 • Vaatesäilytykseen valoa myös naulakon yläosaan ja hattuhyllylle, valaistusvoimakkuus 300 lx (C01)
 • Valaisimien sijoittelussa on huomioitava turvallinen huoltomahdollisuus (C14)
 • Sisäänkäynnin suositeltava valaistusvoimakkuus rakennuksen ulkopuolella on 50–200 lx riippuen ympäröivästä ulkovalaistustasosta. Mitä korkeampi on ympäröivä ulkovalaistustaso, sitä korkeampi tulee sisäänkäynnin valaistusvoimakkuuden olla. Tärkeintä on, että sisäänkäynti erottuu muusta rakennuksesta. (C40)

 • Ulos- ja sisäänkäynnin valaistuksen tulee muodostaa sopeutumisvyöhyke sisä- ja ulkotilan välille päivällä ja yöllä (A31)
 • Tuulikaapin valaistusvoimakkuus
  • 100-300 lx (B25)
  • 200-300 lx (C01)
 • Tuulikaapin automaattisesti ulkoympäristön valomäärän mukaan säätyvän valaistuksen avulla voidaan tasoittaa sisätilan ja ulkoympäristön valaistusvoimakkuuksien eroja. (B03)

 • Poistumisreitit valaistaan tavalla, joka mahdollistaa niiden turvallisen käytön (A14)
 • Poistumistieopasteiden on oltava valaistuja. (B03)
 • Poistumisreitti valaistaan standardin SFS-EN 1838 mukaan (B03)
 • Vaakasuora valaistusvoimakkuus lattiatasossa poistumisreitin keskilinjalla ja keskivyöhykkeellä on min 50 % siitä 1 lx (A15)
 • Ovien yhteydessä valaistuksen on oltava riittävä oven havaitsemiseen ja oven aukaisumekanismin käyttöön (A15)
 • Jälkivalaisevat lattiaopasteet toimivat myös savutilanteessa opasteena hätäpoistumiseen (B03)

 • Palvelutiskillä tulee olla riittävä yleisvalaistus 500-750 lx (C01)
 • Lipputoimistot ja suuret asemahalli, lattiatasolta mitaten Ēm,u 300 lx, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80, RUGL -, Ēz 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Lippu- ja matkatavaratoimistot työskentelyalueelta mitaten Ē m,u 500 lx, Uo ≥ 0,50, Ra ≥ 80, RUGL 19, Ēz ≥100 lx, Ēm,wall ≥ 100 lx, Ēm,ceiling ≥75 lx (A31)
 • Odotushuoneet Ē m,u 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Sisäänkäyntihalli Ē m,u 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL -, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)

 • Käytävän valaistuksen tulee olla tasainen ja häikäisemätön ja yhtenäinen. (B03)
 • Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen sisäisen kulkuväylän ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisäisen kulkuväylän on oltava helposti havaittava, havainnoinnin tehostamiskeinoja ovat esimerkiksi valaistuksen kohdistaminen, ohjaava valaistus. (B03)
 • Kulkuväylän suuntainen, katossa tai seinällä kulkeva häikäisemätön valaisinrivi ohjaa kulkua (B03)
 • Ikkunoista tulevaa häikäisyä on vältettävä (B03)
 • Käytävien ja liikennealueiden valaistus
  • Ē m,r 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 28, Ēz 50 ≥ lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
  • 200-300 lx (C40)
 • Käytävän valaistus, mikäli reitillä on ajoneuvoja Ē m,r 150 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 28, Ēz ≥ 50 lx,Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)

 • Portaiden havaittavuutta parantaa riittävän voimakas, häikäisemätön valaistus (B01)
 • Portaat
  • katetut portaat pienet asemat Ēhm 50 lx, Uo ≥ 0,40,Ud ≥ 0,20, Rgl 45, Ra ≥ 80 (B27)
  • katetut portaat keskisuuret ja suuret asemat Ēhm 100 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,20, Rgl 40, Ra ≥ 80 (B27)
  • ≥ 150 lx (A30, B25)
  • 200 lx pysäköintilaitoksissa (C20)
  • 300 lx (C40)
 • Portaikot, liukuportaat
  • matkustajien määrä pieni Ēm,r ≥ 50 lx, Ēm,r – lx, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80, RUGL 25 (A31)
  • matkustajien määrä keskisuuri Ēm,r ≥ 100 lx, Ēm,r – lx, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80, RUGL 25 (A31)
  • matkustajien määrä suuri. Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,r – lx, Uo ≥ 0,30, Ra ≥ 80, RUGL 25 ( A31)
  • matkustajien määrä suuri 300 lx (B25)
 • Portaan alkamis ja päättymiskohdan valaistus
  • ≥ 200 (A30)
  • 500 lx (C40)
 • Luiskan valaistus
  • 300 lx (C40)
 • On varmistettava, että portaiden valaistus ei sammu, kun siinä on kulkijoita (A30)
 • Tärkeillä poistumisreiteillä on oltava varavalaistus (A10)
 • Ajoluiskat ja lastausalueet valaistusvoimakkuus.
  • Ēm,r 150 lx, Ēm,r 200 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx (A31)

 • Hissit valaistaan.
  • Ēm,r 100 lx, Ēm,r 150 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz (ihmisen ja objektin havaitsemiskynnys) 50 ≥lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
  • ≥ 200 lx (B03)
  • 300 lx (C40)
 • Hissinen, liukuportaiden ja liukukäytävien edusalueen valaistus. Ēm,r 200 lx, Ēm,r 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Hissin käytettävyys paranee, kun hississä on käsijohde ja valaistus on häikäisemätön (B01)
 • Hissin valaistuksen tulee olla häikäisemätön (B03)
 • Hissipainikkeiden sivuilla olevat pystysuorat valaisimet häikäisevät, koska ne aiheuttavat voimakasta vastavaloa ja estävät siten käyttöpainikkeiden näkemisen. (B03)
 • Ohjauspaneelin ja -painikkeiden on erotuttava selkeästi hissikorin seinästä. Paneelin valaistus ei saa häikäistä. (B03)

 • WC-tilan valaistus (+pesutila, kylpyhuone).
  • Ēm,r 200 lx, Ēm,r 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 25, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
  • 300-500 lx (B03)
 • Yleisvalaistuksen lisäksi peilivalaistus kasvojen korkeudella (B03)
 • Valaistuksen tulee olla tasainen eikä tilaan saa jäädä hämäriä katvealueita (B03)
 • Valaisimet eivät saa häikäistä kiiltävien pintojen kautta (B03)
 • Valokytkin korkeudella 900-1100 mm (B03)
 • Liiketunnistimella toimiva valaistus on suositeltava yleisessä käytössä olevissa wc-tiloissa (B03)

 • Sisäänajoramppien valaistus päiväaikaan. Ēm,r ≥ 300 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Sisäänajoramppien valaistus yöaikaan. Ēm,r ≥ 75 lx, Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx  (A31)
 • Liikennealueet, sisäiset rampit pysäköintihallissa Ēm,r ≥ 75 lx, Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Pysäköintialueiden valaistus. Ē m,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL -, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 30 lx, Ēm,ceiling ≥ 15 lx (A31)
 • Ajoradan valaistus Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Ēm,r ≥ 75 lx, Ēm,u 100 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 40, RUGL 25, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Lipunmyynti, ikkunoista tuleva valo ja heijastukset estettävä. Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,60, Ra ≥ 80, RUGL 19, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)

 • Vastaanottotiski, kassa
  • Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,60, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 100 lx, Ēm,wall ≥ 100 lx, Ēm,ceiling ≥ 75 lx (A31)
  • 500-750 lx (C01)

Suositukset

 • Valaistuksen tulee olla tasainen ja häikäisemätön (C01)
 • Keittiössä tulee olla turvavalaistus ja poistumisreitin valaistus (C16)
 • Keittiötiloihin pyritään saamaan luonnonvaloa (C16)
 • Työtason valaistus keittiössä 500-1000 lx (C16)

 • Työskentelytiloissa välittömän lähiympäristön valaistusvoimakkuuden tulee olla suhteessa työalueen valaistusvoimakkuuteen ja sen tulisi saada aikaan tasapainoinen luminanssijakauma näkökentässä (A31)
 • Välittömän lähiympäristön tulee olla vähintään 0,5 m:n levyinen vyöhyke näkökentässä työalueen ympäri (A31)
 • Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,u 500 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)
 • Ēm,r ≥ 100 lx, Ē m,u 200 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 50 lx, Ēm,wall ≥ 50 lx, Ēm,ceiling ≥ 30 lx (A31)
 • Ē m,u 500 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 22, Ēz ≥ 100 lx, Ēm,wall  ≥ 100 lx, Ēm,ceiling  ≥ 75 lx (A31)
 • Vaatehuone, pesutilat, kylpyhuoneet, WC. Ēm,r ≥ 200 lx, Ēm,u 300 lx, Uo ≥ 0,40, Ra ≥ 80, RUGL 25, Ēz ≥ 75 lx, Ēm,wall ≥ 75 lx, Ēm,ceiling ≥ 50 lx (A31)

Suositukset

 • Taukotilan valaistuksen tulee olla tasainen ja häikäisemätön (C45)

Suositukset

 • Valaistusvoimakkuus mitataan mittari vaakatasossa n. 900 mm korkeudella lattiasta (C01)
 • Valokytkimen keskikohdasta mitattu etäisyys lattiaan 900-1100 mm (C01)
 • Valokytkimen keskikohdasta mitattu etäisyys nukkaan tai kiinteään rakenteeseen ≥ 400 mm (C01)
 • Valokytkimen tulee erottua tummuuskontrastiltaan seinästä (C01)
 • Liiketunnistimella toimivan valaistuksen osalta tulee tarkistaa reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen (C01)
 • Hissin valaistus mitataan hissin oven edustalta ja keskeltä hissiä (C01)
 • Tarkistetaan, ettei vastavalohäikäisy tai lasiseiniin tulevat heijastumat estä palvelutiskillä asiakaspalveluhenkilön kasvojen näkemistä (huuliltaluku) (C01)


Määräykset:

A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A04

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A14

Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005
6.10.2005, Sisäasiainministeriö


A15

Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005-muistio
6.10.2005, Sisäasiainministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment (maksullinen)
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)


A31

SFS-EN 12464-1, sisävalaistus (maksullinen)
28.10.2011, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A33

SFS-ISO/TR 22411 Esteettömyys, Ergonomiatietoa ja opastusta oppaan ISO/IEC (maksullinen)
Suomen Standardisoimisliitto SFS


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B16

Metron staattinen matkustajainformaatio, ohjeistus
21.8.2017, HKL


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B24

MSK Metrosuunnittelun käsikirja
23.5.2008, HKL


B25

Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla
8.9.2006, Liikenne- ja viestintäministeriö 39/2006


B27

RATO 16 muutokset 15.3.2021: Matkustajalaiturin perustaminen ja asema-alueen valaistus
15.3.2021, Väylävirasto


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö  (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C12

RT 88-11279 Hissitilat (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C14

RT 91-10788 Sisäänkäyntitilat, julkiset rakennukset (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C15

RT 91-11282 Kiinteistöjen opasteet (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C16

RT 94-11164 Ravintolat ja kahvilat (maksullinen)
1.10.2014, Rakennustieto, RT-kortti


C20

RT 98-11237 Pysäköintilaitokset (maksullinen)
1.9.2016, Rakennustieto, RT-kortti


C30

Palvelutiskit, jonotus ja maksupäätteet
Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys


C41

Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden evakuointi CFPA-E No 33:2015 F
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK


C46

Kuuloliitto ry
https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/


C51

ST 59.10 Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Suunnittelu

Print Friendly, PDF & Email