Hissin ominaisuudet kerrostasolla

Julkaistu 2.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Hissin ominaisuudet kerrostasolla

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään hissin ominaisuuksia kerrostasolla.

 


OHJEEN SISÄLLYS

1. SIJAINTI JA REITTI
2. MITOITUS JA OMINAISUUDET KERROSTASOLLA
3. TURVALLISUUS
4. MERKINANTO KERROSTASOLLA
5. ÄÄNIOPASTUS KERROSTASOLLA
6. VALAISTUS KERROSTASOLLA

LÄHTEET


 • Hissille mentäessä ei saa olla putoamis- tai törmäysvaaraa (B12)
 • Hissin havaitsemista korostetaan oven värierolla (tummuuskontrastilla) seinäpintaan (A30)

Suositukset

 • Hissi on löydettävä helposti (C01)
 • Hissin ja portaiden tulee sijaita vierekkäin (C01)
 • Hissille on oltava esteetön ja selkeä reitti (C01)
 • Näkövammaiset ohjataan hissin kutsupainikkeelle tuntoon perustuvalla ohjaavalla materiaalilla (metallilista) (C40)
 • Etäisyys hissille on merkittävä opasteisiin, jos matkaa on yli 50 m (C01)

 • Hissin oviaukon leveys ≥ 900 mm (B01)
 • Hissin painikkeilla tulee olla tummuuskontrastiero ympäröivään seinäpintaan (A30)
 • Hissin oven edessä tulee olla lattian kanssa samalla tasolla oleva väri tai pinnoite-ero 1500×1500 mm (A30)
 • Esteettömällä reitillä hisseissä automaattiovet (B12)
 • Hissityypeissä, mitoiltaan 1000×1250 m tai 1100×1400 mm, joissa pyörätuolin käyttäjä ei voi kääntyä ympäri, on oltava peili, jotta käyttäjä näkee peruuttaessa takanaan olevat esteet (B12)
 • Hissin edessä vapaata tilaa pyörätuolilla kääntymiseen Ø 1500 mm (B01)
 • Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 mm ja päätyseinällä vähintään 1500 mm (A03)
 • Hissin kerrostasojen ohjaimet on yksittäisellä hissillä sijoitettava kerrostasojen viereen (A32)

Suositukset

 • Hissikorin ja kerroksen lattiapinnan välille jäävä rako, maksimi ≤ 30 mm (C01)
 • Saranaoven avautuvalla puolella vapaata tilaa ≥ 400 mm (C01)

2.1 KUTSUPAINIKKEIDEN JA KERROSOPASTEIDEN MITOITUS

 • Kutsupainikkeiden ylimmän painikkeen keskikohta maasta 1100 mm-1200 mm (B12)
 • Kutsupainikkeet voi sijoittaa pystysuoraan tai vaakasuoraan (A30)
 • Yksi kutsupainike enintään neljää vierekkäistä hissiä varten (A32)
 • Vähintään yksi kutsupainike kummallekin vastakkain sijoittuvalle hissille (A32)
 • Pienin vaakasuora etäisyys painonapin keskilinjasta nurkkaan tai seinään kerrostasolla 400 mm (B12)

Suositukset

 • Kutsupainike on koholla taustastaan (C01)
 • Kutsupainike erottuu tummuuskontrastilla ympäristöstään (C01)
 • Kutsupainikkeen halkaisija Ø ≥ 25 mm (C01)
 • Kulkukortin kortinlukijan keskikohdan sijoituskorkeus lattiasta 900-1100 mm (C01)

2.2 OPASTEET

 • Hissi tulee opastaa joko symbolilla ISO 7001 PI PF 006 tai ISO 7001 PI PF 031 (A30)
 • Esteettömän hissin opastuksessa hissisymboliin voidaan yhdistää ISA-symboli (A10)
 • Hissin ulkopuolella olevat painikkeet varustetaan kohokuvioilla tai painikkeiden viereen asennetaan kohokuvioidut opasteet sekä tiedot painikkeiden informaatiosta ja hissin käytöstä (B12)

Suositukset

 • Hissin ulkopuolelle sijoitetussa opasteessa kerrotaan mihin kerroksiin hissillä pääsee (C01)
 • Hissien ulkopuolelle välittömästi kutsupainikkeiden yläpuolelle kohokerrosnumero (C01)
 • Hissin ulkopuolella iso, kontrastein erottuva kerrosopaste joka on tunnusteltavissa (C40)
 • Hissin ulkopuolella iso ja kontrastinen kerrosopaste (C01)

 • Luistamattomat lattiapinnat (A10)
 • Paloluokitus Lattia: Cfl s2, Seinät: C s2, d1, Katto: C s2, d0 (A32)
 • Olemassa olevan rakennuksen uloskäytävän ja sammutusreitin leveys, jos siihen asennetaan hissi ≥ 850 mm (A07)
 • Osastoidusta hissikuilusta on järjestettävä mahdollisuus savunpoistoon sekä korvavan ilman virtaamiseen (A07)
 • Hissinovien ja seinien kestettävä 1000 N voima, joka vastaa aikuisen ihmisen työntövoimaa seinää vasten (A32)
 • Hissikorista poistumistasoille on oltava kulku-, tarkastus- ja hätäpoistumisovet (A32)
 • Hissikuilujen lasipintojen tulee olla laminoituja, jotta lasi ei rikkoutuessa sirpaloidu (A32)
 • Hissikuilun suunnittelija vastaa hissin ilmastoinnista, hissivalmistajalta tiedot hissin lämmöntuotosta (A32)
 • Hissin oven aukioloaika 25 s (C01)
 • Hissin ovi ei voi avautua kerrosten välillä (A32)
 • Puristumisen estämiseksi on hissin ovet suojattava esim. valoverholla, joka on ≥ 25-1800 mm välillä korin kynnyksen yläpuolella, tunnistimen on estettävä sulkeutuvien ovien reunoja koskettamasta käyttäjää (1.9. 2017 EN 81-20) (A07)

Suositukset

 • Hissin pysähtymistarkkuus lattiapinnan kanssa ± 20 mm (C01)
 • Hissin oven ja lattiapinnan välinen rako ≤ 30 mm (C01)
 • Hissikorien liukuovissa ja tasanteiden ovissa on ikkunat (C10)
 • Sijainti helposti löydettävällä paikalla (C01)
 • Läpinäkyvät seinät hississä mahdollistavat viittomien käytön (C01)
 • Pysyvät kontrastimerkinnät läpinäkyvissä ovissa korkeudella 1000 ja 1400-1600 mm (B12)

 • Hissin kulkusuuntanuolten (korkeus min 40 mm) sijoituskorkeus (näkyvyys 140 astetta) 1800-2500 mm (A32)
 • Kun kerrostasolla on useita hissejä, tulee saada näköön ja kuuloon perustuva tieto, että käyttäjä on astumassa kutsun vastaanottaneeseen hissiin (A32)

Suositukset

 • Nuolien syttyessä tulee kuulua äänimerkit (esim. 1 ylös, 2 alas) kulkusuunnan päättelemiseksi (C01)
 • Valomerkki ilmaisee hissin saapumisen kerrokseen (C01)

 • Äänimerkkien äänen tason on oltava säädettävissä ympäristön olosuhteisiin sopivaksi 35 – 65 dB(A)* (A32)
 • Ovien avautuminen kerrostasolla ilmaistaan äänimerkillä min 45 dB(A)* (A32)
 • Asemalaiturille hissin ulkopuolelle suositellaan asennettavaksi äänimajakka (B12)
 • Asemalaitureilla oleville hisseille suositellaan avustavaa ääniohjausta (B12)
 • Aseman uuden esteettömän hissin edustilaan suositellaan asennettavaksi induktiosilmukka joukkoliikenneinformaation ja hälytystiedon jakamiseksi (B12)
 • Kerrostasolla kuultava äänimerkki suuntanuolen syttyessä (A32)
 • Suuntanuolen äänimerkkien on oltava erilaiset ylös – ja alasuuntaa varten (A32)
 • Hissi on voitava tunnistaa helposti näköön ja kuuloon perustuvan informaation avulla (A32)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama jatkuva, laajakaistainen ääni asuin-, majoitus- ja potilastiloissa Keskiäänitaso: 28 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 33 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama impulssimainen tai kapeakaistainen ääni asuin-, majoitus- ja potilastiloissa Keskiäänitaso: 25 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 30 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama jatkuva, laajakaistainen ääni asunnon keittiössä tai rakennuksen harrastustilassa Keskiäänitaso: 33 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 38 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama impulssimainen tai kapeakaistainen ääni asunnon keittiössä tai rakennuksen harrastustilassa Keskiäänitaso: 30 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 35 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama jatkuva, laajakaistainen ääni porrashuoneessa tai uloskäytävässä Keskiäänitaso: 38 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 43 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama impulssimainen tai kapeakaistainen ääni porrashuoneessa tai uloskäytävässä Keskiäänitaso: 35 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 40 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama jatkuva, laajakaistainen ääni ulkotilassa Keskiäänitaso: 45 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 50 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama impulssimainen tai kapeakaistainen ääni ulkotilassa Keskiäänitaso: 40 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 45 dB (LAFmax,T) (A05)

Suositukset

 • Hissi varustetaan pysähdystasolle saapumisesta ilmoittavalla synteettisellä ääni-ilmaisimella (C10)
 • Hissin saapumisesta kertovasta äänimerkistä on voitava päätellä hissin kulkusuunta (C01)
 • Hissin ulkopuolelle sijoitetaan äänimajakka, jos hissi on vaikeasti löydettävissä (C01)
 • Äänimajakka hissin ulkopuolella (C01)
 • Opasteäänen tulee olla ärsyttämätön, esimerkiksi nakuttava tai linnunlaulua muistuttava ääni. Jatkuvasti piippaava ääni ei sovellu (C01)
 • Ääniopasteen voi varustaa myös liiketunnistimella, jolloin se aktivoituu vain tarpeen tullen, eikä kuulu ympäristössä jatkuvasti (C01)

 • Hissin oven edessä olevan liikkumistilan valaistusvoimakkuus 100 lx (A30)
 • Hissin painikkeiden erottuminen selkeällä kontrastilla seinäpinnasta tulee varmistaa riittävällä valaistuksella (A30)

Suositukset

 • Valaistusvoimakkuus hissin edessä sama kuin hissin sisällä ≥ 100 lx (C12)
 • Valaistus sisääntuloaulassa 300 lx (C01)
 • Säädettävä sisääntuloaulan valaistus 100-500 lx (C01)

 

MÄÄRÄYKSET:

 

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A05

796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A07

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C12

RT 88-11279 HISSITILAT
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email