Hissin ominaisuudet kerrostasolla

Julkaistu 2.2019
Päivitetty 11.2023

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Hissin ominaisuudet kerrostasolla

Hissin ominaisuudet kerrostasolla, ohjekuva


OHJEEN SISÄLLYS

1. SIJAINTI JA REITTI
2. MITOITUS JA OMINAISUUDET KERROSTASOLLA
3. TURVALLISUUS
4. MERKINANTO KERROSTASOLLA
5. ÄÄNIOPASTUS KERROSTASOLLA
6. VALAISTUS KERROSTASOLLA

LÄHTEET


 • Hissille mentäessä ei saa olla putoamis- tai törmäysvaaraa (B12)
 • Hissin havaitsemista korostetaan oven värierolla (tummuuskontrastilla) seinäpintaan (A30)

Suositukset

 • Hissi on löydettävä helposti (C01)
 • Hissin ja portaiden tulee sijaita vierekkäin (C01)
 • Hissille on oltava esteetön ja selkeä reitti (C01)
 • Ohjaava lista lattiassa vie suoraan hissin tilauspainikkeen luokse (C40)
 • Etäisyys hissille on merkittävä opasteisiin, jos matkaa on yli 50 m (C01)

 • Hissin oviaukon leveys ≥ 900 mm (B01)
 • Hissin painikkeilla tulee olla tummuuskontrastiero ympäröivään seinäpintaan (A30)
 • Hissin oven edessä tulee olla lattian kanssa samalla tasolla oleva väri tai pinnoite-ero 1500×1500 mm (A30)
 • Esteettömällä reitillä hisseissä automaattiovet (B12)
 • Hissityypeissä, mitoiltaan 1000×1250 m tai 1100×1400 mm, joissa pyörätuolin käyttäjä ei voi kääntyä ympäri, on oltava peili, jotta käyttäjä näkee peruuttaessa takanaan olevat esteet (B12)
 • Hissin edessä vapaata tilaa pyörätuolilla kääntymiseen Ø 1500 mm (B01)
 • Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 mm ja päätyseinällä vähintään 1500 mm (A03)
 • Hissin kerrostasojen ohjaimet on yksittäisellä hissillä sijoitettava kerrostasojen viereen (A32)

Suositukset

 • Hissikorin ja kerroksen lattiapinnan välille jäävä rako, maksimi ≤ 30 mm (C01)
 • Saranaoven avautuvalla puolella vapaata tilaa ≥ 400 mm (C01)

2.1 KUTSUPAINIKKEIDEN JA KERROSOPASTEIDEN MITOITUS

 • Kutsupainikkeiden ylimmän painikkeen keskikohta maasta 1100 mm-1200 mm (B12)
 • Kutsupainikkeet voi sijoittaa pystysuoraan tai vaakasuoraan (A30)
 • Yksi kutsupainike enintään neljää vierekkäistä hissiä varten (A32)
 • Vähintään yksi kutsupainike kummallekin vastakkain sijoittuvalle hissille (A32)
 • Pienin vaakasuora etäisyys painonapin keskilinjasta nurkkaan tai seinään kerrostasolla ≥ 400 mm (B03, B12)
 • Kutsupainike on koholla taustastaan (B03)
 • Kutsupainike erottuu tummuuskontrastilla ympäristöstään (B03)

Suositukset

 • Kutsupainikkeen halkaisija Ø ≥ 25 mm (C01)
 • Kulkukortin kortinlukijan keskikohdan sijoituskorkeus lattiasta 900-1100 mm (C01)

2.2 OPASTEET

 • Hissi tulee opastaa joko symbolilla ISO 7001 PI PF 006 tai ISO 7001 PI PF 031 (A30)
 • Esteettömän hissin opastuksessa hissisymboliin voidaan yhdistää ISA-symboli (A10)
 • Hissin ulkopuolella olevat painikkeet varustetaan kohokuvioilla tai painikkeiden viereen asennetaan kohokuvioidut opasteet sekä tiedot painikkeiden informaatiosta ja hissin käytöstä (B12)
 • Hissien sijainti opastetaan hissisymboleilla. Opasteen on oltava sellainen, että sen voi hahmottaa lähietäisyydeltä sekä heikon näön avulla että sormin tunnustellen. (B03)
 • Hissin sijainti opastetaan myös äänimajakalla tai kutsupainikkeille johtavalla opastavalla koholistalla tai molemmilla (B03)
 • Hissien ulkopuolelle välittömästi kutsupainikkeiden yläpuolelle kohokerrosnumero (B03)
 • Kerrosopaste sijoitetaan kerrostasanteelle hissin läheisyyteen sekä hissiin. Kerrosopasteesta ilmenevät eri kerrosten päätoiminnot (B03)
 • Kerrosopasteesta tulee selkeästi ilmetä se, missä kerroksessa ollaan (B03)
 • Hissin kutsupainikkeiden yläpuolelle sijoitetaan tarvittaessa pistekirjoituksella toteutettu kerrosopaste (B03)
 • Hissin ulkopuolella iso, kontrastein erottuva kerrosopaste joka on tunnusteltavissa (B03)
 • Hissin ulkopuolella iso ja kontrastinen kerrosopaste (B03)

Suositukset

 • Evakuointihisseille on standardiehdotuksen prEN 81-76 mukainen kuvatunnus.(C28)
 • Kulkureitit evakuointihissin luo opastetaan karttaopasteilla ja kulkureittien varrella tarvittaessa olevilla muilla opasteilla, RT 91-11282 Kiinteistön opasteet mukaisesti. (C28)

 • Uuden hissin vaatimustenmukaisuudesta säädetään hissidirektiivissä 2014/33/EU. Uuden hissin on täytettävä siinä säädetyt olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. (B03)
 • Luistamattomat lattiapinnat (A10)
 • Paloluokitus Lattia: Cfl s2, Seinät: C s2, d1, Katto: C s2, d0 (A32)
 • Olemassa olevan rakennuksen uloskäytävän ja sammutusreitin leveys, jos siihen asennetaan hissi ≥ 850 mm (A07)
 • Osastoidusta hissikuilusta on järjestettävä mahdollisuus savunpoistoon sekä korvavan ilman virtaamiseen (A07)
 • Hissinovien ja seinien kestettävä 1000 N voima, joka vastaa aikuisen ihmisen työntövoimaa seinää vasten (A32)
 • Hissikorista poistumistasoille on oltava kulku-, tarkastus- ja hätäpoistumisovet (A32)
 • Hissikuilujen lasipintojen tulee olla laminoituja, jotta lasi ei rikkoutuessa sirpaloidu (A32)
 • Hissikuilun suunnittelija vastaa hissin ilmastoinnista, hissivalmistajalta tiedot hissin lämmöntuotosta (A32)
 • Hissin oven aukioloaika 25 s (C01)
 • Hissin ovi ei voi avautua kerrosten välillä (A32)
 • Puristumisen estämiseksi on hissin ovet suojattava esim. valoverholla, joka on ≥ 25-1800 mm välillä korin kynnyksen yläpuolella, tunnistimen on estettävä sulkeutuvien ovien reunoja koskettamasta käyttäjää (1.9. 2017 EN 81-20) (A07)

Suositukset

 • Hissin pysähtymistarkkuus lattiapinnan kanssa ± 20 mm (C01)
 • Hissin oven ja lattiapinnan välinen rako ≤ 30 mm (C01)
 • Hissikorien liukuovissa ja tasanteiden ovissa on ikkunat (C10)
 • Sijainti helposti löydettävällä paikalla (C01)
 • Läpinäkyvät seinät hississä mahdollistavat viittomien käytön (C01)
 • Pysyvät kontrastimerkinnät läpinäkyvissä ovissa korkeudella 1000 ja 1400-1600 mm (B12)

 • Hissin kulkusuuntanuolten (korkeus min 40 mm) sijoituskorkeus (näkyvyys 140 astetta) 1800-2500 mm (A32)
 • Hissin saapumisesta kerrostasanteelle ilmoitetaan valonuolien ja äänimerkin avulla. Äänimerkistä on voitava päätellä hissin kulkusuunta. (B03)
 • Kun kerrostasolla on useita hissejä, tulee saada näköön ja kuuloon perustuva tieto, että käyttäjä on astumassa kutsun vastaanottaneeseen hissiin (A32)

Suositukset

 • Nuolien syttyessä tulee kuulua äänimerkit (esim. 1 ylös, 2 alas) kulkusuunnan päättelemiseksi (C01)
 • Valomerkki ilmaisee hissin saapumisen kerrokseen (C01)

 • Asemalaiturille hissin ulkopuolelle suositellaan asennettavaksi äänimajakka (B12)
 • Asemalaitureilla oleville hisseille suositellaan avustavaa ääniohjausta (B12)
 • Hissi on voitava tunnistaa helposti näköön ja kuuloon perustuvan informaation avulla (A32)
 • Metron kaikkien hissien ovien ulkopuolelle sijoitetaan äänimajakka (B23)
 • Äänimerkkien äänen tason on oltava säädettävissä ympäristön olosuhteisiin sopivaksi 35 – 65 dB(A)* (A32)
 • Ovien avautuminen kerrostasolla ilmaistaan äänimerkillä min 45 dB(A)* (A32)
 • Aseman uuden esteettömän hissin edustilaan suositellaan asennettavaksi induktiosilmukka joukkoliikenneinformaation ja hälytystiedon jakamiseksi (B12)
 • Kerrostasolla kuultava äänimerkki suuntanuolen syttyessä (A32)
 • Suuntanuolen äänimerkkien on oltava erilaiset ylös – ja alasuuntaa varten (A32)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama jatkuva, laajakaistainen ääni asuin-, majoitus- ja potilastiloissa Keskiäänitaso: 28 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 33 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama impulssimainen tai kapeakaistainen ääni asuin-, majoitus- ja potilastiloissa Keskiäänitaso: 25 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 30 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama jatkuva, laajakaistainen ääni asunnon keittiössä tai rakennuksen harrastustilassa Keskiäänitaso: 33 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 38 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama impulssimainen tai kapeakaistainen ääni asunnon keittiössä tai rakennuksen harrastustilassa Keskiäänitaso: 30 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 35 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama jatkuva, laajakaistainen ääni porrashuoneessa tai uloskäytävässä Keskiäänitaso: 38 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 43 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama impulssimainen tai kapeakaistainen ääni porrashuoneessa tai uloskäytävässä Keskiäänitaso: 35 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 40 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama jatkuva, laajakaistainen ääni ulkotilassa Keskiäänitaso: 45 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 50 dB (LAFmax,T) (A05)
 • Rakennuksen hissin ja taloteknisten laitteiden aiheuttama impulssimainen tai kapeakaistainen ääni ulkotilassa Keskiäänitaso: 40 dB (LAeq,T), enimmäisäänitaso: 45 dB (LAFmax,T) (A05)

Suositukset

 • Hissi varustetaan pysähdystasolle saapumisesta ilmoittavalla synteettisellä ääni-ilmaisimella (C10)
 • Hissin saapumisesta kertovasta äänimerkistä on voitava päätellä hissin kulkusuunta (C01)
 • Äänimajakka hissin ulkopuolella (C01)
 • Opasteäänen tulee olla ärsyttämätön, esimerkiksi nakuttava tai linnunlaulua muistuttava ääni. Jatkuvasti piippaava ääni ei sovellu (C01)
 • Ääniopasteen voi varustaa myös liiketunnistimella, jolloin se aktivoituu vain tarpeen tullen, eikä kuulu ympäristössä jatkuvasti (C01)

 • Hissin oven edessä olevan liikkumistilan valaistusvoimakkuus 100 lx (A30)
 • Hissin painikkeiden erottuminen selkeällä kontrastilla seinäpinnasta tulee varmistaa riittävällä valaistuksella (A30)

Suositukset

 • Valaistusvoimakkuus hissin edessä sama kuin hissin sisällä ≥ 100 lx (C12)
 • Valaistus sisääntuloaulassa 300 lx (C01)
 • Säädettävä sisääntuloaulan valaistus 100-500 lx (C01)

MÄÄRÄYKSET:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A05

796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A07

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A32

SFS-EN 81-70 Hissien turvallisuutta ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 103141 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C13

RT 103117 PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE (maksullinen)
12.10.2023, Rakennustieto, RT-kortti


C28

RT 103366 PALOMIES- JA EVAKUOINTIHISSIT (maksullinen)
12.10.2023, Rakennustieto, RT-kortti


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys

Print Friendly, PDF & Email