Pysäkki

Julkaistu 5.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Pysäkki

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön bussipysäkki.

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön raitiotiepysäkki.

 


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. BUSSIPYSÄKIN ODOTUSALUE JA KATOKSEN SIJOITTAMINEN
3. RAITIOVAUNUPYSÄKIN ODOTUSALUE JA KATOKSEN SIJOITTAMINEN
4. BUSSIPYSÄKIN KATOKSEN OMINAISUUDET JA VARUSTEET
5. RAITIOVAUNUPYSÄKIN KATOKSEN OMINAISUUDET JA VARUSTEET
6. OPASLAATAT JA VAROITUSALUEET PYSÄKILLÄ

LIITTYVÄT KORTIT

LÄHTEET


 • Vähintään yhden esteettömän reitin on yhdistettävä julkisen liikenteen pysäkit asema-alueen muuhun esteettömien reittien verkostoon (B12)
 • Julkisen liikenteen pysäkkialueen on uudella asemalla oltava esteetön sekä aseman haltijan, että sitä ympäröivien haltijoiden alueilla (A10)
 • Pysäkin etäisyys sisäänkäynnistä tulee olla lyhin mahdollinen (A10)
 • Asema -alueelle asennettava säältä suojattu avustajapalvelupiste sijoitetaan mahdollisimman lähelle saatto- ja liityntäliikenteen lähintä matkustajalaituria (B12)
 • Jalkakäytävältä pysäkille tulee olla esteetön kulkuyhteys (A10)
 • Pyörätien reitin tulee kulkea pysäkin takaa (B15)
 • Vilkkailla pysäkeillä voidaan käyttää kaidetta, joka ohjaa jalankulkijat ylittämään pyörätien tietystä, suojatiellä merkitystä kohdasta (B15)

Suositukset

 • Bussin tulee päästä ajamaan helposti reunakiven viereen (C42)

 • Odotusalueen reunatuen korkeus riippuen pysäkkityypistä 160-200 mm (B15)
 • Odotusalue on jalkakäytävän tasossa (B15)
 • Korotetulle pysäkille kulkuväylältä nousevan luiskan kaltevuus ≤ 2 % (B15)
 • Mikäli katos poikkeustapauksessa joudutaan sijoittamaan näkemäalueelle, suositellaan läpinäkyvillä seinillä varustettua katosmallia (B15)
 • Kulkualueen vapaa korkeus ≥ 2200 mm (C42)
 • Katoksen kattorakenteen ja ajoradan välinen etäisyys ≥ 1000 mm (suositus ≥ 2250 mm) (B15)
 • Katoksen seinärakenteen ja ajoradan välinen etäisyys (vapaa kulkualue) ≥ 900 mm (suositus ≥ 1500 mm) (C42)
 • Katoksen seinärakenteen ja ajoradan välissä tilaa (koneellisesti kunnossapidettävä) ≥ 2250 mm (C42)
 • Pysäkkialue on helposti hahmotettavissa ja tunnistettavissa (B15)
 • Pysäkkialueella on materiaali- ja kontrastiero muuhun kulkuväylään (B15)
 • Pysäkkialueen pinta on tasainen (B15)
 • Pysäkkialueen pinta on mahdollisimman heijastamaton (A10)

Suositukset

 • Pysäkin vapaan kulkualueen leveys katoksen ympärillä pyörätuoliminimi ≥ 900 mm (C42)
 • Pysäkkialueen sivukaltevuus 1,5-2 %, enintään 2,5 % (C42)
 • Odotustilan sivukaltevuus rakennetaan ajoradalle päin, jotta vedet virtaavat ajoradalle (C42)
 • Jos on tasoeroa, jalkakäytävän puolella lisätään suojakaide (C42)
 • Pysäkkialueella ei saa olla törmäys- tai kompastumisvaaraa (C42)
 • Odotustila lämmitetään mahdollisuuksien mukaan (C42)

RAITIOVAUNUPYSÄKIN ODOTUSALUE JA KATOKSEN SIJOITTAMINEN

 • Raitiotiepysäkkien ja niihin liittyvien suojateiden tulee olla esteettömyyden erikoistasoa. (B21)
 • Raitiotien rata-alue ulottuu korotetuilla raitiotieradoilla ja pysäkkien kohdalla reunatuen ajoradan puoleiseen reunaan saakka. (B21)
 • Raitiotie pyritään aina erottamaan muusta liikenteestä. Raitiotiealueen muusta liikenteestä erottavan reunatuen korkeus 60 mm (B21)
 • Raitiotiepysäkkien mitoitus riippuu ennakoidusta käyttäjämäärästä ja suunnitellusta liikennöinnistä. Pysäkille tulee mahtua sääsuoja ja lippuautomaatti. (B21)
 • Pysäkkien yhteydessä etäisyys kiskosta suojatiesaarekkeeseen 750 mm (B21)
 • Pysäkkikorokkeen etäisyys lähimmästä kiskosta 750 mm (B21)
 • Pysäkkikorokkeen minimileveys katoksella (muut mitoitukset vaativat lupakäsittelyn) 3350 mm (leveä katos), 2600 mm (kapea katos) (B21)
 • Pysäkkikorokkeen suositusleveys 3500 mm (B21)
 • Pysäkkikorokkeen minimileveys lippuautomaatilla 2800 mm (B21)
 • Pysäkkikorokkeen minimileveys ilman kalusteita 2300 mm (B21)
 • Pysäkkikorokkeen minimileveys odotusalueen kohdalla 2500 mm (B21)
 • Pysäkkikorokkeen vapaa leveys suositus ≥1800 mm (B21)
 • Raitiotien pituuskaltevuus pysäkin kohdalla 2-4% (B21)
 • Odotusalueen takareunassa kaide (B39, B40, B41)
 • Kaiteessa käytetään roiskelevyä odotusalueen pituudella silloin kun pysäkin takana on ajorata (B39, B40, B41)
 • Odotusalueen reunatuen korkeus 290 mm (B21)
 • Katoksen kattorakenteen ja reunakiven välinen etäisyys 1980-2030 mm (poikkeus ≥ 1080 mm) (B39, B40, B41)
 • Katoksen seinärakenteen ja reunakiven välinen etäisyys ≥ 1500 mm (B21)
 • Lippuautomaatin ja reunakiven välinen etäisyys ≥ 1800 mm (B21)
 • Odotusalueen sivukaltevuus ≤ 2 % (B21)
 • Odotusalueen luiskan pituuskaltevuus ≤ 5 % (B21)

 • Katoksen syvyys 1500 mm (C42)
 • Läpinäkyvät pinnat varustetaan huomioraidoilla (B15)
 • Roska-astia on katoksen ulkopuolella (C42)

Suositukset

 • Kulkualueen vapaa korkeus ≥ 2200 mm (C42)
 • Linja-auton tulosuunnan sivuseinä on läpinäkyvä (C42)
 • Katoksessa ei ole kynnyksiä tai tasoeroja (C42)
 • Pysäkkikatoksen 2 käsijohdetta korkeudella 600-700 ja 900 mm (C42)

 • Katoksen syvyys 1300 mm (B39, B40, B41)
 • Katoksessa penkki (B39, B40, B41)
 • Roska-astia on katoksen ulkopuolella (B39, B40, B41)
 • Katoksen vapaa korkeus ≥ 2200 mm (B39, B40, B41)

 • Pysäkkialueen ja ajoradan välissä varoitusalue (C42), leveys noin 300 mm (B15)
 • Varoitusalue erottuu kontrastiltaan muusta pintamateriaalista (B15)
 • Varoitusalueen materiaali
  • valkoinen betonikivi, 2 riviä (B36, B39, B40, B41)
  • valkoinen betonikivi, 1 rivi leveyssuunnassa (B53, B54, B55, B70)
 • Bussin tai raitiovaunun etuoven pysähtymispaikkaa osoittava raita
  • harmaa noppakivi, 3 vierekkäin (B36, B39, B40, B41)
  • mahdollisimman vaalea noppakivi, 300 mm (B70)
 • Korotetun odotusalueen osan alku- ja loppumiskohdan merkitseminen valkoinen betonikivi, 1 rivi leveyssuunnassa (B53, B54, B55)

 • Ulkotilan tuntoon perustuvat opasteet
 • Valaistus ulkotilassa
 • Asema-alueen esteettömät opasteet

 

Määräykset:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


 

OHJEET:

 

B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto


B21

Raitioteiden suunnitteluohje
28.02.2018, HKL


B36

30187/703 Pysäkki, linja-autopysäkit
23.5.2014, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B39

30187/706 Raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, mitoitus ja leikkaukset
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B40

30187/707 Raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, detaljit
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B41

30187/708 Raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradan reunassa
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B53

5222/030C Esteettömyyden erikoistason pysäkkisyvennys
2.7.2007, Espoon kaupunki


B54

5222/031C Ajoratapysäkki
2.7.2007, Espoon kaupunki


B55

5222/032C Hidastepysäkki
2.7.2007, Espoon kaupunki


B70

56700 Linja-autopysäkit, pysäkkisyvennys, ajoratapysäkki
26.11.2015, Vantaan kaupunki

 


 

SUOSITUKSET:

 

C42

Esteetön bussipysäkki, Paikallisliikenneliiton infrakortti 1, 2008
2008 syyskuu, Paikallisliikenneliitt


 

Print Friendly, PDF & Email