Pysäkki

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 6.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Pysäkki

Ohjekuva bussipysäkistä

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön raitiotiepysäkki.

 


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. BUSSIPYSÄKIN ODOTUSALUE JA KATOKSEN SIJOITTAMINEN
3. RAITIOVAUNUPYSÄKIN ODOTUSALUE JA KATOKSEN SIJOITTAMINEN
4. BUSSIPYSÄKIN KATOKSEN OMINAISUUDET JA VARUSTEET
5. RAITIOVAUNUPYSÄKIN KATOKSEN OMINAISUUDET JA VARUSTEET
6. OPASLAATAT JA VAROITUSALUEET PYSÄKILLÄ

LIITTYVÄT KORTIT

LÄHTEET


 • Vähintään yhden esteettömän reitin on yhdistettävä julkisen liikenteen pysäkit asema-alueen muuhun esteettömien reittien verkostoon (B12)
 • Julkisen liikenteen pysäkkialueen on uudella asemalla oltava esteetön sekä aseman haltijan, että sitä ympäröivien haltijoiden alueilla (A10)
 • Pysäkin etäisyys sisäänkäynnistä tulee olla lyhin mahdollinen (A10)
 • Asema-alueelle asennettava säältä suojattu avustajapalvelupiste sijoitetaan mahdollisimman lähelle saatto- ja liityntäliikenteen lähintä matkustajalaituria (B12)
 • Jalkakäytävältä pysäkille tulee olla esteetön kulkuyhteys (A10)
 • Infrastruktuurin esteettömyyteen sovelletaan kaupunkien ohjeita tai esimerkiksi nk. Suraku-ohjeita (Esteettömän suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeet) (B100)
 • Esteetön matkaketju on kokonaisuus, joka muodostuu esteettömästä kalustosta ja mahdollisista esteettömistä vaihtoyhteyksistä. Terminaalien ja muiden korkeatasoisten solmupisteiden tulee olla esteettömiä, jotta vaihdolliset yhteydet on mahdollista järjestää esteettömässä ympäristössä. (B100)
 • Kaikilla yhteyksillä tulee mahdollisissa tasonvaihdoissa olla portaiden lisäksi käytettävissä luiska tai hissi (B100)
 • Pysäkit suunnitellaan suoralle rataosuudelle esteettömyyden sekä matkustajaturvallisuuden takia (B95, B96)

Suositukset

 • Bussin tulee päästä ajamaan helposti reunakiven viereen (C33, C42)

 • Pyöräliikenne ohjataan pysäkkikatoksen ja odotusalueen takaa (B26)
 • Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelua ei katkaista pysäkin kohdalla (B26)
 • Pyörätie voidaan ohjata kapean odotusalueen ja jalkakäytävällä sijaitsevan katoksen välistä, jos pysäkkiä käytetään erittäin vähän ja tila on rajallinen (B26)
 • Pyörätien ylitypaikka voidaan osoittaa suojatiemerkinnöin (B26)
 • Pysäkkikatoksen jatkoksi voidaan rakentaa kaide, jotta jalankulkijat eivät vahingossa tai varomattomasti astu pyörätielle. Kaide alkaa bussin saapumissuunnasta 6 m ennen katosta ja jatkuu 3 m katoksen jälkeen. (B26)
 • Odotusalueen reunatuen korkeus riippuen pysäkkityypistä
  • 160-200 mm (B15)
  • 120-200 mm (B36, B39, B40, B41, B53, B54, B55, B70)
  • ET, korkeus etu- ja keskioven kohdalla 200 mm (B53, B54, B55, B70)
 • Korotetulle pysäkille kulkuväylältä nousevan luiskan kaltevuus ≤ 2 % (B15)
 • Mikäli katos poikkeustapauksessa joudutaan sijoittamaan näkemäalueelle, suositellaan läpinäkyvillä seinillä varustettua katosmallia (B15)
 • Katoksen kattorakenteen ja ajoradan välinen etäisyys ≥ 1000 mm (suositus ≥ 2250 mm) (B15)
 • Katoksen seinärakenteen ja ajoradan välinen etäisyys
  • ≥ 1500 mm (B70)
  • bussin tulosuunnassa oleva rakenne ≥ 1500 mm (B36, B39, B40, B41, B53, B54, B55)
  • bussin etuoven kohdalla oleva rakenne ≥ 1200 mm (B36, B39, B40, B41, B53, B54, B55)
  • koneellinen kunnossapito ≥ 2250 mm (B36, B39, B40, B41)
 • Pysäkkialue on helposti hahmotettavissa ja tunnistettavissa (B15)
 • Pysäkkialueella on materiaali- ja kontrastiero muuhun kulkuväylään (B15)
 • Pysäkkialueen pinta on tasainen (B15)
 • Pysäkkialueen pinta on mahdollisimman heijastamaton (A10)

Suositukset

 • Odotusalueen reunatuen korkeus
  • Kahdelle bussille mitoitetun pysäkkisyvennyksen pysäkkikoroketta voidaan nostaa etuosastaan kahdeksan metrin matkalla 200 mm:iin. Tällöin etu- ja keskiovista saadaan esteettömät nousut bussiin. (C33)
 • Katoksen seinärakenteen ja ajoradan välinen etäisyys (vapaa kulkualue)
  • ≥ 900 mm (suositus ≥ 1500 mm) (C42)
  • ≥ 1500 mm (C33)
  • koneellinen kunnossapito ≥ 2250 mm (C33, C42)
 • Kulkualueen vapaa korkeus ≥ 2200 mm (C33, C42)
 • Pysäkkialueen sivukaltevuus
  • 1,5-2 %, enintään 2,5 % (C42)
  • ≥ 2 % (C33)
 • Jos on tasoeroa, jalkakäytävän puolella lisätään suojakaide (C33, C42)
 • Pysäkkialueella ei saa olla törmäys- tai kompastumisvaaraa (C42)
 • Pysäkkialueella on suositeltavaa käyttää eri pintamateriaalia ja väriä kuin jalkakäytävällä ja pyörätiellä (C33)
 • Kulkupinnan tulee olla kova ja märkänäkin luistamaton (C33)
 • Poikkeamat tasaisuudessa saavat olla enintään 5 mm ja laattojen saumat saavat olla enintään 5 mm leveitä (C33)
 • Odotustila lämmitetään mahdollisuuksien mukaan (C42)

RAITIOVAUNUPYSÄKIN ODOTUSALUE JA KATOKSEN SIJOITTAMINEN

 • Raitiotiepysäkkien ja niihin liittyvien suojateiden tulee olla esteettömyyden erikoistasoa. (B21)
 • Raitiotien rata-alue ulottuu korotetuilla raitiotieradoilla ja pysäkkien kohdalla reunatuen ajoradan puoleiseen reunaan saakka. (B21)
 • Raitiotie pyritään aina erottamaan muusta liikenteestä. Raitiotiealueen muusta liikenteestä erottavan reunatuen korkeus 60 mm (B21)
 • Raitiotiepysäkkien mitoitus riippuu ennakoidusta käyttäjämäärästä ja suunnitellusta liikennöinnistä. Pysäkille tulee mahtua sääsuoja ja lippuautomaatti. (B21)
 • Pysäkkien yhteydessä etäisyys kiskosta suojatiesaarekkeeseen 750 mm (B21)
 • Pysäkkikorokkeen etäisyys lähimmästä kiskosta 750 mm (B21)
 • Pysäkkikorokkeen minimileveys katoksella (muut mitoitukset vaativat lupakäsittelyn) 3350 mm (leveä katos), 2600 mm (kapea katos) (B21, B95, B96)
 • Pysäkkikorokkeen suositusleveys 3500 mm (B21, B95, B96)
 • Pysäkkikorokkeen minimileveys lippuautomaatilla 2800 mm (B21, B95, B96)
 • Pysäkkikorokkeen minimileveys ilman kalusteita 2300 mm (B21, B95, B96)
 • Pysäkkikorokkeen minimileveys odotusalueen kohdalla
  • 2500 mm (B21)
  • 2500 mm minimi / 2000 mm lupa (B95, B96)
 • Pysäkkikorokkeen vapaa leveys (B21, B95, B96)
  • minimi 1500 mm
  • suositus ≥1800 mm
  • lupa 1200 mm
 • Raitiotien pituuskaltevuus pysäkin kohdalla 2-4% (B21)
 • Odotusalueen takareunassa kaide (B39, B40, B41, B95, B96)
 • Kaide jatkuu 6 m pysäkkikatoksesta kumpaankin suuntaan, kun reunatuen korkeus on ≤ 160 mm (B95, B96)
 • Kaide jatkuu koko pysäkin pituudella pysäkkikatoksesta kumpaankin suuntaan suojatiehen asti kun reunatuen korkeus on ≥ 160 mm (B95, B96)
 • Kaiteessa käytetään roiskelevyä odotusalueen pituudella silloin kun pysäkin takana on ajorata (B39, B40, B41)
 • Odotusalueen reunatuen korkeus 270 mm (B21, B36, B39, B40, B41)
 • Katoksen kattorakenteen ja reunakiven välinen etäisyys 1980-2030 mm (poikkeus ≥ 1080 mm) (B39, B40, B41)
 • Katoksen seinärakenteen ja reunakiven välinen etäisyys ≥ 1500 mm (B21)
 • Lippuautomaatin ja reunakiven välinen etäisyys ≥ 1800 mm (B21)
 • Odotusalueen sivukaltevuus
  • ≤ 2 % (B21)
  • ≥1 % – ≤ 2 % (B95, B96)
 • Odotusalueen luiskan pituuskaltevuus ≤ 5 % (B21, B95, B96)

Raitiovaunujen ja bussien yhteispysäkit

 • Raitiovaunuilla ja busseilla tulisi olla käytössä erilliset pysäkkikorokkeet. Pysäkkikorokkeet voivat olla peräkkäin tai rinnakkain. (B95, B96)
 • Mikäli linja-autot ja raitiovaunut käyttävät saman korokkeen eri puolia, tulee korokkeen leveyden olla vähintään 5 metriä. (B95, B96)
 • Raitiovaunujen ja bussien yhteiskäyttöpysäkit, joilla on yhteinen palvelualue, eivät täytä esteettömyysvaatimuksia ja niiden käyttöä tulisi välttää. (B95, B96)

 • Katoksen syvyys 1500 mm (C42)
 • Läpinäkyvät pinnat varustetaan huomioraidoilla (B15)
 • Roska-astia on katoksen ulkopuolella (C42)

Suositukset

 • Kulkualueen vapaa korkeus ≥ 2200 mm (C33, C42)
 • Linja-auton tulosuunnan sivuseinä on läpinäkyvä (C42)
 • Läpinäkyvien pintojen huomioraitojen korkeudet 1100 mm ja 1400-1600 mm (C33)
 • Katoksessa ei ole kynnyksiä tai tasoeroja (C42)
 • Pysäkkikatoksen 2 käsijohdetta korkeudella 600-700 ja 900 mm (C33, C42)
 • Heikkonäköiselle voi olla vaikeaa saada selvää pysäkillä aikatauluista ja reiteistä jos aikataulut ovat katoksellisen pysäkin takaseinässä kiiltävän lasin takana ja vailla kohdevalaistusta (C40)
 • Lasin takana tai korkealla oleva reittikartta on heikkonäköisten ulottumattomissa (C40)
 • Pysäkin katonrajaan asennetuista valaisemattomista näyttölaitteista ei heikon kontrastin takia saa selvää edes kiikarin avulla (C40)
 • Paras ratkaisu näkövammaisille ja monille muille kaupunkia tuntemattomille olisi automaattiset pysäkkikuulutukset (C40)

 • Katoksen syvyys
  • 1300 mm (B39, B40, B41)
  • 2270 mm  (B95, B96)
 • Katoksen vapaa korkeus
  • ≥ 2200 mm (B39, B40, B41)
  • ≥ 2190 mm (B95, B96)
 • Katoksessa penkki (B39, B40, B41, B95, B96)
 • Roska-astia on katoksen ulkopuolella (B39, B40, B41,, B95, B96)

 • Pysäkkialueen ja ajoradan välissä varoitusalue
  • leveys noin 300 mm (B15)
  • valkoinen 280 mm (B36, B39, B40, B41)
  • vaaleanharmaa 418 mm ja musta lohkopintainen luonnonkivi 205 mm (B95, B96)
 • Varoitusalue erottuu kontrastiltaan muusta pintamateriaalista (B15)
 • Palvelualueen reunan varoitusalueen materiaali
  • valkoinen betonikivi, 2 riviä (B36, B39, B40, B41)
  • valkoinen betonikivi, 1 rivi leveyssuunnassa (B53, B54, B55, B70)
  • vaaleanharmaa hiekkapuhallettu betonikivi 418 x 418 mm (B95, B96)
 • Bussin tai raitiovaunun etuoven pysähtymispaikkaa osoittava raita
  • harmaa noppakivi, 3 vierekkäin (B36, B39, B40, B41)
  • musta lohkottu luonnonkivi 135 x 205 mm, 3 vierekkäin (B95, B96)
  • mahdollisimman vaalea noppakivi, 300 mm (B70)
  • valkoinen betonikiviraita 280 mm (C33)
  • leveä ohjausraita (C42)
 • Korotetun odotusalueen osan alku- ja loppumiskohdan merkitseminen
  • Yksi valkoinen betonikivi (B36, B39, B40, B41)
  • valkoinen betonikivi, 1 rivi leveyssuunnassa (B53, B54, B55)
  • pysäkkialueen kulmakivi kaventaa alueen luiskan kohdalle (B95, B96)

 • Ulkotilan tuntoon perustuvat opasteet
 • Valaistus ulkotilassa
 • Asema-alueen esteettömät opasteet

 

Määräykset:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


 

OHJEET:

 

B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto
Huom! Vain jalankulkua koskevat osuudet voimassa


B21

Raitioteiden suunnitteluohje
28.02.2018, HKL


B26

Pyöräliikenteen suunnittelu
16.12.2020, Väylävirasto 18/2020


B36

30187/703 Pysäkki, linja-autopysäkit
23.5.2014, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B39

30187/706 Raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, mitoitus ja leikkaukset
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B40

30187/707 Raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, detaljit
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B41

30187/708 Raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradan reunassa
15.5.2015, Helsingin kaupungin rakennusvirasto


B53

5222/030C Esteettömyyden erikoistason pysäkkisyvennys
2.7.2007, Espoon kaupunki


B54

5222/031C Ajoratapysäkki
2.7.2007, Espoon kaupunki


B55

5222/032C Hidastepysäkki
2.7.2007, Espoon kaupunki


B70

56700 Linja-autopysäkit, pysäkkisyvennys, ajoratapysäkki
26.11.2015, Vantaan kaupunki


B95

30931_5200-RJ raitiotiepysäkki ajoradan reunassa
luonnos 2020


B96

30931_5201-Raide-Jokerin raitiotiepysäkki, rpn reunakivet.pdf
luonnos 2020


B100

Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2016
3.6.2016, HSL


SUOSITUKSET:

 

C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
Helsinki kaikille


C42

Esteetön bussipysäkki, Paikallisliikenneliiton infrakortti 1, 2008
2008 syyskuu, Paikallisliikenneliitt


 

Print Friendly, PDF & Email