Pysäköinti

Julkaistu 3.2019
Päivitetty 5.2022

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Pysäköinti

esteetön pysäköinti
esteetön pysäköinti

OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. AUTOJEN PYSÄKÖINTIPAIKAT
3. AJOVÄYLÄN SUUNTAINEN ESTEETÖN AUTOPAIKKA KATUALUEELLA
4. ESTEETÖN AUTOPAIKKA PYSÄKÖINTILAITOKSESSA
5. MAKSUAUTOMAATTI
6. PYÖRÄPYSÄKÖINTI
7. VALAISTUS 
8. OPASTUS
LÄHTEET


 • Esteettömälle pysäköintipaikalle on oltava esteetön reitti asemalaiturilta (A10) ≥1 (B12)
 • Esteettömän pysäköintipaikan reittiä ei tarvitse varustaa näkövammaisia ohjaavilla koko-opasteilla. (A10)
 • Esteettömän pysäköintipaikan on uudella asemalla oltava esteetön sekä aseman haltijan, että asemaa ympäröivien haltijoiden alueilla (A10)
 • Jos asemalla (myös ilman asemarakennusta) on pysäköintialue, on osan paikoista oltava esteettömiä (A10)
 • Jos rakennuksessa ei ole pysäköintipaikkoja, ei ole velvoitetta rakentaa esteetöntä pysäköintipaikkaa (B01)

 • Jos rakennusta varten on pysäköintipaikkoja, niistä on oltava esteettömiä
  • ≥1 (A01, B01)
  • 2/50 ja sitten 1/50 (B03)
  • ≥1/50 (B12)
 • Esteettömien autopaikkojen lukumäärä määritellään
  • asemakaavassa (B01)
  • asemakaavassa tai rakennusluvassa (B03)
 • Esteettömän pysäköintipaikan etäisyys rakennuksen esteettömästä sisäänkäynnistä
  • mahdollisimman lähellä (A10)
  • lähellä (B01)
  • alle 10 m ja katos (B03)
  • lyhin käytännöllinen etäisyys (B12)
 • Lyhytaikaispysäköinnin ja asemarakennuksen tai lähimmän laiturin välinen etäisyys ≤ 100 m (suositus ≤ 50 m) (B12)
 • Pitkäaikaispysäköinnin yleisten autopaikkojen ja aseman sisäänkäynnin välinen etäisyys ≤ 300 m (B12)

2.1 ESTEETTÖMÄN AUTOPAIKAN OMINAISUUDET

 • Esteettömän pysäköintipaikan leveys
  • ≥ 3600 mm (A01)
 • Esteettömän pysäköintipaikan pituus
  • ≥ 5000 mm (A01)
  • suositus 6500 mm (B12)
  • ≥ 5000 mm (+1500 mm varatila takana) (C01)
 • Esteettömän pysäköintipaikan sivukaltevuus
  • ≤ 2 % (B01)
 • Esteettömän pysäköintipaikan pituuskaltevuus 2% (B03)
 • Vapaa korkeus ulkotilassa katetulla esteettömällä autopaikalla ja ajoväylään liittyvän sisäänkäyntikatoksen alla
  • 3000 mm (B01)
 • Pysäköintipaikan pinta on mahdollisimman heijastamaton (A10)

Suositukset

 • Esteettömän autopaikan pinnassa olevien kuoppien syvyys ≤ 5 mm (C01)

2.2 ESTEETTÖMÄN AUTOPAIKAN MERKITSEMINEN

 • Esteetön autopaikka merkitään kansainvälisellä pyörätuolitunnuksella (ISA-tunnus) (A01)
 • Esteetön pysäköintiruutu merkitään pystyopasteella (ISA-tunnus) (B01)
 • ISA-tunnus voidaan merkitä autopaikan pintaan liikennemerkin lisäksi (B19)
 • ISA-tunnus merkitään pystyopasteen lisäksi myös autopaikan pintaan (B01, C33)
 • ISA-tunnuksen kuvion koko (tiemerkintä)
  • korkeus 850 mm, pituus 1000 mm (maantie- ja katualueet) (B19)
  • korkeus ≥ 500 mm (pysäköintialueet ja kiinteistöt) (C10, C19, C21)
 • Jollei jäljempänä toisin määrätä, tulee alimman liikennemerkin tai lisäkilven alareunan korkeuden olla 1,5–3,2 metriä ajoradan pinnasta, jalkakäytävällä tai pyörätiellä kuitenkin 2,0–3,2 metriä näiden pinnasta mitattuna (A13) Mitä edellä tässä pykälässä määrätään, ei koske opastusmerkkejä eikä ajoradan yläpuolelle, ajoradalla olevalle korokkeelle tai sulku- ja varoituslaitteeseen sijoitettuja merkkejä.
 • Autopaikka osoitetaan ISA-tunnuksella, jollainen on autopaikan päällysteessä sekä paikan edessä tolpassa tai seinässä. Merkin alareunan korkeus maasta ≥ 700 mm (B58)

Suositukset

 • Kaikki esteettömät pysäköintipaikat merkitään erikseen pystyopasteella (C19)

 • Ajoväylän suuntaisen kadun varteen sijoittuvan esteettömän autopaikan pituus
  • ≥ 5000 mm (A01)
  • ≥ 6500 mm (B03)
 • Ajoväylän suuntaisen kadun varteen sijoittuvan esteettömän autopaikan leveys
  • ≥ 3500 mm (B38)
  • ≥ 3000 mm (B52)

Suositukset

 • Palveluauton (takalaitanostimella varustetun auton) esteettömän autopaikan leveys ≥ 3600 mm ja pituus ≥ 8500 mm (C33)
 • Ajoväylän suuntaisen kadun varteen sijoittuvan esteettömän autopaikan korkeusero ajoradalta jalkakäytävälle
  • nollasta (0) ≤ 40 mm tasoeron luiskaus 130 -160 mm luiskareunatuella nollaan (0) (C19)
 • Kahden ajoväylän suuntaisen esteettömän pysäköintipaikan välissä oleva pyörätuolin kääntymistilan pituus
  • ≥ 1500 mm (C19)
 • Ajoväylän suuntaisen esteettömän pysäköintipaikan luiskareunatuen pituus
  • ≥ 900 mm (1500 mm välialueella) (C19)
  • koko esteettömän autopaikka-alueen pituinen. (C01)
 • Ajoradalla jalkakäytävän vieressä olevan liikkumisesteiselle varatun autopaikan merkintänä käytetään Tieliikenneasetuksen mukaista liikennemerkkiä ja lisäkilpiä (C14)

 • Esteettömän sisätilan pysäköintihallipaikan korkeus
  • 3000 mm (B01)
 • Esteettömän pysäköintipaikan vapaa korkeus
  • ≥ 2200 mm (C20)

Suositukset

 • Esteettömien autopaikkojen lukumäärä määritellään asemakaavassa (C20)
 • Jos rakennusta varten on pysäköintihallipaikkoja, riittävän määrän niistä oltava esteettömiä 2/50 ja sitten 1/50 (C20)
 • Esteettömät pysäköintipaikat sijoitetaan lähelle hissien, sisäänkäyntien ja asiointipaikkojen lähelle (C20)
 • Esteettömän pysäköintipaikan leveys/pituus ≥3600mm/≥ 5000 mm (C20)
 • Esteettömän pysäköintihallipaikan korkeudessa on varattava tilaa auton katolla sijaitsevalle pyörätuolin kuljetuslaatikolle ≥ 600 mm (C20)
 • Esteettömän pysäköintipaikan pituuskaltevuus ≤ 2 % (C20)
 • Esteettömän pysäköintipaikan sivukaltevuus ≤ 2 % (C20)
 • Esteettömät pysäköintipaikat merkintä: lisäkilpi, tiemerkintä, mahdollinen opastus ISA-tunnus (C20)
 • Opasteiden näkyvyys varmistetaan valaistuksella tai heijastavalla pinnoitteella (C20)
 • Lämmitetyissä tiloissa esteetön autopaikka voidaan merkitä lattian ISA-tunnuksen lisäksi sinisellä merkintämaalilla (C20)
 • Jalankulkuyhteyksinä pysäköintitasoille ovat portaat ja hissit (C20)
 • Rakennuksessa olevan pysäköintihallin esteettömille autopaikoille tulee olla opastettu esteetön hissiyhteys tai soveltuva esteetön luiska. (C10)
 • Pysäköintitiloissa, joissa on pitkät ajoväylät, tulee olla poikittaiset opasteilla merkityt jalankulkuväylät ≥ 1800 mm (C20)
 • Monimuotoisilla ja laajoilla pysäköintitasoilla sekä monikerroksisissa pysäköintilaitoksissa käytetään kirjain- ja numerotunnuksia sekä pilarien ja seinien värikoodeja (C20)
 • Liikkumisesteisille varattu autopaikka voidaan merkitä lattiaan esimerkiksi sinisellä värillä, mikä lisää autopaikan havaittavuutta (C20)

 • Maksuautomaatti sijoitetaan esteettömän reitin varrelle, mutta ei saa olla kulkueste (A30)
 • Maksuautomaatin tulee olla helppokäyttöinen (A30)
 • Maksuautomaatin ohjaimet korkeudella 800-1100 mm (A30)

Suositukset

 • Maksuautomaatti tulee sijoittaa pysäköintilaitoksessa liikuntaesteisille sopivan jalankulkureitin varrelle (C20)

 • Pyöräpysäköintialue matkustajalaiturin välittömässä läheisyydessä ≤ 50 m (B12)
 • Pyöräpysäköintialueen on erotuttava ympäristöstä omana kokonaisuutenaan sekä tunto, että tummuuskontrastilla (B12)
 • Kiinteistä pyöräteline paikoista vähintään 50 % on oltava runkolukittuja (B12)
 • Vähintään puolet pyöräpaikoista suositellaan katettavaksi (B12)

Suositukset

 • Pyörien säilytysalue on kulkuväylän ulkopuolella (C01)
 • Pyöräpysäköintialue merkitty kulkuväylän pintaan materiaali- ja tummuuskontrastilla (C01)

 • Aseman ulkoalueet on valaistava riittävästi helpottamaan kulkemista (A10) 20 lx (A31)
 • Esteettömien reittien valaistus sopeutetaan matkustajan näkemisen tarpeisiin, erityisesti tasonvaihdoissa (A10)
 • Yksityiskohtaisten tietojen lukemiseen tarvittavat paikat tulee korostaa ympäristöstä 15 lx korkeammalla valoteholla (B12)
 • Tiedotusnäyttö valaistaan hyvin (A10)
 • Hätävalaistuksen on oltava riittävä evakuointiin sekä sammutus- ja turvavälineiden löytämiseen (A10)

Suositukset

 • Paikoitusalueet tulee valaista tasaisesti, valaistussuositus maanpinnan tasolla ajoradoilla, pysäköintialueilla ja liittymissä 75 lx (C19)
 • Pysäköintilaitoksen sisäänajorampit päivällä > 300 lx – 600 lx (C20)
 • Pysäköintilaitoksen sisäänajorampit yöllä, sekä ajoväylät ja pysäköintialueet ≥ 75 lx (C20)
 • Pysäköintilaitoksen portaat ja jalankulkualueet ≥ 200 lx (C20)
 • Valaistuksen värintoistoindeksi (+ turvavärien toisto oikein) ≥ 20 (C19, C20)
 • Valaistusvoimakkuus maksuautomaatin kohdalla 300 lx (C19, C20)
 • Valaistuksen värintoistoindeksi(Ra) maksuautomaatin kohdalla ≥ 80 (C19, C20)
 • Saattoliikennepaikan valaistus ≥ 50 lx

Katso lisäksi Valaistus ulkotiloissa


 • Liityntäpysäköinti ja esteetön pysäköinti opastetaan asema-alueella pysäköintialueen piktogrammilla (B14)
 • Paikka, josta asemalla saa avustuspalvelua opastetaan avustuspisteopasteella (suuntaopaste 1.10), jossa on avustuspistepiktogrammi (B14)

Katso lisäksi Asema-alueen esteettömät opasteet


Määräykset:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A13

Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 384/1994
5.5.1994, Liikenne- ja viestintäministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A31

SFS Käsikirja 608; SFS-EN 12464-1, sisävalaistus ja SFS-EN 12464-2 ulkovalaistus
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B19

Tiemerkintöjen suunnittelu 30/2020
1.6.2021, Väylävirasto


B38

30187/705 Pysäköinti, kadunsuuntainen liikkumisesteisen pysäköintipaikka
15.5.2015, Helsingin kaupunki


B52

5222/028A Liikkumisesteisen pysäköintipaikka kadulla
2.7.2007, Espoon kaupunki


B58

Espoon esteettömän rakentamisen ohje 2016
6.6.2016, Espoon kaupunki


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C19

RT 98-11235 PYSÄKÖINTIALUEET
1.8.2016, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C20

RT 98-11237 PYSÄKÖINTILAITOKSET
1.9.2016, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C21

RT 98-11281 LIIKENNEMERKIT JA OPASTEET KIINTEISTÖN ULKOALUEILLA
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022, Helsinki kaikille

Print Friendly, PDF & Email