Selkokartta

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Selkokartta

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään selkokartta.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään selkokartta.


Lataa ohjekuva pdf-tiedostona


OHJEEN SISÄLLYS

1. SELKOKARTTA KÄSITTEENÄ
2. YLEISTÄ
3. OPASTEIDEN SIJOITTELU
4. OPASTEIDEN FYYSISET OMINAISUUDET
5. OPASTETEKSTIT JA SYMBOLIT
6. SELKOKARTTA/ALUEKARTTA ULKOTILASSA
7. SELKOKARTTA/PÄÄOPASTE SISÄTILASSA
8. OPASTEVALAISTUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


Tässä työssä selkokartta-nimikkeen alla käsitellään vastaavanlaista tietoa eri käyttökohteissa omaavia opasteita. Nimikkeitä ovat mm: ALUEOPASTE, OPASKARTTA, RAKENNUKSEN PÄÄOPASTE, TERMINAALIKARTTA

 • Selkokartalla tarkoitetaan helposti hahmotettavaa, pelkistettyä kaksiulotteista karttaa, josta epäoleellinen tieto on poistettu ja jossa korostetaan käytön kannalta oleellista tietoa. (C31)
 • Aluekartta on alueen hahmottamista helpottava opaste (C21, C01)

 • Esteettömän reitin havainnointia tehostetaan opastuksella (B01)
 • Opastuksen oltava esteettömällä reitillä katkeamatonta (B01)
 • Liikkumis- ja toimimisesteiselle soveltuvan kulkuväylän on oltava helposti havaittava, tehostus esim. opastuksen avulla (B01)
 • Julkisten tilojen kiinteistä varusteista (kuten opasteista) riittävän osan on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisille mitoituksen, havaittavuuden ja käytettävyyden kannalta (B01)
 • Selkeä ja loogisesti etenevä opastus auttaa selviytymään tiloissa itsenäisesti (B01)
 • Asema-alueella opasteista ja niiden ominaisuuksista sekä tietojen sijainnista tulee antaa tarkat tiedot (A10)
 • Asemalla on annettava näköön perustuvana tiedotuksena aseman palvelujen tunnisteet ja kulkureitit niiden palvelujen luo (A10)
 • Merkit, symbolit ja kuvat on esitettävä yhtenäisesti koko esteettömän reitin varrella (A10)

OPASTEIDEN SIJOITTELU

 • Opaste- ja informaatiotaulujen on sijaittava esteettömän reitin varrella (B12)
 • Joukkoliikenneterminaalien aikataulukaappiin sijoitetaan terminaalikartta (B18)
 • Terminaalikartta sijoitetaan aikataulukaappiin tai sen yhteyteen sisäänkäyntien ja aikataulunäyttöjen läheisyyteen (B18)
 • Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettuja opaskarttoja sijoitetaan liikekeskuksiin, ostoskeskuksiin ja hotellien viereen (B15)

Suositukset

 • Opaskartta tulee sijoittaa kulkureitin sivuun ja sen edustalla kulkupinnan tulee olla kova ja tasainen. (C21)
 • Opasteen edessä ei saa olla rakenteellisia esteitä tai kalusteita, istutuksia tai tasoeroja (C15, C01)
 • Jos opaste on tarkoitettu läheltä luettavaksi tai siinä on pistekirjoitusta, on sen ääreen päästävä myös pyörällisellä apuvälineellä (C15, C01)
 • Kartta sijoitetaan katselusuunnan mukaisesti (C21, C01)
 • Pitkän esteettömän reitin pituus merkitään karttaan (C21) > 50 m (C01)

Opasteiden mitat

 • HSL-julisteen koko 800×1400 mm (B18)
 • Lattiaan tai maahan kiinnitettävissä opastaulussa on oltava valkoisella kepillä tunnistettava alaosa (alapiena) korkeudella 60-100mm (B12)
 • Läheltä luettavan opasteen informaatioalueen keskipisteen korkeus ulkona maasta, sisällä lattiasta (seisovan henkilön katselukorkeus) 1400-1600 mm (C15)
 • Opastejulisteen koko (HSL) 800×1200 mm (B18)
 • Rautatieaseman sisältä valaistun aikataulukaapin julistekoko 700×1000 mm (B14)
 • Rautatieaseman valaisemattoman A3 julistekaapin julistekoko 297×420 mm (A3) (B14)

Suositukset

 • Lapsille tarkoitetun opasteen informaatioalueen keskipisteen korkeus maasta 1000-1200 mm (C15)

Opasteen pinnan ominaisuudet

 • Asennetun opasteen pinta ei saa häikäistä (asennuspaikka, materiaali, valaistus huomioitava) (A30)
 • Opasteen tausta, graafiset symbolit, logot ym. tulee viimeistellä mattamaisiksi tai heikkokiiltoisiksi (A30)

Suositukset

 • Lasioviin sijoitettavien opasteiden taustaksi tulee lisätä tummuuskontrastin muodostava taustakalvo esim. hiekkapuhallus (C15)

 


5.1 VÄRI JA KONTRASTI

 • Vältetään väriyhdistelmää punavihreä (A30)
 • Vältetään värejä vihreä, oliivinvihreä, keltainen, oranssi, pinkki ja punainen havainnointivaikeuksien vuoksi (A30)
 • Tekstin ja symbolin tulee muodostaa selkeä tummuuskontrasti taustaa ja opasteen kiinnityspintaa vasten (A10)
 • Rautatieasemilla opasteissa tummansininen pohja, valkoinen symboli/teksti, tummansinisen kontrasti 0.6 valkoiseen verrattuna (B14)

Suositukset

 • Väriyhdistelmiä punainen-vihreä, oranssi-ruskea sekä sininen-vihreä ei käytetä (C15)
 • Opasteen taustaksi ei sovellu läpinäkyvä rakenne tai – muovilevy, eikä lasiseinä, -ovi tai -levy, koska tekstin sekä symbolien ja taustan välille ei synny tummuuskontrastia (C15)
 • Väriin tulee aina yhdistää muoto tai symboli (C15)
 • Parhaiten erottuvat tummalla pohjalla vaaleat tekstit ja symbolit (C15)
 • Varoitusmerkkien väriyhdistelmää keltainen-punainen ja varoituslaitteiden keltainen musta ei käytetä, etteivät ne sekoitu varoitusmerkkeihin (C15)
 • Hämärässä erottuvat hyvin keltainen, oranssi, vaalean vihreä (C31)
 • Opasteiden värityksen tulee olla yhtenäinen ja erottua tilan muusta värityksestä (C15)

5.2 TEKSTIN OMINAISUUDET

 • Opasteissa tulee olla lyhyet, yksinkertaiset sanat, jotka on helppo lukea, hahmottaa ja tunnistaa (B14)
 • Opasteissa käytetään selkeää yleiskieltä, joka sopii kaikille (hyöty kehitysvammaiset, syntymäsokeat, monivammaiset) (A30)
 • Alkukirjaimet ja lyhyet sanat esitetään isoilla kirjaimilla (B12)

Suositukset

 • Mahdollisimman vähän tekstiä (C31)
 • Tekstien tasaus vasemmalle (C15)

Kirjasintyyppi

 • Opasteiden kirjasintyyppi päätteetön (B12)
 • HSL-opasteiden kirjasintyyppi Gotham Rounded Medium valkoinen (Avery 8000, White) (B18)

Suositukset

 • Opasteiden kirjasintyyppi Arial, Helvetica Medium tai vastaava päätteetön fontti (C21)

Tekstikoko

Suositukset

 • Opastetekstin kirjasinkoko välittömästä läheisyydestä/1 m etäisyydeltä luettaessa ≥ 15 mm (C15)
 • Tekstin kirjasinkoko lähietäisyydeltä (suhteessa lukuetäisyyteen) 25-40 mm (C21)
 • Tekstin kirjasinkoko opastetta yli 3 metrin etäisyydeltä luettaessa 70-100 mm (C15)

5.3 SYMBOLIEN OMINAISUUDET

Esteettömän reitin merkintä

 • Karttaan merkitään esteettömät reitit ja esteettömät sisäänkäynnit (C21, C01)
 • Esteettömän reitin merkintätapa on pisteviiva ja pyörätuolisymboli (C21, C01)

Symbolien käyttö ja sijoitus

 • Symboleilla merkittävät pyörätuolia käyttävän esteettömyyspalvelut; pysäköinti, pääsy ja portaaton sisäänkäynti rakennukseen (vaihtoehtoinen), esteetön hissi (jos kaikki eivät ole), nostolaite, esteetön WC, pyörätuolipaikka, pukuhuone (A30)
 • Symboleilla merkittävät näkövammaisen esteettömyyspalvelut; opaskoirien palvelut, tilat, joissa on tarjolla ääni ja koho-opastusta (A30)
 • Symboleilla merkittävät kuulovammaisten esteettömyyspalvelut; äänenvahvistimella varustetut puhelin ja hätäpuhelupalvelut, tilat jotka on varustettu äänensiirtojärjestelmällä/induktiosilmukalla (A30)

Suositukset

 • ISA-symbolilla merkitään mm. esteetön sisäänkäynti, – wc, – pysäköintipaikka, -reitti ja –tila (C15)
 • Opasteisiin merkitään “olet tässä”-piste (C01, C21)
 • Opasteisiin merkitään pohjoisnuoli (C01)
 • Samassa opasteessa olevat toisiinsa liittyvät symbolit sijoitetaan samaan kehykseen (C15)
 • Kartassa käytetyt merkinnät selostetaan karttaselosteessa (C21)
 • Kaikki tärkeät kohteet opastetaan kuvasymboleilla (C15)
 • Symbolien tulee olla yleisesti tunnettuja, konkreettisia ja helppotajuisia (C15)

Symbolin koko

 • Symbolien (s) koko riippuu katseluetäisyydestä (D). Graafisen symbolin koko katseluetäisyydellä 1000 mm-10000 mm lasketaan kaavalla s=0,09 D (A30)
 • Symbolin koko etäisyydellä 1000 mm ≥ 90 mm (A30)

 • Aluekartta sijoitetaan pääreitin sivuun ja edustalla kulkupinnan on oltava kova ja tasainen (A21)
 • Aluekarttaan merkitään auto- ja pyöräpysäköintipaikat, esteettömät autopaikat, taksi ja julkisen liikenteen pysäkit sekä infopisteet (A21)

Suositukset

 • Aluekartta helpottaa rakennuksen hahmottamista (C21, C15)
 • Selkokartan tekstit ovat suurikokoisia ja kirjaimet selkeitä (C31)
 • Kartan eri elementtien tulee erottua selvästi toisistaan tummuusasteeltaan eri valaistusolosuhteissa myös värisokeille (C31)
 • Kartassa kuvataan alueen tärkeimmät kohteet (C21, C01)
 • Kiinteistön aluekarttaan merkitään pysäköintipaikat ja kulkureitit kaikille sisäänkäynneille (C21)
 • Kartta sijaitsee pääkulkureitin alussa (C21, C01)
 • Aluekarttaan merkitään kohteen nimi, osoite, alueen kaikki rakennukset, sisäänkäynnit ja keskeiset toiminnot (C21, C01)

Suositukset

 • Pääopaste on helposti havaittavissa (C01)
 • Opaste on katsottavissa läheltä (opasteen ääreen vapaa pääsy) (C01)
 • Rakennuksen pääopaste sijoitetaan sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen, kulkuväylän ulkopuolelle (C01)
 • Pääopaste eli opaskartta (pelkistetty pohjapiirros), josta ilmenevät päätoimintojen sijainnit, sijoitetaan pääsisäänkäynnin yhteyteen (C15)
 • Opasteeseen merkitään, hissit, esteettömät WC:t, asiointitilat, induktiosilmukalla varustetut tilat (C01)
 • Rakennuksen jokaisen kerroksen hissi- tai kerrosaulaan voi sijoittaa kyseisen kerroksen toimintojen sijaintia esittävän opaskartan (C15)
 • Kartta sijaitsee pääkulkureitin alussa (ja suunnanvalintapisteissä) (C01)
 • Kartassa on kerroksen nimi, osoite, kartta-alueen kaikki sisäänkäynnit ja keskeiset toiminnot (C01)
 • Digitaalinen pääopaste mahdollinen (C01)

 • Näkyvän informaation on oltava luettavissa kaikissa valaistusolosuhteissa aseman aukioloaikoina (B12)
 • Opasteen kohdalla koko opasteen valaiseva hyvä ja häikäisemätön valaistus (C15)

Suositukset

 • Opasteen pinta valaistuu tasaisesti informaation kohdalta (C01)
 • Tarvittaessa kohdevalaistus (C15)
 • Opaste on valaistava sisältä tai ulkopuolelta (C15)
 • Opastetta valaisevan valonlähteen tulee sijaita niin, että lukija ei varjosta lukualuetta (C15)
 • Opasteen takana ei saa olla häikäisevää valonlähdettä tai ikkunaa (C15)
 • Sisältä valaistuissa ja digitaalisissa opasteissa pohjan tulee olla tumma häikäisyn välttämiseksi (C01)
 • Valaistus ja opaste on suunniteltava siten, että opasteiden pintaan ei muodostu lukemista haittaavaa heijastusta (C15)


 

Määräykset:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto


B18

HSL:n opastus terminaaleissa
2015, HSL


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
Invalidiliitto ESKE


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C21

RT 98-11281 LIIKENNEMERKIT JA OPASTEET KIINTEISTÖN ULKOALUEILLA
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C31

Karttojen ja koho-opasteiden suunnittelu ulkokäyttöön
30.12.2008, Helsinki kaikille