Selkokartta

Julkaistu 2.2019
Päivitetty 10.2022

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Selkokartta

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään selkokartta.Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään selkokartta.


OHJEEN SISÄLLYS

1. SELKOKARTTA KÄSITTEENÄ
2. YLEISTÄ
3. OPASTEIDEN SIJOITTELU
4. OPASTEIDEN FYYSISET OMINAISUUDET
5. OPASTETEKSTIT JA SYMBOLIT
6. SELKOKARTTA/ALUEKARTTA ULKOTILASSA
7. SELKOKARTTA/PÄÄOPASTE SISÄTILASSA
8. OPASTEVALAISTUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


Tässä työssä selkokartta-nimikkeen alla käsitellään vastaavanlaista tietoa eri käyttökohteissa omaavia opasteita. Nimikkeitä ovat mm: ALUEOPASTE, OPASKARTTA, RAKENNUKSEN PÄÄOPASTE, TERMINAALIKARTTA

 • Selkokartalla tarkoitetaan helposti hahmotettavaa, pelkistettyä kaksiulotteista karttaa, josta epäoleellinen tieto on poistettu ja jossa korostetaan käytön kannalta oleellista tietoa. (C31)
 • Aluekartta on alueen hahmottamista helpottava opaste (C21, C01)

 • Liikkumis- ja toimimisesteiselle soveltuvan kulkuväylän on oltava helposti havaittava, havaittavuutta tehostetaan opastuksen avulla (B01)
 • Julkisten tilojen kiinteistä varusteista (kuten opasteista) riittävän osan on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisille mitoituksen, havaittavuuden ja käytettävyyden kannalta (B01)
 • Selkeä ja loogisesti etenevä opastus auttaa selviytymään tiloissa itsenäisesti (B01)
 • Asema-alueella opasteista ja niiden ominaisuuksista sekä tietojen sijainnista tulee antaa tarkat tiedot (A10)
 • Asemalla on annettava näköön perustuvana tiedotuksena aseman palvelujen tunnisteet ja kulkureitit niiden palvelujen luo (A10)
 • Merkit, symbolit ja kuvat on esitettävä yhtenäisesti koko esteettömän reitin varrella (A10)

OPASTEIDEN SIJOITTELU

 • Opaste- ja informaatiotaulujen on sijaittava esteettömän reitin varrella (B12)
 • Joukkoliikenneterminaalien aikataulukaappiin sijoitetaan terminaalikartta (B18)
 • Terminaalikartta sijoitetaan aikataulukaappiin tai sen yhteyteen sisäänkäyntien ja aikataulunäyttöjen läheisyyteen (B18)

Suositukset

 • Opaskartta tulee sijoittaa kulkureitin sivuun ja sen edustalla kulkupinnan tulee olla kova ja tasainen. (C21)
 • Opasteen edessä ei saa olla rakenteellisia esteitä tai kalusteita, istutuksia tai tasoeroja (C15, C01)
 • Jos opaste on tarkoitettu läheltä luettavaksi tai siinä on pistekirjoitusta, on sen ääreen päästävä myös pyörällisellä apuvälineellä (C15, C01)
 • Kartta sijoitetaan katselusuunnan mukaisesti (C21, C01)
 • Pitkän esteettömän reitin pituus merkitään karttaan (C21) > 50 m (C01)

Opasteiden mitat

 • HSL-julisteen koko 800×1400 mm (B18)
 • Lattiaan tai maahan kiinnitettävissä opastaulussa on oltava valkoisella kepillä tunnistettava alaosa (alapiena) korkeudella 60-100mm (B12)
 • Läheltä luettavan opasteen informaatioalueen keskipisteen korkeus ulkona maasta, sisällä lattiasta (seisovan henkilön katselukorkeus) 1400-1600 mm (C15)
 • Opastejulisteen koko (HSL) 800×1200 mm (B18)
 • Rautatieaseman sisältä valaistun aikataulukaapin julistekoko 700×1000 mm (B14)
 • Rautatieaseman valaisemattoman A3 julistekaapin julistekoko 297×420 mm (A3) (B14)

Suositukset

 • Lapsille tarkoitetun opasteen informaatioalueen keskipisteen korkeus maasta 1000-1200 mm (C15)

Opasteen pinnan ominaisuudet

 • Asennetun opasteen pinta ei saa häikäistä (asennuspaikka, materiaali, valaistus huomioitava) (A30)
 • Opasteen tausta, graafiset symbolit, logot ym. tulee viimeistellä mattamaisiksi tai heikkokiiltoisiksi (A30)

Suositukset

 • Lasioviin sijoitettavien opasteiden taustaksi tulee lisätä tummuuskontrastin muodostava taustakalvo esim. hiekkapuhallus (C15)

5.1 VÄRI JA KONTRASTI

 • Vältetään väriyhdistelmää punavihreä (A30)
 • Vältetään värejä vihreä, oliivinvihreä, keltainen, oranssi, pinkki ja punainen havainnointivaikeuksien vuoksi (A30)
 • Tekstin ja symbolin tulee muodostaa selkeä tummuuskontrasti taustaa ja opasteen kiinnityspintaa vasten (A10)
 • Rautatieasemilla opasteissa tummansininen pohja, valkoinen symboli/teksti, tummansinisen kontrasti 0.6 valkoiseen verrattuna (B14)

Suositukset

 • Väriyhdistelmiä punainen-vihreä, oranssi-ruskea sekä sininen-vihreä ei käytetä (C15)
 • Opasteen taustaksi ei sovellu läpinäkyvä rakenne tai – muovilevy, eikä lasiseinä, -ovi tai -levy, koska tekstin sekä symbolien ja taustan välille ei synny tummuuskontrastia (C15)
 • Väriin tulee aina yhdistää muoto tai symboli (C15)
 • Parhaiten erottuvat tummalla pohjalla vaaleat tekstit ja symbolit (C15)
 • Varoitusmerkkien väriyhdistelmää keltainen-punainen ja varoituslaitteiden keltainen musta ei käytetä, etteivät ne sekoitu varoitusmerkkeihin (C15)
 • Hämärässä erottuvat hyvin keltainen, oranssi, vaalean vihreä (C31)
 • Opasteiden värityksen tulee olla yhtenäinen ja erottua tilan muusta värityksestä (C15)

5.2 TEKSTIN OMINAISUUDET

 • Opasteissa tulee olla lyhyet, yksinkertaiset sanat, jotka on helppo lukea, hahmottaa ja tunnistaa (B14)
 • Opasteissa käytetään selkeää yleiskieltä, joka sopii kaikille (hyöty kehitysvammaiset, syntymäsokeat, monivammaiset) (A30)
 • Alkukirjaimet ja lyhyet sanat esitetään isoilla kirjaimilla (B12)

Suositukset

 • Mahdollisimman vähän tekstiä (C31)
 • Tekstien tasaus vasemmalle (C15)

Kirjasintyyppi

 • Opasteiden kirjasintyyppi päätteetön (B12)
 • HSL-opasteiden kirjasintyyppi Gotham Rounded Medium valkoinen (Avery 8000, White) (B18)

Suositukset

 • Opasteiden kirjasintyyppi Arial, Helvetica Medium tai vastaava päätteetön fontti (C21)

Tekstikoko

Suositukset

 • Opastetekstin kirjasinkoko välittömästä läheisyydestä/1 m etäisyydeltä luettaessa ≥ 15 mm (C15)
 • Tekstin kirjasinkoko lähietäisyydeltä (suhteessa lukuetäisyyteen) 25-40 mm (C21)
 • Tekstin kirjasinkoko opastetta yli 3 metrin etäisyydeltä luettaessa 70-100 mm (C15)

5.3 SYMBOLIEN OMINAISUUDET

Esteettömän reitin merkintä

 • Karttaan merkitään esteettömät reitit ja esteettömät sisäänkäynnit (C21, C01)
 • Esteettömän reitin merkintätapa on pisteviiva ja pyörätuolisymboli (C21, C01)

Symbolien käyttö ja sijoitus

 • Symboleilla merkittävät pyörätuolia käyttävän esteettömyyspalvelut; pysäköinti, pääsy ja portaaton sisäänkäynti rakennukseen (vaihtoehtoinen), esteetön hissi (jos kaikki eivät ole), nostolaite, esteetön WC, pyörätuolipaikka, pukuhuone (A30)
 • Symboleilla merkittävät näkövammaisen esteettömyyspalvelut; opaskoirien palvelut, tilat, joissa on tarjolla ääni ja koho-opastusta (A30)
 • Symboleilla merkittävät kuulovammaisten esteettömyyspalvelut; äänenvahvistimella varustetut puhelin ja hätäpuhelupalvelut, tilat jotka on varustettu äänensiirtojärjestelmällä/induktiosilmukalla (A30)

Suositukset

 • ISA-symbolilla merkitään mm. esteetön sisäänkäynti, – wc, – pysäköintipaikka, -reitti ja –tila (C15)
 • Opasteisiin merkitään “olet tässä”-piste (C01, C21)
 • Opasteisiin merkitään pohjoisnuoli (C01)
 • Samassa opasteessa olevat toisiinsa liittyvät symbolit sijoitetaan samaan kehykseen (C15)
 • Kartassa käytetyt merkinnät selostetaan karttaselosteessa (C21)
 • Kaikki tärkeät kohteet opastetaan kuvasymboleilla (C15)
 • Symbolien tulee olla yleisesti tunnettuja, konkreettisia ja helppotajuisia (C15)

Symbolin koko

 • Symbolien (s) koko riippuu katseluetäisyydestä (D). Graafisen symbolin koko katseluetäisyydellä 1000 mm-10000 mm lasketaan kaavalla s=0,09 D (A30)
 • Symbolin koko etäisyydellä 1000 mm ≥ 90 mm (A30)

 • Aluekartta sijoitetaan pääreitin sivuun ja edustalla kulkupinnan on oltava kova ja tasainen (A21)
 • Aluekarttaan merkitään auto- ja pyöräpysäköintipaikat, esteettömät autopaikat, taksi ja julkisen liikenteen pysäkit sekä infopisteet (A21)

Suositukset

 • Aluekartta helpottaa rakennuksen hahmottamista (C21, C15)
 • Selkokartan tekstit ovat suurikokoisia ja kirjaimet selkeitä (C31)
 • Kartan eri elementtien tulee erottua selvästi toisistaan tummuusasteeltaan eri valaistusolosuhteissa myös värisokeille (C31)
 • Kartassa kuvataan alueen tärkeimmät kohteet (C21, C01)
 • Kiinteistön aluekarttaan merkitään pysäköintipaikat ja kulkureitit kaikille sisäänkäynneille (C21)
 • Kartta sijaitsee pääkulkureitin alussa (C21, C01)
 • Aluekarttaan merkitään kohteen nimi, osoite, alueen kaikki rakennukset, sisäänkäynnit ja keskeiset toiminnot (C21, C01)

Suositukset

 • Pääopaste on helposti havaittavissa (C01)
 • Pääsisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan pääopaste eli opaskartta (pelkistetty pohjapiirros), josta ilmenevät päätoimintojen sijainnit. Pohjapiirros ja opakartta käännetään sijainnin ja katselusuunnan mukaiseksi. (B03)
 • Opaste on katsottavissa läheltä (opasteen ääreen vapaa pääsy) (C01)
 • Rakennuksen pääopaste sijoitetaan sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen, kulkuväylän ulkopuolelle (C01)
 • Pääopaste eli opaskartta (pelkistetty pohjapiirros), josta ilmenevät päätoimintojen sijainnit, sijoitetaan pääsisäänkäynnin yhteyteen (C15)
 • Opasteeseen merkitään, hissit, esteettömät WC:t, asiointitilat, induktiosilmukalla varustetut tilat (C01)
 • Rakennuksen jokaisen kerroksen hissi- tai kerrosaulaan voi sijoittaa kyseisen kerroksen toimintojen sijaintia esittävän opaskartan (C15)
 • Kartta sijaitsee pääkulkureitin alussa (ja suunnanvalintapisteissä) (C01)
 • Kartassa on kerroksen nimi, osoite, kartta-alueen kaikki sisäänkäynnit ja keskeiset toiminnot (C01)
 • Digitaalinen pääopaste mahdollinen (C01)

 • Näkyvän informaation on oltava luettavissa kaikissa valaistusolosuhteissa aseman aukioloaikoina (B12)
 • Opasteen kohdalla koko opasteen valaiseva hyvä ja häikäisemätön valaistus (C15)

Suositukset

 • Opasteen pinta valaistuu tasaisesti informaation kohdalta (C01)
 • Tarvittaessa kohdevalaistus (C15)
 • Opaste on valaistava sisältä tai ulkopuolelta (C15)
 • Opastetta valaisevan valonlähteen tulee sijaita niin, että lukija ei varjosta lukualuetta (C15)
 • Opasteen takana ei saa olla häikäisevää valonlähdettä tai ikkunaa (C15)
 • Sisältä valaistuissa ja digitaalisissa opasteissa pohjan tulee olla tumma häikäisyn välttämiseksi (C01)
 • Valaistus ja opaste on suunniteltava siten, että opasteiden pintaan ei muodostu lukemista haittaavaa heijastusta (C15)


MÄÄRÄYKSET:

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B18

HSL:n opastus terminaaleissa
2015, HSL


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
Invalidiliitto ESKE


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C21

RT 98-11281 LIIKENNEMERKIT JA OPASTEET KIINTEISTÖN ULKOALUEILLA (maksullinen)
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti


C31

Karttojen ja koho-opasteiden suunnittelu ulkokäyttöön
30.12.2008, Helsinki kaikille

Print Friendly, PDF & Email