WC, sisäpuolelta

Julkaistu 2.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > WC, sisäpuolelta

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön WC. Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteetön WC.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. LASTENHOITOTILA
3. MITOITUS
4. TURVALLISUUS
5. VALAISTUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Muussa kuin asuinrakennuksessa on oltava tarpeellinen määrä esteettömiä WC-tiloja käyttötarkoitus, toiminnot ja kulkuyhteyksien pituus huomioiden (A01, C01)
 • WC-tilojen määrä ja sijoittelu riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta ja käyttäjämääristä (B01)
 • Pyörätuolin tai pyörällisen apuvälineen käyttäjille soveltuvan WC-tilan tulee sijaita samassa kerroksessa toiminnallisten tilojen kanssa ja sinne on oltava esteetön kulkuväylä (B01, C01)
 • Uudelta asema-alueen esteettömältä reitiltä on oltava reitti esteettömään WC-tilaan (B12)
 • WC:n on sijaittava siten että käyttö on mahdollista käyttäjän tai avustajan sukupuolesta riippumatta (A01, C01)
 • Kulku WC-tilaan aulasta, käytävästä tai vastaavasta tilasta on riippumaton käyttäjän tai avustajan sukupuolesta (B01)
 • Pyörätuolin tai pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjille soveltuvaan WC-tilaan johtavan esteettömän kulkuväylän tulee olla helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton (B01)
 • Esteettömään WC-tilaan johtavan esteettömän kulkuväylän tulee olla pituudeltaan kohtuullinen verrattuna muihin wc-tiloihin johtavaan kulkuväylään (B01)
 • WC on voitava varustaa liikkumisesteiselle sopivaksi (A01)
 • Kaikkien kalusteiden ja varusteiden on erotuttava taustastaan tummuuskontrastilla (A10, C01)
 • Kaikkien varusteiden on oltava helppokäyttöisiä (A10)
 • Lattian pitää olla tasainen, liukastamaton, häikäisemätön ja kiinteäpintainen (A30, C02, C01)
 • WC- ja suihkutilojen lattiapinnoite metroasemilla on keraaminen laatta, karheusluokitus R 10 (B17)

Suositukset

 • Kalusteiden ja varusteiden pinnat pitää voida puhdistaa helposti (C02)
 • Kaikkien seinäpintojen on oltava mattapintaisia (C02)
 • Lattian kaltevuus ≤ 2% (C01)

 • Jos asemalla on WC, on siellä oltava myös lastenhoitotaso, joka on molempien sukupuolten käytettävissä (A10)

Suositukset

 • Lastenhoitotilan tulisi olla erillään esteettömästä WC:stä (C01)
 • Jos lastenhoitopöytä sijoitetaan WC-tilaan, on edessä oltava vapaata tilaa Ø ≥ 1500 mm (C01)
 • Lastenhoitopöydän tason korkeus lattiasta 750-850 mm (C01)
 • Seinälle kääntyvää lastenhoitopöytää on voitava käyttää yhdellä kädellä ja pyörätuolista käsin (C01)
 • Lastenhoitotilassa on mahduttava toimimaan lastenvaunujen ja -rattaiden kanssa ja pyörätuolin avulla liikuttaessa (C02, C01)

MITOITUS

 • Esteetön WC soveltuu pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle (A01)
 • WC:ssä on oltava kiinteistä kalusteista vapaa tila lattiasta korkeuteen 2 m Ø ≥ 1500 mm (B01, C02, C01)
 • Kiinteiden kalusteiden tulee sijaita niin, että tila on liikkumisesteisen käytettävissä, vapaan tilan halkaisija vähintään 1500 mm (A01)
 • WC-istuimen kummallakin puolella on oltava vapaata tilaa ≥ 800 mm (A01)
 • WC-istuimen kummallakin puolella on oltava 800 mm vapaata tilaa tai vaihtoehtoisesti 2 WC-tilaa, joissa toisessa on 800 mm tilaa wc- istuimen vasemmalla ja toisessa oikealla puolella (A01)
 • WC-istuin on sijoitettava 200-300 millimetrin etäisyydelle takaseinästä (A01)
 • WC-istuimen käsitukien väli 600 mm (C01)
 • Kiinteiden seinään kiinnitettävien käsitukien sijoituskorkeus wc-istuimen korkeudesta riippuen
  • 200-300 mm wc-istuimesta (A30)
  • 750-800 mm lattiasta (C01)
 • Esteettömien käsitukien on ulotuttava wc-istuimen etureunan yli 100-200 mm (A30)
 • WC-istuimen istuinkorkeus (pyörätuolin käyttäjälle sopivin korkeus sulkeissa) 450-480 mm (480-500) (C01)
 • Lasten wc-istuimen istuinkorkeus 300-350 mm (C02, C01)
 • WC-paperitelineeseen on ulotuttava WC istuimelta käsin, telineen korkeus lattiasta 600-700 mm (A30)
 • Käsisuihku on voitava avata itsenäisesti wc-istuimelta käsin, ja sen on sijaittava wc-istuimen vieressä (C02, C01)
 • Käsienpesualtaan syvyys seinästä mitaten 350-600 mm (A30)
 • Käsienpesualtaan yläpinnan korkeus lattiasta (sovelletaan kansallisiin suosituksiin) 800 mm (C01)
 • Käsienpesualtaan kohdalta ulottuma vesihanan vesisuihkuun enintään ≤ 200 mm (A30)
 • Käsienpesualtaan kohdalta ulottuma vesihanan painikkeeseen enintään ≤ 300 mm (A30)
 • Polvitilan leveys (L)/korkeus (K)/syvyys (S) L 800/K 670/S 600 mm (C02, C01)
 • Altaan kiinnityksen tulee kestää 150 kg paino (C02)
 • Vaatekoukkuja aikuisille/ lyhytkasvuisille ja lapsille korkeudelle lattiasta mitaten 1400-1600 mm/1000-1200 mm (C02, C01)
 • Altaan yläpuolisen peilin alareunan korkeus 800-900 mm (C02, C01)
 • Altaan yläpuolisen peilin yläreunan korkeus 1800-2000 mm (C02)

Suositukset

 • WC-paperiteline ja käsisuihku sijoitetaan istujan ulottuville etuviistoon tai käsitukeen (jolloin korkeus 750-800 mm) (C02, C01)
 • Seinään kiinnitettävän tukikaiteen/kaiteiden sijoituskorkeus lattiasta 900 mm (C01)
 • Käsipyyhetelineen ja saippua-annostelijan sijoituskorkeus lattiasta 900 mm (C01)
 • Pesualtaan vieressä tarvittava laskutila (C10)
 • Käsienpesualtaan edessä vapaa tila 1200×1200 mm (C02)
 • Seinässä keppiteline lähellä wc-istuinta ja pesuallasta, tukikahvat apuna (C02, C01)
 • Kosketusvapaa hana ja automaattinen saippua-annostelija suositeltavia (C02, C01)
 • Valokatkaisimen sijoituskorkeus lattiasta 900 mm (C02, C10)
 • Pistorasian sijoituskorkeus lattiasta 900 mm (C10)
 • Kokovartalopeilin alareunan/yläreunan korkeus lattiasta 200-300 mm/≥ 2000 mm (C01)

 • Rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestävillä turvaratkaisuilla ja –varusteilla (A03, B03)
 • Esteettömän WC:n ovi varustetaan lukolla, joka on voitava avata ja lukita myös vain yhdellä kädellä. WC:n lukko on oltava ulkopuolelta avattavissa (B03)
 • WC-oven aukeamissuunta ulospäin (B03)
 • Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, wc:stä on turvahälytysyhteys valvontaan (A01)
 • Turvahälytykseen liitetty sekä WC-tilassa että tilan ulkopuolelle kuuluva ja näkyvä ääni- ja valomerkki (B01)
 • Tieto hälytyksen perillemenosta valo-ja äänimerkillä (A30, C02, C01)
 • Maassa makaavalle tarkoitetun hälytyslaitteen keskipisteen sijaintikorkeus lattiasta 200 mm (C02)
 • Toisen avunpyyntövälinen sijainti lattiasta hälytyslaitteen keskipisteeseen wc-istuimen käyttäjän ulottuma-alueella (C02)

Suositukset:

 • Esteettömän WC:n palohälytyksessä näkyvä vilkkuvalo kuulovammaisia varten (C02, C01)
 • Hälytyksen palautuspainike wc:n sisäpuolella korkeudella 900-1100 mm (C02, C01)

 • WC:n valaistusvoimakkuus 200-300 lx (C02, C01)
 • Seinäpinnoilla ylläpidettävä valaistusvoimakkuus (Em) Em>50 lx (A31)
 • Kattopinnoilla ylläpidettävä valaistusvoimakkuus (Em) Em>30 lx (A31)
 • Tasainen valaistus, ei hämäriä katvealueita (C02, C01)
 • Seinä- ja kattopintojen valaistuksen tasaisuus (Uo) Uo≥ 0,10 (A31)
 • Hyvin värejä toistava valaistus Ra 80 (A31)
 • Valokatkaisijan tulee sijaita jokaisen wc-kopin sisäpuolella tai valaistuksen tulee syttyä automaattisesti ja palaa koko ajan, kun käyttäjä on sisällä WC:ssä (A30)
 • Ajastettuja valaistuksia ei saa asentaa tai käyttää esteettömässä WC:ssä (A30)

Suositukset:

 • Julkiseen WC-tilaan suositellaan herkkää, eri tasoilta reagoivaa, liiketunnistimella varustettua valaistusta (C02, C01)
 • Valaisimet eivät saa häikäistä suoraan tai kiiltävien pintojen kautta (C01)
 • WC:n valaisinkatkaisija pyörätuolille sopiva tasolla (C02)
 • 900-1100 mm lattiasta (C01)


 

MÄÄRÄYKSET:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


A31

SFS Käsikirja 608; SFS-EN 12464-1, sisävalaistus ja SFS-EN 12464-2 ulkovalaistus
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
HKL


 

SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C02

Esteetön wc-ja pesutilaopas
Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C40


 

Print Friendly, PDF & Email