WC, ovi

Julkaistu 2.2019
Päivitetty 3.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > WC, ovi

Esteettömän WC:n oven ohjepiirrustusEsteetön WC, ovi

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään esteettömän WC:n tilaopasteetTilaopaste


OHJEEN SISÄLLYS

1. OVI
2. OPASTUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Esteettömän WC-tilan oven vapaa leveys
  • ≥ 850 mm (A01, B03)
  • ≥ 900 mm (A10, B12)
 • Esteettömän WC-tilan oven kulkuaukon vapaa tila
  • ≥ 800 mm (A30)
  • ≥ 850 mm (C02, C01)
 • Ovi avautuu WC-tilasta ulospäin (A30, B03, C10, C01)
 • WC-tilan kynnyksen korkeus (viistottu, joustava tai kokoon painuva) ≤ 20 mm (A01, C02, C01)
 • Oven käyttölaitteiden, painikkeiden ja ohjaimien sijaintikorkeus oven avautumispuolella
  • 800-1100 mm (A10, B12)
  • 900-1100 mm (B03, C01)
 • Oven aukeamapuolella oviaukon vieressä oleva vapaa tila sisä- ja ulkopuolella ≥ 400 mm (B03, C01)
 • Käsin avattavassa ovessa on oltava molemmin puolin pystysuuntaiset vetimet (B12)
 • Oven sisäpuolella, saranapuolelta alkaen, tulee olla 600 mm pitkä vaakavedin korkeudella 800 mm (B03, C02, C01)
 • Sähköoven on pysyttävä auki hitaasti liikkuvaa varten (B12) 25 s (C02)
 • WC:n oven tulee erottua tummuuskontrastilla seinäpinnasta (B03, C02, C01)
 • Oven painikkeilla ja kauko-ohjauslaitteilla on oltava tummuuskontrasti taustaan ja ympäristöön 30 % (B12)
 • Lukitus tulee voida avata ja lukita helposti yhdellä kädellä (B03, C02, C01)
 • Lukitus pitää saada auki oven ulkopuolelta käyttäjän tarvitessa apua (B03, C01)
 • Lukossa on käytettävä sekä ulko- että sisäpuolella selkeää ja suurta punavalkoista kilpeä tai yksiselitteistä merkkivaloa, jotta nähdään helposti, onko ovi lukittu (B03)
 • Esteettömän WC:n ovessa ei käytetä ovipumppua (B03, C01)

Suositukset:

 • Oviaukon leveys + WC-oven edessä ulkopuolella oleva vapaa tila ≥ 2300 mm (C02)
 • Oven ulkopuolella oleva vapaa tila, jossa pyörätuolilla mahtuu kääntymään Ø ≥ 1500 mm (C01)
 • Jos paloturvallisuusovessa on ovensuljin, avaamisvoima enintään 10 N (C02, C01)
 • Sähköistä painiketta on voitava painaa kyynärpäällä (C02)
 • Sähköisesti avautuvan ja lukkiutuvan oven avauspainike korkeudella 900-1100 mm (C02)

 • WC-tilat, jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjille on merkittävä liikkumisesteisen tunnuksella. (A01)
 • WC-tila merkitään liikkumisesteisen tunnuksella eli kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla, jossa on selkeä tummuuskontrasti ja joka on myös tuntoaistilla havaittava. (B01)
 • ISA-tunnuksen on oltava tuntoaistilla havaittavissa ja omattava selkeä tummuuskontrasti (B01) leveys 150 mm, korkeus 200 mm (C40)
 • Asema-alueelle on asennettava pyörätuolin käyttäjälle soveltuvan WC:n piktogrammi (B12)
 • WC:n ISA-tunnus sijoitetaan WC-oven avautumispuolen viereiselle seinälle korkeudelle 1400-1600 mm (B03, C02, C01)
 • Koho-opasteen pistekirjoitusteksti sijoitetaan tekstirivin alapuolelle, ja kohdennetaan tekstin kohdalle vasemmalle reunalle (A30)
 • WC-tunnuksen sijainti ovenkahvan puoleisesta ovenkarmista ≥ 50- ≤100 mm (A30)
 • Opasteiden tulee olla mattapintaisesta materiaalista (A30)
 • Opasteen on oltava häikäisemätön myös asennettuna (A30)
 • Opasteen tulee olla valaistu ja häikäisemätön, se voi olla itsevalaiseva tai keinovalaistu (A30)
 • Opasteen viestin tulee olla selkeä, helposti ymmärrettävä (A30)
 • Mikäli WC-istuin ei ole käytettävissä molemmin puolin, käytetään oven vieressä symbolia, joka ilmaisee pyörätuolille vapaan tilan sijainnin (B03, suositus B01)Kohokirjoitustekstin kirjaimien ja graafisten symbolien korkeus 15-55 mm (A30)
 • Hälytyksen palautuspainikkeen merkintä tulee havaita sekä näkö- että tuntoaistilla (A30)
 • WC:n sisäpuolelle tiedot toimintaohjeista tarvittaessa avun pyytämiseksi koho-ja pistekirjoituksellatilaan sovittaen. (A10, B12) Toimintaohje-tilaopasteen kokosuositus 320×320 mm (C40)
 • WC:n sisäpuolen toimintaohjeet on asemalla sijoitettava oven vieressä olevan valokatkaisimen viereen (B12)
  • sijoituskorkeus1400-1600 mm (C40)
 • Kääntyvästä käsijohteesta on WC:ssä oltava symboli käsijohde ylös nostettuna ja alas laskettuna (B12)

Suositukset:

 • Lukitulle WC:lle tulee olla selkeät avaamis- ja avunpyyntöohjeet (C01)
 • Reitti WC-tiloihin opastetaan katkeamattomasti koko kulkureitillä (C01)


MÄÄRÄYKSET:

A01

241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C02

Esteetön wc-ja pesutilaopas
Invalidiliitto ESKE


C10

RT 103141 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C40


Print Friendly, PDF & Email