Taktiiliopasteet sisätilassa

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Taktiiliopasteet sisätilassa

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään sisätilan tuntoon perustuvat opasteet.


Lataa ohjekuva pdf-tiedostona


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. OHJAAVAT MERKINNÄT
3. VAROITTAVAT MERKINNÄT

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Tiedotus näkövammaisille esteettömästä reitistä vähintään kohokuvioilla ja kontrastisilla kävelypintojen merkinnöillä (A10)
 • Aseman esteetön tuntoon perustuva polku kattaa koko esteettömän reitin/reitistön (B12)
 • Tiedottamista voidaan täydentää äänimajakoilla, kohokuvioiduilla opasteilla, kohokartoilla ja sisänavigointijärjestelmillä (B12)
 • Näkyvät ja tuntoon perustavat merkinnät sijoitetaan keskelle väylän vapaata leveyttä (B12)
 • Esteettömän reitin pituus on lyhin käytännöllinen etäisyys (A10), suositus asemilla ≤ 50 m (B12)
 • Esteetön reitti tulee havaita valkoisella kepillä (B12)
 • Helposti havaittava tuntokontrasti tarkoittaa jalan alla tai valkoisella kepillä tuntuvaa materiaalieroa (B01)
 • Pintamateriaalin pitää kestää kunnossapitoa, vaihtuvaa säätä ja ilkivaltaa (B12)
 • Kohomerkinnät on liimattava ja ruuvattava lattiapintaan tai asennettava saumojen väliin siten, ettei niitä tarvitse erikseen liimata ja ruuvata (B12)
 • Laajan ritilälattian läpi kulkevan esteettömän reitin merkinnän on erotuttava ritilästä (B12)
 • Pyöröoven lisäksi suositellaan asennettavaksi myös esteetön vaihtoehto. Näkövammaisten valkoista keppiä käyttävien suunnistautumista ohjaavat kohomerkinnät kulkuväylän pinnassa johdetaan tälle ovelle (B01)
 • Induktiosilmukan sijaintiopaste

 • Suunnistautumista kulkuväylällä voidaan ohjata lattian pintaan kiinnitetyllä yhtenäisellä koholistalla (B01)
 • Suunnistautumiseen kulkuväylällä voidaan käyttää myös muuta tuntoaistin avulla havaittavaa materiaalia (B10)
 • Tuntoon perustuvan merkinnän korkeus 5 mm (B12)
 • Tuntoon perustuvan ohjaavan raidan leveys ≥ 10 mm, suositus 25-30 mm (B12)
 • Ohjaavan, tuntoon perustuvan raidan viereen suositellaan asennettavaksi vähintään 200 mm leveä tummuuskontrastivyöhyke, jonka kontrastiarvo on vähintään 30 % (B12)
 • Tummuuskontrastielementti ei saa olla koholla lattian pinnasta (B10)

Suositukset

 • Ohjavan merkinnän tulee olla katkeamaton (C01)
 • Merkinnän profiilin tulee olla reunoiltaan viistetty (C01)

VAROITTAVAT MERKINNÄT

 • Kulkusuunnan haarautumis- ja risteyskohdissa, esteettömän reitin alkamis- ja päättymiskohdissa sekä yli 90 asteen käännöksiin tuntoon perustuva huomiomerkintä (B12)
 • Kohomerkinnän koko Ø 25-35 mm (B12)
 • Huomiomerkinnän koko 400 mm x 400 mm (B12)


 

Määräykset:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


 

OHJEET:

 

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B10

Näkövammaisia henkilöitä palvelevan moniaistisen suunnistamismenetelmän ja opastejärjestelmän kehittämishanke 5/2017
2017, Liikennevirasto


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


 

SUOSITUKSET: