Saattoliikenne

Julkaistu 4.2019
Päivitetty 6.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Saattoliikenne

Saattoliikenteen ohjekuva


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. SAATTOLIIKENTEEN PYSÄHTYMISPAIKKA
3. TAKSI
4. LEVÄHDYSPAIKAT, ODOTUSTILA SAATTOLIIKENTEEN JA TAKSIN KÄYTTÄJILLE
5. VALAISTUS
6. OPASTUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Saattoliikennealueelle on oltava esteetön reitti asemalaiturilta (B12, B15)

 • Saattoliikenteelle on varattava pysähtymistila (B12)
 • Saattoliikenteen on voitava pysähtyvä sisäänkäynnin läheisyydessä pysäköintimaksua suorittamatta (B03)
 • Pysähtymispaikan etäisyys esteettömästä sisäänkäynnistä
  • lyhin käytännöllinen etäisyys (A10)
  • mahdollisimman lähellä, paras sijainti on sisäänkäyntikatoksen alla (B03)
  • ≤ 50 m (B15)
 • Sisäänkäyntikatoksen vapaa korkeus ≥ 3000 mm, jolloin pikkubussit ja esteettömät taksit pääsevät tarvittaessa sisäänkäynnille asti (B03)
 • Saattoliikennealueelta on näköyhteys tai selkeä opastus sisäänkäyntiin (B15)
 • Kulkuväylä on samassa tasossa tai enintään 5 % kaltevuudessa ellei yhteys ole katettu tai sulana pidetty (B15)
 • Saattoliikennealueen pinta on mahdollisimman heijastamaton (A10)
 • Saattoliikenteelle varattu paikka merkitään opasteella (B12)
 • Takalaitanostimella varustetulle autolle paikka lähellä aseman sisäänkäyntiä (A30, B12)
  • pituus ≥ 8500 mm (B12)
 • Sivulaitanostimella varustetulle autolle tarvittava jalkakäytävätila auton vierellä ≥ 2400 mm (A30)

Suositukset

 • Palveluauton (tms. takalaitanostimella varustetun auton) esteettömän pysäköintipaikan mitoitus: leveys ≥ 3600 mm, pituus ≥ 8500 mm (C19)

TAKSI

 • Taksin pysäköintitilan etäisyys asemarakennuksesta tai lähimmästä matkustajalaiturista suositus ≤ 50 m (B12)
 • Näkyvän informaation on oltava luettavissa kaikissa valaistusoloissa aseman aukioloaikana (B12)

Suositukset

 • Taksin pysäköintitilan etäisyys esteettömästä sisäänkäynnistä ≤ 10 m (C01)
 • Taksin tilaamiseen selkeät ohjeet puhelimella ja tekstiviestillä (kuulovammaisille) (C01)
 • Taksin opasteiden lähelle tulee päästä pyörätuolilla (C01)

 • Asema-alueen avustuspalvelupiste suositellaan sijoitettavaksi lähelle saattoliikenteen aluetta säältä suojattuun paikkaan (B12)
 • Levähdyspaikka sijoitetaan kulkuväylän sivuun (B15)

Suositukset

 • Vapaata tilaa istuimen päässä pyörätuolille ≥ 900 mm (C01)
 • Saattoliikenteen ja taksin odotustila on muusta liikenteestä erotettu, säältä suojattu ja varustettu esteettömillä istuimilla (C01)

 • Saattoliikenteen tiedotusnäytön on oltava hyvin valaistu (A10)

Suositukset

 • Saattoliikenteen ja taksin odotusalue on valaistusvoimakkuus 75 lx (C01)

 • Saattoliikenteen paikka merkitään liikennemerkillä 372 pysäköinti kielletty tai merkillä 521.pysäköintipaikka+ lisäkilvet 854 -aikarajoitus tai 856 -pysäköintikiekon käyttövelvollisuus (B12)
 • Asema-alueella ajokieltomerkkiin 311, tulee lisäkilpi: Ei koske huoltoa ja liikkumisesteisten saattokuljetusta, jos saattoliikennepaikka on kohtuuttoman kaukana laiturilta (B12)
 • Asema-alueen avustajapalvelupiste merkitään Liikenneviraston opastusjärjestelmän mukaisella piktogrammilla Avustuspiste 1.10 (B14)
 • Takseille opastetaan käyttäen taksipiktogrammia (B15)
 • Taksiaseman liikennemerkillä 534 osoitetaan kohta, missä merkillä 375 osoitettu taksiasema-alue päättyy ja missä on ensimmäisen vuorossa olevan taksin odotuspaikka. (B22)
 • Jos rautatieasemalla tarjotaan liityntäliikennettä, tulee siihen järjestää opastus ≤ 100 m:n välein (B14)
 • Esteetön reitti laiturialueelta taksille ja saattoliikennealueelle opastetaan aina, jos se poikkeaa normaalista reitistä (B15)
 • Jalankulku- ja pyöräteillä ja välikaistoilla lisäkilven alareunan korkeus maanpinnasta ≥ 2200 mm (B20)
 • Liikennemerkin etäisyys ajoradan reunasta on ≥ 500 mm (B20)


 

Määräykset:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen


 

OHJEET:

 

B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto
Huom! Vain jalankulkua koskevat osat ovat voimassa


B20

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 20/2013
18.6.2013, Liikennevirasto


B22

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä
13.01.2003, Liikennevirasto


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C19

RT 98-11235 PYSÄKÖINTIALUEET
1.8.2016, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa

Print Friendly, PDF & Email