Saattoliikenne

Julkaistu 4.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Saattoliikenne

Kuvaa klikkaamalla se avautuu suurempana. Kuvassa esitetään saattoliikennettä koskevia ohjeistuksia.


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. SAATTOLIIKENTEEN PYSÄHTYMISPAIKKA
3. TAKSI
4. LEVÄHDYSPAIKAT, ODOTUSTILA SAATTOLIIKENTEEN JA TAKSIN KÄYTTÄJILLE
5. VALAISTUS
6. OPASTUS

LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Saattoliikennealueelle on oltava esteetön reitti asemalaiturilta (B12)
 • Asema -alueelle asennettava säältä suojattu avustuspalvelupiste sijoitetaan mahdollisimman lähelle saatto- ja liityntäliikenteen lähintä matkustajalaituria (B12)

Suositukset

 • Ovikellojen, koodilukkojen, kulunvalvontalaitteiden ja käyttöpainikkeiden korkeus lattiapinnasta 900-1100 mm (C01)
 • Ovikellojen, koodilukkojen, kulunvalvontalaitteiden ja käyttöpainikkeiden etäisyys nurkasta tai muusta kiinteästä rakenteesta ≥ 400 mm (C01)

 • Saattoliikenteelle on varattava pysähtymistila (B12)
 • Pysähtymispaikan etäisyys esteettömästä sisäänkäynnistä ≤ 50 m (B15)
 • Saattoliikennealueelta on näköyhteys tai selkeä opastus sisäänkäyntiin (B15)
 • Kulkuväylä on samassa tasossa tai enintään 5 % kaltevuudessa ellei yhteys ole katettu tai sulana pidetty (B15)
 • Saattoliikennealueen pinta on mahdollisimman heijastamaton (A10)
 • Saattoliikenteelle varattu paikka merkitään opasteella (B12)
 • Takalaitanostimella varustetulle autolle paikka lähellä aseman sisäänkäyntiä (B12)
 • Sivulaitanostimella varustetulle autolle tarvittava jalkakäytävätila auton vierellä ≥ 2400 mm (A30)

Suositukset

 • Palveluauton (tms. takalaitanostimella varustetun auton) esteettömän pysäköintipaikan mitoitus: leveys ≥ 3600 mm, pituus ≥ 8500 mm (C19)
 • Sisäänkäyntikatoksen vapaa korkeus ≥ 2800 mm, jolloin pikkubussit ja esteettömät taksit pääsevät tarvittaessa sisäänkäynnille asti (C10)

TAKSI

 • Taksin pysäköintitilan etäisyys asemarakennuksesta tai lähimmästä matkustajalaiturista suositus ≤ 50 m (B12)
 • Näkyvän informaation on oltava luettavissa kaikissa valaistusoloissa aseman aukioloaikana (B12)

Suositukset

 • Taksin pysäköintitilan etäisyys esteettömästä sisäänkäynnistä ≤ 10 m (C01)
 • Taksin tilaamiseen selkeät ohjeet puhelimella ja tekstiviestillä (kuulovammaisille) (C01)
 • Taksin opasteiden lähelle tulee päästä pyörätuolilla (C01)

Suositukset

 • levähdyspaikka sijoitetaan kulkuväylän sivuun (B15)
 • vapaata tilaa istuimen päässä pyörätuolille ≥ 900 mm (C01)
 • Saattoliikenteen ja taksin odotustila on muusta liikenteestä erotettu, säältä suojattu ja varustettu esteettömillä istuimilla (C01)

 • Saattoliikenteen tiedotusnäytön on oltava hyvin valaistu (A10)

Suositukset

 • Saattoliikenteen ja taksin odotusalue on valaistusvoimakkuus 75 lx (C01)

 • Saattoliikenteen paikka merkitään liikennemerkillä 372 pysäköinti kielletty tai merkillä 521.pysäköintipaikka+ lisäkilvet 854 -aikarajoitus tai 856 -pysäköintikiekon käyttövelvollisuus (B12)
 • Asema-alueella ajokieltomerkkiin 311, tulee lisäkilpi: Ei koske huoltoa ja liikkumisesteisten saattokuljetusta, jos saattoliikennepaikka on kohtuuttoman kaukana laiturilta (B12)
 • Näkyvän informaation on oltava luettavissa kaikissa valaistusolosuhteissa aseman aukioloaikoina (B12)
 • Asema -alueen avustajapalvelupiste merkitään avustuspisteopasteella (B14)
 • Takseille opastetaan käyttäen taksipiktogrammia (B15)
 • Taksiaseman liikennemerkillä 534 osoitetaan kohta, missä merkillä 375 osoitettu taksiasema-alue päättyy ja missä on ensimmäisen vuorossa olevan taksin odotuspaikka. (B22)
 • Jos rautatieasemalla tarjotaan liityntäliikennettä, tulee siihen järjestää opastus ≤ 100 m:n välein (B14)
 • Esteetön reitti laiturialueelta taksille ja saattoliikennealueelle opastetaan aina, jos se poikkeaa normaalista reitistä (B15)
 • Jalankulku- ja pyöräteillä ja välikaistoilla lisäkilven alareunan korkeus maanpinnasta ≥ 2200 mm (B20)
 • Liikennemerkin etäisyys ajoradan reunasta on ≥ 500 mm (B20)


 

Määräykset:

 

A10

Komission asetus (EU) no:1300/2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden eritelmistä
18.11.2014, Euroopan komissio


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa


 

OHJEET:

 

 

B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto


B20

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 20/2013
18.6.2013, Liikennevirasto

 


 

SUOSITUKSET:

 

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa


C19

RT 98-11235 PYSÄKÖINTIALUEET
1.8.2016, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa

Print Friendly, PDF & Email