Valaistus ulkotilassa

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 8.2023

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Valaistus ulkotilassa


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. RAITIOTIEPYSÄKKI
3. RAUTATIEALUEIDEN MATKUSTAJA-ALUEET
4. PYSÄKIT
5. LINJA-AUTOTERMINAALIT JA MATKAKESKUKSET
6. METROASEMAT
7. PORTAAT ULKOTILASSA
8. LUISKAT ULKOTILASSA
9. JALANKULKUVÄYLÄT JA ALIKULKUKÄYTÄVÄT
10. SUOJATIET
11. SISÄÄNKÄYNNIT ULKOTILASSA
12. LAITURI (SATAMA- JA KANAVA-ALUEET)
13. PYSÄKÖINTIALUEET
14. ESTEETTÖMYYSKARTOITUS, VALAISTUSMITTAUKSET


LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Asema-alue on suunniteltava yhtenäisenä valotilana (B25)
 • Jalankulkualueiden valaistuksen on tuettava ihmisen silmän toimintaa, jolloin sekä ulko- että sisävalaistuksen tulee muodostaa katkeamaton turvallinen valotila joukkoliikennevälineestä toiseen siirryttäessä (B25)
 • Valotason pitää vaihtua tasaisesti siirryttäessä valoisasta hämärään tilaan tai päinvastoin, jotta ikääntyvän (yli 42v) silmän mukautumiskyky toimisi optimaalisesti (B25)
 • Voimakkaita päivänvalon vaihteluita on tasattava (B25)
 • Valonlähteillä on oltava hyvät värintoisto-ominaisuudet (B25)
 • Valaistuksen tulee korostaa tilan väriä, tunnelmaa ja rakennetta sekä parantaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Valaistus ei saa häikäistä eikä aiheuttaa kohtuuttomia kontrasteja (A30)
 • Keinovalosuunnitelma tulee sopeuttaa luonnonvalon, sekä pintojen ja värien vaihtumiseen (A30)
 • Valaistuksen tulee taata hyvät näkemisolosuhteet näkemistä vaativiin tehtäviin, orientoitumiseen ja turvallisuuteen (A30)
 • Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. (A03)
 • Rakennusten korostaminen valolla helpottaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu (A03)
 • Rakennuksen pintojen valaistuksen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarpeelliset valoisuuserot saavutetaan (A03)
 • Luminanssitasojen äkillisiä eroja tulee välttää (A37)
 • Ulkomainoslaitteen valo ei saa häikäistä, harhauttaa tai vaarantaa turvallisuutta (B45)

 • Raitiotiepysäkillä on oltava valaistus (B14)
  • hyvin vähäliikenteiset pysäkit, laiturialue Ēm 5lx Uo≥0,20 RGL 55 Ra≥20 (A37)
  • pienet asemat, laiturialue Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
  • keskisuuret asemat, laiturialue Ēm 20lx Uo≥0,30 RGL 45 Ra≥20 (A37)
  • suuret asemat, laiturialue Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 45 Ra≥20 (A37)
  • pysäkkialueella 20-50 lx (B25)
  • metroasemien pysäkillä ≥20 lx (B17)

 • Matkustaja-alueet valaistaan aina. Valaistavia alueita ovat mm. laitiren katos ja avoalueet, portaikot ja luiskat laiturialueille sekä alikulkutunnelit, ylikulkusillat ja laituripolut. Matkustaja-alueiden lisävalaistusta vaativia erikoiskohteita ovat mm. opastuspisteet, myyntipaikat ja lipuntarkastuspisteet. (B27)
 • Asema-alueella ei saa olla pimeitä alueita tai nurkkauksia. (B27)
 • Tavoitteena on, että asema-alueen valaistus on RATO-ohjeen mukainen riippumatta alueen toimijasta. (B27)
 • Uuden ja parannettavan asema-alueen valaistus on suunniteltava yhtenäiseksi (B27)
 • Valaistuksen värilämpötilan tulee säilyä koko asema-alueella likimain samana (B27)
 • Valaistus ei saa olla häikäisevä. (B27)
 • Valaisimet on sijoitettava ATUn ulkopuolelle siten, että junaan kulkevat matkustajat eivät varjosta junan ja laiturin välistä rakoa eivätkä junasta poistuvat tai laiturilla kulkevat matkustajat häikäisty. (B27)
 • Valaisimet on sijoitettava siten, että niitä huoltavat henkilöt eivät joudu työskentelemään 3,0 m lähempänä sähköradan jännitteisiä osia. (B27)
 • Kahden vierekkäisen alueen valaistustason voimakkuuden eron ollessa yli 60 % tulee alueiden väliin tehdä sopeuttamisvalaistus. (B27)
 • Laiturivalaistuksen tulee ulottua laiturikaukaloon niin, että kaukalon reunoissa valaistusvoimakkuus on vähintään 30 % laiturialueen valaistusvoimakkuudesta ja tasaisuus Uo vähintään 0,25. (B27)
 • Oikea valaistusluokka määräytyy aseman luokan mukaan. Asemaluokka määräytyy alla olevan taulukon kriteerien mukaan. (B27)
 Asemaluokat ja niiden valaistusvoimakkuuden keskiarvovaatimukset avolaitureille ja katosten alle (lux)
Matkustajaliikenteen ratapihatPieni asema
avolaituri Ehm 10 lx
katosalue Ehm 50 lx
Keskisuuri asema
avolaituri Ehm 20 lx
katosalue Ehm 50 lx
Suuri asema
avolaituri Ehm 50 lx
katosalue Ehm 100 lx
Pääkaupunkiseudun lähiliikenne
1. luokka
- matkustajamäärä yli 5 milj. vuodessa
X
2. luokka
- matkustajamäärä 3–5 milj. vuodessa
X
3. luokka
- matkustajamäärä 2–3 milj. vuodessa
X
4. luokka
- matkustajamäärä 1–2 milj. vuodessa
X
5. luokka
- matkustajamäärä alle 1 milj. vuodessa
X
Kaukoliikenne
1. Matkakeskukset ja muut merkittävät
risteysasemat
- matkustajamäärä yli 250 000 vuodessa
X
2. Keskisuuret asemat
- matkustajamäärä 50 000–250 000 vuodessa
X
3. Vähäliikenteiset asemat
- matkustajamäärä alle 50 000 vuodessa
X
 • Henkilöliikenneasemien matkustaja-alueiden valaistusvoimakkuuden (Ehm), valaistuksen tasaisuutta määrittävän luminanssin (Uo), häikäisyarvon (RGL) ja värintoistoindeksin (Ra) vaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa. (B27)
Matkustaja-alueet EhmUoUuRGLRa
Avoimet asemalaiturit
Pienet asemat100,250,135070
Keskisuuret asemat200,400,204570
Suuret asemat500,400,254570
Esteetön reitti*
Reitti ulkotiloissa1000,500,254580
Reitti sisätiloissa2000,500,2525***80
Asemalaiturit, laiturikatos
Pienet asemat500,400,205070
Keskisuuret asemat500,500,334070
Suuret asemat1000,500,333580
Tunneliasemat ja täysin suljetut laiturialueet**
Pienet asemat500,400,2025***80
Keskisuuret asemat1000,500,2525***80
Suuret asemat2000,500,3325***80
Asematunnelit
Pienet asemat500,500,3325***80
Keskisuuret ja suuret asemat1000,500,3325***80
Avoimet portaat
Pienet asemat300,400,204570
Keskisuuret ja suuret asemat500,500,204570
Katetut portaat
Pienet asemat500,400,204580
Keskisuuret ja suuret asemat1000,500,204580
Katetut portaat
Pienet asemat500,400,204580
Keskisuuret ja suuret asemat1000,500,204580
Odotuskatokset
Pienet ja keskisuuret asemat500,400,204580
Suuret asemat1000,500,204580
Kulkureitit P-luokkien mukaisesti
Pienet asemat (P4)50,2070
Keskisuuret ja suuret asemat (P2)100,2070
Pysäköintialueet (C2)200,400,2070

*) Esteetön reitti määritellään aina asemakohtaisesti, reitti tulee päättää asemalaiturille ohjeen Euroopan komission asetus (2014/1300/EU) mukaisesti
**) Täysin katettu asemalaituri tarkoittaa laiturialuetta, joka on rakennettu laitureiden ja raiteiden kanssa yhtenäisen katon alle.
***) Laskennallinen arvo UGR mitoituksella


 • Valaistun tien linja-autopysäkkien valaistusluokka on sama kuin tiellä. Jos valaisemattoman tien linja-autopysäkit valaistaan erikseen, on valaistusluokka K4. (B13)
 • Pysäkkialueen ja katoksen valaitustasoksi suositellaan 20-50 lx (B25)
 • Pysäkin sisällä valaistuksen on oltava väriltään miellyttävää, ja riittävän tehokasta, jotta opasteiden ja aikataulujen tekstit ovat heikkonäköisellekin käyttäjälle luettavissa. Suositusvaloteho on opasteiden kohdalla vähintään 20 luksia. (B25)
 • Pysäkin sisäänmenovyöhyke olisi hyvä valaista kontrastit esiin tuovalla sivuvalolla. Myös linja-auton portaikko on kompastusvaaran vuoksi valaistava hyvin. (B25)
 • Valaisinpylvään sijoitus pysäkin odotusalueen takareunaan (B70)

Suositukset

 • Linja-autopysäkit valaistaan (C17)

Suositukset

 • Paikallisliikenteen terminaali valaistaan (C17)
 • Kaukoliikenteen terminaali valaistaan. (C17)
 • Matkakeskus valaistaan. (C17)

 • Yleisötilojen (lippuhallit, sisäänkäyntitilat, laiturit) valaistukset varustetaan valonsäätö- ja ohjausjärjestelmällä. Päivänvalo on otettava huomioon ohjauksessa. (B17)

 • Kulkureitillä olevat portaat on osoitettava selvästi valaistuksen avulla (A03)
 • Kulkureitillä olevat avoimet ulkoportaat
  • ≥ 100 lx (A30)
  • ≥ 50 (B03)
 • Avointen ulkoportaiden valaistus
  • pienet asemat Ēhm 30 lx, Uo ≥ 0,40,Ud ≥ 0,20, Rgl 45, Ra ≥ 70 (B27)
  • keskisuuret ja suuret asemat Ēhm 50 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,20, Rgl 45, Ra ≥ 70 (B27)
  • 30-50 lx (C01)
  • 150 lx (C18)
 • Katettujen ulkoportaiden valaistus
  • 50-100 lx (C18)
  • pienet asemat Ēhm 50 lx, Uo ≥ 0,40,Ud ≥ 0,20, Rgl 45, Ra ≥ 80 (B27)
  • keskisuuret ja suuret asemat Ēhm 100 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,20, Rgl 40, Ra ≥ 80 (B27)
 • Portaat valaistaan hyvin koko portaan pituudelta (B03)
 • Portaiden havaittavuutta parantaa
  • riittävän voimakas, häikäisemätön valaistus (B01)
  • portaiden valaistuksen suuntaus yhäältä alaspäin helpottaa askelmien havaittavuutta alhaalta ylöspäin kuljettaessa (A30)
  • Valaisimet voidaan sijoittaa esimerkiksi kaiteeseen tai käsijohteen alapintaan. (B03)
 • Valaisimet on sijoiteltava niin että ne ovat turvallisesti huollettavissa (A30)

Suositukset

 • Valaistuksella tulee korostaa portaiden ja luiskien alkupisteitä. (C10)
 • Portaat tulee valaista tasaisesti. (C01)
 • Portaissa olevan, liiketunnistimella varustetun valaistuksen tulee reagoida eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen (C01)

 • Kulkureitillä olevat luiskat on osoitettava selvästi valaistuksen avulla (A03)
 • Tasoerojen, kuten luiskien valaistus
  • ≥ 50 (B03)

Suositukset

 • Luiskat tulee valaista tasaisesti. (C01)
 • Luiskien valaistus ei saa aiheuttaa häikäisyä. (C01)
 • Valaisimet voidaan sijoittaa myös kaiteisiin (C24)

 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selkeästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla (A03)
 • Ulkovalaistuksen suunnittelukriteereinä voidaan käyttää jalankulku- ja pyöräteille tarkoitettuja valaistusluokkia, joista esteettömyyden kannalta käyttökelpoisia ovat luokat P1, P2 ja P3. (B03)
 • Jalankulkuväylän valaistus  (ei esteetön reitti)
  • 10-20 lx (B03)
  • Ēm 5lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Jalankulkuväylät asema-alueella (ei esteetön reitti)
  • 20 lx (A37)
  • pienet asemat Ehm 5 lx, Uo ≥ 0,20, Ra ≥ 70 (P-luokka P4) (B27)
  • keskisuuret ja suuret asemat Ehm 10 lx, Uo ≥ 0,20, Ra ≥ 70 (P-luokka P2) (B27)
  • 30-50 lx (B25)
 • Laitureille johtavien esteettömien reittien valaistusvoimakkuus.
  • Ēhm 100 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,25, Rgl 45, Ra ≥ 80 (B27)
 • Kulkuväylien risteyskohdat valaistaan.
  • 30-50lx (C01)
 • Alikulkukäytävä valaistaan päivisin, jos käytävän pituus on vähintään kuusi kertaa leveys tai yli 25 m. (B15)
 • Pyörätien valaistus Ēm 10lx Uo≥0,40 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Alikulkukäytävä valaistaan päivisin, jos käytävän pituus on vähintään kuusi kertaa leveys tai yli 25 m. Tätä lyhyemmät käytävät valaistaan, jos silta on kaareva, alikulkukorkeus on pieni, alikulku ei saa riittävää valaistusta ympäristöstään tai sen seinät ovat hyvin tummat. (B13)
 • Alikulkujen valotasot ohjataan luonnonvalon mukaan, koska muutoin päivävalaistus on alimitoitettu ja yövalaistus ylimitoitettu, jopa häikäisevä. (B15)
 • Jalankulku- ja pyörätien alikulkukäytävä valaistaan pimeään aikaan aina, kun se liittyy valaistuun jalankulku- ja pyörätiehen. Valaistusluokka on sama kuin avoimella väylällä mutta kuitenkin vähintään C4. (B13)
 • Alikulkutunnelien valaistusta on säädeltävä luonnovalon mukaan alikulkutunnelin suulla (B25)
 • Alikulkukäytävän valaistus
  • lyhyt alikulku 50 lx (B25)
  • Pitkä sisätilaan tai katettuun portaikkoon johtava alikulku 100-150 lx (B25)
 • Suojatien tulee olla hyvin valaistu. (B15)

Suositukset

 • Alikulkukäytävien valaistusvoimakkuus 30-50 lx (C18)
 • Jalankulkuväylän valaistuksen tulee olla tasainen ja katveeton.
 • Kulkuväylien levähdyspaikat valaistaan. 30-50lx (C01)
 • Leikkipaikan valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 75-100lx (C01)
 • Valaisinpylväät eivät saa aiheuttaa kulkuväylällä törmäysvaaraa. (C01)
 • Valaisinpylväät tasaisin välimatkoin samalla puolella. (C10)

 • 1-rivisessä reunasijoituksessa pylväs sijoitetaan ajosuunnassa ennen suojatietä siten, että jalankulkijoihin kohdistuva pystytason valaistusvoimakkuus on mahdollisimman suuri. (B13)
 • 2-rivisessä vastakkaisessa tai vuoroittaisessa reunasijoituksessa pylväät sijoitetaan molemmin puolin ennen suojatietä ottaen huomioon ajosuunnat. (B13)
 • 2-rivisessä keskiasennuksessa pylväs sijoitetaan jommassakummassa ajosuunnassa ennen suojatietä. (B13)
 • Suojatien valaistusvoimakkuus
  • 20 lx ajosuunnassa suojatien keskellä, ajosuunnan ajokaistojen koko leveydeltä, 1 m korkeudelta. Tällöin suojatiellä oleva jalankulkija muodostaa riittävän positiivisen luminanssikontrastin taustaan nähden. (B13)
  • 30-50 lx (B25)
  • ≥ 30 lx (C33)

 • Sisääkäynnit valaistaan erityisen hyvin (B03)
 • Sisäänkäynnin valaistus
  • ≥ 100 lx (A30)
  • ≥ 50 lx (B03)
  • 100-300 lx, suhteutetaan ulkoympäristön valaistustasoon, niin että sisäänkäynti erottuu ympäröivästä valaistuksesta (B03)
  • 100-300 lx (B25)
 • Maahan tai lattiaan upotettujen valaisinten käyttöä on vältettävä, jos ei kyetä varmistamaan, että ne eivät häikäise (B03)
 • Yöllä lasijulkisivussa sijaitsevan sisäänkäynnin tulee erottua muusta julkisivusta oviaukkoa ympäröivän kehyskontrastin avulla (B25)

Suositukset

 • Ovipuhelin ja summeri valaistaan. (C20)
 • Katos valaistaan hyvin. (C14)
 • Ovikello valaistaan (C44)

 • Satama-alueet ja laiturit valaistaan (B13)
 • Kanavalaitureiden jalankulku- ja köysien kiinnitysalueiden valaistusluokka on C0. (B13)
 • Vähäliikenteisiä laitureita ovat mantereen puolella olevat maantielaiturit sekä yhteysaluslaiturit saaressa satunnaisesti liikkuvia aluksia tai veneitä varten. Näiden valaistusluokka on C5. (B13)

 • Pysäköintihallin sisäänajoramppien valaistus päiväaikaan. Ēm 300 lx, UGRL 25, Uo≥ 0,40, Ra≥ 40 (A31)
 • Pysäköintihallin sisäänajoramppien valaistus yöaikaan. Ēm 75 lx, UGRL 25, Uo≥ 0,40, Ra≥ 40 (A31)
 • Pysäköintialueet, joissa vilkas liikenne. Esim. monikäyttöiset rakennuskompleksit
  • Ēm 20lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Pysäköintialueet, joissa keskimääräinen (medium) liikenne. Esim. monikäyttöiset rakennuskompleksit Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Aseman pysäköintialueen jalankulkureitit Ehm 20 lx, Uo ≥ 0,20, Ra ≥ 70 (P-luokka C2) (B27)
 • Pysäköintialueen jalankulkualueilla, kulunvalvonta ja huoltotoimintoalueilla maanpinnan tasolla
  • 20lx (A37)
  • 100-150lx (C20)
 • Saattoliikennepaikan valaistus
  • Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 50 Ra≥20 (A37)
  • 75lx (C01)

Suositukset

 • Paikoitusalueet tulee olla tasaisesti valaistu. 75lx (C01)
 • Polkupyörien säilytyspaikan tulee olla tasaisesti valaistu. 75lx (C01)
 • Valaistusvoimakkuus maksuautomaatin kohdalla 300lx (C20)
 • Valaistuksen värintoistoindeksi (Ra) maksuautomaatin kohdalla ≥ 80 (C20)

Suositukset

 • Valaistusvoimakkuuden mittaus: mittari vaakatasossa n. 900 mm korkeudella maasta. (C01)
 • Mittarin kennoa ei saa varjostaa. (C01)
 • Mittaukset tehdään useammasta eri kohdasta. (C01)
 • Ulkoväylien valaistus mitataan pimeänä vuorokaudenaikana. (C01)
 • Levähdyspaikkojen valaistusvoimakkuus mitataan pimeänä vuorokaudenaikana. (C01)
 • Autopaikkojen alueella valaistusvoimakkuudet mitataan useasta eri kohdasta, jos havaitaan, että alueella on paremmin ja huonommin valaistuja kohtia. (C01)


Määräykset:

A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A04

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment (maksullinen)
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)


A31

SFS-EN 12464-1, sisävalaistus (maksullinen)
28.10.2011, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A37

SFS-EN 12464-2:en
Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places 
 (maksullinen)
10.3.2014, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A38

SFS-EN 13201-2 Road Lighting. Part 2: Performance requirements (maksullinen)
23.12.2010, Suomen Standardisoimisliitto SFS


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B13

Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 16/2015
13.5.2015, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B25

Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla
8.9.2006, Liikenne- ja viestintäministeriö 39/2006


B27

RATO 16 muutokset 15.3.2021: Matkustajalaiturin perustaminen ja asema-alueen valaistus
15.3.2021, Väylävirasto


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki


B70

56700 Linja-autopysäkit, pysäkkisyvennys, ajoratapysäkki
26.11.2015, Vantaan kaupunki


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 103141 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C17

RT 98-11104 TAAJAMA-ALUEIDEN LINJA-AUTOPYSÄKIT JA -TERMINAALIT (maksullinen)
1.2.2013, Rakennustieto, RT-kortti


C18

RT 98-11180 JALANKULKU- JA PYÖRÄILYVÄYLÄT (maksullinen)
1.4.2015, Rakennustieto, RT-kortti


C20

RT 98-11237 PYSÄKÖINTILAITOKSET (maksullinen)
1.9.2016, Rakennustieto, RT-kortti


C24

RT-103027 Portaat ja luiskat (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022, Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys


C52

ST 58.09 Ulkovalaistus


C53

ST 58.10.01 Taajamien, maanteiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden valaistus

Print Friendly, PDF & Email