Valaistus ulkotilassa

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 11 .2023

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Valaistus ulkotilassa


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. RAITIOTIEPYSÄKKI
3. RAUTATIEALUEIDEN MATKUSTAJA-ALUEET
4. PYSÄKIT
5. LINJA-AUTOTERMINAALIT JA MATKAKESKUKSET
6. METROASEMAT
7. PORTAAT ULKOTILASSA
8. LUISKAT ULKOTILASSA
9. JALANKULKUVÄYLÄT JA ALIKULKUKÄYTÄVÄT
10. SUOJATIET
11. SISÄÄNKÄYNNIT ULKOTILASSA
12. LAITURI (SATAMA- JA KANAVA-ALUEET)
13. PYSÄKÖINTIALUEET
14. ESTEETTÖMYYSKARTOITUS, VALAISTUSMITTAUKSET


LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Asema-alue on suunniteltava yhtenäisenä valotilana (B25)
 • Jalankulkualueiden valaistuksen on tuettava ihmisen silmän toimintaa, jolloin sekä ulko- että sisävalaistuksen tulee muodostaa katkeamaton turvallinen valotila joukkoliikennevälineestä toiseen siirryttäessä (B25)
 • Valotason pitää vaihtua tasaisesti siirryttäessä valoisasta hämärään tilaan tai päinvastoin, jotta ikääntyvän (yli 42v) silmän mukautumiskyky toimisi optimaalisesti (B25)
 • Voimakkaita päivänvalon vaihteluita on tasattava (B25)
 • Näkötehokkuuden ja näkömukavuuden kannalta on tärkeää, että ympäristön ja siinä olevien kohteiden värit toistuvat luonnollisena ja todenmukaisena. (B13)
 • Valaistuksen tulee korostaa tilan väriä, tunnelmaa ja rakennetta sekä parantaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Valaistus ei saa häikäistä eikä aiheuttaa kohtuuttomia kontrasteja (A30)
 • Keinovalosuunnitelma tulee sopeuttaa luonnonvalon, sekä pintojen ja värien vaihtumiseen (A30)
 • Valaistuksen tulee taata hyvät näkemisolosuhteet näkemistä vaativiin tehtäviin, orientoitumiseen ja turvallisuuteen (A30)
 • Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. (A03)
 • Rakennusten korostaminen valolla helpottaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu (A03)
 • Rakennuksen pintojen valaistuksen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarpeelliset valoisuuserot saavutetaan (A03)
 • Luminanssitasojen äkillisiä eroja tulee välttää (A37)
 • Ulkomainoslaitteen valo ei saa häikäistä, harhauttaa tai vaarantaa turvallisuutta (B45)
 • Öiseen aikaan hyvin suunnitellussa ympäristössä orientoituminen ja liikkuminen on helppoa, esteettömyys toteutuu, kohteiden havaitseminen on helppoa, näkötehtävät ja muu toiminta mahdollistuvat, vaikka päivänvaloa ei olekaan saatavilla ja turvallisuus niin fyysisessä kuin sosiaalisessakin ympäristössä toteutuu. (C26)

 • Raitiotiepysäkillä on oltava valaistus (B14)
  • hyvin vähäliikenteiset pysäkit, laiturialue Ēm 5lx Uo≥0,20 RGL 55 Ra≥20 (A37)
  • pienet asemat, laiturialue Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
  • keskisuuret asemat, laiturialue Ēm 20lx Uo≥0,30 RGL 45 Ra≥20 (A37)
  • suuret asemat, laiturialue Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 45 Ra≥20 (A37)
  • pysäkkialueella 20-50 lx (B25)
  • metroasemien pysäkillä ≥20 lx (B17)

 Asemaluokat ja niiden valaistusvoimakkuuden keskiarvovaatimukset avolaitureille ja katosten alle (lux)
Matkustajaliikenteen ratapihatPieni asema
avolaituri Ehm 10 lx
katosalue Ehm 50 lx
Keskisuuri asema
avolaituri Ehm 20 lx
katosalue Ehm 50 lx
Suuri asema
avolaituri Ehm 50 lx
katosalue Ehm 100 lx
Pääkaupunkiseudun lähiliikenne
1. luokka
- matkustajamäärä yli 5 milj. vuodessa
X
2. luokka
- matkustajamäärä 3–5 milj. vuodessa
X
3. luokka
- matkustajamäärä 2–3 milj. vuodessa
X
 • Matkustaja-alueet valaistaan aina. Valaistavia alueita ovat mm. asemalaitureiden katetut ja avoimet osuudet, portaat ja luiskat laiturialueille sekä alikulkutunnelit, ylikulkusillat, kulkureitit ja laituripolut.(B13)
 • Laiturivalaistuksen tulee ulottua laiturikaukaloon niin, että kaukalon 1,0 m levyisellä reuna-alueella vaakatason keskimääräinen valaistusvoimakkuus Ehm on vähintään 30 % laiturialueen keskimääräisestä valaistusvoimakkuudesta ja valaistusvoimakkuuden yleistasaisuus on Uoi ≥ 0,25. (B13)
 • Matkustaja-alueiden lisävalaistusta vaativia erikoiskohteita ovat mm. opastuspisteet ja myyntipaikat. (B13)
 • Väylävirasto on tiukentanut osaa pienten ja keskisuurten asemien asemalaitureiden valaistusvoimakkuuksien tasaisuusvaatimuksista verrattuna SF xxx standardeihin. Tasaisuuksia tiukentamalla matkustajille saadaan miellyttävämpi valaistus, joka helpottaa alueella liikkumista ja parantaa valvontakameroiden kuvan laatua. (B13)
 • Uuden ja nykyisen valaistuksen liittymiskohdat on suunniteltava valaistusteknillisten
  vaatimusten osalta yhtenäisiksi. (B13)
 • On yleistä, että useampi taho omistaa ja hallinnoi saman matkustaja-alueen valaistuksia. On tärkeää, että näitä kaikkia alueita tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, ja että muiden kuin valtion omistamien valaistuksien osalta noudatetaan tämän ohjeen vaatimuksia. (B13)
 • Rautateiden kaikilla matkustaja-alueilla ulkovalaistuksessa käytettävä värilämpötila 3000 K ja värintoisto Ra ≥ 80. (B13)
 • Rautateiden muilla kuin matkustaja-alueilla ulkovalaistuksessa käytettävä värilämpötila 4000 K ja värintoisto Ra≥70. (B13)
 • Rautatiealueiden valaistuksien tulee täyttää häiriövalolle asetetut raja-arvot luokka E4, ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus Rul 15 %, valaistusvoimakkuus ikkunoissa päivällä 25 lx, yöllä 5 lx ja keskimääräinen luminanssi max 25 cd/m2. (B13)
 • Valaistus on suunniteltava siten, että alueelle ei jää pimeitä alueita tai nurkkauksia. (B13)
 • Kahden vierekkäisen alueen valaistusvoimakkuuden eron ollessa yli 2,5-kertainen tulee alueiden väliin tehdä sopeutumisalue. Sopeuttaminen tehdään yhdessä portaassa. (B13)
 • Sopeutumisalueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus on puolet kahden vierekkäisen alueen keskimääräisten valaistusvoimakkuuksien summasta (esim. (10 lx + 50 lx) / 2 = 30 lx). (B13)
 • Sopeutumisalue tehdään matalamman valaistustason alueelle, esim. suuren aseman kulkureitin ja avoimen asemalaiturin rajapinnassa sopeutumisalue sijoitetaan kulkureitin osuudelle. (B13)
 • Matkustaja-alueiden valaistuksen tulee olla sellainen, että heikkonäköinen kykenee erottamaan opasteet ja niiden tekstit sekä lukemaan aikataulut ja muun matkustajainformaation. (B13)
 • Pinnoitteet on pystyttävä erottamaan toisistaan kontrastien avulla. (B13)
 • Junan ja laiturin vaara-alueen reunan väliin jäävän raon on erotuttava selkeästi. (B13)

Taulukko: Valaistusluokan valinta asemaluokan mukaan (B13):

AsemaluokatValaistusluokat
LuokkaKuvausPieni asemaKeskisuuri asemaSuuri asema
Pääkaupunkiseudun lähiliikenne
LL1Matkustajamäärä yli 5 milj. vuodessaX
LL2Matkustajamäärä 3...5 milj. vuodessaX
LL3Matkustajamäärä 2…3 milj. vuodessaX
LL4Matkustajamäärä 1…2 milj. vuodessaX
LL5Matkustajamäärä alle 1 milj. vuodessaX
Kaukoliikenne
KL1Matkakeskukset ja muut merkittävät risteysasemat. Matkusta- jamäärä yli 250 000 vuodessa.X
KL2Keskisuuret asemat. Matkusta-
jamäärä 50 000…250 000 vuodessa.
X
KL3Vähäliikenteiset asemat. Matkustajamäärä alle 50 000 vuodessa.X

Taulukko. Matkustaja-alueiden valaistusteknilliset vaatimukset (B13):

MATKUSTAJA-ALUEETEhm lx, minUoi minUd minRGL max
PIENET ASEMAT
Avoimet asemalaiturit10,00,250,1350
Katetut asemalaiturit20,00,400,2050
Tunneliasemat, täysin katetut laiturit a50,00,400,20b
Asemien alikulkukäytävät30,00,500,33b
Portaat ja luiskat, avoimet ja katetut30,00,40
Ylikulkusillat, avoimet ja katetut20,00,400,20
Odotuskatokset50,00,40
Kulkureitit (P4)5,000,20
KESKISUURET ASEMAT
Avoimet asemalaiturit20,00,400,2045
Katetut asemalaiturit50,00,500,3340
Tunneliasemat, täysin katetut laiturit a1000,500,33b
Asemien alkulkukäytävät50,00,500,33b
Portaat ja luiskat, avoimet ja katetut50,00,50
Ylikulkusillat, avoimet ja katetut30,00,400,20
Odotuskatokset50,00,40
Kulkureitit (P2)10,00,20
SUURET ASEMAT
Avoimet asemalaiturit50,00,400,2045
Katetut asemalaiturit1000,500,3335
Tunneliasemat, täysin katetut laiturit a2000,500,33b
Asemien alikulkukäytävät1000,500,33b
Portaat ja luiskat, avoimet ja katetut50,00,500,33b
Ylikulkusillat, avoimet ja katetut50,00,500,33
Odotuskatokset1000,50
Kulkureitit (P2)10,00,20
Esteetön reitti c
Reitti ulkotiloissa1000,5045
Reitti sisätiloissa2000,50b
MUUT ALUEET
Pysäköintialueet (A1)20,00,2550

a) Täysin katetut laiturit tarkoittavat aseman laiturialuetta, joka on rakennettu laitureiden ja raiteiden kanssa yhtenäisen katon alle.
b) Valaistuksen kiusahäikäisyn arvioimiseen käytetään UGR-häikäisyindeksiä standardin SFS-EN 12464-1 mukaisesti. Häikäisyindeksin vaatimus on RUGL25
c)Esteetön reitti määritellään aina asemakohtaisesti. Esteettömällä reitillä voivat kulkea toimimisesteiset henkilöt.


 • Valaistun tien linja-autopysäkkien levennyksillä käytetään samaa valaistusluokkaa kuin tielinjalla. Valaistulla tiellä linja-autopysäkin odotustilan valaistusluokka on P2.(B13)
 • Pysäkkialueen ja katoksen valaitustasoksi suositellaan 20-50 lx (B25)
 • Pysäkin sisällä valaistuksen on oltava väriltään miellyttävää, ja riittävän tehokasta, jotta opasteiden ja aikataulujen tekstit ovat heikkonäköisellekin käyttäjälle luettavissa. Suositusvaloteho on opasteiden kohdalla vähintään 20 luksia. (B25)
 • Pysäkin sisäänmenovyöhyke olisi hyvä valaista kontrastit esiin tuovalla sivuvalolla. Myös linja-auton portaikko on kompastusvaaran vuoksi valaistava hyvin. (B25)
 • Valaisinpylvään sijoitus pysäkin odotusalueen takareunaan (B70)
 • Linja-autopysäkin odotustilan valon värilämpötila 4000 K ja värintoisto Ra≥70. (B13)
 • Jos linja-autopysäkin katokseen integroitua valaistusta käytetään (esim. taajama-alueella), on     linja-autopysäkin katostilan valaistusluokka C2. (B13)
 • Valaisemattomalla tiellä linja-autopysäkkiä ei lähtökohtaisesti valaista, eikä linja-autopysäkin katokseen integroitua valaistusta käytetä. (B13)

Suositukset

 • Paikallisliikenteen terminaali valaistaan (C17)
 • Kaukoliikenteen terminaali valaistaan. (C17)
 • Matkakeskus valaistaan. (C17)
 • Pysäköinti-, levähdys- ja palvelualueet, liityntäpysäköintialueet valon värilämpötila 4000 K ja värintoisto Ra≥70. (B13)

 • Yleisötilojen (lippuhallit, sisäänkäyntitilat, laiturit) valaistukset varustetaan valonsäätö- ja ohjausjärjestelmällä. Päivänvalo on otettava huomioon ohjauksessa. (B17)

 • Kulkureitillä olevat portaat on osoitettava selvästi valaistuksen avulla (A03)
 • Kulkureitillä olevat avoimet ulkoportaat
  • ≥ 100 lx (A30)
  • ≥ 50 lx (B03)
 • Avointen ulkoportaiden valaistus
  • pienet asemat Ēhm 30 lx, Uo ≥ 0,40,Ud ≥ 0,20, Rgl 45, Ra ≥ 70 (B27)
  • keskisuuret ja suuret asemat Ēhm 50 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,20, Rgl 45, Ra ≥ 70 (B27)
  • 30-50 lx (C01)
  • 150 lx (C18)
 • Katettujen ulkoportaiden valaistus
  • 50-100 lx (C18)
  • pienet asemat Ēhm 50 lx, Uo ≥ 0,40,Ud ≥ 0,20, Rgl 45, Ra ≥ 80 (B27)
  • keskisuuret ja suuret asemat Ēhm 100 lx, Uo ≥ 0,50,Ud ≥ 0,20, Rgl 40, Ra ≥ 80 (B27)
 • Portaat valaistaan hyvin koko portaan pituudelta (B03)
 • Portaiden havaittavuutta parantaa
  • riittävän voimakas, häikäisemätön valaistus (B01)
  • portaiden valaistuksen suuntaus yhäältä alaspäin helpottaa askelmien havaittavuutta alhaalta ylöspäin kuljettaessa (A30)
  • Valaisimet voidaan sijoittaa esimerkiksi kaiteeseen tai käsijohteen alapintaan. (B03)
 • Valaisimet on sijoiteltava niin että ne ovat turvallisesti huollettavissa (A30)

Suositukset

 • Valaistuksella tulee korostaa portaiden ja luiskien alkupisteitä. (C10)
 • Portaat tulee valaista tasaisesti. (C01)
 • Portaissa olevan, liiketunnistimella varustetun valaistuksen tulee reagoida eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen (C01)

 • Kulkureitillä olevat luiskat on osoitettava selvästi valaistuksen avulla (A03)
 • Tasoerojen, kuten luiskien valaistus
  • ≥ 50 lx (B03)

Suositukset

 • Luiskat tulee valaista tasaisesti. (C01)
 • Luiskien valaistus ei saa aiheuttaa häikäisyä. (C01)
 • Valaisimet voidaan sijoittaa myös kaiteisiin (C24)

 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selkeästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla (A03)
 • Ulkovalaistuksen suunnittelukriteereinä voidaan käyttää jalankulku- ja pyöräteille tarkoitettuja valaistusluokkia, joista esteettömyyden kannalta käyttökelpoisia ovat luokat P1, P2 ja P3. (B03)
 • P-valaistusluokkien estohäikäisyvaatimusta käytetään vain jalankulku- ja pyöräteillä, joilla on vilkasta polkupyöräliikennettä ja jotka valaistaan omalla erillisellä valaistuksella. Tällaisia jalankulku- ja pyöräteitä ovat esim. pyöräteiden pää- ja aluereitit sekä muut tärkeät pyöräilyn työreitit kunnan keskustaan. (B13)
 • Rautatiealueeseen liittyvällä jalankulku- ja pyörätiellä valaistusvoimakkuuden tulee olla pienillä asemilla vähintään P4 (Ehm ≥ 5 lx, Uoi 0,20) keskisuurilla ja suurilla vähintään P2 (Ehm ≥ 10 lx, Uoi 0,20) :  − joukkoliikenteen merkittävän vaihtoreitin osalta koko reitin osuudella vaihtopysäkkiin saakka − muiden jalankulku- ja pyöräteiden osalta seuraavaan liittymään saakka. (B13)
 • Jalankulkuväylän valaistus  (ei esteetön reitti)
  • 10-20 lx (B03)
  • Ēm 5lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Jalankulkuväylät asema-alueella (ei esteetön reitti)
  • Asema-alueen kulkureitit, pienet asemat (ei esteetön reitti) P4 Ehm ≥ 5lx, Uoi ≥ 0,20. (B13)
  • C-valaistusluokkia voidaan käyttää myös jalankulku- ja pyöräilyalueilla, joilla tarvitaan hyvää valaistusvoimakkuuden yleistasaisuutta ja joilta edellytetään vähäistä estohäikäisyä. (B13)
 • Laitureille ulkotilassa johtavien esteettömien reittien valaistustekniset vaatimukset Ehm ≥ 100 lx, Uoi ≥ 0,50, Rgl 45. (B13)
 • Kulkuväylien risteyskohdat valaistaan.
  • 30-50lx (C01)
 • Alikulkukäytävän valaistuksen on toimittava valoisaan aikaan, jos käytävän pituus on vähintään seitsemän kertaa alikulun vapaan leveyden ja vapaan korkeuden muodostaman pinta-alan neliöjuuri. Tätä lyhyemmät käytävät valaistaan valoisaan aikaan, jos alikulun suuntaus on sellainen, että sen läpi ei näe, tai alikulun seinät ovat erittäin tummat. (B13)
 • Alikulkujen valotasot ohjataan luonnonvalon mukaan, koska muutoin päivävalaistus on alimitoitettu ja yövalaistus ylimitoitettu, jopa häikäisevä. (B15)
 • Pienten asemien alikulkukäytävien valaistusteknilliset minimi vaatimukset Ehm lx, Uoi,Ud ja Rgl maksimivaatimus Ēhm ≥ 30 lx, Uoi ≥ 0,50, Ud ≥ 0,33, Rgl 25. (B13)
 • Keskisuurten asemien alikulkukäytävien valaistusteknilliset minimi vaatimukset Ehm lx, Uoi,Ud ja Rgl maksimivaatimus Ēhm ≥ 50 lx, Uoi ≥ 0,50, Ud ≥ 0,33, Rgl 25. (B13)
 • Suurten asemien alikulkukäytävien valaistusteknilliset minimi vaatimukset Ehm lx, Uoi,Ud ja Rgl maksimivaatimus Ēhm ≥ 100 lx, Uoi ≥ 0,50, Ud ≥ 0,33, Rgl 25. (B13)
 • Alikulkutunnelien valaistusta on säädeltävä luonnovalon mukaan alikulkutunnelin suulla (B25)
 • Pyörätien valaistus Ē m 10lx U o ≥0,40 R GL 50 R a ≥20 (
 • Suojatien tulee olla hyvin valaistu. (B15)

Suositukset

 • Alikulkukäytävien valaistusvoimakkuus 30-50 lx (C18)
 • Jalankulkuväylän valaistuksen tulee olla tasainen ja katveeton.
 • Kulkuväylien levähdyspaikat valaistaan. 30-50lx (C01)
 • Leikkipaikan valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 75-100lx (C01)
 • Valaisinpylväät eivät saa aiheuttaa kulkuväylällä törmäysvaaraa. (C01)
 • Valaisinpylväät tasaisin välimatkoin samalla puolella. (C10)

 • 1-rivisessä reunasijoituksessa pylväs on sijoitettava ajosuunnassa 1…2 m ennen suojatietä siten, että jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuva pystytason valaistusvoimakkuus on mahdollisimman suuri. (B13)
 • 2-rivisessä vastakkaisessa tai vuoroittaisessa reunasijoituksessa pylväät on sijoitettava molemmin puolin tietä 1…2 m ennen suojatietä ottaen huomioon ajosuunnat. (B13)
 • Valta- ja kantateillä valaistun tien valaistuksen tulee olla 50 m suojatien molemmin puolin valaistusluokan M3a mukainen. (B13)
 • Keskiasennuksessa valaisinpylväs on pyrittävä sijoittamaan suojatiesaarekkeeseen. (B13)
 • Suojatien valaistusvoimakkuus
  • 30-50 lx (B25)
  • ≥ 30 lx (C33)
 • Valon väriä voidaan käyttää jossakin määrin huomion herättämiseksi esimerkiksi suojateiden erillinen suojatievalaistus (esim. 3 000 K, Ra ≥ 80) (B13)
 • Poikkeustapauksissa mm. vaaralliseksi todetut teiden ylityskohdat tai koulujen, palvelukeskuksien ja päiväkotien lähellä olevat suojatiet, ja tilaajan sitä nimenomaisesti vaatiessa, suojateiden vaistusta voidaan parantaa vaihtoehtojen A tai B mukaisesti. A. Vaaditaan valaistusluokan M3a mukainen tievalaistus 50 m suojatien molemmin puolin myös seutu- ja yhdysteillä (10-15 lx min.). B. Varustetaan suojatie erillisellä suojatievalaistuksella min 40 lx. (B13)

 • Sisääkäynnit valaistaan erityisen hyvin (B03)
 • Sisäänkäynnin valaistus
  • ≥ 100 lx (A30)
  • ≥ 50 lx (B03)
  • 100-300 lx, suhteutetaan ulkoympäristön valaistustasoon niin, että sisäänkäynti erottuu ympäröivästä valaistuksesta (B03)
  • 100-300 lx (B25)
 • Maahan tai lattiaan upotettujen valaisinten käyttöä on vältettävä, jos ei kyetä varmistamaan, että ne eivät häikäise (B03)
 • Yöllä lasijulkisivussa sijaitsevan sisäänkäynnin tulee erottua muusta julkisivusta oviaukkoa ympäröivän kehyskontrastin avulla (B25)

Suositukset

 • Ovipuhelin ja summeri valaistaan. (C20)
 • Katos valaistaan hyvin. (C14)
 • Ovikello valaistaan (C44)

 • Jos tie päättyy suureen matkustaja- tai tavarasatamaan, valaistusteknillisen vaatimusten osalta noudatetaan standardin SFS-EN 12464-2 vaatimuksia. (B13)
 • Jos rantaan johtava tie on valaistu, laituriin liittyvän osuuden valaistusluokka on sama kuin rantaan johtavan tien valaistusluokka. (B13)
 • Jos rantaan johtavaa tietä ei ole valaistu, tievalaistus aloitetaan 200 m ennen lastausaluetta tai niin, että valaistavasta osuudesta muodostuu järkevä kokonaisuus ( M4). (B13)
 • Kanavalaitureiden jalankulkualueiden ja köysien kiinnitysalueiden valaistusluokka on C0. (B13)
 • Vähäliikenteisiä laitureita ovat mantereen puolella olevat maantielaiturit sekä yhteysaluslaiturit saaressa satunnaisesti liikkuvia aluksia tai veneitä varten. Näiden valaistusluokka on C5. (B13)
 • Satama-alueiden ja laitureiden ulkovalaistuksen värilämpötila 4000 K ja värintoistoarvot Ra≥70. (B13)

 • Asemien pysäköintialueiden valaistus (A1) (B13)
 • Pysäköintihallin sisäänajoramppien valaistus päiväaikaan. Ēm 300 lx, UGRL 25, Uo≥ 0,40, Ra≥ 40 (A31)
 • Pysäköintihallin sisäänajoramppien valaistus yöaikaan. Ēm 75 lx, UGRL 25, Uo≥ 0,40, Ra≥ 40 (A31)
 • Pysäköintialueet, joissa vilkas liikenne. Esim. monikäyttöiset rakennuskompleksit
  • Ēm 20lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Pysäköintialueet, joissa keskimääräinen (medium) liikenne. Esim. monikäyttöiset rakennuskompleksit Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Pysäköintialueen jalankulkualueilla, kulunvalvonta ja huoltotoimintoalueilla maanpinnan tasolla
  • 20lx (A37)
  • 100-150lx (C20)
 • Saattoliikennepaikan valaistus
  • Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 50 Ra≥20 (A37)
  • 75lx (C01)

Suositukset

 • Paikoitusalueet tulee olla tasaisesti valaistu. 75lx (C01)
 • Polkupyörien säilytyspaikan tulee olla tasaisesti valaistu. 75lx (C01)
 • Valaistusvoimakkuus maksuautomaatin kohdalla 300lx (C20)
 • Valaistuksen värintoistoindeksi (Ra) maksuautomaatin kohdalla ≥ 80 (C20)

Suositukset

 • Valaistusvoimakkuuden mittaus: mittari vaakatasossa n. 900 mm korkeudella maasta. (C01)
 • Mittarin kennoa ei saa varjostaa. (C01)
 • Mittaukset tehdään useammasta eri kohdasta. (C01)
 • Ulkoväylien valaistus mitataan pimeänä vuorokaudenaikana. (C01)
 • Levähdyspaikkojen valaistusvoimakkuus mitataan pimeänä vuorokaudenaikana. (C01)
 • Autopaikkojen alueella valaistusvoimakkuudet mitataan useasta eri kohdasta, jos havaitaan, että alueella on paremmin ja huonommin valaistuja kohtia. (C01)


Määräykset:

A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A04

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment (maksullinen)
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)


A31

SFS-EN 12464-1, sisävalaistus (maksullinen)
28.10.2011, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A37

SFS-EN 12464-2:en
Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places 
 (maksullinen)
10.3.2014, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A38

SFS-EN 13201-2 Road Lighting. Part 2: Performance requirements (maksullinen)
23.12.2010, Suomen Standardisoimisliitto SFS


OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B13

Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 20.6.2023
20.6.2023 Väylävirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B15

Jalankulun suunnittelu, 34/2022
15.10.2022, Väylävirasto


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B25

Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla
8.9.2006, Liikenne- ja viestintäministeriö 39/2006


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki


B70

56700 Linja-autopysäkit, pysäkkisyvennys, ajoratapysäkki
26.11.2015, Vantaan kaupunki


SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 103141 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C17

RT 98-11104 TAAJAMA-ALUEIDEN LINJA-AUTOPYSÄKIT JA -TERMINAALIT (maksullinen)
1.2.2013, Rakennustieto, RT-kortti


C18

RT 98-11180 JALANKULKU- JA PYÖRÄILYVÄYLÄT (maksullinen)
1.4.2015, Rakennustieto, RT-kortti


C20

RT 98-11237 PYSÄKÖINTILAITOKSET (maksullinen)
1.9.2016, Rakennustieto, RT-kortti


C24

RT-103027 Portaat ja luiskat (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C26

RT-103475 Ulko-ja julkisivuvalaistus


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
2008, päivitys 2022, Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys


C52

ST 58.09 Ulkovalaistus


C53

ST 58.10.01 Taajamien, maanteiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden valaistus

Print Friendly, PDF & Email