Valaistus ulkotilassa

Julkaistu 5.2019
Päivitetty 6.2021

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Valaistus ulkotilassa


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. RAITIOTIEPYSÄKKI
3. RAUTATIEALUEIDEN MATKUSTAJA-ALUEET
4. PYSÄKIT
5. LINJA-AUTOTERMINAALIT JA MATKAKESKUKSET
6. METROASEMAT
7. PORTAAT ULKOTILASSA
8. LUISKAT ULKOTILASSA
9. JALANKULKUVÄYLÄT JA ALIKULKUKÄYTÄVÄT
10. SUOJATIET
11. SISÄÄNKÄYNNIT ULKOTILASSA
12. LAITURI (SATAMA- JA KANAVA-ALUEET)
13. PYSÄKÖINTIALUEET
14. ESTEETTÖMYYSKARTOITUS, VALAISTUSMITTAUKSET


LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Asema-alue on suunniteltava yhtenäisenä valotilana (B25)
 • Jalankulkualueiden valaistuksen on tuettava ihmisen silmän toimintaa, jolloin sekä ulko- että sisävalaistuksen tulee muodostaa katkeamaton turvallinen valotila joukkoliikennevälineestä toiseen siirryttäessä (B25)
 • Valotason pitää vaihtua tasaisesti siirryttäessä valoisasta hämärään tilaan tai päinvastoin, jotta ikääntyvän (yli 42v) silmän mukautumiskyky toimisi optimaalisesti (B25)’
 • Voimakkaita päivänvalon vaihteluita on tasattava (B25)
 • Valonlähteillä on oltava hyvät värintoisto-ominaisuudet (B25)
 • Valaistuksen tulee korostaa tilan väriä, tunnelmaa ja rakennetta sekä parantaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Valaistus ei saa häikäistä eikä aiheuttaa kohtuuttomia kontrasteja (A30)
 • Keinovalosuunnitelma tulee sopeuttaa luonnonvalon, sekä pintojen ja värien vaihtumiseen (A30, B17)
 • Valaistuksen tulee taata hyvät näkemisolosuhteet näkemistä vaativiin tehtäviin, orientoitumiseen ja turvallisuuteen (A30)
 • Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. (A03)
 • Rakennusten korostaminen valolla helpottaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu (A03)
 • Rakennuksen pintojen valaistuksen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarpeelliset valoisuuserot saavutetaan (A03)
 • Luminanssitasojen äkillisiä eroja tulee välttää (A37)
 • Ulkomainoslaitteen valo ei saa häikäistä, harhauttaa tai vaarantaa turvallisuutta (B45)

 


 • Raitiotiepysäkillä on oltava valaistus (B14)
  • hyvin vähäliikenteiset pysäkit, laiturialue Ēm 5lx Uo≥0,20 RGL 55 Ra≥20 (A37)
  • pienet asemat, laiturialue Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
  • keskisuuret asemat, laiturialue Ēm 20lx Uo≥0,30 RGL 45 Ra≥20 (A37)
  • suuret asemat, laiturialue Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 45 Ra≥20 (A37)
  • pysäkkialueella 20-50 lx (B25)
  • metroasemien pysäkillä ≥20 lx (B17)

 


 • Rautatiealueiden matkustaja-alueet valaistaan, mm. laiturialueet, portaikot ja luiskat laiturialueille sekä alikulkutunnelit, ylikulkusillat ja laituripolut. (B13)
 • Uuden ja parannettavan asema-alueen valaistus on suunniteltava yhtenäiseksi (B12)
 • Asema-alueella ei saa olla pimeitä alueita tai nurkkauksia. (B12)
 • Liikenneviraston hallinnoimien ja niihin välittömästi liittyvien vierekkäisten kiinteistöjen tai väylien valaistustason tulee olla samankaltainen (B12)
 • Valaistuksen värilämpötilan tulee säilyä koko asema-alueella likimain samana (B12)
 • Ympäristön valaistus ei saa häikäistä junan tai raitiovaunun kuljettajaa (A37)
 • Yksityiskohtaisten tietojen lukemiseen tarvittavat paikat on korostettava valaistuksella, joka on vähintään 15 lx korkeampi kuin ympäröivä valaistus. Tällaisen lisävalaistuksen värilämpötilan on oltava erilainen kuin ympäröivällä alueella (B12)
 • Matkustaja-alueiden erikoiskohteet, kuten myyntipaikat ja lipuntarkastuspisteet, vaativat lisävalaistusta. (B13)
 • Asemalaiturit, avoimet
  • hyvin vähäliikenteiset pysäkit Ēm 5lx Uo≥0,20 RGL 55 Ra≥20 (A37)
  • pienet asemat Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
  • keskisuuret asemat Ēm 20lx Uo≥0,30 RGL 45 Ra≥20 (A37)
  • keskisuuret asemat, joissa vilkas toiminta 50 lx (B13)
  • suuret asemat Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 45 Ra≥20 (A37)
 • Asemalaiturit, täysin suljetut laiturialueet
  • pienet asemat 100 lx (B13)
  • suuret asemat 200 lx (B13)
 • Asemalaiturien laiturikatokset
  • pienet asemat Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 45 Ra≥40 (A37)
  • pienet asemat 20 lx (B13)
  • keskisuuret asemat 50 lx (B13)
  • suuret asemat Ēm 100lx Uo≥0,50 RGL 45 Ra≥4040 (A37)
  • suureet asemat 100 lx (B13)
  • kaikki asemat, laiturikatokset ja pysäkkikatokset ≥100 lx (B12)
 • Asematunnelit
  • pienet asemat 50 lx (B13)
  • keskisuuret ja suuret asemat 100 lx (B13)
 • Avoimet portaat
  • pienet asemat 30 lx (B13)
  • keskisuuret ja suuret asemat 50 lx (B13)
 • Katetut portaat
  • pienet asemat 50 lx (B13)
  • keskisuuret ja suuret asemat 100 lx (B13)
 • Kulkureitit
  • kaikki asemat 10-20 lx (B03)
  • Esteettömien reittien valaistustaso mitattuna laitureilla lattian ja maanpinnan tasossa ≥100 lx (B12)
 • Jalankulkuväylät ja avoimet jalankulkusillat
  • 30 – 50 lx (B13)
 • Pysäköintialueet 10 lx (B13)
 • Rautatietunnelin poistumistie 20 lx (B13)
 • Rautatietunnelin hätäpoistumisportaikko 50 lx (B13)
 • Aseman hätävalaistuksen on riitettävä evakuointiin sekä sammutus- ja turvavarusteiden löytämiseen. (B12)
 • Pienten asemien avointen laiturien reunat tulee valaista. (A37)
 • Matkustaja-asemien raiteet Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 55 Ra≥20 (A37)
 • Avoimet junapysäkit Ēm 5lx Uo≥0,20 RGL 55 Ra≥20 (A37)

 


 • Luiskat, porrasaskelmat ja kulkuväylät valaistaan muuta ympäristöä voimakkaammin. (B15)
 • Asema- ja terminaalialueilla riittävä, tasainen ja häikäisemätön valaistus. (B15)
 • Valaistun tien linja-autopysäkkien valaistusluokka on sama kuin tiellä. Jos valaisemattoman tien linja-autopysäkit valaistaan erikseen, on valaistusluokka K4. (B13)
 • Pysäkkialueen ja katoksen valaitustasoksi suositellaan 20-50 lx (B25)
 • Pysäkin sisällä valaistuksen on oltava väriltään miellyttävää, ja riittävän tehokasta, jotta opasteiden ja aikataulujen tekstit ovat heikkonäköisellekin käyttäjälle luettavissa. Suositusvaloteho on opasteiden kohdalla vähintään 20 luksia. (B25)
 • Pysäkin sisäänmenovyöhyke olisi hyvä valaista kontrastit esiin tuovalla sivuvalolla. Myös linja-auton portaikko on kompastusvaaran vuoksi valaistava hyvin. (B25)
 • Valaisinpylvään sijoitus pysäkin odotusalueen takareunaan (B70)

Suositukset

 • Linja-autopysäkit valaistaan (C17)

 


Suositukset

 • Paikallisliikenteen terminaali valaistaan (C17)
 • Kaukoliikenteen terminaali valaistaan. (C17)
 • Matkakeskus valaistaan. (C17)

 


 • Yleisötilojen (lippuhallit, sisäänkäyntitilat, laiturit) valaistukset varustetaan valonsäätö- ja ohjausjärjestelmällä. Päivänvalo on otettava huomioon ohjauksessa. (B17)

 


 • Kulkureitillä olevat portaat on osoitettava selvästi valaistuksen avulla (A03)
 • Kulkureitillä olevat avoimet ulkoportaat
  • ≥ 100 lx (A30)
  • ≥ 50 (B03)
  • 20-50 lx (C10)
  • ≥ 50 lx (C40)
 • Avointen ulkoportaiden valaistus
  • ≥50 lx, (suositus 100 lx) (B12)
  • 30-50 lx (C01)
  • 150 lx (C18)
 • Katettujen ulkoportaiden valaistus
  • 50-100 lx (C18)
  • 100-150 lx (B12)
  • 50-100 lx (B25)
 • Portaiden valaistus rautatiealueilla
  • pienet matkustajamäärät
   • Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 45 Ra≥40 (A37)
   • 50 lx, suositus 100 lx (B25)
  • suuret matkustajamäärät
   • Ēm 100lx Uo≥0,50 RGL 45 Ra≥40 (A37)
   • 100 lx (B25)
 • Portaat valaistaan hyvin koko portaan pituudelta (B03)
 • Portaiden havaittavuutta parantaa
  • riittävän voimakas, häikäisemätön valaistus (B01, A30)
  • portaiden valaistuksen suuntaus yhäältä alaspäin helpottaa askelmien havaittavuutta alhaalta ylöspäin kuljettaessa (A30)
  • Valaisimien sijottaminen lisäksi kaiteeseen tai käsijohteen alapintaan (B03)
 • Valaisimet on sijoiteltava niin että ne ovat turvallisesti huollettavissa (A30)

Suositukset

 • Portaiden valaistus ei saa aiheuttaa häikäisyä (C01, C24)
 • Valaistuksella tulee korostaa portaiden ja luiskien alkupisteitä. (C10, C18)
 • Portaat tulee valaista tasaisesti. (C01)
 • Portaissa olevan, liiketunnistimella varustetun valaistuksen tulee reagoida eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen (C01)
 • Tarvittaessa käsijohteet voidaan valaista erikseen (C40)

 


 • Kulkureitillä olevat luiskat on osoitettava selvästi valaistuksen avulla (A03)
 • Tasoerojen, kuten luiskien valaistus
  • ≥ 50 (B03)
  • ≥ 30 lx (kulkuväylän tasoerot) (B12)

Suositukset

 • Luiskien valaistusvoimakkuus.
  • 30–50 lx (C01)
  • 20-50 lx (C10)
 • Luiskat tulee valaista tasaisesti. (C01)
 • Luiskien valaistus ei saa aiheuttaa häikäisyä. (C01)

 


 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selkeästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla (A03)
 • Ulkovalaistuksen suunnittelukriteereinä voidaan käyttää jalankulku- ja pyöräteille tarkoitettuja valaistusluokkia, joista esteettömyyden kannalta käyttökelpoisia ovat luokat P1, P2 ja P3. (B03)
 • Jalankulkuväylillä tulee olla hyvä valaistus ja selkeät kontrastierot. (B15)
 • Jalankulkuväylän valaistus  (ei esteetön reitti)
  • 10-20 lx (B03)
  • Ēm 5lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Jalankulkuväylät asema-alueella (ei esteetön reitti)
  • 20 lx (A37)
  • ≥10 lx (B12)
  • 30-50 lx (B25)
 • Laitureille johtavien esteettömien reittien valaistusvoimakkuus.
  • 50 lx (A37)
  • ≥50 lx (B12)
  • 20 lx (B25)
 • Kulkuväylien risteyskohdat valaistaan.
  • ≥ 30 lx (B12)
  • 30-50lx (C01)
  • 20-50lx (C10)
 • Pyörätien valaistus Ēm 10lx Uo≥0,40 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Jalankulkijoille tarkoitettu alikulkukäytävä valaistaan pimeään aikaan aina, kun se liittyy valaistuun jalankulkijoille tarkoitettuun väylään. (B15)
 • Alikulkukäytävä valaistaan päivisin, jos käytävän pituus on vähintään kuusi kertaa leveys tai yli 25 m. Tätä lyhyemmät käytävät valaistaan, jos silta on kaareva, alikulkukorkeus on pieni, alikulku ei saa riittävää valaistusta ympäristöstään tai sen seinät ovat hyvin tummat. (B13, B15, C18)
 • Jalankulku- ja pyörätien alikulkukäytävä valaistaan pimeään aikaan aina, kun se liittyy valaistuun jalankulku- ja pyörätiehen. Valaistusluokka on sama kuin avoimella väylällä mutta kuitenkin vähintään C4. (B13)
 • Alikulkutunnelien valaistusta on säädeltävä luonnovalon mukaan alikulkutunnelin suulla (B25)
 • Alikulkukäytävän valaistus
  • lyhyt alikulku 50 lx (B25)
  • Pitkä sisätilaan tai katettuun portaikkoon johtava alikulku 100-150 lx (B25)
 • Suojatien tulee olla hyvin valaistu. (B15)
 • Työmaan kiertotie on valaistava. (B15)

Suositukset

 • Alikulkukäytävien valaistusvoimakkuus 30-50 lx (C18)
 • Jalankulkuväylän valaistuksen tulee olla tasainen ja katveeton.
 • Kulkuväylien levähdyspaikat valaistaan. 30-50lx (C01)
 • Leikkipaikan valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 75-100lx (C01)
 • Valaisinpylväät eivät saa aiheuttaa kulkuväylällä törmäysvaaraa. (C01)
 • Valaisinpylväät tasaisin välimatkoin samalla puolella. (C10)

 


 • 1-rivisessä reunasijoituksessa pylväs sijoitetaan ajosuunnassa ennen suojatietä siten, että jalankulkijoihin kohdistuva pystytason valaistusvoimakkuus on mahdollisimman suuri. (B13)
 • 2-rivisessä vastakkaisessa tai vuoroittaisessa reunasijoituksessa pylväät sijoitetaan molemmin puolin ennen suojatietä ottaen huomioon ajosuunnat. (B13)
 • 2-rivisessä keskiasennuksessa pylväs sijoitetaan jommassakummassa ajosuunnassa ennen suojatietä. (B13)
 • Suojatien valaistusvoimakkuus
  • 20 lx ajosuunnassa suojatien keskellä, ajosuunnan ajokaistojen koko leveydeltä, 1 m korkeudelta. Tällöin suojatiellä oleva jalankulkija muodostaa riittävän positiivisen luminanssikontrastin taustaan nähden. (B13)
  • 30-50 lx (B25)
  • ≥ 30 lx (C33)
 • Suojatien välittömässä läheisyydessä valaisimet sijoitetaan ajosuunnassa ennen suojatietä niin, että pystytason valaistusvoimakkuus jalankulkijoihin on mahdollisimman suuri (B15)
 • Tarvittaessa suojatien valaistus voi poiketa paikkakunnan muusta valaistuksesta (B15)
 • Suojatien valaistuksen tulee ulottua suojatien lisäksi myös sen ulkopuolelle, väyläympäristöön (B15)
 • Vilkkaasti liikennöidyillä jalankulkualueilla suojatievalaistusta ei katkaista yöksi, vaikka muualla valaistus katkaistaisiin (B15)

 

 


 • Sisääkäynnit valaistaan erityisen hyvin (B03)
 • Sisäänkäynnin valaistus
  • ≥ 100 lx (A30)
  • ≥ 50 lx (B03)
  • 100-300 lx, suhteutetaan ulkoympäristön valaistustasoon, niin että sisäänkäynti erottuu ympäröivästä valaistuksesta (B03)
  • 100-300 lx (B25)
 • Sisäänkäynnit on valaistava ympristöä voimakkaammin välttäen äkillisiä valaistustason vaihteluja (B12)
 • Maahan tai lattiaan upotettujen valaisinten käyttöä on vältettävä, jos ei kyetä varmistamaan, että ne eivät häikäise (B03)
 • Yöllä lasijulkisivussa sijaitsevan sisäänkäynnin tulee erottua muusta julkisivusta oviaukkoa ympäröivän kehyskontrastin avulla (B25)

Suositukset

 • Sisäänkäynti valaistaan. (C20)
 • Sisäänkäynnin valaistusvoimakkuus suhteutetaan ympäristön ulkovalaistustasoon
  • 50-200 lx (C01)
  • 50-100 lx (C40)
 • Ovipuhelin ja summeri valaistaan. (C20, C44))
 • Katos valaistaan hyvin. (C14)
 • Ovikello valaistaan (C44)

 


 • Satama-alueet ja laiturit valaistaan (B13)
 • Kanavalaitureiden jalankulku- ja köysien kiinnitysalueiden valaistusluokka on C0. (B13)
 • Vähäliikenteisiä laitureita ovat mantereen puolella olevat maantielaiturit sekä yhteysaluslaiturit saaressa satunnaisesti liikkuvia aluksia tai veneitä varten. Näiden valaistusluokka on C5. (B13)

 


 • Pysäköintihallin sisäänajoramppien valaistus päiväaikaan. Ēm 300 lx, UGRL 25, Uo≥ 0,40, Ra≥ 40 (A31)
 • Pysäköintihallin sisäänajoramppien valaistus yöaikaan. Ēm 75 lx, UGRL 25, Uo≥ 0,40, Ra≥ 40 (A31)
 • Pysäköintialueet, joissa vilkas liikenne. Esim. monikäyttöiset rakennuskompleksit
  • Ēm 20lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
  • P2, ≥ 10 (C53)
 • Pysäköintialueet, joissa keskimääräinen (medium) liikenne. Esim. monikäyttöiset rakennuskompleksit Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Pysäköintialueen jalankulkualueilla, kulunvalvonta ja huoltotoimintoalueilla maanpinnan tasolla
  • 20lx (A37)
  • 100-150lx (C20)
 • Saattoliikennepaikan valaistus
  • Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 50 Ra≥20 (A37)
  • 75lx (C01)

Suositukset

 • Paikoitusalueet tulee olla tasaisesti valaistu. 75lx (C01, C20)
 • Polkupyörien säilytyspaikan tulee olla tasaisesti valaistu. 75lx (C01)
 • Valaistuksen värintoistoindeksi (+ turvavärien toisto oikein) ≥ 20 (C20)
 • Valaistusvoimakkuus maksuautomaatin kohdalla 300lx (C20)
 • Valaistuksen värintoistoindeksi (Ra) maksuautomaatin kohdalla ≥ 80 (C20)

 


Suositukset

 • Valaistusvoimakkuuden mittaus: mittari vaakatasossa n. 900 mm korkeudella maasta. (C01)
 • Mittarin kennoa ei saa varjostaa. (C01)
 • Mittaukset tehdään useammasta eri kohdasta. (C01)
 • Ulkoväylien valaistus mitataan pimeänä vuorokaudenaikana. (C01)
 • Levähdyspaikkojen valaistusvoimakkuus mitataan pimeänä vuorokaudenaikana. (C01)
 • Autopaikkojen alueella valaistusvoimakkuudet mitataan useasta eri kohdasta, jos havaitaan, että alueella on paremmin ja huonommin valaistuja kohtia. (C01)

 


 


 

Määräykset:

A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A04

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment (maksullinen)
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)


A31

SFS-EN 12464-1, sisävalaistus (maksullinen)
28.10.2011, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A37

SFS-EN 12464-2:en
Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places 
 (maksullinen)
10.3.2014, Suomen Standardisoimisliitto SFS


A38

SFS-EN 13201-2 Road Lighting. Part 2: Performance requirements (maksullinen)
23.12.2010, Suomen Standardisoimisliitto SFS


 

OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö


B03

Esteetön rakennus ja ympäristö
2019, Ympäristöministeriö


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto


B13

Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 16/2015
13.5.2015, Liikennevirasto


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto


B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto
Huom! Vain jalankulkua koskevat osuudet voimassa


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL


B25

Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla
8.9.2006, Liikenne- ja viestintäministeriö 39/2006


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto


B70

56700 Linja-autopysäkit, pysäkkisyvennys, ajoratapysäkki
26.11.2015, Vantaan kaupunki


 

SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE


C10

RT 103141 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ (maksullinen)
1.12.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET (maksullinen)
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti


C17

RT 98-11104 TAAJAMA-ALUEIDEN LINJA-AUTOPYSÄKIT JA -TERMINAALIT (maksullinen)
1.2.2013, Rakennustieto, RT-kortti


C18

RT 98-11180 JALANKULKU- JA PYÖRÄILYVÄYLÄT (maksullinen)
1.4.2015, Rakennustieto, RT-kortti


C20

RT 98-11237 PYSÄKÖINTILAITOKSET (maksullinen)
1.9.2016, Rakennustieto, RT-kortti


C24

RT-103027 Portaat ja luiskat (maksullinen)
1.9.2019, Rakennustieto, RT-kortti


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
Helsinki kaikille


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys


C52

ST 58.09 Ulkovalaistus


C53

ST 58.10.01 Taajamien, maanteiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden valaistus

Print Friendly, PDF & Email