Valaistus ulkotilassa

Julkaistu 5.2019

Etusivu > Esteettömyysohjeet > Valaistus ulkotilassa


OHJEEN SISÄLLYS

1. YLEISTÄ
2. RAITIOTIEPYSÄKKI
3. RAUTATIEALUEIDEN MATKUSTAJA-ALUEET
4. PYSÄKIT
5. LINJA-AUTOTERMINAALIT JA MATKAKESKUKSET
6. METROASEMAT
7. PORTAAT ULKOTILASSA
8. LUISKAT ULKOTILASSA
9. JALANKULKUVÄYLÄT JA ALIKULKUKÄYTÄVÄT
10. SUOJATIET
11. SISÄÄNKÄYNNIT ULKOTILASSA
12. LAITURI (SATAMA- JA KANAVA-ALUEET)
13. PYSÄKÖINTIALUEET
14. ESTEETTÖMYYSKARTOITUS, VALAISTUSMITTAUKSET


LIITTYVÄT KORTIT
LÄHTEET


 • Valaistuksen tulee korostaa tilan väriä, tunnelmaa ja rakennetta sekä parantaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Valaistus ei saa häikäistä eikä aiheuttaa kohtuuttomia kontrasteja (A30)
 • Keinovalosuunnitelma tulee sopeuttaa luonnonvalon, sekä pintojen ja värien vaihtumiseen (A30, B17)
 • Valaistuksen tulee taata hyvät näkemisolosuhteet näkemistä vaativiin tehtäviin, orientoitumiseen ja turvallisuuteen (A30)
 • Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. (A03)
 • Rakennusten korostaminen valolla helpottaa tilassa orientoitumista (A30)
 • Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu (A03)
 • Rakennuksen pintojen valaistuksen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarpeelliset valoisuuserot saavutetaan (A03)
 • Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selkeästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla (A03)
 • Ympäristön valaistus ei saa häikäistä junan tai raitiovaunun kuljettajaa (A37)
 • Luminanssitasojen äkillisiä eroja tulee välttää (A37)
 • Ulkomainoslaitteen valo ei saa häikäistä, harhauttaa tai vaarantaa turvallisuutta (B45)
 • Yksityiskohtaisten tietojen lukemiseen tarvittavat paikat on korostettava valaistuksella, joka on vähintään 15 lx korkeampi kuin ympäröivä valaistus. Tällaisen lisävalaistuksen värilämpötilan on oltava erilainen kuin ympäröivällä alueella (B12)
 • Valaistuksen tulee toistaa värit kohtuullisen hyvin (C18)

 


 • Luiskat, porrasaskelmat ja kulkuväylät tulee valaista muuta ympäristöä voimakkaammin (B15)
 • Aseman ulkoalueet on valaistava riittävästi helpottamaan kulkemista (A30)
 • Esteettömän reitin vaakatason valaistusvoimakkuuden on oltava vähintään 100 lx lattian ja maanpinnan tasossa. (B12)
  • Raitiotiepysäkillä on oltava valaistus (B14), metroasemien pysäkillä ≥20 lx (B17)

 


 • Rautatiealueiden matkustaja-alueet valaistaan, mm. laiturialueet, portaikot ja luiskat laiturialueille sekä alikulkutunnelit, ylikulkusillat ja laituripolut. (B13)
 • Uuden ja parannettavan asema-alueen valaistus on suunniteltava yhtenäiseksi (B12)
 • Asema-alueella ei saa olla pimeitä alueita tai nurkkauksia. (B12)
 • Sisäänkäynnit on valaistava ympäristöä voimakkaammin välttäen äkillisiä valaistustason vaihteluja (B12)
 • Liikenneviraston hallinnoimien ja niihin välittömästi liittyvien vierekkäisten kiinteistöjen tai väylien valaistustason tulee olla samankaltainen (B12)
 • Valaistuksen värilämpötilan tulee säilyä koko asema-alueella likimain samana (B12)
 • Matkustaja-alueiden erikoiskohteet, kuten myyntipaikat ja lipuntarkastuspisteet, vaativat lisävalaistusta. (B13)
  • Keskimääräinen valaistusvoimakkuus (Ēm) avoimilla pienten asemien asemalaitureilla 10 lx
  • 10 lx (B13)
 • Avoimet asemalaiturit, keskisuuret asemat
  • Ēm 20lx Uo≥0,30 RGL 45 Ra≥20 (A37)
  • 20 lx (B13)
 • Avoimet asemalaiturit, keskisuuret asemat, joissa vilkas toiminta 50 lx (B13)
 • Avoimet asemalaiturit, suuret asemat
  • Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 45 Ra≥20 (A37)
  • 50 lx (B13)
 • Asemalaiturien laiturikatokset, pienet asemat
  • Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 45 Ra≥40 (A37)
  • 20 lx (B13)
 • Asemalaiturien laiturikatokset, keskisuuret asemat 50 lx (B13)
 • Asemalaiturien laiturikatokset, suuret asemat
  • Ēm 100lx Uo≥0,50 RGL 45 Ra≥4040 (A37)
  • 100 lx (B13)
 • Täysin suljetut laiturialueet, pienet asemat 100 lx (B13)
 • Täysin suljetut laiturialueet, suuret asemat 200 lx (B13)
 • Asematunnelit, pienet asemat 50 lx (B13)
 • Asematunnelit, keskisuuret ja suuret asemat 100 lx (B13)
 • Avoimet portaat, pienet asemat 30 lx (B13)
 • Avoimet portaat, keskisuuret ja suuret asemat 50 lx (B13)
 • Katetut portaat, pienet asemat 50 lx (B13)
 • Katetut portaat, keskisuuret ja suuret asemat 100 lx (B13)
 • Kulkureitit, pienet asemat 5 lx (B13)
 • Kulkureitit, keskisuuret ja suuret asemat 10 lx (B13)
 • Pysäköintialueet 10 lx (B13)
 • Rautatietunnelin poistumistie 20 lx (B13)
 • Rautatietunnelin hätäpoistumisportaikko 50 lx (B13)
 • Esteettömien reittien valaistustaso mitattuna laitureilla lattian ja maanpinnan tasossa ≥100 lx (B12)
 • Laiturikatoksen tai pysäkkikatoksen valaistus ≥100 lx (B12)
 • Aseman hätävalaistuksen on riitettävä evakuointiin sekä sammutus- ja turvavarusteiden löytämiseen. (B12)
 • Pienten asemien avointen laiturien reunat tulee valaista. (A37)
 • Matkustaja-asemien raiteet Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 55 Ra≥20 (A37)
 • Avoimet junapysäkit Ēm 5lx Uo≥0,20 RGL 55 Ra≥20 (A37)
 • Jalankulkuväylät ja avoimet jalankulkusillat
  • Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
  • 30 – 50 lx (B13)

 


 • Luiskat, porrasaskelmat ja kulkuväylät valaistaan muuta ympäristöä voimakkaammin. (B15)
 • Asema- ja terminaalialueilla riittävä, tasainen ja häikäisemätön valaistus. (B15)
 • Erityisesti kulkureitit, sisäänkäynnit, portaat, luiskat, hissit ja opasteet on valaistava hyvin. (B15)
 • Valaistun tien linja-autopysäkkien valaistusluokka on sama kuin tiellä. Jos valaisemattoman tien linja-autopysäkit valaistaan erikseen, on valaistusluokka K4. (B13)
 • Valaistun tien yhteydessä sijaitsevien pysäköinti- ja levähdysalueiden valaistusluokka on C4, valaisemattoman tien vastaavasti P4 (B13)
 • Valaisinpylvään sijoitus pysäkin odotusalueen takareunaan (B70)

Suositukset

 • Linja-autopysäkit valaistaan (C17)

 


Suositukset

 • Paikallisliikenteen terminaali valaistaan (C17)
 • Kaukoliikenteen terminaali valaistaan. (C17)
 • Matkakeskus valaistaan. (C17)

 


 • Yleisötilojen (lippuhallit, sisäänkäyntitilat, laiturit) valaistukset varustetaan valonsäätö- ja ohjausjärjestelmällä. Päivänvalo on otettava huomioon ohjauksessa. (B17)

 


 • Kulkureitillä olevat portaat on osoitettava selvästi valaistuksen avulla (A03)
 • ≥ 100 lx (A30)
 • 20-50 lx (C10)
 • ≥ 30 lx (C40)
 • Portaiden havaittavuutta parantaa riittävän voimakas, häikäisemätön valaistus (B01, A30)
 • Portaiden valaistuksen suuntaus yhäältä alaspäin helpottaa askelmien havaittavuutta alhaalta ylöspäin kuljettaessa (A30)
 • Valaisimet on sijoiteltava niin että ne ovat turvallisesti huollettavissa (A30)
 • Katettujen ulkoportaiden valaistusvoimakkuus (ohjaava lisävalo) (C24)
 • 50-100 lx (B12, C18)
 • Avoimien ulkoportaiden valaistusvoimakkuus (ohjaava lisävalo) (C24)
 • 50-100 lx (C18)
 • ≥50 lx, (suositus 100 lx) (B12)
 • Portaiden yleisvalaistus. (B12)
 • 30-50 lx (C01)
 • 150 lx (C18)
 • Portaiden valaistus rautatiealueilla, pienet matkustajamäärät Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 45 Ra≥40 (A37)
 • Portaiden valaistus rautatiealueilla, suuret matkustajamäärät Ēm 100lx Uo≥0,50 RGL 45 Ra≥40 (A37)

Suositukset

 • Portaiden valaistus ei saa aiheuttaa häikäisyä (C01, C24)
 • Valaistuksella tulee korostaa portaiden ja luiskien alkupisteitä. (C10, C18)
 • Portaat tulee valaista tasaisesti. (C01)
 • Portaissa olevan, liiketunnistimella varustetun valaistuksen tulee reagoida eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen (C01)
 • Tarvittaessa käsijohteet voidaan valaista erikseen (C40)

 


 • Kulkureitillä olevat luiskat on osoitettava selvästi valaistuksen avulla (A03)

Suositukset

 • Luiskien valaistusvoimakkuus.
 • 30–50 lx (C01)
 • 20-50 lx (C10)
 • Luiskat tulee valaista tasaisesti. (C01)
 • Luiskien valaistus ei saa aiheuttaa häikäisyä. (C01)

 


 • Jalankulkuväylillä tulee olla hyvä valaistus ja selkeät kontrastierot. (B15)
 • 10 lx (C10)
 • Suojatien tulee olla hyvin valaistu. (B15)
 • Jalankulkijoille tarkoitettu alikulkukäytävä valaistaan pimeään aikaan aina, kun se liittyy valaistuun jalankulkijoille tarkoitettuun väylään. (B15)
 • Alikulkukäytävä valaistaan päivisin, jos käytävän pituus on vähintään kuusi kertaa leveys tai yli 25 m. Tätä lyhyemmät käytävät valaistaan, jos silta on kaareva, alikulkukorkeus on pieni, alikulku ei saa riittävää valaistusta ympäristöstään tai sen seinät ovat hyvin tummat. (B13, B15, C18)
 • Jalankulku- ja pyörätien alikulkukäytävä valaistaan pimeään aikaan aina, kun se liittyy valaistuun jalankulku- ja pyörätiehen. Valaistusluokka on sama kuin avoimella väylällä mutta kuitenkin vähintään C4. (B13)
 • Laitureille johtavien esteettömien reittien valaistusvoimakkuus.
 • 50 lx (A37)
 • ≥50 lx (B12)
 • Laitureille johtavien esteettömien reittien valaistusvoimakkuus. Asema-alueen muiden kuin esteettömien reittien valaistusvoimakkuus.
 • 20 lx (A37)
 • ≥10 lx (B12)
 • Jalankulkuväylän valaistus (ei esteetön reitti)
 • Ēm 5lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • 10 lx (C01, C40)
 • Pyörätien valaistus Ēm 10lx Uo≥0,40 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Kulkuväylän tasoerot tulee valaista riittävästi ≥30 lx (B12)
 • Kulkuväylien risteyskohdat valaistaan.
 • ≥30 lx (B12)
 • 30-50lx (C01)
 • 20-50lx (C10)
 • 15lx (C40)
 • Työmaan kiertotie on valaistava. (B15)
 • Pyöräilyn mahdollistava portin kohta tulee olla valaistu. (B15)

Suositukset

 • Alikulkukäytävien valaistusvoimakkuus 30-50 lx (C18)
 • Jalankulkuväylän valaistuksen tulee olla tasainen ja katveeton.
 • Risteykset, portaat, luiskat ja suojatiet tulee valaista hyvin. 30-50 lx (C18)
 • Kulkuväylien levähdyspaikat valaistaan. 30-50lx (C01)
 • Leikkipaikan valaistus on tasainen ja häikäisemätön. 75-100lx (C01)
 • Tilapäinen kulkuväylä valaistaan. (C01)
 • Valaisinpylväät eivät saa aiheuttaa kulkuväylällä törmäysvaaraa. (C01)
 • Valaisinpylväät tasaisin välimatkoin samalla puolella. (C10)

 


 • 1-rivisessä reunasijoituksessa pylväs sijoitetaan ajosuunnassa ennen suojatietä siten, että jalankulkijoihin kohdistuva pystytason valaistusvoimakkuus on mahdollisimman suuri. (B13)
 • 2-rivisessä vastakkaisessa tai vuoroittaisessa reunasijoituksessa pylväät sijoitetaan molemmin puolin ennen suojatietä ottaen huomioon ajosuunnat. (B13)
 • 2-rivisessä keskiasennuksessa pylväs sijoitetaan jommassakummassa ajosuunnassa ennen suojatietä. (B13)
 • Tavoiteltava pystytason keskimääräinen valaistusvoimakkuus on 20 lx ajosuunnassa suojatien keskellä, ajosuunnan ajokaistojen koko leveydeltä, 1 m korkeudelta. Tällöin suojatiellä oleva jalankulkija muodostaa riittävän positiivisen luminanssikontrastin taustaan nähden. (B13)
 • Suojatien välittömässä läheisyydessä valaisimet sijoitetaan ajosuunnassa ennen suojatietä niin, että pystytason valaistusvoimakkuus jalankulkijoihin on mahdollisimman suuri (B15)
 • Tarvittaessa suojatien valaistus voi poiketa paikkakunnan muusta valaistuksesta (B15)
 • Suojatien valaistuksen tulee ulottua suojatien lisäksi myös sen ulkopuolelle, väyläympäristöön (B15)
 • Vilkkaasti liikennöidyillä jalankulkualueilla suojatievalaistusta ei katkaista yöksi, vaikka muualla valaistus katkaistaisiin (B15)

 

 


 • Saattoliikennepaikka valaistaan. Valaistuksen tulee olla tasainen.
 • Ēm 50lx Uo≥0,40 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • 75lx (C01)

Suositukset

 • Sisäänkäynti valaistaan. (C20)
 • Sisäänkäynnin valaistusvoimakkuus suhteutetaan ympäristön ulkovalaistustasoon. 50-200lx (C01)
 • Ovipuhelin ja summeri valaistaan. (C20)
 • Katos valaistaan hyvin. (C14)
 • Ovikello valaistaan.

 


 • Satama-alueet ja laiturit valaistaan (B13)
 • Kanavalaitureiden jalankulku- ja köysien kiinnitysalueiden valaistusluokka on C0. (B13)
 • Vähäliikenteisiä laitureita ovat mantereen puolella olevat maantielaiturit sekä yhteysaluslaiturit saaressa satunnaisesti liikkuvia aluksia tai veneitä varten. Näiden valaistusluokka on C5. (B13)

 


 • Pysäköintihallin sisäänajoramppien valaistus päiväaikaan. Ēm 300 lx, UGRL 25, Uo≥ 0,40, Ra≥ 40 (A31)
 • Pysäköintihallin sisäänajoramppien valaistus yöaikaan. Ēm 75 lx, UGRL 25, Uo≥ 0,40, Ra≥ 40 (A31)
 • Pysäköintialueet, joissa vilkas liikenne. Esim. monikäyttöiset rakennuskompleksit
 • Ēm 20lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • P2, ≥ 10 (C53)
 • Pysäköintialueet, joissa keskimääräinen (medium) liikenne. Esim. monikäyttöiset rakennuskompleksit Ēm 10lx Uo≥0,25 RGL 50 Ra≥20 (A37)
 • Pysäköintialueen jalankulkualueilla, kulunvalvonta ja huoltotoimintoalueilla maanpinnan tasolla
 • 20lx (A37)
 • 100-150lx (C20)

 

Suositukset

 • Paikoitusalueet tulee olla tasaisesti valaistu. 75lx (C01, C20)
 • Polkupyörien säilytyspaikan tulee olla tasaisesti valaistu. 75lx (C01)
 • Valaistuksen värintoistoindeksi (+ turvavärien toisto oikein) ≥ 20 (C20)
 • Valaistusvoimakkuus maksuautomaatin kohdalla 300lx (C20)
 • Valaistuksen värintoistoindeksi (Ra) maksuautomaatin kohdalla ≥ 80 (C20)

 


Suositukset

 • Valaistusvoimakkuuden mittaus: mittari vaakatasossa n. 900 mm korkeudella maasta. (C01)
 • Mittarin kennoa ei saa varjostaa. (C01)
 • Mittaukset tehdään useammasta eri kohdasta. (C01)
 • Ulkoväylien valaistus mitataan pimeänä vuorokaudenaikana. (C01)
 • Levähdyspaikkojen valaistusvoimakkuus mitataan pimeänä vuorokaudenaikana. (C01)
 • Autopaikkojen alueella valaistusvoimakkuudet mitataan useasta eri kohdasta, jos havaitaan, että alueella on paremmin ja huonommin valaistuja kohtia. (C01)

 


 


 

Määräykset:

A03

1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö

 


A04

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1.1.2018, Ympäristöministeriö

 


A30

ISO 21542:2011 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
15.12.2011, ISO (the International Organization for Standardization)
maksullinen, ei julkista tietoa

 


A31

SFS Käsikirja 608; SFS-EN 12464-1, sisävalaistus ja SFS-EN 12464-2 ulkovalaistus
Suomen Standardisoimisliitto SFS
maksullinen, ei julkista tietoa

 


A37

SFS-EN 12464-2:en Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places
Suomen Standardisoimisliitto SFS

 


A38

SFS-EN 13201-2 Road Lighting. Part 2: Performance requirements
Suomen Standardisoimisliitto SFS

 


 

OHJEET:

B01

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
26.3.2018, Ympäristöministeriö

 


B12

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16, Väylät ja laiturit, 43/2017
21.12.2018, Liikennevirasto

 


B14

Rautatieaseman Staattiset opasteet, suunnitteluohje 8/2017
1.4.2017, Liikennevirasto

 


B15

Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, 11/2014
24.4.2014, Liikennevirasto

 


B17

HKL Metroasemien suunnitteluohje (2018)
luonnos 2018, HKL

 


B45

Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje
2015, Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto

 


B70

56700 Linja-autopysäkit, pysäkkisyvennys, ajoratapysäkki
26.11.2015, Vantaan kaupunki

 


 

SUOSITUKSET:

C01

Esteettömyyskartoitusopas 2019
2019, Invalidiliitto ESKE

 


 

C10

RT 09-10884 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ
1.12.2006, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa

 


 

C14

RT 91-10788 SISÄÄNKÄYNTITILAT, JULKISET RAKENNUKSET
1.1.2003, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa

 


C15

RT 91-11282 KIINTEISTÖN OPASTEET
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa

 


C17

RT 98-11104 TAAJAMA-ALUEIDEN LINJA-AUTOPYSÄKIT JA -TERMINAALIT
1.2.2013, Rakennustieto, RT-kortti

 


C18

RT 98-11180 JALANKULKU- JA PYÖRÄILYVÄYLÄT
1.4.2015, Rakennustieto, RT-kortti

 


C20

RT 98-11237 PYSÄKÖINTILAITOKSET
1.9.2016, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa

 


C21

RT 98-11281 LIIKENNEMERKIT JA OPASTEET KIINTEISTÖN ULKOALUEILLA
1.11.2017, Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa

 


C24

RT-88-11019 Portaat ja luiskat
1.11.2011,Rakennustieto, RT-kortti
maksullinen, ei julkista tietoa

 


C33

Esteettömän rakentamisen ohjeet; SURAKU-ohjekortit ja Esteettömyyskriteerit
Helsinki kaikille

 


C40

Näkövammaisten liitto ry
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys

 


C52

ST 58.09 Ulkovalaistus

 


C53

ST 58.10.01 Taajamien, maanteiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden valaistus

Print Friendly, PDF & Email